خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی

پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی

دانلود پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی

پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی
میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان 
پایان نامه میزان آموزش فنی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل338 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل95

پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی

قسمتی از متن:

استقلال طلبی: یکی از عامل های مهم دیگر در کارآفرینی هنرجویان استقلال طلبی است رئیس خود بودن یکی از قوی ترین نیازهای فرد کارآفرین است او می خواهد کارها را به شیوه ی خود و برای خود انجام دهد و کار کردن برای دیگران برای او سخت است. لذا آموزشهای فنی حرفه ای باید افراد را به سمت استقلال طلبی که یکی از ویژگی های مهم افراد کارآفرین هست سوق دهد. در رابطه با ویژگی استقلال طلبی و ماهیت آن در شکل گیری فعالیتهای کارآفرینانه، میشل(2004) با مطالعاتی که بر روی دانش آموزان انجام داد دریافت که رابطه مستقیمی بین این ویژگی و توانایی افراد کارآفرین وجود دارد. نتایج این تحقیق با پژوهش حاضر که بیان می دارد از دیدگاه معلمان آموزشهای فنی حرفه ای باعث افزایش استقلال طلبی هنرجویان و در نهایت باعث افزایش کار آفرینی آنان می شود به نوعی همسو می باشد.

ریسک پذیری: یکی دیگر از عامل های مهم تاثیر گذار در کارآفرینی هنرجویان ریسک پذیری می باشد. ریسک پذیری به معنای پذیرش خطرهای معتدل است که میتوانند با تلاشهای شخصی مهار شوند. این خطر پذیری چه از جنبه مالی باشد و چه از جنبه روانی- اجتماعی بخشی از فرایند کار آفرینی است. وگنز(2007) در تحقیق خود نشان داد که در شروع فعالیتهای کار آفرینانه مخاطره جویی و ریسک پذیری نقش مهمی را ایفا می کنند. نتایج این تحقیق با پژوهش حاضر که بیان می دارد آموزشهای فنی حرفه ای باعث بالا رفتن ریسک پذیری و در نهایت باعث افزایش کارآفرینی هنرجویان میشود به نوعی همسو می باشد.

عزم و اراده: یکی دیگر از عاملهای مهم و تاثیر گذار بر کار آفرینی هنرجویان عزم اراده می باشد. عزم و اراده به معنای اعتماد به نفس و پشتکار می باشد. افراد کارآفرین دارای اعتماد به نفس بالا و پشتکار می باشند و به محض تصمیم به انجام کاری آن را در اولین فرصت انجام می دهند و به امروز و فردا موکول نمی کنند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان آموزشهای فنی حرفه ای به این عامل مهم توجه دارد و باعث بالا رفتن عزم و اراده هنرجویان می شود.

توفیق طلبی: توفیق طلبی از عاملهای مهم و تاثیر گذار بر کارآفرینی افراد می باشد. نیاز به توفیق طلبی به معنای تمایل به انجام کار در سطح استانداردهای عالی به قصد و جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی است . افراد با نیازهای به توفیق بالا مایل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترسی و همچنین نسبت به عملکرد خود به بازخورد مکرر و منظم زمانی دریافت کنند.


فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                           صفحات

 

فصل اول- کلیات تحقیق.. خ‌

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهداف تحقیق.. 3

1-3-1- هدف کلی: 3

1-3-2- اهداف جزئی: 3

1-4- فرضیات تحقیق.. 3

1-5- تعاریف نظری.. 4

1-6- تعاریف عملیاتی.. 5

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق.. 6

2-1 مقدمه. 7

2-2- آموزش فنی و حرفه ای.. 8

2-2-1- ابعاد عمده ویژگی های آموزش فنی و حرفه ای.. 10

2-2-2- آموزش فنی وحرفه ای در نظام آموزشى كشور ما: 11

2-2-3- اهداف آموزش فنی و حرفه ای.. 12

2-2-4 ضرورت توسعه ى آموزش هاى فنى و حرفه اى.. 12

2-2-5- پیشینه آموزش فنی و حرفه ای.. 13

2-2-6- عملکرد و کارآیی آموزش های فنی و حرفه ای.. 17

2-2-7- درك مسئولان كشور از اهمیت آموز شهاى فنى و حرفه اى: 18

2-2-8- عمده ترین دلایل بازدارنده موفقیت برنامه های آموزش فنى و حرفه اى.. 19

2-2-9- مشكل سرمایه گذارى در بخش آموزش فنى و حرفه اى: 19

2-3-  ضرورت ارتباط آموزش هاى فنى و حرفه اى و دنیای كار 20

2-4- کارآفرینی و آموزش و پرورش... 22

2-5- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی.. 23

2-6- اهمیت کارآفرینی.. 26

2-7- انواع کارآفرینی.. 29

2-8- کارآفرین کیست؟. 29

2-9- ویژگی های افراد کارآفرین.. 31

2-10- رویکرد ویژگی های روان شناختی.. 32

2-10-1-خلاقیت : 35

2-10-2- استقلال طلبی: 39

2-10-3- مخاطره پذیری: 40

2-10-4- توفیق طلبی : 41

2-10-5- عزم و اراده وپشتکار : 43

2-10-6-  رویکرد ویژگی های رفتاری.. 43

2-10-7- كارآفرینی در آمریكا 44

2-10-8- کارآفرینی در ژاپن.. 47

2-11- پیشینه تحقیق.. 48

فصل سوم-ر وش شناسی تحقیق.. 51

3-1 مقدمه. 52

3-2 روش تحقیق.. 52

3-3 جامعه آماری.. 52

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 53

3-5 ابزار تحقیق.. 53

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 54

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها 56

4-1- مقدمه. 57

4-2-  تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی.. 58

4-3-  بررسی نرمالیته بودن داده های مربوط به متغیرهای پژوهش: 61

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری.. 73

5-1- مقدمه. 74

5-2- خلاصه نتایج تحقیق.. 74

5-2-1-فرضیه اصلی: 74

5-2-2- فرضیه فرعی اول: 74

5-2-3- فرضیه فرعی دوم: 75

5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 75

5-4- محدودیت های تحقیق.. 79

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق.. 79

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 80

منابع. 81

دانلود پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه میزان افسردگی و سلامت روانی بین دانشجویان روان شناس و فنی

پایان نامه میزان افسردگی و سلامت روانی بین دانشجویان روان شناس و فنی

دانلود پایان نامه میزان افسردگی و سلامت روانی بین دانشجویان روان شناس و فنی

پایان نامه میزان افسردگی و سلامت روانی بین دانشجویان روان شناس و فنی
میزان افسردگی و سلامت روانی
سلامت روانی بین دانشجویان روان شناس و فنی
پایان نامه میزان افسردگی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل74

پایان نامه میزان افسردگی و سلامت روانی بین دانشجویان روان شناس و فنی

مقدمه:

موضوع سلامتی از بدو پیدایش بشر در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است اما هرگاه ازآن سخن به میان آمده عموماً بعد جسمی آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سلامتی بخصوص بعد روانی آن توجه شده است. سازمان جهانی بهداشت، ضمن توجه دادن مسئولین کشورها در راستای تامین سلامت جسمی، روانی، اجتماعی افراد جامعه همواره بر این نکته تاکید دارد که هر یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد طبق گزارشات این سازمان، جهان در طول دو دهه آینده شاهد تغییرات عمده ای در زمینه اییدمیولوژی بیماری ها ونیازهای بهداشتی افراد است. به گونه ای که بسیاری غیر واگیردار هم چون بیماری های روانی به سرعت جای گزین بیمارهای عفونی و واگیر دار گردیده و در صد عوامل ایجاد کننده ناتوانی و مرگ های ز ودرس قرار می گیرند. طبق برآوردهای این سازمان، این در حالی است که در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی واقتصادی پایین ترین اولویت به آن ها داده می شود.( نور بالا،1380)

موضوع بهداشت وسلامتی و روانی از زمانی که بشر وجود داشته و خصوصاً از زمانی که اجتماع را شرح کرده، مطرح بوده است . زیرا انسان همواره سلامتی خویش را دوست می داشته ، تمهیدات فراوانی را در پیش گیری از ابتلا به انواع بیماری ها و گرفتاری های روانی که آرامش را به هم می زد، فراهم می ساخته ، و جهت مقابله با فشارهای روانی که آرامش را به هم می زد، فراهم می ساخته،و جهت مقابله بافشارهای روانی هم می کرده است . ( فقیمی، 1384)

پس یکی از شایع ترین عواملی که موجب اختلال در سلامت روانی یعنی افسردگی می باشد 
می پردازیم.

افسردگی یکی از رایج ترین بیماری های روانی است که باعث مراجعه به روانشناسان ودیگر متخصصان بهداشت روانی می گردد اگر چه افسردگی از دیر باز به عنوان یکی از نابه سامانی های عمده شناخته شده است ، اما در دو دهه اخیر این دو بیماری، هم از حیث رنج وآزاری که مبتلایان آن را تحمل می کنند و هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر منابع درمانی ملتها تحمل می نماید، پیش از پیش مود توجه قرار گرفته است (مهریار،1382)

بیان مسئله :

اصطلاح سلامت روانی اصطلاحی است که از آن برای بیان اظهار کردن هر نظامی برای جامعه استفاده می شود. هر فرهنگی بر اساس معیار های خاصی به دنبال سلامت روانی است. هدف هر جامعه ای این است که شرایطی را که سلامت اعضای جامعه را تضمین می کند، آماده نی نماید. سلامت روان بخشی از سلامت عمومی است . منظور از سلامت روان ، سلامت ابعاد خاص از انسان مثل: ذهن ،حالت و فکر می باشد.

ازطرف دیگر سلامت روانی بر سلامت جسمانی هم تاثیردارد. بسیاری از پژوهش های اخیر مشخص شده است که یک سری اختلال های فیزیکی و جسمانی به شرایط خاص روانی مرتبط هستند. در زمینه تعریف بیماری روانی و سلامت روانی نظریات و دیدگاه های بسیاری ارائه گردیده است. روان پزشکی و روان شناسی نوین رفتار نابهنجار را معادل سلامت روانی و رفتار نابهنجار و غیرعادی را معادل بیماری روانی به کار برده است.( نور بالا،1380)

در این بررسی به یکی از دلایل شایع در اختلال سلامت روان می پردازیم افسردگی یکی از اختلالات شایع روانی است این بیماری که در کار کرد شناختی وعاطفی و رفتاری فردی و اجتماعی فرد تاثیر عمیق دارد. زندگی او را نیز با خطر جدی مواجه می سازد. پدیده افسردگی و آثار آن از دیدگاه های مختلف مورد بحث قرار گرفته است. از دیدگاه پزشکی افسردگی 
پدیده ای است که بر اثر ناراحتی ، غم وحزن و اندوه به وجود می آید. از دیدگاه روان شناسی نیز افسردگی حالت غم انگیز و اندوهباری است که بر اثر اضطراب و فشار روانی به وجود می آید. این حالت علاقه انسان را نسبت به تمام فعالیت های روزمره کاهش داده و احساس نا امیدی،ناتوانی،عدم اعتمادبه نفس،دلهره،نگرانی،بی حوصلگی، بدبینی وزودرنجی را بر روح و روانش مستولی می سازد.( فقیمی،1384)

دانلود پایان نامه میزان افسردگی و سلامت روانی بین دانشجویان روان شناس و فنی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله گرافن و نقش آن در نانو الکتریک

با توجه به كاربردهای وسیع گرافن در ساخت قطعات الكترونیكی در ابعاد نانو هرگونه مطالعه و تحقیق در مورد گرافن منجر به توسعه قطعات الكترونیكی با حجم كمتر و سرعت بالاتر می¬گردد دراین مقاله ابتدا، ساختار گرافن و خواص عمومی آن مورد بحث قرار می¬گیرد سپس خواص الكتریكی و كاربرد آن در مدارات مجتمع بیان شده و نتیجه گیری صورت می¬گیرد

دانلود مقاله گرافن و نقش آن در نانو الکتریک

نانو گرافن
قطعات الکترونیک
مدار مجتمع و نانو گرافن
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلpdf
حجم فایل141 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل5

با توجه به كاربردهای وسیع گرافن در ساخت قطعات الكترونیكی در ابعاد نانو هرگونه مطالعه و تحقیق در مورد گرافن منجر به توسعه قطعات الكترونیكی با حجم كمتر و سرعت بالاتر می­گردد. دراین مقاله ابتدا، ساختار گرافن و خواص عمومی آن مورد بحث قرار می­گیرد. سپس خواص الكتریكی و كاربرد آن در مدارات مجتمع بیان شده و نتیجه گیری صورت می­گیرد.  

دانلود مقاله گرافن و نقش آن در نانو الکتریک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
نانوگرافن در قطعات الکترونیک نوری

با توجه به كاربردهای وسیع گرافن در ساخت قطعات الكترونیكی در ابعاد نانو هرگونه مطالعه و تحقیق در مورد گرافن منجر به توسعه قطعات الكترونیكی با حجم كمتر و سرعت بالاتر می گردد دراین مقاله ابتدا، ساختار گرافن و خواص عمومی آن مورد بحث قرار می گیرد سپس خواص الكتریكی و كاربرد آن در مدارات مجتمع بیان شده و نتیجه گیری صورت می¬گیرد

دانلود نانوگرافن در قطعات الکترونیک نوری

نانو
نانو گرافن
گرافیت
نانو گرافن در قطعات الکترونیک
قطعه الکترونیک
LED منعطف
گرافن در مدارهای مجتمع
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل357 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل14

 نانوگرافن در قطعات الکترونیک نوری

چکیده 3

1- گرافن.. 3

2- علت اهمیت گرافن.. 5

3- کاربرد گرافن.. 6

3-1- کاربردهای عمومی.. 8

3-2- کاربردهای الکترونیکی.. 9

3-3- کاربردهای الکترونوری.. 9

3-4- ذخیره انرژی در قطعات الکترونیک.... 10

3-5- گرافن در مدارهای مجتمع.. 10

4- نمونه قطعات ساخته شده با گرافن.. 12

4-1- ساخت ترانزیستور 12

4-2- نمایشگرهای لمسی انعطاف پذیر. 12

4-3- تولید ابرباتری‌ها 12

نتیجه گیری.. 14

مراجع و منابع.. 15

دانلود نانوگرافن در قطعات الکترونیک نوری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
نانوگرافن در قطعات الکترونیک نوری

با توجه به كاربردهای وسیع گرافن در ساخت قطعات الكترونیكی در ابعاد نانو هرگونه مطالعه و تحقیق در مورد گرافن منجر به توسعه قطعات الكترونیكی با حجم كمتر و سرعت بالاتر می گردد دراین مقاله ابتدا، ساختار گرافن و خواص عمومی آن مورد بحث قرار می گیرد سپس خواص الكتریكی و كاربرد آن در مدارات مجتمع بیان شده و نتیجه گیری صورت می¬گیرد

دانلود نانوگرافن در قطعات الکترونیک نوری

نانو
نانو گرافن
گرافیت
نانو گرافن در قطعات الکترونیک
قطعه الکترونیک
LED منعطف
گرافن در مدارهای مجتمع
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل357 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل14

 نانوگرافن در قطعات الکترونیک نوری

چکیده 3

1- گرافن.. 3

2- علت اهمیت گرافن.. 5

3- کاربرد گرافن.. 6

3-1- کاربردهای عمومی.. 8

3-2- کاربردهای الکترونیکی.. 9

3-3- کاربردهای الکترونوری.. 9

3-4- ذخیره انرژی در قطعات الکترونیک.... 10

3-5- گرافن در مدارهای مجتمع.. 10

4- نمونه قطعات ساخته شده با گرافن.. 12

4-1- ساخت ترانزیستور 12

4-2- نمایشگرهای لمسی انعطاف پذیر. 12

4-3- تولید ابرباتری‌ها 12

نتیجه گیری.. 14

مراجع و منابع.. 15

دانلود نانوگرافن در قطعات الکترونیک نوری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
اسیلاتور نوسانی کوانتومی

نوسان سازها یا مولدهای موج در سیستم¬های مختلف الکترونیکی دارای کاربردهای وسیع و حساسی می‌باشند در مدارهای مخابراتی، دیجیتالی و بسیاری دیگر از مدارهای الکترونیکی نوسان سازها به عنوان یکی از بخشهای اصلی تلقی می‌شود آنچه که در طراحی نوسان سازها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد شکل موج دلخواه با فرکانس مورد نظر می‌باشد و هر خواسته طراحی متوجه فرکانسهای با

دانلود اسیلاتور نوسانی کوانتومی

اسیلاتورهای الکترونیک
دیود تونل
وسان کوانتومی
نوسانساز هماهنگ کوانتمی
اسیلاتور
نوسان ساز
نوسانساز
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل1162 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل10

مقدمه. 3

1- تاریخچه اسیلاتورهای الکترونیک.... 4

1- اسیلاتور یا نوسانساز 5

2- نوسان کوانتومی.. 6

3- نوسانگر هماهنگ کوانتمی.. 7

3-1- نوسانساز هماهنگ کوانتمی در یک بعد. 8

4-  دیود تونل نوسانساز با مفهوم کوانتومی.. 10

الف) دیـود تونل: 10

مراجع و منابع.. 12

دانلود اسیلاتور نوسانی کوانتومی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه ادب

پایان نامه ادب

دانلود پایان نامه ادب

پایان نامه ادب
دسته بندیزبان شناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل164 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل180

پایان نامه ادب 

مقدمه:

به نام خالق هستی بخش که هر چه داریم از اوست و آغاز و انجام امور در ید تواناییش.

بی تردید می توان ادب را پدیده ای مهم و مایۀ آرامش در زندگی انسان دانست زیرا با توجه به ابعاد گوناگون وجود انسان: الهی ، عقلانی ، اجتماعی، عاطفی و بدنی؛ ادب پاسخگوی خوبی برای بُعد عاطفی انسان به شمار می رود. محور اعجاز قرآن کریم نیز ادب است و بررسی های فراوانی که در این زمینه انجام شده است این مطلب را به خوبی اثبات می کند. بنابراین پژوهش در آثار ادبی ازجنبه های گوناگون برای جوامع بشری بسی سودمند بوده است و سبب شده تا انسان از محدود شدن در جنبه های مادی و پرداختن محض به علوم تجربی- هر چند که ضرورتشان انکار ناپذیر است – رهایی یابد. 

یکی از این آثار زیبای ادبی کتاب ارزشمند «دُمیه القصر و عُصره اهل العصر» تألیف ادیب نام آور ایرانی در قرن پنجم هجری ابوالحسن باخرزی است که ما در این پژوهش به ترجمه و شرح اشعار 
ده تن از شاعران مندرج در آن پرداختیم.

بیان مسئله

این پایان نامه پژوهشی پیرامون یکی از آثار ادبی ارزشمند به نام « دمیه القصر و عصره اهل العصر » تألیف نام آور ایرانی در قرن پنجم هجری ابوالحسن باخرزی می باشد که در این پژوهش به ترجمه و شرح اشعار ده تن از شاعران ایرانی تازی گوی مندرج در آن پرداخته شد .

اهمیت تحقیق

این پایان نامه سعی دارد زوایای بیشتری ازخدمات ادبی باخزری را به نمایش بگذارد و جنبه های زیبایی ـ شناختی و محتوایی آن را با اشعار دیگر شاعران ایرانی و تازی گوی عرب مورد مقایسه قرار دهد و همچنین استعداد و مهارت ایرانیان در آفرینش آثار ارزشمند و برجسته ادبی به زبان عربی را به نمایش بگذارد . 

فهرست

فصل اول

زندگی نامهٌ مولف علی بن الحسن الباخرزی

فصل دوم

الوزیرُ الصفیُّ أبوالعلاءِ محمدُ بنُ علیِّ بنِ حسولِ (؟-450هـ ) و اشعار وی

فصل سوم:

ابوعلی حمدُ بنُ محمد بنِ فُورَّجه البروجردیُّ و اشعار وی 

فصل چهارم:

ابوالمحاسن اسماعیلُ بنُ حَیدرالعَلَویّ (؟- 434 هـ) و اشعار وی

فصل پنجم:

ابــــوالفــــوائــــد و اشعار وی

فصل ششم:

محمدُبنُ الحسنِ بنِ مزروقٍ الأصبهانی (؟-421هـ) واشعار وی

فصل هفتم:

طاهرُبنُ محمدبنِ أحمدَ بنِ مرزوقٍ الأصفهانیُّ و اشعار وی

فصل هشتم:

ابوالقاسم ابنَ أبی العلاءِالأَصفَهانیُّ و اشعار وی

فصل نهم:

ابن البدیع الأصفهانِیُّ و اشعار وی

فصل دهم:

ابوالمُطّهر الأصفهانیُّ واشعار وی

فصل یازدهم:

(الاُستادُ الرئیسُ) ابونصرِ و اشعار وی

فهرست منابع 

 

 

 

باخرز

پیش از پرداختن به زندگی نامة باخرزی بهتر است که گزارش کوتاهی دربارة باخرز آورده شود. باخرز یکی از توابع نیشابور در خراسان بوده است. این منطقه پس از استیلای مغولان بر خراسان، آسیب چندانی ندیده است و در سدة هشتم قمری باخرز ولایتی معتبر و آباد بوده و محصولات کشاورزی آن به دیگر نقاط صادر می شد (همدانی ، 1381 ، 11/52 ).

 باخرزی در سدۀ نهم قمری (دورۀ تیموریان) از توابع هرات به شمار می رفت و پس از 
 فرو پاشی تیموریان و در دوران فترت سیاسی ایران و هجوم ازبکان مستقر در ماوراءالنهر به خراسان، رفته رفته منجر به کاهش جمعیت و نابودی کاریزها در منطقه شد و بدین سان، باخرز رو به ویرانی نهاد (همان، 11/53).

اصل آن «بادهرزه» بوده است که معنای آن در زبان پهلوی، محل وزش باد است. این منطقه دارای یکصد و شصت و هشت روستا بوده که از جملة آنها «جوذ قان»  و مرکز آن «مالین» است که بازار مرکزی آن بشمار می آید. این استان از مناطق حاصلخیز بشمار می آید و به باغهای خود شهرت دارد و در قرن چهارم هجری از بزرگترین صادر کنندگان حبوبات به شمار می آمد. ادیبان زیادی درآن ظاهر شدند از جمله : احمد الحسین، تاج الدین اسماعیل، سیف الدین مظفر باخرزی و علی بن حسن باخرزی صاحب کتاب «دمیه القصر» که پدرش ادیب فاضل و سرشناسی بود (باخرزی، 1414، 3/1542).


 

دانلود پایان نامه ادب


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام

پایان نامه معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام

دانلود پایان نامه معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام

پایان نامه معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام
 مدیریت وویژگیهای یك مدیر موفق
 مدیر موفق از دیدگاه اسلام
پایان نامه معیارهای شایستگی مدیریت
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل230 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل139

پایان نامه معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام

قسمتی از متن:

) كفایت

 

مدیریت و اداره یك سازمان را نمی‌توان به هر آدم با ایمان و متخصص واگذار كرد، زیرا در مدیریت ، ایمان و تخصص شرط لازم هست، ولی شرط كافی نیست، بلكه مدیریت غیر از این دو شرط، به شرط سومی هم نیاز دارد و آن كفایت و توانائی بر اداره است.

 

منظور از كفایت، آن توان و برجستگی ویژه‌ایكه در محدوده مسئولیت هماهنگی لازم را ایجاد می‌كند، مشكلات پیش آمده را از سر راه برمی‌دارد، ضعفها را تقلیل وقوتها راافزایش می‌دهد و در یك جمله بایدگفت: ایمان و تخصص را در خارج از ذهی با یكدیگر درآمیخته و به آن نمود عینی می‌بخشد.

 

این معنا را از سخنان جامع و زیبای پیشوایان دین بدست می‌آوریم كه هر كدام از آن بزرگواران در مناسبت‌های مختلف كفایت را به بعنوان یكی از معیارهای شایستگی در مدیریت معرفی كرده‌اند. در این مورد از پیامبر اكرم (ص) نقل است كه فرمودند:

 

«قال رسول الله (ص): لاتصلح الامامه الالرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجره عن معاصی الله، و حلم یملك به غضبه، و حسن الولایه علی من یلی حتی یكون كالولدالرحیم»

 

«پیامبر خدا فرمود: صلاحیت مدیریت و امامت امت اسلامی را ندارد، مگر كسیكه دارای سه خصلت باشد:

 

1)     قدرت پرهیزگاری و تقوائی كه او را از معصیت خداوند بازدارد.

 

2)     توان و شرح صدری كه موجهای شیطانی برخاسته از هوای نفس را كنترل نماید.

 

3)     توانائی چنان نیكو مدیریتی نسبت به همكارانش، كه چون فرزندی در زیر چتر محبت قرارشان دهد. 

 

همچنین حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه در خصوص واگذاری امامت، كه در اصل همان مدیریت اجتماعی، سیاسی، عبادی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اسلامی می‌باشد می‌فرمایند:

 

«ایها الناس، ان احق الناس بهذا الامرافواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه»

 

«ای مردم! همانا سزاوارترین مردم به این امر (خلافت – مدیریت) كسی كه تواناترین بر اجرای امور و داناترین به فمران خداوند در فهم مسائل باشد.»

 

ایشان ضمن سفارشاتی كه در امر كشورداری به مالك اشتر می‌كند، یكی از شرایط واگذاری مدیریتها را كفایت می‌داند و می‌فرماید:

 

« لا تقبلن فی استعمال عمالك و امرائك شفاعه، الاشفاعه الكفائه و الامانهظ

 

« ای مالك، در بكارگیری كارمندان و مدیرانی كه باید زیر نظر تو كار كنند، هیچگونه واسطه و شفاعتی را نپذیرد، مگر شفاعت كفایت و امانت را»[3]

 

آئین اسلام در مدیریت، همانگونه كه بر معیار ایمان اصرار دارد، بر معیار كفایت نیز پا فشاری می‌كند و سند مدیریت را به كسی می‌سپارد كه قدرت استفاده از ایمان و تخصص را در مقام اجرا داشته باشد و ملاكهائی چون ریش سپید، حسب و نسب معروفتر، سن و ثروت بیشتر را كه در نظامهای جاهلی و طاغوتی تاریخ معیار اشغال منصب مدیریت بود، مردود می‌شمار و نمونه‌های فراوانی تاریخی در حكومت پیامبر (ص) و علی (ع) گواه بر این مطلب می‌باشد كه اینجانب به خاطر اختصار تنها به یكی از آن نمونه‌ها اشاره می‌كنم:

 

در سال هشتم هجرت، پیامبر اسلام با لشگر مجهز عازم مكه گردید، تا مركز بت‌پرستان را در هم شكند وخانه كعبه را از لوث بتان پاك نماید، عظمت و تدبیر پیامبر در فرماندهی سپاه اسلام باعث گردیدتا شهر مكه بدون خونریزی بدست مسلمان فتح شود و سردمداران كفر در برابر هیمنه لشكر توحید تسلیم گردند. هنگامیكه پیامبر اسلام مكه را ترك می‌كرد، جوانی بنام عتاب بن اسید را به عنوان نماینده خود در مكه گذاشت و مدیریت اداره‌آن شهر را به او واگذار نمود و فرمود:

 

«لو اعلم لهم خیراَ منك استعملته علیهم»

 

«اگر برای اداره كردن و مدیریت مكه بهتر از تو كسی را می‌شناختم، او را برای مدیریت انتخاب می‌كردم»

 

جمعی از دانه درشتهاوریش سفیدهای قبائل كه داعیه بزرگی داشتند، بكار پیامبر اعتراض كردند كه چرا جوانی كم سن و سال را به مدیریت شهری چون مكه كه بزرگانی در آن وجود دارند، برگزیده است.

 

وقتی كه پیامبر اسلام، چنین اعتراضی را شنید و از اینكه درخشش ارزشهای اسلامی آنچنان كه باید فكر و فرهنگشان را روشن نساخته تا جائیكه هنوز هم جوانی جرم به حساب می‌آید به عنوان آموزگاری والا در جمله‌ای كوتاه معیار شایستگی را در نماینده خود مشخص فرموده و گفت:

 

«و نباید هیچیك از شما به خاطر كمی سن با مدیریت عتاب ابن اسیر مخالف كنید زیرا، هر كس كه سن بزرگتر دارد، برتر نیست، بلكه هر آنكس كه برتر است، او بزرگتر است».

 

با توجه به مسائل گفته شده، می‌توان نقش نیروی انسانی را در پیشبرد اهداف و وظایف مهمی كه بعهده دارند، بالاخص در بخش دولتی و در جهت اداره امور كشور، متوجه شد،و بدین ترتیب كار گزاران دولت را می‌توان جزو موثرترین اركان تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كشور به شمار آورد.

 

 


 

  - نهج البلاغه – خطبه 172.

 

  - نهج البلاغه.

 

  - نگرش بر مدیریت اسلامی – سیدرضا تقوی – چاپ اول

 

  - همان منبع.

 

  - اصول كافی، جلد دوم – ص 298.

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                  صفحه

 

پیشگفتار

 

فصل اول: كلیات

 

1-   مقدمه

 

2-   معرفی موضوع تحقیق

 

3-   اهمیت تحقیق

 

4-   انگیزه و هدف از تحقیق

 

5-   روش تحقیق

 

6-   موانع و مشكلات تحقیق

 

فصل دوم: ضرورت شناخت انسان و رهبری از دیدگاه اسلام

 

1-   طرح بحث

 

2-   ضرورت شناخت انسان از دیدگاه اسلام و قرآن

 

3-   ضرورت شناخت رهبری و مدیریت برای انسان

 

4-   تحلیلی از رهبری و مدیریت در اسلام

 

فصل سوم: ضرورت شناخت سازمان از دیدگاه اسلام

 

1-   سازمان چیست؟

 

2-   فلسفه وجودی سازمانها

 

3-   مفهوم اسلامی سازمان

 

فصل چهارم: سیر تحول مدیریت در تاریخ زندگی انسان

 

1-   رهبری و مدیریت در جوامع باستانی

 

2-   نگرش بر جنبش مدیریت عملی

 

3-   بررسی مكاتب و تئوریهای مدیریت

 

فصل پنجم: بررسی معیارهای شایستگی مدیریت از دیدگاه اسلام

 

1-   طرح بحث

 

2-   معرفی معیارها

 

الف -  تعهد

 

ب- تخصص

 

ج - كفایت

 

فصل ششم: بررسی شرایط و اوصاف یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام

 

الف) طرح بحث

 

1-   اشراف مدیر

 

2-   قدرت مدیر

 

3-   قاطعیت مدیر

 

4-   مدیر مجری قانون

 

5-   كار امروز را به فردا نیداختن مدیر

 

6-   ایجاد جو تشویق و تنبیه

 

ب) معرفی عوامل موثر در موفقیت مدیر

 

1-   اختیار

 

2-   اعتماد به نفس

 

3-   تنظیم وقت و تقسیم كار

 

4-   ایجاد روابط صمیمانه انسانی

 

5-   گذشته‌نگری

 

6-   آینده‌نگری

 

7-   ابهام‌زدائی

 

منابع و مآخذ

دانلود پایان نامه معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه مشکلات خانوادگی و مالی و تاثیر آن بر سلامت روانی بین دانشجویان

پایان نامه مشکلات خانوادگی و مالی و تاثیر آن بر سلامت روانی بین دانشجویان

دانلود پایان نامه مشکلات خانوادگی و مالی و تاثیر آن بر سلامت روانی بین دانشجویان

پایان نامه مشکلات خانوادگی و مالی و تاثیر آن بر سلامت روانی بین دانشجویان
مشکلات خانوادگی و مالی 
سلامت روانی بین دانشجویان
پایان نامه مشکلات خانوادگی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل402 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل79

پایان نامه مشکلات خانوادگی و مالی و تاثیر آن بر سلامت روانی بین دانشجویان

مقدمه :

 

انسان دنیای امروزی به لحاظ پیچیدگی های زندگی و سرعت تغییرات با مسائل و بحرانهای زیادی مانند مشکلات خانوادگی، شغلی ، اجتماعی و... دست بگریبان است هر کدام از این بحرانها می تواند مشکلات جدی بر چگونگی زندگی ، رفتارهای فردی و اجتماعی به او تحمیل کند . مواجه شدن با این بحرانها مهارتهای خاص را می طلبد . استرس یا فشار روانی نیرویی است که چون فشار آن بر سیستمی از بدن داده شود کار آن را مختل می کند و یا اساس واکنش انسان در مواجه با موقعیت هایی که انجام عملی را مشکل می سازد و در ورای توانای انسان است زمینه استرس را فراهم می کند هر عملی که موجب برهم خوردن تعادل روانی انسان می شود استرس زاست عدم پذیرش اجتماعی تغییرات سریع احساس عاطفی عدم توانایی در برقراری ارتباط با دیگران احساس خود کم بینی ، ترس از ابراز وجود ، از دست دادن اعتماد به نفس نومیدی ، مشکلات ناشی از دیر رسیدن به محل کار پیشرفت تمدن امروز و گستردگی خانواده ها رشد بی رویه جمعیت ، دگرگونی روابط اجتماعی به خصوص زندگی در شهرهای بزرگ و پرجنجال و فشارهای جسمی روانی ناشی از ترافیک و آلودگی هوا و صدا و اثرات آن بر روان و رفتار انسان ، موجبات شدید استرس را فراهم می کند . در حال حاظر عوامل مولد استرس در جهان نسبت به گذشته بیشتر شده است زیرا بعضی از مکانیزمهای سنتی که به مردم کمک می کرد تا با فشارهای روانی مقابله کنند به تدریج رو به نابودی می رود . استرس بخشی از زندگی روزمره است . استرس حالت یا فرایندی روان شناختی است که در هنگام وقوعش فرد با حوادثی مواجه می شود که آنها را نسبت به بهزیستی جسمی و روانی خود تهدیدآمیز ادراک می کند . استرس از تعامل با محیط نشأت می گیرد و زمانی رخ می دهد که فشارهای موقعیتی ( واقعی یا ادراک شده ) و منابعی که فرد در اختیار دارد ناهماهنگی ( واقعی یا ادراک شده ) وجود داشته باشد . حوادث محیطی که مضر یا تهدیدآمیز ادراک می شوند استرس زا هستند و واکنشهای فیزیولوژیکی و روان شناختی نسبت به آنها با معنای استرس می باشند استرس شرایط روانی و جسمانی خاص را ایجاد می کند . در زمانی که روی می دهد فرد باید بتواند خود را با محیط منطبق و سازگار نماید ضرورت طرح : مشکلات و استرس های زندگی هرچند اندک بر سلامت روان انسانها تأثیر منفی دارند . فرد در برابر استرس مجبور به صرف انرژی و حل وفصل کردن مشکلات می باشد . پس وجود مشکل خواه ناخواه با بهداشت روانی در ارتباط است . در نتیجه والدین ، خانواده ، جامعه ، دولت مردان ، ... با پیشگیری از تحمیل برخی استرس ها برافراد بویژه استرسهای قابل کنترل می توانند سلامت روان سازمان و جامعه را افزایش دهند . فشارهایی که منشأ روانی دارند می توانند کارکرد ارگانیزم بدن را مختل کنند . حتی گاهی آنقدر می توانند شدید باشند که بافتهای بدن را تخریب کنند . همراهی وقایع استرس زا زندگی ( چه خوب و چه بد ) بیماری های قلبی به خوبی شناخته شده است بر این اساس در زندگی افراد نظامی وقایعی وجود دارد که در زندگی افراد عادی نیست بعضی از این استرس ها مانند تغییر محل مأموریت ، مأموریت اجباری ، نظم وانضباط شدید در کار از مثالهایی هستند که در زندگی افراد نظامی وجود دارند . انسان دارای منابع محدودی برای توجه و پردازش اطلاعات است و توانایی تغییر توجه برای انجام وظایف متعددبطور همزمان در انسان ضعیف است . فشار فعالیتهای بدنی ماهیتاً چند بعدی هستند و روانشناسان شناخت گرا وجود چندین منبع مجزا را پذیرفته اند در این زمینه رضایت شغلی یک عامل مهم است عده ای کار را جزئی از زندگی می دانند و با علاقه کار می کنند و عده ای از کارشان متنفر هستند و فقط برای اینکه مجبور هستند به انجام آن می پردازند . رضایت مندی شغلی نگرش ، انگیزه و روحیه اثر مستقیم دارد . توجه به جنبه اجتماعی و حرفه ای انسان ما را به اهمیت نقش ویژه شغل در سازگاری انسان با خود ، دیگران  و اجتماع واقف می سازد . حرفه و شغل به نوعی شناسنامه اجتماعی فرد است و از این نظر عوامل فشارزا و نیز رضایت زای ناشی از شغل و حرفه می تواند راه گشای ما در کشف و تعیین زمینه هایی گردد که باعث افزایش بهداشت روانی فرد به عنوان مددجوی سازگار با خود شود . این زمینه ها می توانند افزایش میزان خلاقیت را در محیط کار سبب شده و در نتیجه به کار متناسب با یک جامعه در حال گذار شوند . در هر شغلی تعداد متنابهی از منابع محیطی در ایجاد فشار روانی دخیل هستند . ماهیت شغل ، نقش فرد یا حرفه اش در سازمان مزبور ، فشارهای ناشی از پیشرفت شغلی ، فضا و ساختار سازمان ، ماهیت حاکم بر محیط کار و مشکلات ناشی از ارتباط سازمان و دنیای خارج از آن مانند کار بیرون در مقابل کار منزل عمده ترین این منابع به شمار می آیند . با ثابت نگهداشتن سطح شغل بین تحصیلات فرد و رضایت شغل رابطه منفی وجود دارد . کوملن (1992 ) در تحقیقی به بررسی میزان رضایت شغلی و سلامت روانی کارکنان مشاغل مختلف در چندین سازمان پرداخت و نتیجه گرفت که بین رضایت شغلی و سلامت روانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد . کوملن و بیوسیر ( 1992 ) در تحقیقی نتجه گرفت که بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطه منفی معنی داری وجود دارد . نتایج گزارش های بالینی و مطالعات کنترل شده متعددی حاکی از آن است که رویدادهای استرس زا زندگی می تواند هم در شروع و هم در تشدید اختلالات روانی و بیماری های جسمانی نقش کلیدی داشته باشند . منابع انسانی از زمره مهمترین منابع و سرمایه های هر سازمان بوده و موقعیت هر سازمان انتخاب و عملکرد صحیح نیروی انسانی می باشد.

 

 


 

 خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک

قسمتی از متن:

بطور کلی مقابله مذهبی ، متکی بر باورها و فعالیت‌های مذهبی است و از این طریق در کنترل استرس‌های هیجانی و ناراحتی‌های جسمی به افراد کمک می‌کند. داشتن معنا و هدف در زندگی ، احساس تعلق داشتن به منبعی والا ، امیدواری به کمک و یاری خداوند در شرایط مشکل‌زای زندگی ، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی ، حمایت روحانی و ... همگی از جمله منابعی هستند که افراد مذهبی با برخورداری از آنها می‌توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی ، آسیب کمتری را متحمل شوند.

 

مذهب و مقابله با فشارهای روانی

 

مذهب می‌تواند در تمامی عوامل ، نقش موثری در استرس‌زایی داشته باشد و در ارزیابی موقعیت ، ارزیابی شناختی فرد ، فعالیت‌های مقابله ، منابع حمایتی و ... سبب کاهش گرفتاری روانی شود. بر این اساس ، مدتها است که تصور می‌شود بین مذهب و سلامت روان ارتباط مثبتی وجود دارد و اخیرا نیز روان‌شناسی مذهب ، حمایت‌های تجربی زیادی را در راستای این زمینه فراهم آورده است. ویتر و همکاران او نشان دادند که 20 تا 60 درصد متغیرهای سلامت روانی افراد بالغ ، توسط باورهای مذهبی تبیین می‌شود. در مطالعه دیگری ، ویلتیز و کریدر نشان دادند که در یک نمونه 1650 نفری با میانگین سنی 50 ، نگرش‌های مذهبی با سلامت روانی رابطه مثبتی دارند.

 

بر اساس مطالعات انجام شده دیگر ، بین مذهبی بودن و معنادار بودن زندگی و سلامت روانی ارتباط نزدیکی وجود دارد. در یک بررسی که 836 بزرگسال با میانگین 73.4 سال شرکت داشتند، معلوم شد که بین سه شاخص مذهبی بودن (فعالیت‌های مذهبی غیرسازمان یافته و فعالیت‌های مذهبی سازمان یافته) و روحیه داشتن و دلگرمی به زندگی ، همبستگی مثبتی وجود دارد. به علاوه اسپیکا و همکارانش ، 36 مطالعه تجربی در مورد مرگ و درگیری مذهبی را مرور کردند و نتیجه گرفتند که ایمان قوی‌تر ، یا معتقد بودن به زندگی بعد از مرگ با ترس کمتر از مرگ ، همبستگی دارد. همچنین افرادی که نمره بالاتری در شاخص مذهب درونی داشتند، ترس کمتری را از مرگ گزارش کردند.

 

مذهب و مقابله با اضطراب

 

مطالعات دیگر ، تاثیر مداخلات مذهبی را در کاهش اضطراب و تحمل فشارهای روانی پس از بهبودی نشان داده‌اند. به عنوان مثال ، نتایج دو بررسی نشان داد، کسانی که به اعتقادات مذهبی پایبند بودند،  و ناراحتی کمتری را نسبت به کسانی که به اعتقادات مذهبی پای بند نبودند، گزارش کرده‌اند. گارنتر و همکاران در زمینه سلامت روانی و اعتقادات مذهبی شش مقاله را مورد بررسی قرار دادند.

 

دریافتند که در تمام این مطالعات بین اعتقادات مذهبی و سلامت روانی رابطه مثبتی وجود دارد. هانت ، سازگاری زناشویی 64 زوج را مورد بررسی قرارداد و نشان داد که مذهب بطور مثبت با سازگاری زناشویی ، خوشحالی و رضایت زناشویی بالاتر ارتباط دارد و همچنین نتیجه گرفت که مذهب یک عامل مهم در جلوگیری از طلاق است.

دانلود پایان نامه مشکلات خانوادگی و مالی و تاثیر آن بر سلامت روانی بین دانشجویان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

دانلود بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی
دسته بندیتاریخ
فرمت فایلdoc
حجم فایل61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل101

بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

قسمتی از متن:

- لباس خدمه قایق شاه( قایق DI و DII)

خدمه قایق شاه که دوبار در این صحنه نشان داده شده است، همگی جامه های زیبائی به تن دارند، این کار برای تاکید بر قدرت شاه است. دو ملازم در دو سوی شاه ایستاده اند، دو قایقران با پاروهایی در دست، دردو سر قایق ایستاده اند و ملازمی که در سمت چپ شاه قرار دارد، تیردان شاه را حمل می کند. نوازنده چنگ (DI-4) در سمت راست شاه نشسته است. قایقرانان این قایق با قایقرانان دیگر متفاوت هستند. انها لباس هایی کاملا تزئین شده پوشیده اند. با مقایسه دو قایق شاه متوجه می شویم که هر تصویر در موقعیتی مشابه با موقعیت شکل نظیر خود قرار دارد و لباس مشابهی پوشیده است. با وجود این جزئیات، طرح های لباس آنها متفاوت است. بررسی تغییرات شکل نگاری این طرح ها، برای مطالعه چنین اختلافاتی ضروری است. اگر چه تمام بدن قایقران سمت چپ (DI-1) شاه چنان تخریب شده که گویی سوخته است. ولی می توان طرح روی آن را اندکی تشخیص داد. بدن او کمی به چپ، به طرف پشت قایق شاه چرخیده است، اگر چه تقریبا به روبرو نگاه می کند. لباس او با شبکه های مورب درون قابی از نقوش قلبی متوالی تزئین یافته است. درون هر شبکه، نقش پرنده یا گل هشت پری شکل قرار گرفته است. در نقطه تماس شبکه های مورب گل هایی با چهار گلبرگ قلبی شکل قرار گرفته است. در مرکز گل هشت پر، گل چهار پر کوچکی دیده می شود که دور تا دور آن را یک در میان گلبرگ های مرکب قلبی شکل و گلهای سه برگی نوک تیز گرفته است. نقوش پرنده و گل بطور نامنظمی روی لباس قایقران قرار دارد. بعضی از پرندگان به سمت راست و بعضی دیگر به چپ نگاه می کنند. قایقران کمربندی با سه آویز در هر طرف، بسته است، طرح درون نیم دایره قایقران سمت چپ، یقه و سرآستین ها و شانه های او قابل تشخیص نیست. ولی طرحهای لباس قایقران قایق سمت راست بخوبی حفظ شده است (DII-1) این طرح ها را پرنده هایی درون قاب قلبی شکل در شبکه های مورب تشکیل می دهند نقوش قلبی بین دو خط حاشیه قرار گرفته اند. در نقطه تماس شبکه ها با هم، گلی با چهار گلبرگ قلبی شکل درون دایره ای قرار دارد. بعضی از پرندگان به چپ و بعضی دیگر به سمت راست می نگرند. در طرح نیم دایره قسمت پائین تنه لباس، نقش سر یک گراز وحشی درون دایره ای دیده می شود و دایره ساده دیگری در سمت زیر سر گراز قرار دارد. در نقطه تماس شبکه هایی که در حلقه زیر بغل سمت راست قرار دارند، دایره های ساده ای دیده می شود.

طرح روی یقه گل های چهار برگی دیده می شود که در یک خط قرار گرفته اند و طرح روی شانه را دو گل با چهار گلبرگ قلبی شکل تشکیل می دهد. اگرچه لباس های قایقران دو سر قایق مزین به نقوش قلبی شکل درون قاب های شبکه ای مورب است ولی موتیف ها و بعضی از تصاویر جزئی در برخی موارد با هم فرق می کند. فردی که تیردان شاه را بالا گرفته است به روبرو می نگرد(DI-2). او در سمت چپ شاه ایستاده است و سر و بالا تنه اش را کمی بطرف شاه برگردانده است. این فرد تیردان را با دست چپ گرفته و با دست راست خود تیری را به شاه می دهد، یقه، سرآستین و لباس او طرحدار است و در طرحی قوسی دو طرف پائین تنه لباس، نقوشی دیده می شود. همچنین نوار عمودی مزینی در جلو لباس قرار دارد. لباس او بعلت مقام والایش که از قرار گرفتنش در کنار شاه ثابت می شود، پر نقش و نگار می باشد. روی بالاپوش این ملازم که در قایق سمت چپ ایستاده (DI-2) موتیف متقارنی از نیمرخ یک جفت درنا که روبروی هم هستند، قرار دارد. این نقش در نیمه بالایی و پائین لباس و تا حدی نیز روی شانه چپ دیده می شود. بین دو درنای پائین تنه، نوار عمودی مزین به نقش 6 گل هشت پر است که بطور عمودی قرار گرفته اند، مشاهده می شود.

دانلود بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,