خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 8 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->

http://cero.ir/users/view.aspx?id=330323&s=22338


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->

http://cero.ir/users/view.aspx?id=330322&s=22338


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->

http://cero.ir/users/view.aspx?id=330321&s=22338


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->

http://cero.ir/users/view.aspx?id=330320&s=22338


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
http://cero.ir/users/view.aspx?id=330319&s=22338
ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانلود پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل79

پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

 مقدمه

 توانایی و استعداد و دانایی و اراده بشر که از قوای درونی او سرچشمه می گیرد، توانسته به مجموعه مجهولات بی شماری در حوزه طبیعت و محیط و ترکیبات مواد و حیوانات و گیاهان دست یابد.

انسان در شناخت و پرداختن به خود نیز غافل نبوده و از هزاران سال پیش و از زمانی که موجودیت خود را روی کره خاک شناخته است به تخصص و جست و جو و بررسی و تحلیل رفتارها و ابعاد وجودی و نگرش ها و ویژگی های خود پرداخته است.

با این تفاوت که در گذشته های خیلی دور دانش و آگاهی بشر بسیار اندک بوده و شناخت و بررسی ویژگی های انسان نیز در حد اسطوره و حدس و گمان و انتساب رفتارهای خود به خدایان و اسطوره های اعتقادی بوده است. (ضمیری، 1373)

استفاده از قوه های درونی و استعدادهای بالقوه و تقویت و ممارست در رفتارها منجر به کشف پدیده ها و امور مرتبط با انسان و روابط آنها شده است شناخت مطلق از انسانها میسر نیست.

 مفهوم خود

 مفهوم خود کلید فهم و درک بهداشت روانی است. روان پزشکان به اهمیت و ارزش مفهوم خود کاملاً واقفند چرا که به این باور هستند که تفکر شخص از شخصیت خود تا حدودی رهنمود دهنده رفتار شخص در اجتماع است و نوع رفتار شخص مشخص می شود. اگر تصوری که فرد از خود دارد متعادل و مثبت باشد او انسانی سالم است. خود مجموعه افکار و احساساتی است که شخص را از هستی فردی خویش و اینکه کیست و چیست آگاه می سازد و به عبارتی خود همان فرد است. دیدگاه خود دارای دو نقش است : فاعلی و مفعولی ... نقش فاعلی همان خودپنداره است که مسائل و مفاهیم را به صورت ذهنی تعبیر و تفسیر می کند و نقش مفعولی همان چیزی است که شخص اذعان می داد (سالن  و همکاران، 1372). 

مفهوم بخشیدن به خود :

 شما خودتان را به عنوان یک فرد چگونه توصیف می کنید؟ اگر شبیه افراد بالغ باشید ممکن است از صفات درون شخصی با ارزش خودتان مثل صداقت، دوستی، مهربانی، سلیقه های اخلاقی یا مذهبی یتان و ارزش ها و علایق خودتان صحبت کنید. شخصیت یعنی ترکیب سازمان دهی شده ای از صفات، انگیزه ها و رفتارها که برای هر فردی یگانه است غالباً بیشتر مردم از جمله روانشناسان سعی می کنند که شخصیت را به صورت ویژگی های شخصیتی توصیف کنند مثل ویژگی هایی چون اجتماعی بودن، مستقل بودن، تسلط، اضطراب که چنین تصور می شود که در شرایط مختلف نسبتاً سازگارند.

چگونگی تشکیل خود :

در وجود هر انسانی مقداری نیروهای حیاتی امکانات و استعدادهای خاص و انرژی نهفته است اگر شرایط و فرصت مناسب برایش فراهم سازند. این نیروها و استعدادها با خود بخود به طور طبیعی رشد می کند. هر تجربه ای به تشکیل مفهوم خود کمک می کند. رشد خود بتدریج به شکل هویت شخصی می انجامد. هویت عبارت است از افتراق ئ تمیزی که فردبین خود و دیگران می گذارد. هویت شخصی یک سازه و ساختار روانی اجتماعی است. یعنی هم شامل طرز فکرها و عقاید می شود. که معرف فرد است و هم نحوه ارتباط فرد با دیگران را می سازند. اگر چه خویشتن همیشه در حال تغییر است اما در هر فرد نوعی سازمان، هماهنگی، ثبات، تجانس و شکل یافتگی خاص خود را دارد (راهورفی، 1371) خودپنداره شخص فریانی آگاهانه مداوم و نسبتاً مداوم و نسبتاً ثابت است.

مفهوم خود از نظر سالیوان

در جریان فرایند اجتماعی شدن، کودک در معرض موقعیت های بی شماری قرار می گیرد که احساس می کند توسط سایرین مخصوصاً اشخاص مهم زندگی خود ارزیابی می شود. در این گیرودار بسته به موقعیت ها یا عدم موفقیت هایی که کسب می کند از وجود خود مفهومی درک می نماید از آنجا که کودک همواره می کوشد تا سرحد ممکن از احساس ناراحتی و اضطراب ناشی از عدم موفقیت های خود دور باشد. طبیعتاً به آن جنبه هایی از خود که به نظر بزرگترها دل چسب تر و پسنده تر است متکی می شود و سعی می کند که آن جنبه های از خود که به نظر بزرگترها دل چسب تر و پسنده تر است متکی می شود و سعی می کند که آن رفتارهایی را که بئسیله سایریی ناپسند تلقی شده لست از خود جدا نماید (ایزی، 2536)

خودپنداری از نظر اریکسون

اریکسون معتقد است نوجوانان در هویت در مقابل سردرگمی ابتدا نگران است که در مقایسه با آنچه که احساس می کند هست. از نظر دیگران چگونه جلوه کند و با این پرسش روبه رو می شود که چگونه مهارت ونقش هایی را که قبلاً آموخته است با نمونه های شغلی روز پیوند دهد در این مرحله دیگر تخیلات و نقش های کودکانه کار ساز نیستند و در عین حال نوجوان هنوز آمادگی آن را ندارد که به شکل یک بزرگسال رفتار کند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                            1

مقدمه                                                                                                 2

«کلیات» : بیان مسئله                                                                              4

اهمیت و لزوم طرح مسئله                                                                     5

اهداف تحقیق                                                                                       7

متغیر های تحقیق                                                                                 8

فرضیه تحقیق                                                                                      9

سؤال تحقیق                                                                                        9

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                                     10

بررسی تاریخی نظریه های خود                                                            11

مفهوم خود                                                                                         12

مفهوم بخشیدن به خود                                                                        14

چگونگی تشکیل خود                                                                            14

رشد مفهوم خود                                                                                 16

تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهش                                           18

تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری                                          19

خود در دیدگاه های مختلف روان شناختی                                             20

مفهوم خود از دیدگاه راجرز                                                                 21

ثبات و هماهنگی خویشتن                                                                     22

مفهوم خود از نظر سالیوان                                                                  24

خودپنداری از نظر اریکسون                                                                 24

خود در نظر یونگ                                                                               26

شرایط فردیت یافتن                                                                             27

خود در نظریه نوام                                                                              28

خود در نظریه هارتز                                                                            29

تغییر در محتوای مفهوم خود                                                                30

تغییر در ساختار «خود» با تغییرات ساختاری                                         31

خود پنداره                                                                                          32

خوانگاره در نظریۀ هورنایی                                                                 34

عوامل موثر بر خودپنداره                                                                    35

خودپنداری و خوش بینی                                                                     36

پیشینه پژوهش                                                                                    38

معرفی آزمون                                                                                     48

مقاله : خویشتن پنداری (خودپنداره، خوپنداری)   Self Concept             49

فصل سوم : روش تحقیق                                                                    62

جامعه                                                                                                63

حجم نمونه                                                                                         64

ابزار گردآوری اطلاعات                                                                       64

روش گردآوری اطلاعات                                                                      65

روش آماری                                                                                       66

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                   67

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                          71

پیشنهادات                                                                                         74

محدودیت ها                                                                                       75

منابع و مأخذ                                                                                       76

دانلود پایان نامه بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران

دانلود پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل54

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران

چکیده :

ویژگی های رفتاری هر فردی حاصل نوع شخصیّت فردی است. و شخصیّت هم محصول استعدادها و توانایی ها و هوش و احساسات و هیجانات رفتاری افراد است در یک کلام از جمع بندی تعاریف هوش (عمومی، کلامی، فضایی، تخیّلی، حسابی، ...) می توان به این نتیجه رسید که «هوش میزان توانایی سازگاری فرد با محیط است» بدیهی است، تفاوت رفتارها و منش و شخصیت افراد به نوع احساسات و نگرش ها و گرایش ها و انتظارات و امیال و علایق فرد وابسته است.

در تحقیق حاضر نیز با عنوان بررسی هوش هیجانی دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران به جستجو و بررسی نوع و میزان و مؤلفه های هوش هیجانی در دو گروه دختران 25 – 15 ساله عادی در خانواده ها و فراری پرداخته ایم.

و با فرض تفاوت در بین هوش هیجانی این دو گروه به بیان مسئله با ذکر تبیین هوش هیجانی و اهمیت و اهداف و متغیرها و تعاریف در فصل اول و نیز مبنی تئوریک و نظری آن بخصوص هوش در میان دوقلوها و بررسی هوشی روی حیوانات و پاسخ های آنها و بررسی ساعت های درونی و فیزیولوژیکی و تأثیر نور و کنترل های برون زاد و درون زاد و به بررسی انواع خواب و مراحل خواب که با سلسله اعصاب و روابط عصبی و هوشی مرتبط است اشاره شده و با پرداختن به تحقیقات انجام شده ملّی و استانی و منطقه ای فصل دوم را خاتمه داده ایم. در فصل سوم فقط به روش اجرای تحقیق (ابزارهای جامعه، حجم نمونه، روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری) پرداخته ایم.

پژوهش در زمینۀ هیجان خواهی

پژوهشها نشان داده اند که اشخاص جوان مذکر، بین سنین نوجوانی تا اوایل دهۀ دوم زندگی، مردم فرهنگهای غربی و سفید پوستان در مقایسه با سالمندان، زنان و مردم فرهنگهای شرقی و رنگین پوستان، در مقیاس SSS نمره بیشتری به دست می آورند.

 کسانی که هیجان زیادی دارند در مقایسه با افرادی که هیجان خواهی کمی دارند، به احتمال زیادتر مواد مخدر مصرف می کنند، سیگار می کشند، الکل می نوشند، به سرعت رانندگی می کنند، اقدام به آمیزش جنسی فراوان می کنند، دست به قمار می زنند، خطر جویی جسمانی دارند، و به مکانهای ناآشنا سفر می کنند، حتی هنگامی که مسافرتها توأم با خطر هستند.

 کسانی که هیجان خواهی زیادی دارند، از نظر خودمحوری بیشتر برون گرا، خودمختار، جسور و ناهمرنگ یا ناپیرو و در ابزار هیجانی خود بی پروا هستند.

 کسانی که هیجان خواهی زیادی دارند، در مقایسه با کسانی که هیجان خواهی اندکی دارند، از نظر کارکرد شناختی نسبت به محرکهای دردناک تحمل بیشتری دارند، با سرعت بیشتری نمادها و اعداد را تشخیص می دهند و در تحریک بینایی، پیچیدگی را ترجیح می دهند. مجذوب اندیشه های گمانه ای، شبه علمی می شوند و گرفتار تفکر دارای فرایند ابتدایی هستند. 

 بررسیهای مربوط به خلق و خو در دوقلوها :

 وجود خلق و خوی فطری را با مقایسه دوقلوهای یک تخمکی (همانند)  و دو تخمکی (ناهمانند) تعیین کرده اند. اگر دوقلوهای یک تخمکی از نظر یک خلق و خوی خاص در مقایسه با دوقلوهای دو تخمکی شباهت بیشتری داشته باشند، می توان گفت که در شکل گیری خلقو خو، وراثت بیشتر از محیط دخالت دارد. 

 پنج ملاک برای تعیین وجود یک خلق و خوی ارثی عبارتند از :

 1 ) نتایج ژنتیکی بررسیهای دوقلوها ؛

 2 ) ثبات خلق و خو در طی رشد ؛

 3 ) وجود خلق و خو در بزرگسالان ؛

 4 ) وجود خلق و خو در حیوانات ؛

 5 ) انطباق پذیری. 

 شواهد موجود درباره ساعتهای درونی :

 یک ساعت درونی یا ذاتی به عنوان نوعی مکانیزم زیستی تلقی می شود که سرعت حرکت را تعیین می کند. چنین ساعت زیستی ای ذاتی است، ولی غیر از این ساعتها نشانه های راهنمای خارجی بسیاری نیز وجود دارند که چنین نقشی را ایفا می کنند، به عنوان مثال واکنش ما به روشنایی یک عملکرد درونی یا ذاتی است. ساعتهای زیستی درونی و ذاتی هستند، یعنی به وسیله مکانیزمهای زیستی تنظیم می شوند. هر دور این ساعتها می تواند 24 ساعته باشد (نظیر چرخه خواب، بیداری) 8 ساعته باشد (نظیر ریتمهای خواب) یا حتی 12 ماهه باشد (نظیر الگوهای خواب زمستانی).

 مطالعت انجام شده بر روی انسان :

 مطالعه صورت گرفته بر روی میشل سیفر تائیدی مشخص بر وجود یک ساعت ذاتی یا درونی است. او مدتها در زیرزمین (در داخل غار) به سر می برد و هیچ گونه تماسی با نور طبیعی نداشت که روز یا شب را تشخیص دهد. او می توانست فیلمهای ویدئوی تماشا کند. ولی هیچ تلویزیونی در دسترس او نبود، چون می توانست از طریق آن متوجه زمان روز یعنی ساعت شود. 

« فهرست مطالب »

فهرست                                   صفحه 

 فصل اول :

 مقدمه

 بیان مسأله

 اهمیت و ضرورت مسئله

 اهداف تحقیق

 سوالات پژوهش

 فرضیه های پژوهش

 تعاریف عملیاتی واژه ها

 فصل دوم :

 ادبیات و پیشینه تحقیق

 مبانی نظری و تئوریک

 پژوهش در زمینه هیجان خواهی

 بررسی های مربوطه به دوقلوها

 مطاعات انجام شده بر روی حیوانات

 نور عنوان و نشانه خارجی

 کنترل برون زاد

 بررسی خواب

 مراحل خواب

 تحقیقات استانی

 فصل سوم :

 روش اجرای تحقیق

 ابزار جمع آوری اطلاعات

 روش جمع آوری اطلاعات

 جامعه

 حجم نمونه

 روش آماری

 جدول داده های شماره 1 (جدول مادر)

 نمودار مقایسه هوش عادی دختران فراری و عادی

 نمودار هوش هیجانی دختران عادی و فراری

 فصل چهارم :

 تجزیه و تحلیل یافته ها 

 فصل پنجم :

 نتیجه گیری

 محدودیت ها و ملاحظات تحقیق

 پیشنهادات

 منابع و مآخذ   

دانلود پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

پایان نامه رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

دانلود پایان نامه رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

پایان نامه رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل166 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل40

پایان نامه رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

چکیده :

 تا بوده، سندرم پیش از عادت ماهانه هم بوده، و شگفتی این جاست که پساز پژوهشهای بسیار در این زمینه، پزشکان هنوز نمی توانند پاسخ گوی بیماران خود در روبرو شدن این سندرم باشند. سندرم پیش از عادت ماهانه موضوع بیش از سیصد مقاله علمی در دهه اخیر بوده است.

 سندرم پیش از عادت ماهانه و معالجه آن پنجاه سال پیش به وسیله دکتر روبرت ت . فرانک، پزشک[1]برجسته مدرسه پزشکی مونت سینایی در نیویورک ارائه شده است. از آن زمان تاکنون پژوهشگران پیوسته از دکتر فرانک که معتقد است، سندرم پیش از عادت ماهانه امری واقعی است، حمایت کرده اند، امروز نیز همچنان معتقدند که این سندرم غیر تخیلی است.


[1]  . Robert . T . Frank 

پرخاشجویی بدخیم، شقاوت و ویران سازی :

 در نظر انسان، امروزه ریختن خون چیزی جز ویران سازی به نظر نمی رسد مطمئناً از دیدگاهی واقع بینانه این چنین است. لیکن چنانچه خود عمل که معنی آن را نیز در ژرفترین و باستانی ترین لایه های تجربه درنظر گیریم در آن صورت ممکن است به نتیجه گیری متفاوتی برسیم.

 تردیدی نیست که در سده های گذشته همجنس خواری غیرآیینی در میان مردم ابتدایی رسمی معمول بوده است و همه آنچه که درباره منش شکارچی، گردآورندگان خوراک امروزی و یا درباره جماعتهای پیش از تاریخ می دانیم، این است که این مردمان کشتارگر نبوده و بسیار غیرمتحمل است که همجنس خوار باشند. هم چنانکه مامفورد به گونه ای موجز مطرح می کند «درست» به همان طور که انسان ابتدایی ناتوان از نمایشهای توده ای شقاوت، شکنجه و نابود سازی روزگار ما بوده است ممکن است از کشتار انسان به خاطر خوراک نیز کاملاً مبری[1] باشد ( مامفورد ، 1967 ).

 اظهارات پیش گفته بیشتر به منظور هشداری نسبت به تفسیر شتابزده ی هر رفتار ویران ساز به عنوان غریزه ای ویران ساز می باشد تا تشخیص کثرت انگیزشهای دینی و غیر ویران ساز.


[1]  . مبری؛ جدا و انفصال 

 اتخاذ شیوه نوین (طبقه بندی دکتر آبراهام مازلو از تنش پیش ازعادت ماهانه) :

 دکتر آبراهام عبارت «تنش پیش از عادت ماهانه» را برای طبقه بندی وضعیتی که در حال حاضر به عنوان سندرم پیش از عادت ماهانه به آن توجه شده است به کار می برد. بنابراین تنش پیش از عادت ماهانه که در مورد خرده سندرم به کار می رود در کتاب اختلالات پیش از عادت ماهانه را می توان به چهار خرده گروه طبقه بندی کرد.

 تنش پیش از عادت ماهانه A ، تنش پیش از عادت ماهانه H ، تنش پیش از عادت ماهانه C ، تنش پیش از عادت ماهانه D که در زیر توضیح داده شده است.

 تنش پیش از عادت ماهانه A :

 زنانی در این گروه قرار می گیرند که به طور عمده اضطراب، تحریک پذیری و تنش عصبی در آنان از اواسط فاصله بین دو عادت ماهانه شروع شده و هرچه به شروع آن نزدیک تر می شوند شدت می یابد (لارسن، 1368 ).

 تنش پیش از عادت ماهانه H :

 شاید دکتر آبراهام حرف H را برای نشان دادن (Heaviness) به معنی سنگینی برگزیده است. زیرا زنانی که در این رده قرار می گیرند، پیش از عادت ماهانه دچار چاقی، نفخ شکم، حساسیت دور شکم و پستانها، احتقاق و ورم متناوب صورت و پاها و بازوان می شوند و معمولاً پیش از عادت ماهانه حدود یک و کیلو و نیم به وزن بدنشان اضافه می شود. اما زنانی که از تنش پیش از عادت ماهانه H شدیدتری رنج می برند دو کیلو و نیم و یا حتی بیشتر اضافه وزن پیدا می کنند. 

منابع

1 )اریک، فروم، آناتومی و ویران سازی انسان، انتشارات رشد، تهران، 1369.

2 ) براهنی، محمد تقی، زمینه روان شناسی، انتشارات رشد، تهران، 1367.

3 ) بیگدلی، محمد رضا، بیماریهای زنان، دورۀ جدید، شمارۀ 12 بهار 1375.

4 ) پورافکاری، نصرالله، خلاصه روان پزشکی، چاپ دوم، انتشارات تابش، تبریز، 1368.

5 ) ج، سیمین، ویراتسازی و پرخاشگری، چاپ دوم، انتشارات ویس، تهران،1368.

6 ) شکوهی، غلامرضا، پیام پزشکی، دورۀ جدید، شمارۀ 8، مهر 1374.

7 ) صارمی،ابوطالب، آمنورهو تشخیص و درمانآن، تهران، انتشارات ویس، 1367.

8 ) صالحی، جهان شاه، بیماریهای زنان و پیشرفت علمی نوین، انتشارات دانشگاه تهران، 1363.

9 ) لارسن،نیلز، اختلالات پیش ازعادت ماهانه، مهین میلانی، چاپ سوم، 1368.

10 ) هوگو، ویکتور، بحران زندگی،انتشارات ویس، تهران، 1364.

پیوستها

الف ) تست نربوط به سنجش سندرم پیش از قاعدگی است که توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهیه شده است و دارای 38 متغیر است.

ب ) جدول مربوط به امتیازات است که شامل متغیرها و ستون Y , X و جمع امتیازات در انتهای هر ستون نوشته شده است.

« فهرست مطالب »

عنوان              صفحه 

 چکیده

 فصل اول

 پیشگفتار

 بیان مساله

 موضوع تحقیق

 نوع تحقیق

 فایده و اهمیت تحقیق

 فرضیه مورد بررسی

 تعریف عملیاتی

 فصل دوم

 تاریخچه قاعدگی

 تاریخچه پرخاشگری

 طبقه بندی تنش پیش از عادت ماهانه از نظر دکتر آبراهام مازلو

 تقویم عادت ماهانه

 آمنوره

 فصل سوم

 جامعه تحقیق

 نمونه تحقیق

 چگونگی نمونه برداری

 توضیح درباره نمونه ها از سن، جنس، خانواده تحصیل

 ابزار تحقیق

 بیان متغیرها

 اجرای تست

 جدولها

 استخراج نتایج جدولها

 محاسبات آماری

 فصل چهارم

 جدول سندرم پیش از قاعدگی

 نمودارهای درختی

 محاسبات آماری : میانگین، آزمون T

 تفسیر نتایج

 بحث و مطابقت یافته های تحقیق با یافته های قبلی و تعیین اینکه آیا فرضیه تائید شده است یا نه و علل رد آن

 فصل پنجم

 بحث و نتیجه گیری

 خلاصه پژوهش

 پیشنهادات

 منابع و  پیوستها 

دانلود پایان نامه رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متاهل و مجرد

پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متاهل و مجرد

دانلود پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متاهل و مجرد

پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متاهل و مجرد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل52

پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متاهل و مجرد

مقدمه

در اختلال هیپوكندریا فرد نگران سلامت خود و ابتلاء به اختلالات بدی فرضی است كه عمده شكایت این افراد در رابطه با بیماریهای بدی است و شكایاتی كه به الگوی مرضی منطقی محدود نمی شود مثلاً ممكن است از نوعی ناراحتی و درد غیر عادی در ناحیه معده و سینه و سر و دستگاه تناسلی یا سایر قسمتهای بدن شكایت كند .

نظریه های اولیه درباره اختلالات روانی بخصوص بیمار انگاری بود كه شیطان در درون فرد مبتلا جایگزین شده و موجب اختلال رفتاری گردیده است . به تعبیر دیگر نظریه های اولیه درباره رفتار نا بهنجار و تبیین نابهنجاری نیروهای جادوئی و ماورالطبیعه مانند دیو شیطان و ارواح خبیثه بودند بنابراین ، برای درمان فرد مبتلا كوشش شد تا شیطان از درون وی بیرون رانده شود به همین دلیل آنان را شلاق می زنند و این اختلالات و بیماریها كه بیماری انگاری جزء آسیب شناسی روانی به حساب می آیند كه رفتار و احساسها و هیجانهای افراد را از نظر برخورد با محیط و جامعه مورد بحث قرار می دهد و همچنین چگونگی احساس متفاوت بودن افراد از نظر جامعه و برخورد آنان را مورد بررسی قرار می دهد و محدوده رفتار ناسازگار از ترسهای مزمن كه نارحت كننده است اما موجب از بین رفتن كامل فعالیت فرد نمی شود تا تعریف شدید واقعیت و ناتوانی در ارتباط با دیگران را شامل می شود و گاهی فقط فرد از رفتارناسازگار خویش ناخشنود است كه در این مواقع باعث می شود كه مشكلات بدنی خود را دو برابر بیشتر كند و این مسائل باعث دستخوش آشوب ونگرانی می شود بررسی مسئله آسیب روانی و پرداختن به موضوع هیپوكندریا در بین زنان متاهل و مجرد و یا شاغل و غیر شاغل و یا حتی از لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار می گیرد  و اینكه كدام یك از جنسیتها بیشتر دچار این عارضه و خود بیمار انگاری  می شود البته با توجه به آمار بدست آمده در چند سال اخیر میزان هیپوكندریا در مردان بیشتر از زنان است و بر عكس اختلالات تبدیلی یا هیستری در بین زنان بیشتر است تا نسبت به مردان و تعیین اینكه شخص تا چه اندازه ای می تواند بر مشكلات خود واقف باشد و آنها را سپری كند به دو عامل بستگی دارد .

 1- خصوصیات شخص یعنی مهارتها به نگرشها

2- ماهیت فرد كه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است . 

خود بیمار انگاری در كودكی

خود بیمار انگاری در كودكان بر اساس شكایات از كنش وری بد جسمانی ، احساس بدی وضع سلامت یا پیش بینی اضطراب آمیز بیمار شدن در آینده بروز می كند و بدین ترتیب شاهد رفتارهایی تقسیم كرد كه دل مشغولی كودك را نسبت به وضع بدنی خود نشان می دهند :

- دل نگرانی دائم نسبت به سلامت خود یا نسبت به یك بیماری اجتماعی

- خستگی مبهمی كه مانع كار یا حتی بازی می شود .

- دردها یا ناراحتی هایی در اعضای مختلف ، سردرد ، دل درد ، حالت تهوع و جزآن ( آزوریاگرا ، 1982 )

خود بیمار پنداری  در نوجوانی

ترسهای متمركز بر بدن ، بر سلامت جسمانی و حتی روانی در خلال نوجوانی بسیار پیش پا افتاده اند و علایم جسمانی ( ناراحتی ، رنگ پریدگی ، تعرق ، لرزش و جز آن ) تقریباً همواره با حالات اضطرابی نوجوان همراهند  ( مارسلی ، 1984 )

بنابراین مرزهای مشخص بین نشانگان خود بیمار پنداری و دل مشغولی مبهم بدنی كه هنوز به صورت رفتار نشانه ای سازمان نیافته است وجود ندارند اما می توان فراگیر شدن نگرانیهای جسمانی و باور فرد نسبت به ابتلا به بیماری را به منزله ضابطه اصلی در نظر گرفت .

ترسهای مبتنی بر خود بیمار پنداری در نوجوانی به صورت سر درد ، نگرانی درباره قلب ، ترسهای مربوط به خون ، شكایتهای مربوط به ناحیه شكمی ( در سطح آپاندیس و تخمدانها ) متجلی می شوند به عكس آنچه در بزرگسالی مشاهده می شود هرگز شكایتهایی در مورد گذار دوره ایی یا كنش هضمی دیده نمی شوند و آنچنان كه ابتین گرا[1] ویسكل [2](1971) خاطر نشان كرده اند شكایتهای خود بیمار پندارنده نوجوان غالباً با عضوی كه آشكار ( جنبه حیاتی دارد ( قلب و خون ) ) مرتبط اند . ( روانشناسی مرضی تحولی ،دادستان ، 1376، ص 237 )

ضوابط تشخیص خود بیمار پنداری بر اساس DSMIV

ضابطه اصلی خود بیمار پنداری ترس از ابتلا به یك بیماری جدی و یا فكر ابتلایی به آن بر اساس تغییر اشتباه آمیز یك یا چند علامت یا نشانه بدنی است در حالی كه معاینه های دقیق بدنی نمی توانند هیچگونه اختلال جسمانی را كه كاملاً با دل مشغولی های فرد درباره بیماری یا با علامتهای یا نشانه های جسمانی مطابقت داشته باشد تشخیص دهند گرچه این اختلال دارای شدت هذیانی نیست و بیمار غالباً می تواند جنبه افراطی ترسهایش و این احتمال را بپذیرد كه ترس او از بیماری یا با روش به یك بیماری شدید بی اساس است بااین حال دل مشغولی های وی به ایجاد درماندگی یا عارضه های بالینی معنادار در قلمرو كنش وری اجتماعی ، حرفه ای و یا قلمرو های مهم دیگر منجر می شوند .   


[1] - Ebtinger,R .

[2] -Sichel.j.p.

نمونه ای از فلج هیستریایی

احمد یك كارگر بیست و پنج ساله تنومند از كمر بهپ ایین فلج شده بود ( كاملاً بدون حركت یا احساس ) از شروع این حالت تا زمان مراجعه سه هفته می گذشت . موضوع جالب توجه اینكه او به ویژه نسبت به این فلج خود نگران نبود یعنی فقط نگرانی كمی داشت كه نمی تواند راه برود ولی نه هیجانی بود و نه بیش از اندازه دلواپس .گاه گاهی از مواد مخدر استفاده می كرد . موضوعی كه در مصاحبه روانی توانست راهگشا باشد این بود كه وقتی از او سوال می شد آیا كس دیگری را می شناسد كه فلج بوده باشد ؟ در آغاز كمی فكر كرد ولی پس از یك دقیقه یا بیشتر بدون ابراز هیچ هیجانی شروع به من و من كرد . بله داره یادم می یاد . حسین كه یكی از دوستان خوب من بود از كمر به پایین فلج است گردی وی شكسته است . ( حسین آزاد – 1379 )

منابع

آزاد – حسین . ( 1384) . آسیب شناسی روانی 1 – تهران : انتشارات بعثت

بیانی – احمد .(1382) . روش تحقیق در علوم تربیتی . تهران : انتشارات فرهنگ

دادستان – پریرخ . (1376) . روان شناسی مرضی  تحول . تهران: انتشارات سمت

دلاور علی . (1382) .آمار استنباطی . تهران: انتشارات رشد

پور افگاری – نصراله . (1380 ) . روان شناسی بالینی – تهران: انتشارات فرهنگ

كاپلان – ساروك ( 1379) . خلاصه رولان پزشكی – نصر اله پور افكاری – تهران: انتشارات رجمند

كریمی – یوسف . (1382 ) . روان شناسی شخصیت ، تهران :انتشارات نی

منصور – محمود. (1380) .روان شناسی بالینی ، تهران : انتشارات رشد

هالجین ، ریجادلی – ویبستون ، سوزان تراس . (1383). آسیب روانی –  ( دیدگاه های بالینی درباره اختلالهای روانی ) یحیی سید محمدی – تهران : نشر روان 

دانلود پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متاهل و مجرد


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل93 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل53

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر 

چکیده :

 هدف از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر است. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ابهر بودند که 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون کمال گرایی و سلامت روانی بر روی آزمودنی ها اجرا گردید. جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردید نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بین سلامت روانی دختران و کمال گرایی مادران رابطه معنی داری وجود دارد.

مقدمه :

خانواده نخستین کانون های زندگی جمعی، جلوگاه های عشق آفرینی و نهادهای تربیتی هستند، بنابراین تمدن انسانی از دل «خانواده» به عنوان هسته های اولیه تعلیم و تربیت سربرآورده است. انتقال سنتهای فرهنگی ارزشیابی رشد میزان فرهنگی و حتی گسترش فرهنگی، نخست به وسیله خانواده ها انجام پذیرفته است. خانه و خانواده آسایشگاهی است که کودک در آنی، همه افتخارات و موفقیتهایش را به نمایش می گذارد در آنی در به درمان و مرهمی برای دردها، شکستها و زخمهای وارد برخود می گردد تا دردهای خود را آرامش بخشد به بیان دیگر خانه برای کودک جایگاهی است که از تجربه اجتماعی رندانه خود را با شتاب به درون آن می آورد، تا آن تجربه را ارزیابی کند به خاطر آن ستایش و تحسین و تشویق شود، یا آن را به بوته فراموشی سپارد و به عنوان یک قد به از آن درس بیاموزد (نوابی نژاد 1373). 

تعاریف و مفاهیم کمال گرایی :

هورنای (1934) معتقد است : «کمال گرایی، گرایش روان رنجورانه به بی عیب و نقص بودن است. فرد کمال گرا، اشتباه خود را گناهی نابخشودنی می پندارد و همواره در انتظار پیامدهای شوم آن مضطرب است».

هالندر (1965) به نقل از مهرابی زاده هنرمند و وردی (1382) معتقد است : «کمال گرایی نشان دهنه گرایش و علاقه فرد به درک محیط پیرامون خود به گونه قانون «همه یا هیچ» است که به موجب آن، نتایج ممکن، موفقیت های کامل یا شکست های کامل هستند».

هاماچک (1978) معتقد است «کمال گرایی شامل دو نوع کمال گرایی بهنجار و کمال گرایی نابهنجار (روان نجور) می باشد. کمال گرایی روان رنجور عبارت از نگرانی زیاد در مورد ارتکاب اشتباهات و ترس از داوری های دیگران می باشد».

ویزمن (1980) به نقل از بلت (1995) معتقد است : «کمال گرایی نیاز شدید به پیشرفت است و این گرایش به گونه معیارهای شخصی بالا و غیرواقع بینانه آشکار می شود».

فراست، مارتن، لارهات و روزنبلیت (1990) «کمال گرایی را به عنوان مجموعه معیارهای بسیار بالا برای عملکرد، که یا خود ارزشیابی های انتقادی همراه است»، تعریف کرده اند.

(شولتز به نقل از سید محمدی - 1381). 

کارل راجرز :

راجرز معتقد بود که انسان به وسیله گرایش به شکوفا کردن، نگهداری کردن و بهبود بخشیدن خود برانگیخته می شود. این گرایش فطری به خود شکوفایی، بخشی از گرایش شکوفایی بزرگتر است که تمام نیازهای فیزیولوژیکی و روان شناختی را در بر می گیرد (شولتز، 1998، ترجمه سید محمدی، 1381).

راجرز چندین ویژگی اشخاص کامل یا خودشکوفا را توصیف کرده است که عبارتند از :

 • اشخاصی کامل نسبت به تمام تجربیات آگاهی نشان می دهند. در آن ها حالت دفاعی وجود ندارد، هیچ چیز خودپنداره آن ها را تهدید نمی کند. آن ها نسبت به احساس های مثبت، چون جرأت و دلسوزی و احساس های منفی چون ترس و درد گشوده هستند. دامنه وسیعی از هیجان های مثبت و منفی را می پذیرند و آن ها را شدیدتر احساس می کنند.
 • اشخاص کامل در هر لحظه به طور کامل و پر بار زندگی می کنند :

تجربیات را نمی توان پیش بینی کرد ولی اشخاص کامل به جای این که صرفاً آن ها را مشاهده کنند، به طور کامل در آن شرکت می کنند.

 • اشخاص کامل به ارگانیزم خودشان اعتماد می کنند : اشخاص کامل اطلاعات ماشی از عقل با افراد دیگر را نادیده نمی گیرند.

انواع کمال گرایی :

هاماچک (1978) به نقل از ویت و ترول (1999) بین کمال گرایی «بهنجار» و «روان رنجور» تفاوت گذاشت. کمال گرایی بهنجار شامل سرمشق گیری مثبت و سرمشق گیری منفی می باشد. سرمشق گیری مثبت بدین صورت است که فرد مطابق با معیارهای بالای والدین می کوشد و پیشرفت می کند و در سرمشق گیری منفی فرد بر خلاف در هم ریختگی یا کم آموزی های والدین عمل می کند.

می سیل دین (1963) به نقل از مهرابی زاده هنرمند و وردی (1382) معتقد است که در کمال گرایی بهنجار اشخاص از کارهای سخت و طاقت فرسا لذت می برند، و زمانی که احساس می کنند در انجام کارها آزادند، می کوشند تا به بهترین صورت عمل کنند، موفقیت در انجام کارها گونه ای احساس خشنودی و رضایت به همراه می آورد.

مدیریت تنش و استرس :

آنتونوفکس (1979) به نقل از تودر (1996) مدیریت تنش یا استرس را شامل 7 مرحله می داند :

1 ) سازگاری معمول با زندگی.

2 ) آگاهی از آسیب پذیری نسبت به عوامل استرس.

3 ) شناخت منابع استرس که شامل (خانگی، شغلی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی، می باشد).

4 ) آگاهی از تنش و پیامدهای منفی، خنثی و یا حتی مفید آن.

5 ) مدیریت تنش که شامل تمرینهای تنفسی، آرمیدگی جسمانی، رشد مهارت های ارتباطی، تغذیه و شیوه زندگی سالم، و آمادگی جسمانی است.

6 ) استرس چیزی است که پس از مدیریت تنش باقی می ماند. 

منابع فارسی :

 • ابوطالبی احمدی، تقی. (1382). روان شناسی خودباوری و ارتباط آن با موفقیت. تهران : وحید.
 • ابوطالبی احمدی، تقی. (1384). بررسی رابطه شیوه فرزند پروری با عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
 • آزاد، حسین (1379). آسیب شناسی روانی. تهران : بعثت.
 • اسلامی، عبداله. (1380). رابطه ساختار تعاملات خانواده با سبک های مقابله، با فشارهای روانی و تفاوتهای جنسی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تربیت معلم.
 • اسماعیل خانی، فرشته. (1377). ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش خودشکوفایی و بررسی رابطه آن با سرسختی روان شناختی، کمال گرایی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 • برجعلی، احمد. (1380). تحول شخصیت در نوجوانان.
 • برومند نسب، مسعود. (1373). بررسی رابطه نگرش ها و شیوه های فرزند پروری با جایگاه مهار و رابطه جایگاه مهار با عملکرد تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی : دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • بشارت، محمد علی. (1381). ابعاد کمال گرایی در بیماران افسرده و مضطرب مجله علوم روان شناختی. دوره اول شماره 3.
 • بلانچارد، ادوارد و آندراسیک، فرانک. (1380). سردرد و درمان های روان شناختی آن. ترجمه (یداله زرگر و محمود براتوند). تهران : بهینه.
 • بنی جمالی، شکوه السارات، احدی، حسن. (1380). بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی. تهران : نشر نی.
 • بهار لویی، رویا. (1378). رابطه کمال گرایی، هماهنگی های مؤلفه های خود پنداشت، جایگاه مهار با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 • بیدلی مامنی، مسعود. (1382). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سازگاری فردی، اجتماعی و تحصیلی فرزندن. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
 • تشکر، بهرام. (1377). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سازگاری فردی، اجتماعی و تحصیلی فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
 • تشکر، بهرام. (1377). بررسی رابطه نگرش های فرزند پروری. الگوی شخصیتی A، کمال گرایی و جزم گرایی والدین با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان آباده. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • تودر، کیت. (1382). ارتقای سلامت روان. ترجمه (مرتضی خواجوی و همکاران). تهران : سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری. تاریخ انتشار به زبان اصلی (1996).
 • جمشیدی عینی، شیرین. (1375). بررسی رابطه شیوه ها و نگرش های فرزند پروری و خلاقیت. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی.
 • جنانی، کتایون (1380). بررسی رابطه تعاملات درون خانواده و سلامت روان دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی شهرستان بروجرد. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تربیت معلم.
 • حاجی زاده، خلیل. (1382). برسی و مقایسه رابطه بین میزان سلامت روانی و عملکرد تربیتی فرزندان ارشد دختر و پسر خانواده های مناطق جنوبی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
 • حیدری، اکرم. (1374). اختلالات روانی رایج در کودکان. تهران : گستر.
 • خدا رحیمی، سیامک. (1374). مفهوم سلامت روان شناختی. تهران : جاودان خرد.
 • خدیوی زند، محمد مهدی. (1373). مباحث روان شناسی تربیتی.
 • دلاور، علی (1381). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران : رشد.
 • دلاور، علی (1383). مبانی نظری و پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی. تهران : رشد.
 • زارب، م. ژانت. (1383). روش های ارزیابی و درمان شناختی – رفتاری نوجوانان. مترجمان محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی. تهران : رشد.
 • ستیر، ویرجینیا. (1373). آدم سازی در روان شناسی خانواده. ترجمه بهروز بیرشک. تهران : رشد.
 • سعادتمند، نیره السادات. (1376). بررسی رابطه کارایی خانواده و سلامت عمومی فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 • سورشجانی، لیلا. (1379). بررسی رابطه کمال گرایی با افسردگی و عملکرد تحصیلی و رابطه دو متغیر اخیر با وضعیت اجتماعی اجتماعی – اقتصادی والدین دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی شهر اهواز. پژوهشکده تعلیم و تربیت.
 • سیاسی، علی اکبر. (1352). نظریه های شخصیت. تهران : دانشگاه.
 • سیف، علی اکبر. (1373). تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه های و روش ها. تهران : دانا.
 • شاملو، سعید. (1381). بهداشت روانی. تهران : رشد.
 • شعاری نژاد، علی اکبر. (1373). روان شناسی رشد. تهران : اطلاعات.
 • شفیع آبادی، عبداله و ناصری، غلامرضا (1371). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران : مرکز نشر دانشگاهی. 

منابع و مآخذ :

×  ابوطالبی احمدی، تقی (1384). بررسی رابطه شیوه فرزندپروری با عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

×  آزاو، حسین (1379). آسیب شناسی روانی، تهران : بعثت. تهران برومند نسب، مسعود (1373). بررسی رابطه نگرش ها و شیوه های فرزند پروری با جایگاه مهار انتشارات بهار. تهران

×  بنی جمالی، شکوه السادات، احدی، حسن، (1380) بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی انتشارات نی، تهران

×  شیر و برجینا (1373) آدم سازی و روان شناسی خانواده ترجمه بهروز بیرشک. انتشارات رشد. تهران.

×  شعاری نژاد، علی اکبر (1373) روان شناسی رشد، انتشارات اطلاعات تهران

×  شواستز، دوان (1381) نظریه های شخصیت ترجمه یحیی سید محمد انتشارات ویرایش، تهران

×  سیاسی، علی اکبر 1378 نظریه های شخصیت انتشارات دانشگاه، تهران

×  سیف، علی اکبر (1373) تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه های و روش ها، انتشارات دانا، تهران.

×  سعادتمند، محمد علی 1376 پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی عملکرد خانواده بر ابتلا فرزندان به اختلافات روانی.

×  شاملو، سعید (1381) بهداشت روانی، انتشارات رشد، تهران

×  حیدری، اصغر 1374، روان شناسی فردی، انتشارات باران، تهران

×  دلاور، علی، (1378) آمار استنباطی، انتشارات رشد، تهران

×  دلاور، علی (1378) روش تحقیق در علوم تربیتی انتشارات رشد، تهران

×  میلانی فر، بهروز (1378) بهداشت روانی، انتشارات توس تهران

×  مهرابی زاده هنرمند، علی، آزمونهای روانی. انتشارات بهار 1382، تهران

×  هومن، محمد علی، آزمونهای بالینی، انتشارات رشد 1376، تهران

×  وردی، ابوذر، روان شناسی بالینی، انتشارات رشد 1382، تهران 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,