خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانلود پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل546 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل81

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

« مقدمه »

اِنّا خَلَقناکُم اَطواراً      ما انسان ها را گوناگون آفریدیم     (قرآن کریم)

پیچیدگی شخصیت وجودی انسان آنچنان است که بشر در طول هزاران سال تحقیق و تفحص و کاوش و دست یابی به پیچیده ترین مجهولات زندگی و محیط هنوز به ابتدائی ترین موضوعات انسانی مثل چگونه دیدن، چگونه شنیدن، ماهیت احساس و ماهیت ادراک و ... دست نیافته است. شاید اشاره آیات قرآنی که خطاب به رسول اکرم (ص) می فرماید:

اگر از روح پرسیدند بو روح در اختیار من است.         قرآن کریم

قل سئول من روحی فقل روحٌ مِن اذنه                        (حجر-29)

شاید پراکندگی نظرات شخصیتی نیز معلول این پیچیدگی مفهوم شخصیت انسانی است که علاوه بر نظریات کهن قبل از میلاد مثل نظریه بقراط (384 ق.م) و یا کنفسیوس چینی و یا بودا و یا آیین ذن در چین و نیز دیدگاه اسلام و عرفان به مبانی نظری شخصیت در قرون اخیر به نظریات جدیدی در باره ی شخصیت مثل نظریه فروید، نظریه یونگ، نظریه آدلر،نظریه هورنای، نظریه موری، نظریه کرچمر و نظریه شلدون ویا رفتار گرایان و یا اجتماع گرایان و زیست گرایان و غیره برخورد می کنیم.(شاملو 1372)108

پدید آیی شخصیت

روش تحلیل عوامل تنها یکی از روش های پژوهشی-آن هم به یک معنا کورکورانه-است. پس منابع دیگری از شناخت برای تفسیر روانشناختی رضایت بخش عواملی که آشکار شده اند ضروری هستند. روش ژنتیک یا بررسی تحولی فرآیند های روانی که ما در این قسمت از آن سخن خواهیم گفت می تواند بسیار جالب باشد.

ضرورتی ندارد که به تفصیل سودمندی پژوهش های ژنتیک را در بررسی شخصیت توجیه کنیم.بجاست امیدوار باشیم که در مراحل زودرس، پاره ای از ویژگی های ساخت، آسان تر قابل کشف باشند و پدیدآئی رفتار بتواند تشکیل مهم ترین ساخت ها را آشکار سازد.

مقصود ما بنا کردن یک نظریه منسجم تحول شخصیت نیست، بلکه تنها معرفی داده هایی است که زیاد متعدد هم نیست، اما نشانه هایی از ساخت شخصیت به دست میدهد.

جمع بدی نکات در آغاز

نخستین مساله ای که مطرح می شود طبیعتا مساله ی لحظه پدیدار شدن «شخصیت» است. اما پاسخ به چنین سوالی مستلزم آن است که قبلا تعریفی یا ضابطه ای برای شخصیت داده باشیم و همانطور که پیاژه این مورد رادر مورد هوش نشان داده است، مساله بیشتر تجسم رفتارها و ساخت هایی است که بر مبنای آنها توحل ترسیم یک تحول مداوم یا اشکال نهایی شخصیت امکان پذیر باشد. در این معنا، و از آنجا که شخصیت متضمن فردیت است، پس می توان از خود پرسید از چه زمانی تفاوت های فردی را می توان ملاحظه کرد. اما در اینجا باز هم باید بدانیم از چه تفاوت هایی می خواهیم صحبت کنیم. آیا تفاوت های قد، وزن و بسیاری از ویژگی های فیزیولوژیک دیگر، تفاوت های شخصیت را آشکار می سازد یا پیش در آمدی می کشد یا خیالبافی می کند.چه برونی هنگامی که با دیگری سخن می گوید، از او چیزی می پرسد یا به او پاسخی می دهد؛ و همچنین مانند هنگامی که با چیزی خود را مشغول می دارد، ملا کلیدی انداخته قفلی را باز می کند یا ماشینی را به راه می اندازد.

ارتباط فعالیت های زیستی و روانی.- ماری درباره وابستگی فعالیت های روانی و زیستی به تاکید فراوان سخن گفته است. انسان از نظر ساختمان بدن و اعمال حیاطی، یعنی از نظر زیستی با حیوان فرقی ندارد. انگیزه ی رفتار او در درجه ی اول نیاز های زیستی اوست: نیاز به هوا، به آب ، به غذا، به تخلیه مدفوع و ... پس از آن که این احتیاجات اولیه رفع گردیدف آدمی موجودی اجتماعی می شود و نیاز های دیگری  پیدا می کند به شرحی که پیش از این بیان گردید.

ماری می گوید: «در تعریف شخصیت از نظر زیستی می توان گفت شخصیت عضوی است فرمانروا یا موسسسه عالی است از بدن، و به این اعتبار در مغز جای دارد.»

برون گرائی و درون گرائی

یونگ آدمیان را بر حسب اینکه بیشتر متوجه عالم برون باشند یا عالمدرون به دو گروه تقسیم می کند. گروه اول را برون گرا و گروه دوم را درون گرا می خواند. پیش از یونگ دانشمندان دیگری هم به این موضوع توجه داشته اند، ولی یونگ در این باب به تحقیق دقیق پرداخته و مطالب را به تفصیل بیان کرده است.

کنش های روانی.- کنش ها یا فعالیت های روانی را یونگ چهارنوع می داند:

احساس عادی، اندیشه، احساس عاطفی و بینش درونی ... آدمی با «احساس عادی» امور واقعی عالم خارج را آنچناکه حواسش اجازه می دهند مستقیما احساس میکند ، یا در عیاب آن امور آنها را به تصور می آورد؛ با اندیشه می خواهد ماهیت عالم و ماهیت خویشتن را درک کند، پس به استدلال می پردازند؛ با احساس عاطفی ارزش چیز هارا در می یابد و در نتیجه وی را حالات انفعالی، مانند شادی یا غم، رغبت یا نفرت، مهر یا کین، ترس، خشم و جز آن عارض می گردد؛ و با بینش درونی گرایش دارد به اینکه، قطع نظر از احساسات و افکار و واقعیات ، از راه مکاشفه به درک امور بپردازد و به کنه آنها پی ببرد.

فهرست

عنوان                                                       صفحه

فصل اول :  مقدمه                              1

مقدمه                                    2

بیان مساله                               5

اهداف تحقیق                              8

اهمیت و ضرورت تحقیق                          9

تعاریف مفهومی و عملیاتی                      11

تعاریف عملیاتی                              12

 فصل دوم :  پیشینه ی پژوهش                      14

پدید آیی شخصیت                               15

اصل یكتایی                               18

ارتباط فعالیت های زیستی و روانی                 19

برون گرائی و درون گرائی                      20

كنش های روانی                            26

نظریه یونگ درباره ی بینش                     28

تیپ های هشت گانه                         29

شخصیت                                30

در مورد صفات شخصی                        31

به میان آمدن شخصیت                           33

دید روانشناسی مدرن علمی امروز                   34

تئوریهای تكامل                               37

تئوری پیاگیتس                            39

شخصیت یعنی چه                            44

فصل سوم :  روش تحقیق                         49

روش آماری مربوط به فرضیه                     50

روش جمع آوری اطلاعات                          50

طرح تحقیق                                51

ابزار گرد آوری اطلاعات                        52

فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل یافته ها                 54

مقدمه فصل چهارم                              55

تجزیه و تحلیل داده ها                        56

پراگندگی حجم نمونه در درون گرا و برون گرا           59

نمودارسیگاری و غیر سیگاری                    60

تحلیل یافته ها                               61

فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری                 63

نتیجه گیری                               64

مقایسه درون گرایی – برون گرایی میشل گوكلن           66

جدول نتایج مقیاس درون گرایی – برون گرایی         77

منابع و ماخذ                             81

دانلود پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
http://cero.ir/users/view.aspx?id=330312&s=22338




ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی عملكرد در الگوهای ترسیمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنی شهر قزوین(محمدیه)

پایان نامه بررسی عملكرد در الگوهای ترسیمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنی شهر قزوین(محمدیه)

دانلود پایان نامه بررسی عملكرد در الگوهای ترسیمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنی شهر قزوین(محمدیه)

پایان نامه بررسی عملكرد در الگوهای ترسیمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنی شهر قزوین(محمدیه)
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل4656 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل134

پایان نامه بررسی عملكرد در الگوهای ترسیمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنی شهر قزوین(محمدیه)

مقدمه

کودک نیز مانند بزرگسال همواره با مسائلی مواجه می گردد که تعارض هایی را در وی برمی انگیزد و از آنجا که نقاشی امکان برونریزی یا فرافکنی تمایلات سرکوفته در زمینه نا هشیار را فراهم می سازد ، تجلی مسائل کودک در نقاشی ، شگفت انگیز نیست و می توان بر اساس تفسیر عناصری که در پیرامون یک موضوع اصلی ( مثلاً آدمک ، درخت یا ...) به تصویر کشیده می شود راهی به سوی نا هشیار وی گشود . تحلیل شیوه فرافکنی کودک در نقاشی می تواند اطلاعات ارزنده ای درباره عمیق ترین مسائل وی در اختیار ما قرار دهد و داده های ترسیمی امکان اکتشاف منابع درونی ، زیسته های فردی و دستیابی به فرضیه های بارور در مورد شخصیت را فراهم می سازد . این نکته را نیز متذکر شویم که اطلاعاتی که از راه نقاشی به دست می آیند به دوره کودکی محدود نمی شوند و معانی رمزی آنچه که به تصویر کشیده می شود برای بزرگسال نیز صادق اند و می توانند اطلاعاتی درباره شخصیت آنها در اختیار ما قرار دهند در ترسیم خطوط برای سرگرمی ، یا در خلق یک اثر هنری ، رمزها سخن می گویند ، بیان می شوند و به آزاد سازی نیرو می انجامند . نقاشی اثر یک فرد است ، جنبه خاص و منحصر به فرد او را برجسته می سازد ، عمق وجود و همچنین احساس او را به هنگام ترسیم آشکار می کند . از زاویه خط شناسی  محض ، می توان برای خط خطی کردن ها یا خطوط بی شکلی که ظاهراً چیزی را بیان نمی کنند معنای دقیقی قائل شد . به عنوان مثال ، خطوطی که ارتجالاً به هنگام یک مکالمه تلفنی یا گوش دادن به یک سخنرانی ترسیم می شوند ، قابل تفسیر هستند . اگر شکل ها ، خطوط  و جای گرفتن اشکال در فضا یا پاره ای از خصیصه های روانشناختی مطابقت دارند ، پس می توان گفت موضوع هایی که آزادانه توسط یک بزرگسال یا یک هنرمند نقاش به تصویر کشیده می شوند به منزله فرافکنی شخصیت آنها ملحوظ می گردند . وانگهی ، موضوع ترسیم به ندرت جنبه تصادفی دارد و بی تردید ، شیوه ای که بر اساس آن یک موضوع ترسیم می گردد از صافی شخصیت فرد می گذرد و به همین دلیل است که بر مبنای یک موضوع یا یک منظره مشابه ، دو نقاش به ایجاد آثاری کاملاً متفاوت می پردازند . معهذا ، آنچه از طریق آزمون های نقاشی به دست می آید جنبه احتمالی دارد و نمی توان آن را با یقین پذیرفت و بدیهی است که به منظور حصول اطمینان و دستیابی به واقعیت و عمق بیشتر، باید از فنون دیگر و روش های دیگر برای اثبات فرضیه هایی که از راه تحلیل ترسیمی مطرح شده اند، سود جست . 

نقاشی سالم

گری گراث – مارنات ( ترجمه شریفی و نیکخو 1379 ) در این باره می گوید :

روانشناسی بالینی و روانپزشکی بیشتر در تمرکز به حوزه های مشکل سو گیری نشان می دهند اغلب به نقاط قوت ، منابع ، و حوزه های مثبت رشد شخص کمتر توجه می شود . این سو گیری در تفسیر روان تحلیل گرانه ابزار ها و مواد فرافکنی آشکار به چشم می خورند . در بیشتر راهنما های تفسیری نقاشیها ی فرافکنی معمولا پس از اشاره ای گذرا به اهمیت سازگاری ، به سرعت فهرستی طولانی از ویژگی های آسیب شناختی ارائه می شود . اغلب چنین فرض می شود که اگر هیچ گونه ویژگی آسیب شناختی در نقاشی دیده نشود در این صورت صاحب آن نقاشی احتمالا شخص سالم و سازگار است . مورنا [1]( 1981) با مرور ادبیات مربوط به نقاشیهای افراد سالم ، ویژگی های مختلف نقاشیها را که نشانگر عزت نفس ، اعتماد به نفس ، احساس امنیت ، کارکرد خوب در روابط میان فردی ، باز بودن نسبت به خود و به محیط ، روشن بودن درباره جهت یابی جنسی ، و توانایی موثر در سازمان دادن به خود و به زندگی خود را خلاصه کرده است . مشخصات این حوزه در زیر فهرست شده است ، اما عامل زمینه ساز را می توان کیفیت کلی نقاشی دانست . این مطلب به وسیله تطامهای مختلف نمره گذاری که برای سنجش نقاشیه به کار رفته اند ، و در وهله نخست کیفیت نقاشی ( یا فقدان آن ) را به عنوان تنها عامل مشترک شناسایی می کنند ، تایید شده است . ( شاخر ، دوز نیسکی ، وتوماس ، 1984 ) .


[1]. morena

آسیب شناسی عضوی مغز و آزمون بندر گشتالت

ماری لوئیز مارلی ( ترجمه قاسم زاده و خمسه 1377) در این رابطه چنین می نویسند : آزمون بینایی – حرکتی بندر – گشتالت 2 از مدتها پیش به عنوان ابزاری مفید در تشخیص ضایعات ذی نقش در کار کردهای تلفیقی مغز ، شناخته شده است . نظریه گشتالت 1از این انگاره ، حمایت کی کند که سازمان بندی بینایی – حرکتی ، ناشی از فر آیند رشد درونی یا عصبی است .


. Bender  - Visual-mitir –gestalt test 2

.kinetic – family - Drawing1

خطاهای ترسیم

هادی بهرامی (1385) در این باره می گوید :

مهمترین خطاهای ترسیم در آزمون بندر عبارتند از :

1- تحریف1  .منظور از تحریف دگرگون کردن شکل تصویر ، خواه به صورت حذف برخی از اجزا ، خواه به صورت جانشین کردن برخی از خطوط به جای هم مثل تبدیل خطوط مستقیم به خطوط انحنایی و

برعکس ، خواه با رعایت نکردن اندازه ئ تناسب اجزا ، خواه با پراکنده و یا فشرده کردن اجزا و ، خواه به صورت جا به جا کردن اجزا است . 

1- چرخش ممکن است تمام شکل یا قسمتی از آن را در بربگیرند .

2- چرخش1 . در آزمون بندر چرخش باید درحد 45درجه یا بیشتر انجام شود تا خطا محسوب گردد .

3- ساده کردن 2 یا ابتدایی ساختن 3 . خواه به صورت حذف جزئیات یا تبدیل شکل به یک پدیده آشنا .

4- در هم شکستن یا تقسیم شکل 4 . آزمودنی شکل را به دو یا سه قسمت تقسیم کرده وآنها را در سطوح پایین تر کاغذ ترسیم می نماید . 

5- تداخل یا جداسازی5. در آزمون بندر برخی از اشکال با هم مماس بوده و برخی دیگر در هم تداخل دارند. چنانچه آزمودنی اشکال مماس را از هم جدا سازد و یا اینکه حد تداخل آها را افزایش دهد کار او خطا محسوب خواهد شد .

6- ناتوانی در بستن شکل ها 6 . در ترسیم خطوط مورب با شیب لازم ، آزمودنی قادر نیست خطوط مورب را درست در سر جای خودشان به هم برساند ، یا خطوط منحنی دایره را ببندد و غیره .


. Distortion 1

. Rotation 1

. simplification 2

. primitivization 3

. Fragmentation 4

. collision 5

. closure 6

فهرست

عناوین                                                                                                                                                           صفحه

فصل اول(كلیات تحقیق)                                                                                                       1

مقدمه                                                                                                                           2

بیان مسئله                                                                                                                      3

سوالات تحقیق                                                                                                              4

بیان فرضیه                                                                                                                     4

اهداف تحقیق                                                                                                                5

تعاریف عملیاتی                                                                                                             5

ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                                6

فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق)                                                                          7

ارزشیابی شخصیت كودكان بر اساس ازمونهای ترسیمی                                                    8

عقب ماندگی ذهنی،معنا و مفهوم عقب ماندگی ذهنی                                                       14

تعریف روان شناختی عقب ماندگی ذهنی                                                                        15

توزیع فراوانی عقب مانده ذهنی                                                                                       17

نقاشی های فرانكنی                                                                                                        18

سوابق تاریخی و تدوین                                                                                                  20

نظام نمره گذاری جدید و گسترش یافته                                                                           21

فرضیه های تصویر ذهنی از بدن                                                                                      24

نقاشی سالم                                                                                                                    26

تفسیر ساختار و شكل                                                                                                     27

نقصیه عصب شناختی                                                                                                     29

آزمون خانه- درخت- آدم                                                                                             31

آسیب شناسی عضوی مغز و آزمون بندر گشتالت                                                             34

معرفی آزمون                                                                                                                35

فرایند های موثر در بازنگاری طرح ها                                                                              40

ادراك بصری                                                                                                                40 

آزمون دیداری- حركتی بندر گشتالت                                                                            46

خطاهای ترسیم                                                                                                              49

ارتباط دست نویسی با حس حركت در دانش آموزان كم توان ذهنی                                 51

روش(جامعه نمونه و روش نمونه گیری)                                                                          55

ابزار(متن دست نویسی)                                                                                                  56

روایی                                                                                                                            57

روش اجرا                                                                                                                     57

بحث و نتیجه گیری                                                                                                       62

رابطه یكپارچه بینایی- حركتی با دست نویسی در دانش آموزان كم توان ذهنی                   68

یافته ها                                                                                                                          77

فصل سوم(روش تحقیق)                                                                                           85

جامعه آماری در روش جمع آوری اطلاعات                                                                    86

ابزار تخقیق                                                                                                                    87

طرح تحقیق                                                                                                                   88

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)                                                    89

معرفی مورد و كیسهای تحقیق                                                                                        90

ارزیابی رفتاری آزمودنی                                                                                                  91

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)                                                                                       123

بحث و نتیجه گیری                                                                                                         124

پیشنهادات                                                                                                                   126

محدودیت ها                                                                                                                 127

منابع                                                                                                                            128

منابع

1- راهنمای روانی، نوشتة گری گرات- مارنات- ترجمه و ویرایش دكتر حسن پاشا شریفی و محمدرضا

نیكخو- جلد دوم- چاپ سوم: 1379 – تهران انتشارات رشد.

2-آسیب شناسی عضوی مغز وآزمون بندر- گشتالت تألیف ماری لوئیز مارلی- ترجمه حبیب الله قاسم زاده و اكرم خمسه- چاپ اول 1377- تهران انتشارات رشد.

3- روان شناسی و توان بخشی كودكان آهسته گام«عقب مانده ذهنی»- تألیف دكترغلامعلی افروز- چاپ هشتم 1379- تهران- مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

4- آزمون های روانی «مبانی نظری و فنون كاربردی- تألیف دكتر هادی بهرامی- تهران1385- چاپ سوم- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

5- ارزشیابی شخصیت كودكان بر اساس آزمونهای ترسیمی- دكتر پریدخ دادستان- چاپ چهارم- 1384- تهران انتشارات رشد.

دانلود پایان نامه بررسی عملكرد در الگوهای ترسیمی در كودكان عادی و عقب مانده ذهنی شهر قزوین(محمدیه)






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تحقیق تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین

تحقیق تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین

دانلود تحقیق تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین

تحقیق تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل298 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل70

تحقیق تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین

مقدمه

رشد اجتماعی و اجتماعی شدن یكی از تغییرات برجسته در دوران نوجوانی است كه سبب ایجاد تمایز بین یك كودك با یك نوجوان می شود و هویت اجتماعی نوجوان را تشكیل می دهد. اجتماعی شدن با ایجاد تغییرات آشكار در شیوه های ارتباطی با والدین و همسالان شروع می شود. تغییرات آشكار زیستی و بلوغ در دوره نوجوانی سبب افزایش فاصله عاطفی بین نوجوان و والدینش می شود و به تدریج استقلال بیشتری برای نوجوان به همراه می آورد. فرایند تحول در نوجوانان و در بین پسران و دختران نیز متفاوت است. فاصله گرفتن با والدین معمولاً با فاصله گرفتن از مادر شروع می شود و با صمیمیت و نزدیك شدن به دیگران گسترش می یابد.

برای یك نوجوان ارتباط با دیگران در آغاز نوجوانی به طور عمده بر گروه همسالان و دوستان متمركز است. اولین قدم در جهت شكل گیری مناسبات اجتماعی، وابستگی به یك گروه از دوستان همجنس در آغاز بلوغ است. در بین این گروه است كه نوجوان از جهات مختلفی مثل طرز صحبت كردن،‌ شیوه لباس پوشیدن،‌ اصلاح موی سر،‌ علایق هنری و فعالیت های فوق برنامه و دیگر كارها با نوجوانان همسن و سالش دنبال همانندی می گردد.  

عوامل مؤثر در رشد تکامل اجتماعی نوجوان :

الف)اثر خانواده در رشد اجتماعی نوجوان

1- ارتباط کودک با والدین واثر آن در نوجوانی: حمایت بیش از حد وعدم توجه به کودک در نوجوانی در رفتار اجتماعی او از جمله از جمله اعتماد به نفس واستقلال او تأثیر می گذارد .

2- فضای روحی موجود در خانواده: شخصیت سالم ،جز در محیطی که اطمینان ،وفاداری ،محبت والفت در آن معمول وحکمفرماهستند ایجاد نمی شود .تشویش واضطراب مانع رشد صحیح نوجوان می شود .

3-از شیر گرفتن روانشناختی: وظیفه اصلی خانواده در دوره نوجوانی فرزندشان این است که سعی کنند به آزادی واستقلال او کمک کنند و در رعایت وحمایت از او زیاده روی نکنند واجازه دهند که احتیاجات شخصی خود را به تنهایی انجام دهندوحتی گاهی آنها رادر حل بعضی مسایل خانوادگی شرکت دهند وعقاید آنان رامحترم شمارند .

4- وضع و مؤقعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده: محیط خانواده در تعیین فعالیتهای افراد آن بسیار مؤثر است . رفتار فرد با اختلاف در خانواده مختلف می شود و هر طبقه از طبفات اجتماعی ،روش خاص ومعینی در زندگی دارد.

ب)اثر مدرسه در رشد اجتماعی نوجوان: وظیفه مدرسه است که با ایجاد وتشکیل فعالیتهای اجتماعی گوناگون نوجوان را در رشد و کمال و نضج کمک کند. به همکاری و فعالیت وکارهای دسته جمعی کمک کند ،و بدین ترتیب راه ورسم رقابت های مطلوب را بشناسد ویاد بگیرد .نوجوان در رشد وتکامل اجتماعی خود از چگونگی ارتباط وعلاقه اش نسبت به معلمان ومیزان نفرت یا محبت خود به آنها متأثر می شود .

ج)اثر همسالان در رشد اجتماعی نوجوان: گروه همسالان در نوجوانی از افرادی تشکیل می شود که از حیث زمانی و عقلی به هم نزدیک هستند و میان خود یک وحدت ناگسستنی ایجاد می کنند . گاهی اثر این گروه دراین دوره از زندگی بیش از اثر خانه ومدرسه می شود . به تدریج که نوجوان به رشد وکمال نزدیک می شود از گروه خود کمتر پیروی می کند واز شدت انتصابش بدان کاهش می یابد .

در حالی که رشداجتماعی دوره نوجوانی اساساً متمرکز بر صمیمیت با دوستان و تجدید ارتباط اجتماعی با خانواده و بزرگسالان است . مسایل رشد اجتماعی در دوره جوانی به اموری بسیار فراتر از ملاحظات شخصی در ارتباط با دیگران گسترش می یابد . اندیشه ها واستدلالهای مربوط به امور اجتماعی ومدنی در میان جوانان برسه موضوع اساسی ،ایده آلهای اجتماعی ،ادراک انتزاعی از مسایل اجتماعی و مدنی و واقعیتهای زندگی اجتماعی و مدنی متمرکز است .  

این برنامه درباره تاثیر گروه همسالان بر نوجوانان دختر و پسر است . کارشناس این برنامه دکتر حسین اعرابی روانشناس هستند. بشنوید ... 

کمک به تصمیم‌گیری

دوستان و همسالان بر تصمیم‌گیری نوجوان تاثیر می‌گذارند. به‌طور کلی، دوره نوجوانی، دوره آزمایش و خطاست؛ دوره‌‌ای که نوجوان تصمیمات خود را در زمینه‌های مختلف تغییر می‌دهد. ممکن است یک نوجوان ماه‌ها برای انتخاب یک سبک مطلوب آرایش موی سر، شیوه‌های متفاوتی را آزمایش کند و نظر دوستانش را با حساسیت ویژه‌ای مورد توجه قرار دهد.

نوجوان به نگرش‌ها و نظریات دیگران و به خصوص دوستانش درباره خود اهمیت زیادی می‌دهد. او با دریافت مستقیم و غیرمستقیم نظریات دوستان درباره خودش و همچنین در جریان مقایسه ویژگی‌های خود با آنها، به شناخت‌های جدیدی از ابعاد وجودی خویش می‌رسد. این شناخت‌ها موجب پیدایی تصویر جدیدی از خود می‌شود.

کارکردهای منفی دوستان ناباب

1) از نظر فکری و عقیدتی: دوستانی که دارای افکار نامعقول و فرصت طلبانه وسطحی و یا عقاید ناصحیح و رشد نیافته ای هستند، دوستی با آنها، فکر و عقیده ی جوان را دچار تشویش و بی ثباتی می کند و در او گرایشهای فکری ویرانگری به وجود می آورد.

2) از نظر اخلاقی:وجود غرایز در جوان و نشاط و توان زیاد وی از یک طرف و عدم ارضای به موقع و صحیح آن غرایز از سویی، سبب می شود که یک عده دوستان ناباب به میدان بیایند تا جوان را از نظر اخلاقی به سمت وسوی مطلوب خود برند. لذا اولین راه برای حفظ خود، این است که از دوستی با چنین افرادی پرهیز کنیم و پیوسته به چارچوبهای قانونی – اخلاقی و علمی – عقلانی در ارضای غرایز، توجه و پایبندی داشته باشیم. تقویت اراده و ایمان، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و عبادتهای جمعی، کار، ورزش، هنر، و ازدواج، جوان را از افتادن به ورطه ی چنان دوستی هایی برکنار نگه می دارد.

3) بی هویتی و خود باختگی: یکی از آسیبهای عمده ای که جوانان را مورد تهدید قرار می دهد، خودباختگی یا احساس بی هویتی است. جوانان خود باخته، دیگر به فرهنگ و تمدن اصیل خود توجهی ندارند و همه چیز در فرهنگهای وارداتی می بینند. سرمایه داری جهانی، برای رسیدن به این هدف و جذب نخبگان و تصرف بازارهای جهان سوم، دائما این فکر را تزریق می کند که جوانان برای پیشرفت خود باید به مظاهر غربی رو بیاورند. جوان آزاد اندیش، برای حفظ باور و هویت خود، باید به توانایی خود ایمان داشته باشد و بداند که در سایه ی تلاش و کوشش خود و با بهره گیری از سرمایه های علمی – فرهنگی جامعه ی خویش با الگوگیری از پیشوایان خویش، خیلی بهتر می تواند در جهان پرآشوب کنونی، به ساحل آرامش، پیشرفت و خوشبختی دست یابد.

علل ناتوانی از خارج شدن یا فاصله گرفتن از گروه همسالان

مقدمات عضویت در دار و دسته های ضداخلاقی، باندهای دزدی، خرابكاری و منحرفان در اوایل نوجوانی و در دوره فاصله گرفتن از خانواده فراهم می شود. این باندها به خصوص در شهرهای بزرگ و در میان گروه های اجتماعی-فرهنگی محروم تر جامعه بیشتر دیده می شوند. ویژگی های اصلی این دارو دسته ها، همانندسازی بی قید و شرط آنان با گروه خود و به فراموشی سپردن الگوهای مناسبات خانوادگی است. برای بعضی از نوجوانان باندها حكم خانواده نوجوان را پیدا می كنند. در نتیجه نوجوانان با کمک گرفتن از خانواده باید سبك زندگیشان را تغییر دهند و جایگاهی در یك گروه سالم از همسالان مدرسه یا ... به دست آورند.

فهرست منابع یادداشت :

1. جلالی، سید احمد، 1381، هوش هیجانی، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال هجدهم، شماره 1و2، بهار و تابستان 1381، شماره مسلسل 70-69، صفحات 89 تا 105

2. حسنی، محمد، بی تا، ارتقاء خودكار "قبولی تضمینی" یا حذف مردودی معنی، كاربرد، دلایل، چالش ها و الزامات.
3. مقنی زاده، محمد حسن، 1380، بررسی راه های افزایش مشاركت دانش آموزان در انجام فعالیتهای پرورشی مدارس، معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش .

4. مقنی زاده، محمد حسن، 1381، ارتقای فرهنگ مدرسه، بنیانی برای اصلاح مدرسه، سال هجدهم، شماره 3، پائیز 1381، شماره مسلسل 71، صفحات 103 تا133.

5. شریفی ، حسن پاشا ، نظریه و کاربرد آزمودنی های هوشیو شخصیت ، تهران ، 1376

6. احمدید ، ملک سیا ، یادگیری به شیوه همیاری در دان شآموزان عادی و تیز هوش ، تهران ، شرکت سهامی افشار ، 1385

7. حورایی ، مجتبی ، صمیت ، نفوذ ، تاثزر گذاری در 10 دقیقه ، تهران ، دکلمه گران 1377 .

8. ویتلی ، دنیس : روانشاسی سردزی رموز دهگانه موفقیت ، ترجمه : ع شایق ، تهران کویر  1384.

9. کمال الدین ، شارین : معجزه باور : شاهمان باورهای خود هستید ... ، ترجمه مهدی قراچه داغی ، تهران ، نضر واحدی 1377.

10-ع. کشاورزی ، محمد :مسائل نوجوانان و جوانان ، تهران ، روزبها ، 1376.

11.فیشرراجر واوری ، ویلیام:روان شناسی توافق »مذاکره اصولی « ، ترجمه مهدی قراچه داغی ، تهران ، اسرار دانش ، 1381

12. نیک مرام زاهرا ، سرمد زهره : رابطه بین اهداف پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و جهت گیریهای دوستان آنها نسبت به تحصیل ، مجله روان شناسی : بهار 1380 »پیاپی 17:68-82.

13.یار محمدیان ، محمد حسین ، مولوی ، حسین ، ایرانپور مبارکه ، اختر :بررسی رابطه بین دوستی های دو جانبه ، پذیرش همسالان ، خودپنداره  و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان ، دوفصلنامه علوم تربیتی ، روانشناسی ، کتابداری دارای رتبه علمی ، پژوهشی سال چهارم ، شماره 2 پیاپی 8 

فهرست منابع مقاله دكتر سید احمد جلالی:

1- شریفی، حسن پاشا؛ نظریه و كاربرد آزمودنی های هوشی وشخصیت، تهران، 1376.

2. Goleman Daniel,.(1995) Emotional Intelligence Why it can matter more than IQ. New York: Bantam Books.

3.Kirk,A,S. Gallagher, J,J. Anastasiow, J,N. (1997) Educating Exceptional Children. Boston, Houshton Company.

4.Stein,J,S. (1998) Insights publication of the Northeast Human Resources Association.

5.O’Neil,J. (1996) M.A. Nehra On Emotional Intelligence.

6.Bar-On,R. (1997)A measure of Emotional and Social intelligence Chicago.

7.HR Reporter, Canadian The National Journal of Human Resource Management (1998).EQ beats IQ in Workplace.

8.Validity Issues in Measuring Psyc . . . : The Case of Emotional Intelligence Page 1-33.

دانلود تحقیق تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
http://cero.ir/users/view.aspx?id=330309&s=22338




ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل116

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر 

چكیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر كه فرضیه عنوان شده به این شكل است .

فرضیه :

بین شاغلین دارای  شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .

كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی كه 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ كه دارای 28 سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری  t  متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاكی از آن است كه بین سلامت روانی كاركنان  دارای شغل آزاد و كاركنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5% می باشد .

مقدمه

در طول قرن بیستم بیش از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی، روابط اجتماعی و مسائل بهداشتی و پزشكی شده است تلاش شتابزده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهرنشینی و زندگی ماشینی كه لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است اثر معكوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی تازه ای را به بار آورده است .

اوضاع اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی نابه سامان جهان و بار مشكلات اجتماعی و محیطی و روانی واكنش های بیمارگونه بسیاری از افراد و جوامع به وجود آورده است .

مختصری درباره تاریخچة بهداشت روانی در ایران

اگر چه از تاریخچة بهداشت روانی در ایران اطلاعات كافی در دسترس نیست ولی از مدارك ناكافی بدست آمده با توجه به اعتقادات مذهبی ،سنتی و علمی آن زمان در كشورهای ایران و عربی می توان قبول كرد كه با بیماران كه رفتار با بیماران روانی به نحو مطلوب انجام می شده و اززمانهای قدیم محلهایی برای نگهداری بیماران وجود داشته است . اكثر تصورها این است كه علوم پزشكی یونان در نگرش كشورهای عربی زبان و ایران تأثیر گذارده ولی شواهدی وجود دارد كه حتی در قرن 6و7 مدارس پزشكی در ایران وجود داشته و از كتابهای یونانی حتی به صورت ترجمه د این مدارس استفاده می شده .تجاوز تاخت و تاز اعراب در قرن هفتم به كشورهای آسیایی از جمله ایران و حتی اسپانیا باعث شده كه آثار موجود از بین برود .از زمان ساسانیان در جندی شاپور اهواز برای بیماران روانی مكان مخصوصی ترتیب یافته و در قرن هشتم چندین بیمارستان در بغداد وجود داشته است و از مسافرینی كه از این كشورها به اروپا می رفتند ویا حهت سیاحت به این كشورها آمده و بر می گشتند شواهدی در دسترس است كه درمان بیماران در بیمارستانها به نحو ممكن البته با روش آن زمان انجام می گرفت . 

علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی :

1- بیماری روانی مانند بیماریهای جسمانی كشنده نیستند اگر چه خودكشی یكی از علل مهم مرگ و میر بیماران روانی است ولی از نظر آماری و مقایسه با مرگ و میر بیماریهای جسمانی می توان آنرا نادیده گرفت . بیماریهای جسمانی روزانه میلیونها نفر را در سراسر جهان از بین می برد و تخت های بیمارستان ها برای بیماران جدید اختصاص داده می شود ولی در مورد بیماران روانی این امر صادق نیست لذا مبتلایان به این نوع بیماریها روی هم انباشته می شوند ، احتیاج بیشتری به جهت درمان سر پایی ، بستری شدن و تخت بیمارستانی به علت عود مكرر بیماری پیدا می كنند .

2-  عدم درك از نحوه شروع و طولانی بودن مدت بیماری

اكثریت قریب به اتفاق افرادی كه ناراحتی روانی دارند از وضع نا متعادل بودن خود اطلاعی ندارند، فكر می كنند عادی و متعادل هستند و در نتیجه درمان به موقع انجام نمی شود ، باعث مزمن شدن بیماری گشته و بیماری غیر قابل علاج می گردد.مسلماً این گونه بیماران محكوم هستند تا آخر عمر در آسایشگاههای روانی به سر برده و تختی را اشغال كنند .

3- عدم برنامه صحیح و اطلاع كافی از روشهای پیشگیری و درمانی

عدم اطلاع كافی خانواده و نزدیكان از وجود بیماری ، نبودن وسایل درمانی در شهر یا محل زندگی ، فقر مالی و مشكلات متعدد به آنها اجازه نمی دهدكه بتوانند به درمان بیمار خود بپردازند. تعداد محدود بیمارستانهای روانی آن هم در بعضی از نقاط كشور و مراكز استانها با ظرفیت محدود ،وجود بیماران بیش از ظرفیت ،كمبود متخصص در اكثر بیمارستانهای روانی باعث عدم درمان صحیح و به موقع بیماران شده ،بالنتیجه باعث انباشته شدن و ازدیاد این نوع بیماران می شود.

4- علل دیگر مانند پیشرفت تكنولوژی ، صنعت ، زندگی ماشینی ، ازدیاد و افزایش سریع جمعیت بعلت ساختن واكسن ها ، آنتی بیوتیك ها ، تصفیه آب آشامیدنی ، كاهش مرگ ومیر كودكان و عقب نشینی بیماریهای كشنده چون سل ، وبا و غیره ...

فهرست

عنوان                                                                                                           صفحه

چكیده                                                                                     1

فصل اول:كلیات تحقیق                                                                2

مقدمه                                                                              3

بیان مساله                                                                       4

اهداف تحقیق                                                                             5

تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم                                                        6

فرضیه تحقیق                                                                            6

فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق                                                      7

تعریف                                                                                      8

تاریخچه                                                                                    12

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران                                          21

اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه                              27

علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی                                                    30

تفاوتهای فردی در كار                                                                38

جنبه های تفاوتهای فردی                                                            38

تفاوتهای فردی در عملكرد شغلی                                                 39

روشهای سنجش تفاوتهای فردی                                                 40

شیوه های سنتی انتخاب كاركنان                                                 41

كاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش                                               42

فرضیه های مربوط به فرد و شغل                                                         43

آزمونهای استخدامی                                                                            44

مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل                                              45

موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل                                                   46

ایجاد فرضیه                                                                              47

تعیین معیارها                                                                            48

اجرای آزمون                                                                            49

بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری                                                     50

فصل سوم:جامعه مورد مطالعه                                                   52

حجم نمونه                                                                       53

معرفی آزمون گلدنبرگ                                                               54

روش تحقیق                                                                     55

فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                         56

مقدمه فصل چهارم                                                                     57

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد                   57

یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها                                                                 60

جدول 2-4 مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین                                 61

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری                                                    62

بحث و نتیجه گیری                                                                     63

پیشنهادات                                                                        64

محدودیت ها                                                                    65

پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ                                                       66

منابع و ماخذ                                                                             71

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت

پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت

پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل90 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل73

پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت 

مقدمه :

شخصیت و اخلاق كودك تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلكه افراد دیگری هم وجود دارند كه در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در كودك می گذارند بلكه بسیار از یافته های والدین را در طریق تربیت نابود و زحمات و تلاشی آنها را خنثی می سازند بدین نظر ضروری است كه نقش آنها و میزان اهمیت شان را در تربیت شناخت و تاثیر مثبت یا منفی كه آنان در ساختن یا ویران كردن بتای اخلاقی و دیگر ابعاد وجود و شخصیت كودك دارند بدانیم بتدریج كه طفل رشد می كند و پرورش می یابد با كسان و بستگان ووالدین نزدیك خویش و دستی با آنها و فرزندانشان در سنین بالاتر با دوستان و همسالان كوچه و محله خویش و همینطور بعد ما با افراد دیگر همه می تواند در تایید خویشتن تاثیر بسزایی داشته باشد به حقیقت باید اعتراف كرد كه افراد محیط زندگی كودك یعنی همان ها كه بر شمرده شدند در زندگی او نقش مثبت یا منفی می تواند داشته باشد كودك با فطرت پاك و با اندك مسامحه ای می توان گفت بی رنگ و بی تفاوت به دنیامی آید این خانواده است كه او صالح و با اعتقاد ببار می آورد و حتی روابط دوستانه و سنجیده شده والدین هم می تواند موثر باشد ما اهمیت نقش وراثت و صفاتی را كه از اجداد به كودك منتقل می شود را نادیده نمی گیریم ولی قائلیم كه تربیت مخصوصا در خانواده این خصایص و صفات را تحت الشعاع قرار می دهد و حتی در برخی موارد اثرآن را خنشی می كند كودك مانند دفتری است كه چیزی روی آن نوشته نشده و این خانواده است كه در آن دفتر جملات افتخار آمیز یا ذلت آفرین می نویسد و چیزهای نا خوانا را خوانا می كند خانواده شخصیت كودك را رنگ می دهد حال بارفتار مناسب خود كه آن را در درك از خویشتن به حد خود شكوفایی می رساند و اعتقاد را در آن بالا می برد و خواء با رفتار نا مناسب خود باعث یك كودك بدون عزت نفس و اعتماد به نفس بالا می شود براساس روش تربیتی والدین است كه طفل در آینده آرام و متعادل می شود و یابی قرار آزاد بار می آید با چاكر ، غلام و بالاخره خوش فكر و خوش مرام ، عقیده كودك عقیده والدین است زیرا فكر و اندیشه اش هنوز آنچنان رشد و كمال نیافته كه شخصا به تحلیل مسائل بپردازد در حقایق ماوراء ماده را كشف واز منابع استخراج نماید روی این نظر در سخنی از پیامبر آمده كه هر مولودی بر منبای اساس فطرت به دنیا می آید واین والدین او هستند كه او را یهودی ، نصرانی و.... بار می آورند ( علی قائمی امیری – 1382) 

عزت نفس دارای دو جنبه وابسته به یكدیگر به شرح زیر است

1- اعتماد به نفس را حساس سودمندی

واقعیت مرتبا انسان رادر سر چند راه قرار می دهد كه ناگزیر باید یكی از چند راه را انتخاب نماید خوشبختی انسان در گروه انتخاب صحیح و برگزیدن راه درست است درستی در استدلالها ودرستی در انتخاب انسان در تنهاموجودی است كه می تواند وسیله حیات و بقاء یعنی نیروی تفكر خود رامردود یا تخریب یا به دشمن تسلیم كند وهم اوست كه می تواند به وسیله تمرین و تربیت ، نیروی عقلانی خویش را مساعد و شایسته زیستن نماید واین مسئلیت عمده اودر فرایند زندگی است انسان هرچند بیشتر خود را به شناخت متعهد بداند به همان اندازه آگاه و بیدا می شود وبه سوی سودمندی در شناخت سوق داده می شود برعكس هر چند انسان در بیدار و هوشیار ساختن هدف تنظیم كننده عمل خود آگاهی دچار شكست شود یا از آن امتناع نماید به همان میزان از كوشش ذهن و مسئولیت استدلال بدور می ماند كه نتیجه آن ناسودمند كردن نیروی شناخت است ( ستوده 1374)

2- احترام به خود ( احساس ارزشمندی )

شخصیت یك انسان مجموعه اصول وارزشهایی است كه راهنمای اودر انتخاب روشهای اخلاقی است كودك در جریان رشد اولیه خود از قدرت خویش در انتخاب اعمالش آگاه می شوند همانطور كه احساس شخصیت و موجودیت می كند به همان نحونیازمند است خویشتن رادر مقام یك انسان درست و موجه ببیند یا لحاظ رفتار و روش و اعتقاد بپذیرد كه انسان خوب و شایسته ای است . 

عزت نفس بالا و پایین

عزت نفس بالا بعنوان یك دیدگاه سالم از خود مورد بررسی قرار گرفته است یعنی دیدگاهی كه بطور واقع گرایانه كمبودها و نقاط ضعف رادر برمی گیرد. ولی نه به آن شدتی كه منجر به انتقاد شدید از فرد شود شخصی كه از عزت نفس برخودار است خودش را به گونه مثبتی ارزشیابی كرده برخورد مناسبی به نظریات مثبت خود و دیگران دارد . 

عزت نفس والدین

در اینجا به چند نمونه از والدینی كه دچار عزت نفس مختل هستند اشاره می شود 1 – والدینی كه عزت نفس یایینی دارند و خود را باارزش ، توانمند و مثبت ارزیابی نمی كنند و همواره احساس حقارت و ناتوانی می نمایند اغلب نمی توانند عزت نفس فرزندان خود را رشد دهند اینان به همان میزان و شكلی كه خود را كوچك می پندارند كودك خودرا هم نارسا وضعیت ارزیابی می نمایند وبه توانمندیهای اوكم توجه هستند كودك درحضور چنین والدینی ، از جرات كافی برای نشان دادن خود برخوردار نمی شود ودر محیط جامعه هم این ناتوانی را نشان می دهد

2- گاهی والدین با فشار برفرزندان خود ، در صد جبران حقارتها و شكستهای زندگی خود بر می آیند ودر این مسیر توجهی به علائمی واستعداد كودكان خود ندارند برای مثال اگر پدری همواره علاقمند به كسب یك مدرك عالی تحصیلی ( پزشكی ، مهندسی ، ...) بوده است ولی به دلایلی موفق نشده سعی می كنند به این آرزوی دیرینه خود. از طریق فرزندش دست یابد لذا گاهی با دانشجویانی كه حتی در رشته ایی مانند پزشكی و مهندسی قبئل شده اند بر می خوریم كه اظهار می دارند تمایل و علاقه ای به رشته تحصیلی خود ندارند و علاقمندی آنها در مسیردیگری می باشد بنابراین والدینی كه در پی آرزوهای برآورده نشده خود از طریق فرزندانشان هستند به این نكته توجه نمایند كه گاهی فرزند آنها دارای علائق و استعداد های متفاوتی است واگر سعادت و عزت او را می خواهند ، بایستی براساس این علائق و استعداد ها برنامه ریزی نمایند و نه این كه اورا با فشار ورودر بایستی . التماس و تهدید در مسیر زندگی گذشته خود و دستیابی به آرزوهای تحقق نیافته قرار دهند كه این خلاف رشد آنها می باشد .

3- والدینی كه در ارزیابی كیفی استعداد ها و توانائیهای فرزندان خودناتوان هستند و توقع و انتظارات ایده آلیستی كه در توان آنها نیست دارند همواره عزت نفس آنها را در معرض فرورریختن قرار می دهند كودك از یك طرف به تواتائیهای خود نگا می كند واز طرفی به ایده آلهای مورد در خواست والدین ودر می یابد كه بین این دو فاصله زیادی قرار دارد علیرغم این كه اودر مراحل تحصیل خود این ناتوانی را نشان می دهد ولی گاهی والدین كماكان ، بدون توجه به ناتوانی فرزتدشان اورا تحت فشار قرار می دهند در حالی كه غافل از عواقب آن می باشند اضطراب . افسردگی . ناامیدی. افت تحصیلی . اختلال در رشد روابط اجتماعی و بیماریهای مختلف روانی می تواند به دنبال این فشار طاقت فرسابر فرزند بوجود آید ( دكتر قرباتعلی اسدالهی و دكتر سید غفور موسوی )

تغییرات در خودپنداره

كودكان دراواسط كودكی . خودرا بر حسب صفات شخصیت مانند « من باهوشم » « من خجالتی ام » یا « من درستكار هستم » توصیف می كنند این تغییر به كودكان امكان می دهد تا خودهای گذشته حال و آینده را مرتبط كنند امااظهارات شخص اوایل نوجوانی ، مرتبط نیستند و اغلب توصیفات متضادی رادر بردارند برای مثال یك نوجوان 12 تا 14 ساله شاید صفات متضادی از این قبیل را بر زبان آورد « باهوش » و « كودن » و یا « خجالتی » و « معاشرتی » این تضادها از فشارهای اجتماعی برای نشان دادن خودمان متفاوت در روابط گوناگون مثلا با والدین . همكلاسیها . دوستان صمیمی و معشوقهای رمانتیك حاصل می شود ( هارتر ، 1998) . 

فهرست

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول

مقدمه                                                                                                  6

بیان مسئله                                                                                          8

اهداف تحقیق                                                                                       9

فصل دوم

انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس                                         14

تفاوت عز نفس با خود پنداره                                                                 21

ریشه ها و ابعاد عزت نفس                                                                    22

عزت نفس بالا و پایین                                                                           26

شیوه پرورش                                                                                      28

بدرفتاری جسمانی یا جنسی                                                                  29

ظاهر جسمانی                                                                                     30

تغییرات در خود پنداره                                                                         33

تغییرات در عزت نفس                                                                           35

راههایی بسوی هویت                                                                           37

عواملی كه بر رشد هویت تأثیر می گذارند                                               40

فصل سوم

جامعه تحقیق                                                                                       44

روش نمونه گیرى                                                                                45

اعتبار و روانی ابزار تحقیق                                                                   46

روش آمارى                                                                                        47

فصل چهارم

جداول پرسشنامه                                                                                 50

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                                           51

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها                                                                55

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیرى                                                                              58

پیشنهادات                                                                                           60

پرسشنامه عزت نفس                                                                            61

مقیاس تأیید خویشتن راتوس                                                                65

منابع                                                                                                   71

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ستان خرمدره

پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ستان خرمدره

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای  خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی  شهر  ستان خرمدره

پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای  خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی  شهر  ستان خرمدره
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل288 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل76

پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای  خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی  شهر  ستان خرمدره

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .

در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .

برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t   مستقل درسطح معنی داری  a = 0/05  استفاده گردید .

نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود . 

مقدمه

ما اکنون در جامعه متمدن عصر حاضر زندگی می کنیم که در آن خشونت بین افراد از نظر قانونی جرم بحساب می آید و پرخاشگری با دیگران نیز مقابله به مثل آنان را به دنبال می آورد و ممکن است زنجیره ای از اختلافات بعدی را سبب شود ( لطف آبادی ) .

نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی انسان است که در این دوران با مشکلات فراوانی دست به گریبان است با فرا رسیدن دوران بلوغ مزاج کودکان طوفانی می شود انقلاب و دگرگونی همه جانبه ای در جسم و روان آنان پدید می اید ممکن است پرخاشگر شود یا آرام و ساکت ، تمام جنبه های حیوانی و انسانی که در وجودش نهفته است بر اثر ترشح هورمونهای بلوغ ظاهر و آشکار شود ( آدلر ، 1378 ، ترجمه سروری ) .

در جهان معاصر پیشرفت علوم نه تنها بر سطح زندگی و فضا و محیطی که انسانها در آنجا زندگی می کنند تاثیر گذاشته بلکه قوانین و قواعد حاکم بر ارتباط و تعامل بین انسانها و نگرش آنها را نسبت به خود ، و به دیگران و به جهان تغییر داده است .

تخیل خود به جای کاراکترهای بازی خشن

خیالبافی و تجسم مجدد ، تاثیر صفحه های خشنی را که نوجوان تماشا کرده است را افزایش می دهد . 

تعریف واژه پرخاشگری

پرخاشگری معمولا به رفتارهایی اطلاق می شود که با شیوه های مختلفی برای وارد آوردن صدمه جسمی یا روحی به دیگران اعمال می گردد . گاهی این آسیب رساندن شامل از بین بردن داراییها و اموال شخصی و یا عمومی می شود . مثلا اگر در زمین فوتبال بازیکنی به طور غیر عمدی سبب شکستن پای بازیکن دیگر شود کار او پرخاشگری به حساب نمی آید ، اما اگر وی از روی عمد به ساق پای بازیکن دیگر لگد بزند تا او را از دور بازی خارج کند ، این رفتار بدون تردید پرخاشگری تلقی می شود ( روانشناسی اجتماعی  ، دکتر یوسف کریمی ، ص 206 ) . 

نظریه فروید در مورد پرخاشگری ( پرخاشگری در کودکان و نوجوانان -  نگارش : ماندانا سلحشور )

فروید پرخاشگری را یکی از غرایز عمده بشری می دانست وی در مورد پرخاشگری دو دید کاملا متفاوت داشت در ابتدا وی معتقد بود زمانی که فرد در ارضاء انگیزه های خود دچار ناکامی می شود ، دست به پرخاشگری می زند . بعدها وی پرخاشگری را در ردیف دیگر سائق های جنسی  و انرژی جنسی می دانست علاوه براین ، تاکید وی بیشتر روی مرحله دوم از مراحل رشد روانی - جنسی بود . او این مرحله را به نام مرحله مقعدی نامگذاری کرده و معتقد بود این مرحله سالهای دوم و سوم زندگی را در بر می گیرد . در این مرحله کودک از نگه داشتن و یا دفع کردن مدفوع لذت می برد . اگر سخت گیری در مورد آموزش توالت رفتن بیش از اندازه باشد کودک شخصیت خسیس مقعدی پیدا می کند یعنی شخص منظم ، خسیس ، دقیق و محتکر خواهد شد . در عین حال اگر کودکی در این مرحله در حد افراط آزاد باشد ، بعدها فردی ظالم ، خشن ، بی نظم ، پرخاشگر ، خودخواه ، بی بند و بار و بی انضباط خواهد شد ( شاملو - سعید ، 1368 ) .

اهمیت و ضرورت تحقیق

با آگاهی از این واقعیت که انسان دارای اختیار و اراده می باشد و نسبت به سایر موجودات از اختیار بزرگ و ویژه ای برخوردار می باشد و می تواند با بکارگیری قوه عقل و ناطقه خویش و همچنین کسب علم و دانش بر وسعت بینش خود بیفزاید و سلامت روانی خود را حفظ نماید که در خانواده و اجتماع نیز تاثیر مطلوب و بهینه ای داشته باشد و به پیشرفت بشر خدمت کند با تفاسیر امروز در جوامع سلامت روانی و بهداشت روانی رو به تهدید است و پرخاشگری چه به صورت کلامی و غیر کلامی افزایش یافته و با وجود راحت تر شدن زندگی و امکانات بیشتر در بهبود رفتار سالم به دور از خشونت و پرخاشگری کمتر اقدام و پیشرفتی حاصل شده است و چون خشونت و پرخاشگری باعث مسائل و مشکلات متعددی در روان فرد ، خانواده ، مدرسه و جامعه می شود و کارآیی آنها را کم می کند لذا بوسیله ریشه یابی عوامل مهم بوجود آورنده پرخاشگری  که در حال حاضر فیلم های خشن  و بازیهای خشن الکترونیکی  و رایانه ای از مهم ترین علل می باشد . 

فهرست                                                                                                                                                      صفحه

چکیده............................................................................................................................................................1

فصل اول ( گستره مسئله مورد بررسی ).................................................................................................2

مقدمه .................................................................................................................................................................3

بیان مسئله ...........................................................................................................................................................5

اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................................................................6

هدف پژوهش .......................................................................................................................................................8

فرضیه پژوهش .....................................................................................................................................................9

متغیرهای پژوهش ................................................................................................................................................10

تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم ....................................................................................................................10

فصل دوم ( پیشینه و ادبیات پژوهش )....................................................................................................20

مرور پیشینه .......................................................................................................................................................21

نظریه پالایش ......................................................................................................................................................39

وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر .........................................................................................................................41

خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر ............................................................................................................44

راههای اصلاح و مهار پرخاشگری ..........................................................................................................................47

فصل سوم ( روش تحقیق ).......................................................................................................................49

جامعه مورد مطالعه پژوهش ..................................................................................................................................50

نمونه و روش نمونه گیری .....................................................................................................................................50

ابزار پژوهش .....................................................................................................................................................51

روش آماری مربوط به فرضیه ................................................................................................................................52

روش تحقیق .......................................................................................................................................................52

فصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها ).........................................................................................53

جدول ...............................................................................................................................................................54

انجام محاسبات ....................................................................................................................................................57

جدول میانگین و انحراف استاندارد ...........................................................................................................................59

فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری ).............................................................................................................60

بحث و نتیجه گیری ..............................................................................................................................................61

محدودیتها ونارسائیهای پژوهش ...............................................................................................................................62

پیشنهادات ..........................................................................................................................................................63

منابع وماخذ.................................................................................................................................................65

ضمائم پیوست.............................................................................................................................................68

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای  خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی  شهر  ستان خرمدره






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه شهرستان ابهر

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه شهرستان ابهر
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل95

پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه شهرستان ابهر

چكیده تحقیق:

در این تحقیق به بررسی رابطة بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر پرداخته‌ایم. نمونة تحقیق 372 نفر ( 191 نفر دختر و 181 پسر ) از دانش‌آموزان مذكور را شامل می‌شود، كه در سال تحصیلی 87-86 مشغول به تحصیل بوده‌اند. روش این تحقیق توصیفی و از نوع میدانی بوده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات،‌برای متغیر فشار روانی، پرسشنامة اورسولا ماركهام است كه احساس فشار روانی را می‌سنجد. برای گردآوری اطلاعات متغیر پیشرفت تحصیلی، ضمن مراجعه به كارنامه‌های تحصیلی دانش‌آموزان درسال تحصیلی87-86 ،  معدل آنان ثبت شده است. داده‌های به دست آمده با استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل گردیده و فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حكایت از آن می‌كند كه میزان فشار روانی دختران بیشتر از میزان فشار روانی پسران است. همچنین میزان پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از میزان پیشرفت تحصیلی پسران است. ولی رابطه‌ای بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی دختران دیده نشده، همچنین بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی پسران رابطة معناداری مشاهده نشده است. اثر متقابل جنس و پایه ‌های تحصیلی بر روی فشار روانی دانش‌آموزان نیز معنی‌دار نیست.

مقدمه:

« رهایی كامل از تنیدگی مرگ است. »

                                                                          « هانس سلیه»

تمدن و تقدس هر جامعه‌ای مدیون آموزش و پرورش آن جامعه است. بدون داشتن یك نظام آموزشی و تربیتی صحیح، انتظار هیچگونه پیشرفت و تمدنی را نمی‌توان از جامعه داشت. با بررسی و تحقیق در اوضاع و احوال ملتها و شناخت عوامل پیدایش حیات و مرگ تمدنها در می‌یابیم كه آن قوم و ملتی در مبارزه با جهل و نادانی به پیروزی رسیده و در پی‌ریزی و پیشبرد تمدن بشری نقش موثری داشته است كه بیشترین تلاش و كوشش را صرف بهبود نظام تعلیم و تربیت آحاد جامعه خویش كرده است. هر كشوری كه قصد دارد به پیشرفت و تكامل و ترقی در زمینه‌های فرهنگی، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و .... دست یابد، باید از یكسری اصول و قوانین علمی و عملی بهره جوید. در این راستا بدون بهره‌گیری شایسته معلمان عزیز از روشهای صحیح تدریس و آشنایی با اصول مشاورة كودك و نوجوان، پیشرفتی در تحصیل دانش آموزان و در نتیجه پیشرفت جامعه حاصل نخواهد شد، چرا كه همانگونه كه اطلاع داریم اگر همه دانش آموزان را نگوئیم ولی اكثر دانش‌آموزان در طول تحصیل، مشكلات بخصوصی را دارند كه در نهایت استرس و فشارهای روانی را به دنبال دارد.

میزان اعتمادبه نفس و احساس كارآیی:

اطمینان خاطر آدمی به اینكه می‌تواند یك موقعیت فشارزا را به خوبی اداره كند نیز عامل عمده‌ای در تعیین شدت فشار روانی به شمار می‌رود. برای بیشتر مردم سخنرانی در برابر یك جمعیت، رویدادفاجعه‌آمیزی به شمار می‌رود. اما مردمانی كه در این كار مهارتی بدست آورده اند به توانایی خود اطمینان دارند، در چنین موقعیتی اضطراب ناچیزی را تحمل می‌كنند. مخصوصاً موقعیتهای اضطراری فشارزا هستند. چون در این مواقع است كه شیوه‌های معمول آدمی برای كنار آمدن با رویدادها كارایی ندارد.(براهنی، نقل از هیلگارد واتكینسون، 1372)

روشهای پیشگیری از ایجاد استرس:

سلیه پدر تحقیقات در زمینه استرس، اهداف، قواعد و معیارهایی را كه برای رفتار سالم و پیشگیری از ایجاد استرس لازم است، به شدت  تقسیم می‌كند.

هدفهای كوتاه مدت:

هدفهای كوتاه مدت، برای ارضای آنی خواسته‌ها می‌باشد. بسیاری از این اهداف به آسانی قابل وصول هستند و احتیاج به طرح‌ریزیهای پیچیده و یادگیریهای دراز مدت ندارند. مانند لذت بردن از طبیعت، تفریح، گردش، راه رفتن، بازیهای مختلف سرگرم كننده، فعالیتهای خلاقه مانند نقاشی و ..... در این نوع فعالیتها كار و پاداش تقریباً در یك زمان انجام می شود..

علت‌های استرس:

عوامل بسیاری هستند كه فشار Stress  را بر بافتها و بدن انسانی افزایش می‌دهند. عواملی مثل شوك الكتریكی، سرما و گرمای شدید، جراحات جسمانی، صداهای بلند و دلخراش، سوء هاضمه، بیخوابی، خستگی شدید جسمانی، مواد مخدر، اختلالات و تنازعات خانوادگی، از این جمله‌اند كه خطر تهدید هر یك از این عوامل در سطح روانی یك فشار روانی محسوب می‌شود[1]


1- موسویان، میترا،(1374) ترنسندنتال، مدیتیشن و تاثیر آن بر كاهش فشارهای عصبی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

چکیده............................................................................................................................. 1

فصل اول

مقدمه.............................................................................................................................. 3

بیان مساله.......................................................................................................................... 7

اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................................... 8

اهداف تحقیق................................................................................................................... 9

سئوالات تحقیق................................................................................................................. 9

فرضیه ها......................................................................................................................... 10

تعاریف عملیاتی متغیرها..................................................................................................... 11

فصل دوم

تاریخچه فشار روانی.......................................................................................................... 13

تعاریف و نظریه های فشار روانی......................................................................................... 16

علل استرس..................................................................................................................... 23

عوامل موثر در تشدید فشار روانی........................................................................................ 26

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی.......................................................................................... 37

ارزشیابی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی................................................................................ 51

تحقیقات انجام در داخل و خارج......................................................................................... 53

فصل سوم

مقدمه............................................................................................................................. 59

جامعه............................................................................................................................. 59

نمونه و نمونه گیری........................................................................................................... 60

ابزار جمع آوری اطلاعات.................................................................................................. 60

روائی و اعتبار مقایس سنجش احساس فشار روانی.................................................................. 61

روش تحقیق..................................................................................................................... 62

یافته های پژوهش............................................................................................................. 63 

فصل چهارم

جداول............................................................................................................................ 62

فصل پنجم

نتیجه گیری..................................................................................................................... 74

پیشنهادات....................................................................................................................... 78

محددیت ها..................................................................................................................... 81

منابع      83

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه شهرستان ابهر






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه موسیقی درمانی و كاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر كاهش افسردگی دانشجویان رشته باغبانی ورودی 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه موسیقی درمانی و كاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر كاهش افسردگی دانشجویان رشته باغبانی ورودی 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانلود پایان نامه موسیقی درمانی و كاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر كاهش افسردگی دانشجویان رشته باغبانی ورودی 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه موسیقی درمانی و كاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر كاهش افسردگی دانشجویان رشته باغبانی ورودی 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل79

پایان نامه موسیقی درمانی و كاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر كاهش افسردگی دانشجویان رشته باغبانی ورودی 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چكیده :

 هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان رشته ی باغبانی ورودی 87 همچنین تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش هورمون های استرس زا که در این پژوهش از دو گروه مستقل استفاده شد که جامعه مورد نظر دانشجویان رشته باغبانی  ورودی 87 بدون تفکیک جنسیت بودند که طبق نمونه گیری 25 نفر از نمونه افرادی بودند که به موسیقی علاقه داشتند  و به آن گوش می دادند و 25 نفر از نمونه به موسیقی علاقه چندانی نداشتند و به آن کمتر گوش می دادند نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار پژوهش را پرسشنامه افسردگی به تشکیل میداد داده های آماری به دست آمده تجزیه و تحلیل شد از روش آماری T استیودنت محاسبه شد و به این نتیجه رسید که موسیقی تاثیر بسزایی در کاهش افسردگی داشته است. همچنین با توجه به منابع و تحقیقات انجام شده پزشكان و محققان نشان داده شد که موسیقی درمانی تاثیر بسزایی در کاهش هورمونهای استرس زا دارد.

مقدمه :

رشته موسیقی درمانی یکی از شاخه های علوم درمانی است که در آن موسیقی درمانگراز موسیقی و فعالیت های گوناگون همراه با موسیقی به عنوان ابزار درمانی استفاده می نماید. در واین رشته موسیقی به عنوان ابزار و موسیقی درمانگر به عنوان فرد متخصص شرایطی را ایجاد می کند که می تواند بیمار را در یک روند مثبت صعودی در جهت کاهش استرس ها و ارتقاء سلامت قرار دهد و این شرایط ممکن است متناسب با جنس و سن بیمار و شدت بیماری در امراض مختلف متفاوت باشد.

پژوهش حاضر درصدد توصیف ماهیت کاربرد و شرایط حرفه ای معیار های تخصصی و مزایای این درمان است.

افسردگی از نظر پزشکی :

یک نوع آزردگی است که فعالیت و قابلیتهای حیاتی و جسمانی و عضلاتی را پایین می آورد. (اکسفورد)

موسیقی درمانی :

موسیقی درمانی یک روش معتبر و شناخته شده در جهان است که از جهاتی شبیه به کار درمانی و ورزش درمانی می باشد. از این شیوه به عنوان راه حل جسمی، روانی، شناختی، رفتاری یا کار کرد اجتماعی نیز استفاده می گردد. ودر اصل کاربرد صدا، ساز های موسیقی ، آهنگها، قطعات موسیقی، و هر چیز موسیقیایی است که به بهتر زیستن افراد کمک می کند.

چگونه موسیقی درمانی برای افرادی با نیازهای سلامت ذهنی متمایز  می شود؟

موسیقی درمانی، درمانی موثر و معتبر برای افرادی است که نیازهای روانی اجتماعی،شناختی، ارتباط تاثیر پذیری و کلامی دارند.، تجربیات  پزشکان نشان داده اند چشمگیر و بی نظیر بوده است. موسیقی  شکلی از تحریک حسی است که پالسها را به موقعیت های آشنا تبدیل می کند سپس پیش بینی پذیری را بالا و احساس امنیت مرتبط با آن را مهیا می سازد.

کار موسیقی درمانگران چیست؟

موسیقی درمانگران، فعالیت های موسیقی را هم به صورت وسیله ای «ابزاری» و هم به صورت «کلامی» استفاده می کنند که تسهیلاتی فراهم نمایند تا تغییراتی را که ماهیت غیر موسیقی دارد.، طراحی نمایند. برنامه های موسیقی درمانی براساس ارزیابی فردی «برنامه درمانی «برنامه» ارزشیابی به صورت مداوم انجام می گیرد. اغلب موسیقی درمانگران مانند اعضای تیم روانپزشکی، برنامه هایی را به صورت گروهی یا انفرادی برای کمک به کاهش اضطراب و افزایش درک بهتر به درمان جوها ارائه می دهند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه 

چكیده                                                                                     1

فصل اول                                                                                  2

مقدمه                                                                                       3

بیان مساله                                                                                  5

اهمیت پژوهش                                                                         5

سوال پژوهش                                                                           7

فرضیه تحقیق                                                                            7

متغیرها                                                                                      8

فصل دوم                                                                                  10

پزشكی و موسیقی درمانی                                                           17

كاربردهای موسیقی درمانی                                                       18

مزایای موسیقی درمانی                                                              20

اصول صدا و موسیقی درمانی                                                     31

چهار ابزار اصلی موسیقی                                                            34

افسردگی چیست                                                                       38

تاریخچه افسردگی                                                                     39

علائم و نشانه ها                                                                          41

سرما خوردگی روانی                                                                 44

سن شیوع افسردگی                                                                   48

فصل سوم                                                                                 50

تعریف جامعه                                                                             51

نمونه آماری                                                                              51

ابزار پژوهش                                                                             52

روش تحقیق                                                                             55

فصل چهارم                                                                              57

افراد علاقمند به ورزش                                                              58

افراد بی علاقه به ورزش                                                             59

فصل پنجم                                                                                63

پیشنهادات                                                                                65

محدودیتها                                                                                 65

منابع                                                                                         67

دانلود پایان نامه موسیقی درمانی و كاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر كاهش افسردگی دانشجویان رشته باغبانی ورودی 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,