خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل4657 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل102

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

چكیده :

 

اطلاعات اقتصادی در كشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، كه یكی از موارد پر كاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه كشور ها می باشد . مدیران مالی شركت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه كردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یكی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شركت است .

 

در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانكی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه كه همان نسبت بدهی در شركت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شركت های بازار سرمایه ایران و سایت بانك مركزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به كمك آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاكی از عدم ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است كه با وارد شدن متغیر های كنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، كه این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی كشور می باشد كه مدیران مالی شركت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده كشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده كنند.

 

 

مقدمه :

 

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شركت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان  اطلاعات اقتصادی را یكی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه  متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

 

در كشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شركت ها قابل پیش بینی كردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه كردن تصمیمات خود دارند ، ولی در كشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در  طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های كلان اقتصادی با متغیر های حسابداری  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های كلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .

چكیده : 1

 

مقدمه : 2

 

فصل اول. 3

 

کلیات تحقیق. 3

 

فصل اول : مقدمه 3

 

1-1 مقدمه 4

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

 

3-1 . بیان مساله 6

 

4-1. چارچوب نظری. 7

 

5-1 .اهداف تحقیق. 8

 

6-1 حدود مطالعاتی. 8

 

1-6-1 قلمرو مکانی. 8

 

2-6-1 قلمرو زمانی. 8

 

7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

 

فصل دوم 11

 

مروری برادبیات تحقیق. 11

 

مروری بر ادبیات تحقیق. 11

 

1-2 . مقدمه 12

 

2 – 2 . ساختار سرمایه 13

 

3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14

 

4-2. وجود ساختار سرمایه 16

 

5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17

 

6–2 . مفهوم اهرم 18

 

7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18

 

8–2 . روشهای تأمین مالی. 19

 

1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت.. 20

 

2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت.. 22

 

9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی. 28

 

10–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض... 29

 

11–2 . معایب ناشی از استقراض... 29

 

12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی. 30

 

13  - 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32

 

14–2 . هزینه سرمایه 33

 

15– 2 . پیشینه تحقیق : 38

 

1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38

 

2 -15-2. تحقیقات داخلی. 39

 

فصل سوم 44

 

روش اجرای تحقیق. 44

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق. 44

 

1–3 . مقدمه 45

 

2– 3 . نوع پژوهش.. 45

 

3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری. 46

 

4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 47

 

5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47

 

1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 47

 

6-3. مدل مفهومی  تحقیق. 52

 

7-3 . متغیر های تحقیق. 52

 

1-7-3. متغیرهای مستقل. 52

 

2-7-3 . متغیر وابسته 53

 

3-7-3. متغیر های کنترل : 53

 

8–3 . فرضیات تحقیق. 54

 

فصل چهارم 55

 

تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55

 

1-4مقدمه‏ 56

 

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 56

 

3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 58

 

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58

 

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59

 

1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59

 

Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA. 67

 

3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68

 

Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.. 71

 

فصل پنجم 83

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 83

 

ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 83

 

1-5مقدمه 84

 

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85

 

1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول. 85

 

2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85

 

3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86

 

4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86

 

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 86

 

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 87

 

4-5 پیشنهادها 87

 

5-5 محدودیت های تحقیق. 88

 

منابع و ماخذ 90

 

منابع فارسی: 91

 

منابع لاتین: 92

 

منابع اینترنتی: 93

 

Abstract: 94

 

 

 

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57

 

ادامه جدول (1-4) 57

 

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق. 59

 

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانكی. 60

 

.جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانكی با حضور متغیر های كنترلی. 61

 

جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ سود بانكی و متغیر های كنترلی. 62

 

جدول(7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63

 

جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64

 

.جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های كنترلی. 65

 

جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های كنترلی. 66

 

جدول(12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67

 

جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار. 68

 

جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار. 69

 

.جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های كنترلی. 69

 

جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های كنترلی. 70

 

جدول(17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71

 

جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 72

 

جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 73

 

.جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های كنترلی. 73

 

جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های كنترلی. 74

 

جدول(22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75

 

جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی. 76

 

جدول (24-4) معیار كفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت.. 77

 

جدول (25-4) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها 77

 

جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) 77

 

جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78

 

جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78

 

جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های كنترلی. 79

 

جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های كنترلی. 80

 

جدول(31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81

 

 

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

دانلود پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل17

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

-  اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذكر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذكر شود.

 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

ب  تعداد واحد پایان‏نامه:

 

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

حدود چهار دهه از شروع تحقیقات منظم و روشنمند درباره تاثیر اطلاعات حسابداری بر قیمت و بازده سهام می گذرد. به دنبال طرح فرضیه بازار کارا و ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در دهه 1960، این تصور  که گزارش های حسابداری به عنوان تنها منبع اطلاعاتی موجود در بازارهای سرمایه است. مورد انتقاد قرار گرفت. اما علیرغم افت و خیزهایی که در این رابطه وجود داشت، تاثیر اطلاعات  حسابداری در قیمت و بازده سهام در تحقیقات مختلف نظیر تحقیق بال و بروان، و تحقیق بیور در سال 1968 مورد تایید واقع شد

دانلود پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل504 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل112

پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود  می باشد. جامعه آماری  پژوهش حاضر را اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد. نمونه نهایی متشکل از 99 شرکت طی دوره زمانی 1386-1390 می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده است.جهت گیری تحقیق حاضر از نظر نوع «کاربردی» و از نظر اجرایی «توصیفی» است. با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز استخراج گردیده اند. برای آزمون فرضیه پژوهش نیز از رگرسیون خطی چند متغیره و نرم افزارهای Excel و 20SPSS  استفاده شده است. برای ارزیابی توانایی مدیریت از مدل دمرجین و همکاران (2012)و برای ارزیابی کیفیت سود از مدل تعدیل شده جونز(2012) استفاده گردیده است.یافته های پژوهش چنین نشان می دهد که بین توانایی مدیریت وکیفیت سود رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی هرچه توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع شرکت بیشتر باشد ، بخش نقدی سود بیشتر خواهد بود و بالعکس.

فهرست  مطالب                                                                                                  

عنوان   صفحه

 

چکیده.......................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق....................................................................................................

1-1-مقدمه................................................................................................................... 3

1-2-بیان مساله............................................................................................................. 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................... 4

1-4-اهداف تحقیق........................................................................................................ 4

1-4-1-هدف اصلی...................................................................................................... 4

1-4-2-هدف کاربردی................................................................................................... 4

1-5-مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق................................................................... 4

1-6 -سوال تحقیق........................................................................................................................8

1-7- متغیرهای تحقیق..................................................................................................................8

1-8 -فرضیه تحقیق .....................................................................................................................9

1-9- روش تحقیق ......................................................................................................................9

1-10 –جامعه آماری ...................................................................................................................9

1-11- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات .....................................................................10

1-12-استفاده کنندگان از نتایج تحقیق............................................................................. 10

1-13-تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق.................................................. 11

1-13-1-توانایی مدیریت............................................................................................... 11

1-13-2-کیفیت سود..................................................................................................... 11

1-13-3-اقلام تعهدی (اختیاری و غیر اختیاری).............................................................. 11

1-14-ساختار تحقیق..................................................................................................... 12

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه................................................................................................................... 13

بخش اول: ادبیات و مبانی نظری تحقیق.....................................................................................15

2-2-توانایی مدیریت..................................................................................................... 16

2-3-جایگاه و اهمیت سود در مفاهیم نظری گزارشگری مالی............................................ 16

2-4-کیفیت سود........................................................................................................... 17

2-4-1-مفهوم و تعریف کیفیت سود............................................................................... 17

2-4-2-طبقه بندی کیفیت سود....................................................................................... 21

2-4-3-ساختارهای کیفیت سود...................................................................................... 22

2-4-3-1-ساختار کیفیت سود ناشی از خواص سری زمانی.............................................. 22

2-4-3-1-1-پایداری و ثبات......................................................................................... 22

2-4-3-1-2-توانایی پیش بینی....................................................................................... 22

2-4-3-1-3-تغییرپذیری............................................................................................... 23

2-4-3-2-ساختارهای­کیفیت­سود­ناشی­ازرابطه سود،­اقلام تعهدی­و­وجه­نقد............................ 23

2-4-3-2-1-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود................................. 23

2-4-3-2-2-تغییرات در کل اقلام تعهدی....................................................................... 23

2-4-3-2-3-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی................................. 25

2-4-4-ارزیابی کیفیت سود و عوامل موثر بر آن.............................................................. 27

2-4-5-عناصر کیفیت سود............................................................................................. 27

2-4-5-1-روش های مورد استفاده در حسابداری............................................................ 27

2-4-5-2-مدیریت سود................................................................................................ 28

2-4-5-3-روش های حسابداری محافظه کارانه............................................................... 28

2-4-5-4-عدم ثبات رویه در استفاده از روش های حسابداری......................................... 28

2-4-5-5-ریسک تغییرپذیری........................................................................................ 28

2-4-5-6-اقتصاد، صنعت و شرکت................................................................................ 29

2-4-5-6-1-ثبات و پایداری سود.................................................................................. 29

2-4-5-6-2-ساختار هزینه............................................................................................ 29

2-4-5-6-3-نگهداشت سرمایه...................................................................................... 30

2-4-5-6-4-ویژگی مدیریت......................................................................................... 30

2-4-5-7-عوامل سیاسی اقتصادی ............................................................................................30

2-5-اقلام تعهدی......................................................................................................... 31

بخش دوم: پیشینه تحقیق.............................................................................................................33

2-6-تحقیقات داخلی.................................................................................................... 34

2-7-تحقیقات خارجی.................................................................................................. 34

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه................................................................................................................... 41

3-2-روش تحقیق......................................................................................................... 41

3-3-جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری............................................... 41

3-4-قلمرو تحقیق........................................................................................................ 42

3-4-1-قلمرو زمانی .................................................................................................... 42

3-4-2-قلمرو مکانی..................................................................................................... 42

3-4-3-قلمرو موضوعی................................................................................................ 42

3-5-منابع و روش گردآوری اطلاعات........................................................................... 42

3-6-فرضیه تحقیق........................................................................................................ 43

3-7-متغیرهای تحقیق.................................................................................................... 43

3-7-1-متغیرهای مستقل................................................................................................ 43

3-7-2-متغیرهای وابسته................................................................................................ 44

3-7-3-متغیرهای کنترل................................................................................................. 44

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات................................................................ 44

3-8-1-مدل ارزیابی توانایی مدیریت(متغیر مستقل).......................................................... 44

3-8-2-مدل ارزیابی کیفیت سود(متغیر وابسته)................................................................ 46

3-9-خلاصه فصل سوم................................................................................................. 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه................................................................................................................... 50

4-2-یافته های توصیفی................................................................................................. 50

4-3-آزمون نرمال بودن داده ها....................................................................................... 52

4-4-همبستگی............................................................................................................. 53

4-4-1-مفهوم معنی داری در همبستگی.......................................................................... 54

4-4-2-رگرسیون.......................................................................................................... 54

4-4-3-آزمون دوربین- واتسون..................................................................................... 55

4-5-آزمون فرضیه........................................................................................................ 55

4-5-1-آزمون نرمال بودن خطاها.................................................................................... 55

4-6-خلاصه فصل چهارم.............................................................................................. 59

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1-مقدمه................................................................................................................... 62

5-2-خلاصه موضوع تحقیق........................................................................................... 62

5-3-نتیجه ،بحث و مقایسه............................................................................................ 62

5-4-محدودیت های تحقیق........................................................................................... 63

5-5-پیشنهادهای تحقیق................................................................................................ 63

5-5-1-پیشنهادهای بتنی بر نتایج تحقیق......................................................................... 63

5-5-2-پیشنهادها برای تحقیقات آتی............................................................................. 64

منابع و مأخذ................................................................................................................. 66

الف)منابع فارسی.......................................................................................................... 67

ب)منابع لاتین............................................................................................................... 68

پیوست......................................................................................................................... 70

 

فهرست  جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1-چارچوب ارائه شده جهت ارزیابی کیفیت سود............................................... 25

جدول 4-1-علامت اختصاری متغیرهای پژوهش......................................................................................................................... 51

جدول 4-2-آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 51

جدول 4-3 -نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیر وابسته................ 52

جدول 4-4- ضریب همبستگی پیرسون 56

جدول 4-5-خلاصه مدل رگرسیون 58

جدول 4-6 - نتایج تحلیل واریانس یکطرفه 58

جدول 4-7-نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره 59


فهرست نمودارها

عنوان                                      صفحه

 نمودار 4-1 - نرمال بودن متغیر کیفیت سود .................................................................... 53

نمودار 4-2 -توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه تحقیق......................................................................................................................... 57


 

 


دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی
دسته بندیتربیت بدنی و علوم ورزشی
فرمت فایلdoc
حجم فایل1210 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل79

پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی همبستگی بین انعطاف پذیری و توان انفجاری 15 نفر از دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محق اردبیلی به اجرا در آمده در این راستا 15 نفر از دانشجویان که به صورت تصادفی از میان دانشجویان تربیت بدنی عمومی با میانگین سنی ( 22.46 سال) و قد( 172.63 سانتی متر) و وزن ( 63.73 کیلو گرم ) انتخاب شده و آزمون انعطاف پذیری عضلات پشت پا ( انعطاف پذیری مطلق برای سنجش انعطاف پذیری و آزمون های پرش عمودی سارجنت و پرش طول ( پرش جفت) را نیز برای سنجش توان انعطاف پذیری آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفته است که این آزمون ها  جز آزمون های تحقیق توصیفی میدانی محسوب می شوند . نتایج: نتیجه تحقیق نشان داد که همبستگی معنا داری بین انعطاف پذیری و توان انفجاری وجود ندارد (ارتباط بین انعطاف پذیری و پرش طول  (065/0) و ارتباط بین انعطاف پذیری و پرش ارتفاع )145/0 ≥p ((هم چنین بین انعطاف پذیری و سن آزمون شوندگان  نیز همبستگی معنا داری ( 743/0 )  وجود ندارشت .

 فهرست مطالب

عنوان...........................................................................................صفحه

فصل اول  11

مقدمه و طرح تحقیق  11

بیان مساله  15

ضرورت و اهمیت تحقیق  16

هدف های تحقیق  17

فرضیات تحقیق  17

محدودیت های تحقیق  18

محدودیت های قابل کنترل  18

محدودیت های غیر قابل کنترل  19

مقدمه  22

آمادگی جسمانی   23

تعریف عوامل امادگی جسمانی   25

استقامت قلبی- تنفسی   25

قدرت عضلانی   25

استقامت عضلانی   25

ترکیب بدن  26

سرعت   26

چابکی   26

هماهنگی عصبی-عضلانی   26

تعادل  26

زمان عکس العمل  27

مزایای فیزولوژیکی آمادگی جسمانی   29

اهمیت آمادگی جسمانی برای دانشجویان  29

توان  30

((توان، نوع کار عضلانی)) 31

آزمون دوره ای pwc-170  33

آزمون پرش سارجنت   34

آزمون پرش دفاع  36

ازمون دو سرعت 30 متر  37

آزمون پرش عمودی   38

انعطاف پذیری   39

" عوامل محدود كننده انعطاف پذیری"  40

دامنه حركتی فعال وغیر فعال  42

تکنیک ها ی کششی   43

عضلات موافق ومخالف    44

کشش بالستیک    45

كشش استاتیك    47

" ارزشیابی انعطاف پذیری "  47

" راهنمایی كلی برای سنجش انعطاف پذیری "  48

" اندازه گیری انعطاف پذیری "  49

" روش های مستقیم سنجش انعطاف پذیری ایستا "  50

" روش های غیر مستقیم اندازه گیری انعطاف پذیری ایستا "  50

كاربرد ازمون های انعطاف پذیری   52

پیشینه ی تحقیق  53

یافته ها ونتایج تحقیقات مربوط به انعطاف پذیری   53

یافته ها ونتایج تحقیقات مربوط به توان  54

فصل سوم  57

روش شناسی تحقیق  57

مقدمه  58

روش تحقیق  58

جامعه و نمونه آماری   58

ابزار و روش جمع آوری داده ها 58

آزمون پرش عمودی   60

آزمون پرش طول  63

روشهای آماری : 64

فصل چهارم  65

یافته های پژوهش    65

مقدمه  66

الف : تجزیه و تحلیل توصیفی مشخصات فیزیکی آزمودنی ها 66

ب : تجزیه و تحلیل توصیقی ویژگی های ترکیب بدنی آزمودنی ها 69

ج : تجزیه و تحلیل ویژگی های فیزیولوژیکی آزمودنی ها 70

د:تجزیه تحلیل استنباطی یافته ها 73

نتیجه گیری: 76

پیشنهادات کاربردی: 76

پیشنهادات آینده: 77

منابع : 79

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1:میانگین،حداقل وحداکثرسن آزمودنی های تحقیق. ..............................62

  نمودار4-2:میانگین،حداقل وحداکثرقد آزمودنی های تحقیق. ..............................63

 نمودار4-3: میانگین،حداقل وحداکثروزن آزمودنی های تحقیق. .............................64

 نمودار4-4: میانگین،حداقل وحداکثردرصد چربی آزمودنی های تحقیق. .........................65

 نمودار4-5:میانگین،حداقل وحداکثرانعطاف پذیری آزمودنی های تحقیق. ........................66

 نمودار4-6:میانگین،حداقل وحداکثرپرش طول آزمودنی های تحقیق. ..........................67

 نمودار4-7: میانگین،حداقل وحداکثرپرش ارتفاع آزمودنی های تحقیق. .........................68

نمودار4-8:ارتباط بین انعطاف پذیری وپرش ارتفاع آزمودنی های تحقیق. ........................69

نمودار4-9:ارتباط بین انعطاف پذیری وپرش طول آزمودنی های تحقیق. ........................70

نمودار4-10:ارتباط بین انعطاف پذیری وسن آزمودنی های تحقیق ...........................71

  

   فهرست جداول و تصاویر

جدول 2-1 نیاز ورزش ها به عوامل مختلف آمادگی جسمانی................................14

جدول2-2 ارتباط بین نتایج پرش عمودی وترکیب تار تند انقباض.............................18

جدول 2 -3 : مزایا و معایب تکنیک های کششی .....................................44

جدول 2 – 4 : میزان انعطاف پذیری بر اساس نتایج آزمون رساندن دست به انگشتان پا...................46

جدول 2 -5 : امتیاز آزمون انعطاف شانه .........................................47

جدول 3 – 1 : نورم انعطاف پذیری...........................................53

تصویر 3 – 1 : آزمون رساندن دست به انگشتان پا ....................................54

جدول 3 – 2 : نورم مربوط به آزمون سارجنت برای افراد 16 تا 19 سال ..........................55

جدول 3 – 3 : نورم مربوط به آزمون سارجنت برای افراد بزگسال.............................56

تصویر 3 -2 : آزمون پرش عمودی سارجنت ......................................56

تصویر 3 – 3 : اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی ناحیه سه سر بازو .........................57

تصویر 3 – 4: آزمون پرش طول.............................................58


دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
خودرو - دستگاههای ضد سرقت- ویژگیها و روشهای آزمون

فهرست مندرجات صفحه پیش‌گفتار ………… ب فصل اول دستگاههای جلوگیری از استفاده غیر مجاز 1 هدف ………………… 1 2 دامنه كاربرد … … 1 3 مراجع الزامی ………… 1 4 اصطلاحات و تعاریف ……… 2 5 ویژگیهای عمومی … … 3 6 ویژگیهای خاص … …… 5 7 وسایل جلوگیری از استفاده غیر مجاز ا

دانلود خودرو - دستگاههای ضد سرقت- ویژگیها و روشهای آزمون

دستگاههای  ضد سرقت 
ایموبلایزر
سیستم هشدار دهنده
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلdoc
حجم فایل171 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل23

دانلود خودرو - دستگاههای ضد سرقت- ویژگیها و روشهای آزمون


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور كریوسیكوپ

اندازه‏گیری نقطه انجماد شیر ـ روش ترمیستوركریوسكوپ مقدمه میدان و دامنه كاربرد تعریف اصول نمونه‏برداری و آماده‏سازی نمونه روش كار تفسیر نتایج گزارش آزمایش ضمیمه الف در این استاندارد برای اندازه‏گیری نقطه انجماد شیر از دستگاهی بنام كریوسكوپ مجهز به ترمیستور استفاده میشود كه در آن خنك كردن حمام برودت بوسیله یك كنترل ترموستاتی الكتریكی انج

دانلود استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور كریوسیكوپ

نقطه انجماد شیر
استاندارد 
روش ترمیستوركریوسكوپ
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
حجم فایل76 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل17

دانلود استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور كریوسیكوپ


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
آئین كار تهیه پسته از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی

مقدمه هدف دامنه كاربرد تعریف كارگاه مراحل تهیه پسته ویژگیهای بهداشتی كارگاه رعایت نكات لازم برای جلوگیری از آلوده شدن پسته به سم آفلاتوكسین پسته گیاهی است از خانواده Anacardiaceaa كه گونه اهلی آن بنام Pistacia vera L می‏باشد درخت پسته دو پایه بوده و چنانچه تلقیح نشود میوه مغز پیدا نكرده و پوك باقی می‏ماند كشت درخت پسته در ایران از

دانلود آئین كار تهیه پسته از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی

پسته
سورت كردن 
بسته بندی 
Pistacia
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل229 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

دانلود آئین كار تهیه پسته از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
کار با ISO9001:2000

ISO90012000 پاسخ به پاره ای سئوالات برنامه ریزی خط مشی خصوصیات مدیریت کیفیت به كار گیری ایزو 9001 در تسریع روند تحول اداری برنامه های پیش بینی شده تحول اداری كیفیت در بخش خدمات – بهینه سازی سیستم های خدماتی ویژگی های خدمت مقدمه در تمامی منابع علمی هدف از استقرار سیستم های مدیریت كیفیت تامین رضایت مشتری از طریق پیشگیری از خطا و

دانلود کار با ISO9001:2000

خدمات 
مدیریت کیفیت 
ISO90012000
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
حجم فایل36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل79

دانلود کار با ISO9001:2000


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
ISO 9000 را چگونه در سیستممان عملی کنیم

گواهینامه سیستم كیفیت چیست ده گام به سوی گواهینامه ISO 9000 شش عنصر بنیادین برای موفقیت در اخذ گواهی ، ایجاد تعهد در مدیریت ارشد ، به منظور تلاش در جهت دریافت گواهینامه دریافت گواهی چه مدتی طول خواهد كشید دریافت گواهینامه چقدر هزینه دارد آیا تعریف دامنه بر كل فعالیت ما تأثیر می گذارد • سیستم كیفیت شامل چه فعالیت هایی می باشد آیا تما

دانلود ISO 9000 را چگونه در سیستممان عملی کنیم

گواهینامه سیستم كیفیت
مدیریت ارشد
ISO 9000
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

دانلود ISO 9000 را چگونه در سیستممان عملی کنیم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
كاربرد الكترونیك قدرت

كاربرد الكترونیك قدرت تحقیق درس ازمایشگاه الکترونیک صنعتی تاریخچه الكترونیك قدرت محركهای الكتریكی چرخان محركهای الكتریكی جریان مستقیم اصول كار كاهش ولتاژ طبقه بندی برشگر رگولاتورهای سویچینگ رگولاتورهای افزاینده رگولاتورهای كاهنده افزاینده مدارهای برشگر تایریستوری كاربرد الكترونیك قدرت از سالها پیش ، نیاز به كنترل قدرت الك

دانلود كاربرد الكترونیك قدرت

الكترونیك قدرت
محركهای الكتریكی 
میكروپروسسورها
دسته بندیاقدام پژوهی
فرمت فایلpdf
حجم فایل17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل19

دانلود كاربرد الكترونیك قدرت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,