خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

پایان نامه کارشناسی ارشد نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان همراه با تمام پیوست ها و ضمایم مربوطه در 232 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

پایان نامه کارشناسی ارشد نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان
نقش مدیریت واحد در بحران‌ 
 نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی
مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی
بحران‌ های طبیعی شهری
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل5959 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل232

پایان نامه کارشناسی ارشد نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان  همراه با تمام پیوست ها و ضمایم مربوطه در 232 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


 

چکیده:

 

 

 

موضوع ایمنی شهر ها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری است و یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم‌ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. برای شناخت مدیریت بحران شهر و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر بلایای طبیعی، بررسی عامل های اصلی مؤثر در آسیب پذیری مدیریت بحران شهری نیاز است. هدف از این پژوهش، شناسایی وضعیت آسیب پذیری مساکن شهر اصفهان، به کار گیری اصول مدیریتی لازم جهت کاهش آسیب پذیری شهرها و دستیابی به اولویت های عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری در سازمان های مرتبط با بحران شهر اصفهان و (مورد نمونه بیمارستان های شهر اصفهان)، از لحاظ شاخص های مورد بررسی است. روش پژوهش «توصیفی و تحلیلی» است، که از مدل های کمّی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی آسیب پذیری مساکن شهر اصفهان نشان می دهد: 1- میزان آسیب پذیری مساکن شهر در برابر خطر بلایای طبیعی زیاد است. 2- از نظر شاخص دسترسی مساکن شهر به مراکز امداد و نجات، به ویژه آتش نشانی، مرکز اورژانس و مرکز پلیس، شهر اصفهان در مواقع بحرانی، مانند وقوع بلایای طبیعی، وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. 3- اطلاع رسانی در زمینه ضریب احتمال خطر محل سکونت شهروندان و بالا بردن آموزش و آگاهی در مواقع بحرانی یکی از راه کارهای مهم در کاهش آسیب پذیری می باشد. برای اولویت بندی عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهر اصفهان34 متغیر در 6 عامل اصلی در 20 سازمان مرتبط با بحران بلایای طبیعی شهر با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصل از بررسی انجام شده، نشان می دهد که اولین عامل وجود نظام ذخیره سازی برای مدیریت پشتیبانی امداد و نجات است که شامل 7 متغیر می شود. همچنین همبستگی هماهنگی بین سازمان های درگیر دربحران براساس آزمون کروسکال- والیس(آزمونH)، نیز نشان می دهد sig(سطح معناداری) در همه متغیر ها کمتر از 05/0 و از آنجا که این رقم کوچکتر از آلفای مورد نظر (05/0) می باشد، بنابراین فرضH رد و عدم هماهنگی بین سازمان های درگیر در بحران و نبود مدیریت واحد شهری(فرضیه پژوهش) تأیید می شود. برای تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت بحران مورد نمونه(بیمارستان های شهر اصفهان)41متغیر در 9 عامل اصلی در25 بیمارستان شهر با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی A.H.P[1] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی شاخص های مختلف نشان می دهد که عوامل نوع اسکلت، قدمت ساختمان و تعداد تخت به ترتیب با میزان اهمیت 65/22، 12/21 و 959/11 در مراتب اول می باشند. همچنین بیمارستان های مناطق 3 و1 به ترتیب بالاترین میزان آسیب پذیری را در بین بیمارستان های شهر دارند.

 

 

 

واژگان کلیدی: بلایای طبیعی، آسیب پذیری، شاخص های آسیب پذیری، اولویت بندی، تحلیل سلسله مراتبی بلایای طبیعی، مدیریت واحد بحران شهری، سازمان های مرتبط با بحران شهراصفهان

 

                                      فهرست جداول                                        ‏

 

 

 

جدول1-1- زمان بندی مطالعات ‏پژوهش........... ‏

 

جدول1-2- متغیرهای مؤثر بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر بحران‌های طبیعی          ‏

 

جدول1-3- جدول تطبیقی احیاء و بازسازی بافت‌های قدیم شهری در کشورهای مختلف...... ‏    ‏

 

جدول3-1- زمین لرزه‌های تاریخی و قرن بیستم در گسترۀ اصفهان (بزرگی بیش از 5 ریشتر)‏ ‏

 

جدول3-2- روند تغییرات جمعیت استان اصفهان طی سال های 1385-1375-1365‏  ‏

 

جدول3-3- تحول جمعیت شهر اصفهان در ادوار گوناگون            ‏

 

جدول3-4- روندتحولات جمعیت شهر اصفهان در سال های 81-1335‏       ‏

 

جدول3-5- مقایسۀ مساحت و جمعیّت شهر اصفهان در طی 6 دورۀ زمانی متفاوت     ‏

 

جدول4-1-شاخص های جمعیّت مناطق 14 گانه شهر اصفهان در سال 1385‏           ‏

 

جدول4-2- سازمان فضایی شهر، عناصر اصلی، ویژگی ها و عملکردهای اصلی آن  ‏

 

جدول4-3-آمار مقایسه ای پروانه های صادر شده سال های 87-1382 به تفکیک متراژ.....‏     ‏

 

جدول4-4-آمار تخلفات ساختمانی در مناطق 14 گانه شهر اصفهان طی سال های88-1386‏     ‏

 

جدول4-5- جریمه های ناشی از تخلفات ساختمانی در مناطق شهر اصفهان..‏            ‏

 

جدول4-6-رابطه نسبت سطوح ساخته شده به کل قطعه و درجه آسیب پذیری ...‏        ‏

 

جدول4-7- میزان آسیب پذیری بافت کالبدی مناطق یازده گانه شهر اصفهان  ‏

 

جدول4-8- مقایسه سهم واحدهای مسکونی بر اساس عمر بنا در مناطق14گانه...‏       ‏

 

جدول4-9- تعداد زاغه نشینان شهر اصفهان در سال 75-1335‏     ‏

 

جدول4-10- مقایسه تطبیقی کمبود مسکن در مناطق 14 گانه شهر اصفهان...‏            ‏

 

جدول4-11- روند تغییرات اجتماعی مسکن در شهر اصفهان طی سال های 75-1335...‏         ‏

 

جدول4-12- مقایسه سطح، درصد و سرانه كاربری های وضعیت موجود...‏ ‏

 

جدول4-13- رابطة تعداد ساختمان بلند مرتبه و کیفیت مصالح به تفکیک مناطق شهر  ‏

 

جدول4-14- رابطة ساختمان های بلند مرتبه و عرض معابر درمناطق شهر ‏

 

جدول4-15- ویژگی های عمومی شبکه معابر در سال 1382 در شهر اصفهان          ‏

 

جدول4-16- سطح، درصد و سرانه کاربری شبکه معابرشهر اصفهان براساس طرح بازنگری ...‏         ‏

 

جدول4-17- پل های رودخانه ای موجود در شهر اصفهان           ‏

 

جدول4-18- آمار تقاطع ها در مناطق 11 گانه شهر اصفهان         ‏

 

جدول4-19- تعداد وسرانه برخورداری ازمراکز امداد و نجات در شهر اصفهان        ‏

 

 

دانلود پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

پایان نامه کارشناسی ارشد نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان همراه با تمام پیوست ها و ضمایم مربوطه در 232 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

پایان نامه کارشناسی ارشد نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان
نقش مدیریت واحد در بحران‌ 
 نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی
مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی
بحران‌ های طبیعی شهری
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل5959 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل232

پایان نامه کارشناسی ارشد نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان  همراه با تمام پیوست ها و ضمایم مربوطه در 232 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


 

چکیده:

 

 

 

موضوع ایمنی شهر ها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری است و یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم‌ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. برای شناخت مدیریت بحران شهر و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر بلایای طبیعی، بررسی عامل های اصلی مؤثر در آسیب پذیری مدیریت بحران شهری نیاز است. هدف از این پژوهش، شناسایی وضعیت آسیب پذیری مساکن شهر اصفهان، به کار گیری اصول مدیریتی لازم جهت کاهش آسیب پذیری شهرها و دستیابی به اولویت های عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری در سازمان های مرتبط با بحران شهر اصفهان و (مورد نمونه بیمارستان های شهر اصفهان)، از لحاظ شاخص های مورد بررسی است. روش پژوهش «توصیفی و تحلیلی» است، که از مدل های کمّی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی آسیب پذیری مساکن شهر اصفهان نشان می دهد: 1- میزان آسیب پذیری مساکن شهر در برابر خطر بلایای طبیعی زیاد است. 2- از نظر شاخص دسترسی مساکن شهر به مراکز امداد و نجات، به ویژه آتش نشانی، مرکز اورژانس و مرکز پلیس، شهر اصفهان در مواقع بحرانی، مانند وقوع بلایای طبیعی، وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. 3- اطلاع رسانی در زمینه ضریب احتمال خطر محل سکونت شهروندان و بالا بردن آموزش و آگاهی در مواقع بحرانی یکی از راه کارهای مهم در کاهش آسیب پذیری می باشد. برای اولویت بندی عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهر اصفهان34 متغیر در 6 عامل اصلی در 20 سازمان مرتبط با بحران بلایای طبیعی شهر با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصل از بررسی انجام شده، نشان می دهد که اولین عامل وجود نظام ذخیره سازی برای مدیریت پشتیبانی امداد و نجات است که شامل 7 متغیر می شود. همچنین همبستگی هماهنگی بین سازمان های درگیر دربحران براساس آزمون کروسکال- والیس(آزمونH)، نیز نشان می دهد sig(سطح معناداری) در همه متغیر ها کمتر از 05/0 و از آنجا که این رقم کوچکتر از آلفای مورد نظر (05/0) می باشد، بنابراین فرضH رد و عدم هماهنگی بین سازمان های درگیر در بحران و نبود مدیریت واحد شهری(فرضیه پژوهش) تأیید می شود. برای تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت بحران مورد نمونه(بیمارستان های شهر اصفهان)41متغیر در 9 عامل اصلی در25 بیمارستان شهر با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی A.H.P[1] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی شاخص های مختلف نشان می دهد که عوامل نوع اسکلت، قدمت ساختمان و تعداد تخت به ترتیب با میزان اهمیت 65/22، 12/21 و 959/11 در مراتب اول می باشند. همچنین بیمارستان های مناطق 3 و1 به ترتیب بالاترین میزان آسیب پذیری را در بین بیمارستان های شهر دارند.

 

 

 

واژگان کلیدی: بلایای طبیعی، آسیب پذیری، شاخص های آسیب پذیری، اولویت بندی، تحلیل سلسله مراتبی بلایای طبیعی، مدیریت واحد بحران شهری، سازمان های مرتبط با بحران شهراصفهان

 

                                      فهرست جداول                                        ‏

 

 

 

جدول1-1- زمان بندی مطالعات ‏پژوهش........... ‏

 

جدول1-2- متغیرهای مؤثر بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر بحران‌های طبیعی          ‏

 

جدول1-3- جدول تطبیقی احیاء و بازسازی بافت‌های قدیم شهری در کشورهای مختلف...... ‏    ‏

 

جدول3-1- زمین لرزه‌های تاریخی و قرن بیستم در گسترۀ اصفهان (بزرگی بیش از 5 ریشتر)‏ ‏

 

جدول3-2- روند تغییرات جمعیت استان اصفهان طی سال های 1385-1375-1365‏  ‏

 

جدول3-3- تحول جمعیت شهر اصفهان در ادوار گوناگون            ‏

 

جدول3-4- روندتحولات جمعیت شهر اصفهان در سال های 81-1335‏       ‏

 

جدول3-5- مقایسۀ مساحت و جمعیّت شهر اصفهان در طی 6 دورۀ زمانی متفاوت     ‏

 

جدول4-1-شاخص های جمعیّت مناطق 14 گانه شهر اصفهان در سال 1385‏           ‏

 

جدول4-2- سازمان فضایی شهر، عناصر اصلی، ویژگی ها و عملکردهای اصلی آن  ‏

 

جدول4-3-آمار مقایسه ای پروانه های صادر شده سال های 87-1382 به تفکیک متراژ.....‏     ‏

 

جدول4-4-آمار تخلفات ساختمانی در مناطق 14 گانه شهر اصفهان طی سال های88-1386‏     ‏

 

جدول4-5- جریمه های ناشی از تخلفات ساختمانی در مناطق شهر اصفهان..‏            ‏

 

جدول4-6-رابطه نسبت سطوح ساخته شده به کل قطعه و درجه آسیب پذیری ...‏        ‏

 

جدول4-7- میزان آسیب پذیری بافت کالبدی مناطق یازده گانه شهر اصفهان  ‏

 

جدول4-8- مقایسه سهم واحدهای مسکونی بر اساس عمر بنا در مناطق14گانه...‏       ‏

 

جدول4-9- تعداد زاغه نشینان شهر اصفهان در سال 75-1335‏     ‏

 

جدول4-10- مقایسه تطبیقی کمبود مسکن در مناطق 14 گانه شهر اصفهان...‏            ‏

 

جدول4-11- روند تغییرات اجتماعی مسکن در شهر اصفهان طی سال های 75-1335...‏         ‏

 

جدول4-12- مقایسه سطح، درصد و سرانه كاربری های وضعیت موجود...‏ ‏

 

جدول4-13- رابطة تعداد ساختمان بلند مرتبه و کیفیت مصالح به تفکیک مناطق شهر  ‏

 

جدول4-14- رابطة ساختمان های بلند مرتبه و عرض معابر درمناطق شهر ‏

 

جدول4-15- ویژگی های عمومی شبکه معابر در سال 1382 در شهر اصفهان          ‏

 

جدول4-16- سطح، درصد و سرانه کاربری شبکه معابرشهر اصفهان براساس طرح بازنگری ...‏         ‏

 

جدول4-17- پل های رودخانه ای موجود در شهر اصفهان           ‏

 

جدول4-18- آمار تقاطع ها در مناطق 11 گانه شهر اصفهان         ‏

 

جدول4-19- تعداد وسرانه برخورداری ازمراکز امداد و نجات در شهر اصفهان        ‏

 

 

دانلود پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی انواع متدولوژی های نرم افزار

پایان نامه بررسی انواع متدولوژی های نرم افزار در 111 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی انواع متدولوژی های نرم افزار

پایان نامه بررسی انواع متدولوژی های نرم افزار
متدولوژی های نرم افزار
 انواع متدولوژی های نرم افزار
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdocx
حجم فایل1112 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل111

پایان نامه بررسی انواع متدولوژی های نرم افزار در 111 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

چکیده:

 

فرایند تولید نرم‌افزار که با عنوان «چرخه حیات تولید نرم‌افزار» نیز شناخته می‌شود، ساختاری است که روی توسعه و تولید محصولات نرم‌افزاری اعمال می‌شود. عبارتهای مشابهی چون «چرخه حیات نرم‌افزار» و «فرایند نرم‌افزار» در این رابطه استفاده می‌شود. مدلهای گوناگونی نظیر فرایندهای(خاص) وجود دارند که هر کدام خط مشی مختص(آن فرایندها) برای انجام کارها و فعالیت‌های متنوع در طول فرایندها را مشخص می‌کنند. برخی عنوان می‌کنند که «طرح(مدل) چرخه حیات» یک عبارت بسیار عمومی است و «فرایند تولید نرم‌افزار» خیلی عبارت اختصاصی­تری است. برای مثال خیلی از فرایندهای تولید نرم‌افزار ویژه‌ای هستند که خود زیر مجموعه چرخه حیات حلزونی به شمار می‌روند.

متدولوژی[1] ، مجموعه ای از اصول كلی مربوط به روش ها است. كه در هر وضعیت مشخص باید به یك روش خاص مناسب به آن وضعیت تبدیل شود.  مجموعه ای از روال ها ، فنون ، ابزار و مستنداتی كه توسعه دهنگان سیستم در تلاش برای پیاده سازی یك سیستم اطلاعاتی جدید، از آنها بهره می گیرند. یك متدولوژی، مركب است از مراحلی كه هر یك به نوبه خود از مراحل فرعی تشكیل شده اند. با كمك این مراحل، توسعه دهندگان سیستم می توانند در هر مرحله ابزارها و روش های مناسب آن مرحله را انتخاب كرده و پروژه‌های توسعه سیستم­های اطلاعاتی را برنامه ریزی، مدیریت، كنترل و ارزیابی می كنند. بر اساس مفاهیم و تئوری عمومی سیستمها نگرشی شكل می گیرد كه نگرش یا رویكرد سیستمی نامیده می شود . از طرفی این نگرش یك طرز تفكر است و از طرف دیگر روشی برای برخورد با مسئله است كه قابلیت استفاده در حل مسائل سازمانی را بخوبی داراست. هر گاه این رویكرد در حل مسائل سازمانی به كار گرفته شود به عنوان روش كلی حل مسئله نامیده می­شود. و هر گاه كه برای تحلیل، طراحی، بهبود سیستمهای اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد به عنوان متدولوژی یا روش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم نامیده میشود.

 

1-1-        مقدمه:

ادبیات تخصصی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، هنوز به آن حدی از بلوغ نرسیده است كه واژگان اساسی آن مفاهیم یكسانی در نزد دست اندركاران این رشته داشته باشد. یكی از مشكلات كسانی كه به متون طراحی سیستم ها مراجعه می­كنند، آن است كه معنای واژه­های كلیدی این رشته، از متنی به متن دیگر تغییر می یابد. آنچه كه نویسنده ای متدولوژی می داند، نویسنده دیگر متد روش می نامد و آنچه كه یكی به عنوان روش از آن نام می برد، دیگری تنها آن را ابزار می شناسد."متدولوژی" مجموعه­ای از روشها، فنون و ابزارهای تحلیل و طراحی سیستم است كه در چهارچوب یك انگاره مدلسازی مبتنی بر یك الگوی مفهومی برای ساماندهی روند توسعه سیستمها به روشی نظام مند به كار بسته می شود. در مدل فرآیند تولید و توسعه نرم‌افزار، مرحله‌بندی و تجزیه این فرآیند به مراحل کوچکتر، و مشخصات هرمرحله، مطابق با متدولوژی منتخب برای اجرای پروژه تشریح می‌گردد. فرآیندهای تولید و توسعه درهر پروژه نرم افزاری بسته به متدولوژی و مدل فرآیند انتخابی متفاوت است. برای تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سیستم مورد نظر از متدولوژی که یک فرآیند مهندسی نرم‌افزار است ، استفاده می‌شود. این فرآیند یک روش نظام‌مند برای تخصیص کارها و مسئولیتها در یک تیم توسعه نرم‌افزار می‌باشد و هدف آن تولید نرم‌افزار با کیفیت بالاست که نیازهای کاربران نهایی را توسط یک برنامه و با بودجه قابل پیش‌بینی تأمین نماید.

شیء گرایی لغتی است كه امروزه در صنعت نرم افزار باب شده است. شركتها به سرعت حركت می كنند تا خود را با این تكنولوژی جدید سازگار كنند و آن را در برنامه های موجود خود وارد نمایند در حقیقت بیشتر برنامه ها امروزه با شی گرایی توسعه می یابند. متد شئ گرایی یك راه متفاوت مشاهده برنامه هاست. با شئ گرایی شما یك برنامه را به قطعات بسیار كوچك یا Object هایی تقسیم می كنید كه تا اندازه ای مستقل از یكدیگر باشند. در روش سنتی، روش توسعه به همراه اطلاعاتی كه سیستم نگهداری خواهد كرد به خودمان وابسته است، بعبارت دیگر ما بر روی اطلاعات متمركز می شویم و كمتر توجه می كنیم كه چه كاری با این اطلاعات انجام شده است یا رفتار سیستم چگونه است این روش (Data-Centric ) مبتنی بر داده نامیده شده است متد شئ گرائی در پاسخ به مشكلات این روش ایجاد شده است .

 

 

دانلود پایان نامه بررسی انواع متدولوژی های نرم افزار


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه بررسی سیگنالهای الكترو مایوگرافی در حركت دست

دانلود پروژه بررسی سیگنالهای الكترو مایوگرافی در حركت دست در 187 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود پروژه بررسی سیگنالهای الكترو مایوگرافی در حركت دست

دانلود پروژه بررسی سیگنالهای الكترو مایوگرافی در حركت دست
سیگنالهای الكترو مایوگرافی
 الكترو مایوگرافی
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلdocx
حجم فایل2695 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل187

دانلود پروژه بررسی سیگنالهای الكترو مایوگرافی در حركت دست در 187 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

الکترو ما یو گرافی  روشی  تجربی  در زمینه  ی  بسط  ، ثبت وانالیز  سیگنال  های  الکتریکی  عضله است . سیگنال  های  الکتریکی  عضله بوسیله ئگرگونیهای  فیزیو لو ژیکی  در غشا فیبر  عضلانی  شکل  می  گیرند. الکترو مایو گرافی  شامل  ردیا بی  ثبت ، تقویت ،انالیز  وتفسیر  جهت سیگنال  های  ایجاد شده توسط  عضله اسکلتی  ،هنگام فعالیت برای  تولید نیرو است.اهداف  کلی  در این فصل معرفی  جامع  سیگنال  الکترومایو گرافی،وهم چنین منشا ایجاد سیگنال میباشد برای  فهم کامل  این موضوع  شرح مختصری از اناتومی  عضله اورده  شده است.هم جنین در مورد فاکتور های  موثر بر سیگنال  توضیح مختصری  داده شده  که در فصل های  اتی  به انها پرداخته می شود.به طور کلی  در این فصل هدف درک کامل EMGبرای کاربرد درست ان در  زمینه های  مختلف می باشد،که ما در این تحقیق  به بررسی  ان در حرکت دست می پردازیم.

 ۲-۱الکترومایو گرافی چیست؟

الکترو مایو گرافی مطالعه عملکرد عضله از طریق تحلیل سیگنال های الکتریکی تولید شده در حین انقباضات عضلانی است .EMGاغلب به طور نادرستی به وسیله ی پزشکان ومحققان به کار گرفته می شود.در بیشتر موارد حتی الکترو مایو گرافر های با تجربه نیز نمی توانند اطلا عات کافی وجزییات مورد نظر را از پروتکل به دست اورند و لذا محققان دیگر مجازند که کارهای انها را تکرار کنند.

 

الکترومایو گرافی اندازه گیری سیگنال  الکتریکی  همراه با تحریک عضله است که می تواند شامل عضلات ارادی وغیر ارادی شود.وضعیت  EMG انقباصات عضله ارادی به میزان کشش بستگی دارد.واحد عملکری انقباض عضله یک واحد حرکتی  است که متشکل از یک نورون الف منفرد وتمام فیبر هایی که از ان منشعب می شوند.وقتی پتانسیل عمل عصب حرکتی که فیبر را تغذیه می کند به استانه ی دپلاریزاسیون برسد فیبر عضله منقبض می شود .دپلاریزاسیون با عث ایجاد میدان الکترو مغناطیسسی می شود واین پتانسیل به عنوان ولتاژ انداره گرفته میشود .دپلاریزاسیون که در طول غشا عضله منتشر می شود یک پتانسیل عمل عضله است .پتانسیل عمل واحد حرکتی مجموع پتانسیل عمل های منفرد تمامی فیبر های یک واحد حرکتی است .بنابراین سیگنال EMG جمع جبری تمام پتانسیل عمل های واحد های حرکتی موجود در ناحیه ای است که الکترود درانجا قرار گرفته است.ناحیه ی قرار گرفتن الکترود معمولا شامل بیش از یک واحد حرکتی است زیرا فیبر های عضلا نی واحد های  حرکتی مختلف  در تمام طول عضله در ترکیب با هم قرار دارند . هر بخش از عضله می تواند حاوی فیبرهای متعلق به حدود ۲۰ تا ۵۰ واحد حرکتی باشد.یا واحد حرکتی مستقل می تواند دارای ۳ تا ۲۰۰۰ فیبر عضله باشد. عضلاتی که  پنج حرکت را در کنترل دارند از تعداد فیبر های عضلانی کمتری به ازای هر واحد حرکتی بر خوردارند (معمولا کمتر از ۱۰ فیبر به ازای هر واحد حرکتی).در مقابل عضلاتی که محدودی وسیعی از حرکات را در کنترل دارند دارای ۱۰۰ تا ۱۰۰۰فیبر در هر واحد حرکتی می باشند . در خلال انقباضات عضلانی ترتیب خاصی وجود دارد به این صورت که واحد های حرکتی با فیبر عضلاتی کمتر درابتدا وسپس واحد های حرکتی دارای فیبر های عضلانی بیشتر منقبض می شوند .تعداد واحدهای حرکتی درعضلات  بدن متغیر است .رابطه ای بین EMGبا سایر متغیر های بیو مکانیکی وجود دارد . با در نظر گرفتن انقباضات ایزومتریک ،رابطه ای مثبت در افزایش کشش عضله و دامنه سیگنال ثبت شده EMG وجود دارد . اگرچه یک زمانتاخیر وجود دارد و به این دلیل است که دامنه EMGبه صورت مستقیم با build – up کشش ایزو متریک در تطابق نیست .برای تخمین قدرت تولید شده ازروی سیگنال EMG می بایست دقت زیادی کرد چون اعتبار رابطه ی نیرو با دامنه وقتی تعداد زیادی عضله از یک مفصل منشعب شده اند یا یک عضله به مفاصل متعددی وصل  است قطعی نیست .در بررسی فعالیت یک عضله با توجه به انقباضات Concentricوeccentric مشخص می شود که انقباضات eccentric نسبت به انقباضات Concentric در مقابل نیروی وارده برابر فعالیت کمتری در عضله تولید می کنند.همراه با خستگی  عضله  ،کاهش در میزان کشش عضله اغلب همراه با دامنه ثابت یا حتی بیشتر در فعالیت عضله مشاهده می شود.بخش پر فرکانس سیگنال همراه با خستگی فرد افت می کند و می تواند به صورت کاهش در فرکانس مرکزی سیگنال عضله دیده شود.در خلال حرکت رابطه ای تقریبی بین EMG وسرعت حرکت مشاهده می شود .رابطه ای معکوس بین قدرت انقباض تولید شده بوسیله ی انقباض concentric و سرعت حرکت وجود دارد در حالیکه eccentric  توانایی  حمل وزنه بیشتر با سرعت بیشتری را دارد. به عنوان مثال اگر وزنه ای بزرگ وسنگین را به سرعت ولی با کنتر ل پایین ببرید ان وزنه  ر ابا استفاده از انقباض eccentric پایین برده اید.شما قادر نخواهید بود که وزنه را با همان سرعت پایین بردن ،بالا  ببرید (انقباض concentric).نیروی تولید شده لزوما بیشتر نخواهد بود امام شما توانستید وزنه بیشتر ی را حمل کنید و فعالیت EMGدر عضلات مورد استفاده کمتر بوده است.بنابراین رابطه ای معکوس  برای انقباضاتconcentric  و رابطه ای مثبت  برای انقباضات eccentric از نظر سرعت حرکت وجود دارد.از نقطه نظر ثبت سیگنال ،EMG دامنه پتانسیل عمل واحد حرکتی به عوامل مختلفی بستگی دارد نظیر: قطر فیبر عضله ، فاصله بین فیبر عضله فعال ومحل اشکار سازی (ضخامت چربی بافت) .هدف اصلی بدست اوردن سیگنال بدون نویز است.بنابراین نوع الکترود  و خصوصیات  تقویت کننده نقش حیاتی در بدست اوردن سیگنال بدون نویز ایفا میکند.

چکیده 
مقدمه     ۱
فصل اول : ‌آشنایی با الکترومایوگرافی 
۱-۱ مقدمه     ۳
۲-۱ الکترومایوگرافی چیست ؟    ۳
۳-۱ منشأ سیگنال EMG کجاست ؟    ۷
۱-۳-۱ واحد حرکتی     ۷
۴-۱ آناتومی عضله    ۸
۱-۴-۱ رشته عضلانی واحد    ۸
۲-۴-۱ ساختار سلول ماهیچه     ۸
۵-۱ انقباض عضلانی     ۹
۶-۱ تحریک‌پذیری غشاء عضله     ۱۱
۷-۱ تولید سیگنال EMG    ۱۲
۱-۷-۱ پتانسیل عمل     ۱۲
۸-۱ ترکیب سیگنال EMG    ۱۴
۱-۸-۱ انطباق واحدهای حرکتی     ۱۴
۹-۱ فعال سازی عضله     ۱۵
۱۰-۱ طبیعت سیگنال MMG    ۱۶
۱۱-۱ فاکتورهای موثر بر سیگنال EMG    ۱۸
فصل دوم :انواع سیگنال‌های الکترومایوگرافی و روشهای طراحی 
۱-۲ انواع EMG     ۲۱
۲-۲ الکترومایوگرافی سطحی : ردیابی و ثبت     ۲۲
۱-۲-۲ ارتباطات کلی     ۲۲
۲-۲-۲ مشخصه‌های سیگنال EMG    ۲۳
۳-۲ مشخصه‌های نویز الکتریکی     ۲۴
۱-۳-۲ نویزمحدود شده     ۲۴
۲-۳-۲ آرتی فکت‌های حرکتی     ۲۴
۳-۲-۲ ناپایداری ذاتی سیگنال     ۲۵
۳-۲ بیشینه سیگنال EMG    ۲۵
۴-۲ طراحی الکترود و ‌آمپلی فایر     ۲۶
۵-۲ تقویت تفاضلی     ۲۶
۶-۲ امپدانس داخلی     ۲۸
۷-۲ طراحی الکترودفعال     ۲۹
۸-۲ فیلترینگ     ۲۹
۹-۲ استقرار الکترود     ۳۰
۱۰-۲ روش مرجح مصرف     ۳۰    
۱۱-۲ هندسه الکترود    ۳۰
۱-۱۱-۲ نسبت سیگنال به نویز     ۳۱
۲-۱۱-۲ پهنای باند    ۳۲
۳-۱۱-۲ سایر ماهیچه نمونه     ۳۲
۴-۱۱-۲ قابلیت cross talk    ۳۳
۱۲-۲ بار موازی الکترود     ۳۳
۱۳-۲ قرار دادن الکترود EMG    ۳۴
۱-۱۳-۲ تعیین مکان و جهت‌یابی الکترود     ۳۴
۲-۱۳-۲ نه روی نقطه محرک     ۳۵
۳-۱۳-۲ نه روی نقطه محرک     ۳۶
۴-۱۳-۲ نه در لبه‌ی بیرونی ماهیچه     ۳۷    
۱۴-۲ موقعیت الکترود نسبت به فیبرهای ماهیچه     ۳۷
۱۵-۲ قرار دادن الکترود مقایسه     ۳۸
۱۶-۲ پردازش سیگنال EMG    ۳۹
۱۷-۲ کاربردهای سیگنالEMG    ۴۰
۱۸-۲ الکترومایوگرافی سوزنی    ۴۱
۱۹-۲ مزایا و معایب الکترودهای سطحی و سوزنی     ۴۳
۱-۱۹-۲ مزیت‌های الکترود سطحی     ۴۳
۲-۱۹-۲ معایب الکترودهای سطحی     ۴۳
۳-۱۹-۲مزایای الکترودهای سوزنی     ۴۳    
۴-۱۹-۲ معایب الکترودهای سوزنی     ۴۴
۲۰-۲ تفاوت موجود بین الکترودهای سطحی وسوزنی     ۴۵
۲۱-۲ انواع طراحی     ۴۵
فصل سوم :مفاهیم اساسی در بدست آوردن سیگنال EMG
1-3 مقدمه     ۴۸    

دانلود پروژه بررسی سیگنالهای الكترو مایوگرافی در حركت دست


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر

پایان نامه بررسی نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر در 86 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر

پایان نامه بررسی نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر
نمایش های مختلف ماتریس اسپارس
پردازش تصویر
ماتریس اسپارس در پردازش تصویر
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdocx
حجم فایل1439 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل86

پایان نامه بررسی نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر در 86 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

                  بازسازی تصاویر:                    

یکی دیگر از تکنیک های پردازش تصویر، بازسازی تصاویر می باشد.

هدف از بازسازی تصاویر استفاده از فرآیندهایی جهت به دست آوردن یک تصویر مطلوب از یک تصویر تخریب شده است.

اگرچه در مواقعی نمی توان به تصویر مطلوب رسید ولی می توان تاثیر اختلال را کمینه کرد به نحوی که گاهی تیز کردن لبه های تصویر نیز می تواند کافی باشد.

تخریب تصویر به علت تنظیم نامناسب دوربین، حرکت نسبی دوربین و جسم مورد تصویربرداری، انعکاس ناخواسته ی نورها از منابع غیر قابل کنترل، ایده آل نبودن سیستم های تصویر برداری و مخابراتی و ... صورت می گیرد.

روش های مختلفی در پردازش تصاویر تخریب شده به منظور بازسازی آنان موردتوجه قرار می گیرند که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

-         از بین بردن مات شدگی در تصویر

-         حذف نویز در تصویر

-         بهبود تمایز و دیگر معیارهای رؤیت تصویر

 

تعریف مدلی از تخریب می تواند در درک مفاهیم و همچنین به یافتن روابطی برای بازسازی تصویر کمک کند. در یک حالت کلی و بدون ایجاد خطا های بزرگ می توان یک سیستم تخریب کننده و بازسازی را به صورت شکل 16-1 مدل سازی نمود. همانطور که در شکل نشان داده شده است، تابع تخریب به همراه نویز جمع شونده بر روی تصویر ورودی f(x,y) اعمال می شود تا تصویر تخریب شده ی g(x,y)تشکیل شود. با معلوم بودن g(x,y) و دانستن تابع تخریب H و نوع نویز جمع شونده η(x,y) می توان ،  تقریبی از تصویر اصلی را به دست آورد.

مقدمه:

بخش اول : روش های پردازش تصویر
1-1 تصویر دیجیتالی:
2-1 تعریف رنگ و ویژگی های آن:
1-2-1 فضای رنگ HSV :
2-2-1 فضای رنگ  RGB:
3-1پردازش تصویر (Image Processing )
1-3-1 بهبود كیفیت تصویر( image enhancement ) :
1-1-3-1بهبود کیفیت تصویر در حوزه مکان :
2-1-3-1 بهبود کیفیت تصویر در حوزه فرکانس :
2-3-1 بازسازی تصاویر: 
3-3-1 کدینگ و فشرده سازی تصویر:
4-3-1 قطعه بندی تصویر  (  Image segmentation ) : 
1-4-3-1 روش های مبتنی بر از مشتق اول:
فیلترهای مشتق گیر prewitt
فیلترهای مشتق گیر sobel 
فیلترهای مشتق گیر Robert
2-4-3-1 روش مبتنی بر مشتق دوم  یا  لاپلاس:

بخش دوم : الگوریتم های موازی
1-2 الگوریتم های موازی:
2-2 معماری موازی:

بخش سوم : ماتریس اسپارس(خلوت)
1-3 الگوریتم های ذخیره ماتریس اسپارس:
1-3-1  Coordinate storage (COO)
تحلیل زمان اجرای ذخیره سازی : 
تحلیل حافظه مصرفی :
2-3-1 روش CRS
پیاده سازی : 
تحلیل زمان اجرای ذخیره سازی : 
تحلیل حافظه مصرفی :
ضرب :
تحلیل زمان اجرای ضرب  : 
3-3-1  روش CCS
تحلیل حافظه مصرفی :
تحلیل زمان اجرای ضرب  : 
4- 3-1 (CDS )   Compresses diagonal storage 
5-3-1 Jagged Diagonal Format (JDS)
ضرب:
تحلیل زمان اجرای ضرب:
تحلیل زمان اجرای ذخیره سازی :
6-3-1 The transpose jagged diagonal format   
تحلیل حافظه مصرفی :
تحلیل زمان اجرای ضرب:
7-3-1 Robs Alorithm

دانلود پایان نامه بررسی نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه بررسی سیستم مالی و کنترل داخلی

دانلود پروژه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی در 106 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود پروژه بررسی سیستم مالی و کنترل داخلی

تجزیه تحلیل سیستم مالی 
 کنترل داخلی  
دانلود پروژه تحلیل سیستم مالی 
 کنترل داخلی سیستم مالی
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل128 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل106

دانلود پروژه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی در 106 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

چكیده تحقیق

 

در این تحقیق به بررسی سیستم های كنترل داخلی(حسابداری-انبارداری-حقوق ودستمزد-تولیدوفروش) شركت گلهار به طور خلاصه پرداخته شده است.   هدف تحقیق شناخت صنعت گوشت وكارایی این صنعت در خصوص بهینه سازی محصولات دامی وكشاورزی -شناخت شركت سهامی وشناسایی سیستمهای حسابداری شركت مذبور می باشد.
روش تحقیق به این صورت كه با مراجعه به شركت و مصاحبه با مدیر داخلی بخش اطلاعات جزئی در مورد شركت بدست امد.
در این كار سعی شده محصولات و فراورده های گوشتی به نحو مطلوب وبا اطلاع از پروتئین-چربی و… هر محصول معرفی شود با معرفی هر محصول عكس ان محصول هم در پروژه لحاظ شده است.
استفاده از سایت مربوط به این شركت هم كمك موثری به ما در جمع اوری اطلاعات نموده است.

مقدمه
صنایع گوشت
گوشت و فراورده های آن یكی از منابع پر ارزش پروتئینی در ارتباط با تغذیه بشر محسوب میگردد دركشور ما صنایع گوشت به ویژه در ده سال اخیر یكی از مهمترین ومسئله سازترین صنایع غذایی به شمار می آید . فراورده های متنوع و گوناگونی كه امروز از گوشتهای مختلف تهیه می گردند ، بدون دانش فنی و اطلاعات كافی در زمینه گوشت و علوم وابسته به آن و همچنین تكنولوژی تهیه فرآورده های گوشتی مسلماً از كیفیت خوراكی و بهداشتی مناسبی برخوردار نخواهد بود

سیستمها و كنترلهای حسابداری
سیستمها و كنترل ها
توجه به برخی از جهات حسابداری نظیر مدارك مستند معاملات ، كد و سرفصل حسابها ، دفتر روزنامه ، دفاتر روزنامه اختصاصی ، دفتر كل و دفاتر معین اهمیت سیستم های مالی و حسابداری را در هر موسسه بطور بارز نمایان می سازد .
بنابراین سیستم حسابداری باید قادر باشد كلیه اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای اداره امور موسسه و همچنین گزارش نتایج عملیات سازمان را برای افراد ذینفع ، نظیر صاحبان موسسه و بستانكاران تامین كرده و دراختیار انان قرار دهد . یك سیستم صحیح از پیش طراحی شده باید بتواند به نكات زیر پاسخگو باشد :
– نحوه و ترتیب ثبت و گزارش اطلاعات به طور كارا و موثر
– اندازه گیری و سنجش اشكال مختلف عملیات سازمان
– جلوگیری از اشتباهات و تقلبات
به طور كلی در طراحی هر سیستم ،‌طبیعت فعالیت موسسه مورد نظر ، حجم معاملات مختلف ، تعداد كارمندان وظرفیت آن موسسه باید در نظر گرفته شود .
در موسسات كوچك ، نظارت و كنترل كارمندان و اداره امور آن توسط صاحب یا صاحبان موسسه كه مدیریت آن را نیز بعهده دارند امكان پذیر می باشد اما بتدریح كه تعداد كارمندان و پیچیدگی فعالیت موسسه افزایش می یابد ، تماس و نظارت بركلیه عملیات ان برای مدیریت مشكل تر شده و از توان خارج می گردد . بارشد تدریجی موسسه ، اطمینان برسیستم حسابداری و كنترل ان موسسه بصورت امر اجتناب ناپذیر در می آید .
رویه ها ودستور العمل های طراحی شده برای تحقق امر كنترل عملیات را اصطلاحاً كنترلهای داخلی می گویند .

اهداف مهم كنترلهای داخلی عبارتند از :
– 
حفاظت داراییها
– ایجاد اطلاعات صحیح حسابداری
– كمك به كاراتر شدن عملیات
– تشویق پذیرش خط مشی ها و آیین نامه های مدیریتی
دریك مفهوم وسیع تر كنترلهای داخلی دربرگیرنده فعالیتهایی نظیر زمان سنجی ، كنترل كیفی و تجزیه و تحلیل اماری می باشد.
حدود ووسعت اعمال كنترلهای داخلی ، به اندازه موسسه و امكانات موجود جهت كنترل ، بستگی دارد . ولی در هر صورت اجرای حداقلی از كنترلهای داخلی در كلیه موسسات ضروری می باشد. مثلاً صدور فاكتور فروش ، ضمیمه ساختن فاكتور خرید به سند حسابداری وسایر مدارك مستند برای اثبات صحت معاملات ، تقریباً از جلمه كنترلهای مورد نیاز در كلیه موسسات می باشند.

سیستم حقوق و دستمزد سیستم حسابداری-انبارداری-تولید و فروش كارخانه گلهار به شرح زیر می باشد:
سیستمهای فوق همه مكانیزه بوده وكلیه اقلام مواد اولیه و كالاهای مصرفی دارای كد می باشد وبرای هر كدام حداقل موجودی و میزان سطح سفارش تعیین شده است وبه محض اینكه موجودی به ان سطح برسد فرم درخواست خرید صادر می شود و مسول خرید با مراجعه به لیست تامین كنندگان مجاز نسبت به سفارش اقدام می نماید. سپس هنگام تحویل كالا از نظر مقدار-كیفیت وقیمت كنترل شده و تحویل انبار می گردد.
بخشهای مختلف واحد از جمله بخش تولید نیز بر اساس برنامه ریزی تولید اقلام مورد درخواست خود را از انبار تحویل گرفته و محصول تولید شده را به انبار فروش تحویل میدهد.
در بخش فروش پس از دریافت سفارشات مشتری وتاید بخش مالی كالای مورد درخواست مشتری ارسال میگردد.
ضمنا سیستم انبارداری در انبار كالا و مواد سیستم fifoمیباشد یعنی كالا ها به ترتیب تاریخ ورود مصرف میگردد.
سیستم حقوق و دستمزد نیمه مكانیزه است یعنی كلیه پرسنل به هنگام ورود و خروج كارتكس میزنند ودر پایان ماه میزان كار كرد هر فرد توسط ماشین محاسبه میگردد وبرابر لیست حقوقی و میزان دستمزد هر فرد جمع حقوق و مزایایش محاسبه شده و پرداخت میگردد ولیست مربوط به امضای كلیه كاركنان رسیده و یك نسخه در حسابداری بایگانی میشود و یك نسخه به همراه سهم بیمه تامین اجتماعی ودارایی به این ادارات تحویل میگردد.

دانلود پروژه بررسی سیستم مالی و کنترل داخلی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله بررسی آموزش تجارت الکترونیک

مقاله بررسی آموزش تجارت الکترونیک در 118 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود مقاله بررسی آموزش تجارت الکترونیک

مقاله آموزش تجارت الکترونیک 
آموزش تجارت الکترونیک
 تاریخچه پیدایش وپیشرفت اینترنت
تجارت الکترونیک
 تحقیق آموزش تجارت الکترونیک
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdocx
حجم فایل273 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل118
مقاله بررسی آموزش تجارت الکترونیک در 118 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
 
 
 

تعاریف تجارت الکترونیک

سازمانها وموسسات علمی و تحقیقاتی و مراکز تجاری معتبر جهانی و پژوهشگران فعال در زمینه تجارت الکترونیک چندین تعریف از تجارت الکترونیک ارائه کرده اند :

لینچ و لیند کوئیست تجارت الکترونیک را به معنای مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول با استفاده از تواناییهای اینترنت تعریف می کند .

کالاکوتا و وینسون دو پژوهشگرمشهور تجارت الکترونیک در کتاب خود به نام مرزهای تجارت الکترونیک آن را این طور تعریف می کنند : تجارت الکترونیک واژه معادل برای برای خرید و فروش محصولات ، خدمات و اطلاعات به وسیله زیر ساختارهای  شبکه ای می باشد .

گرو ه کاری فناوری زیر ساختارهای اطلاعاتی (IITA) و کاربرد آن یک تعریف  کارکردی از تجارت الکترونیک ارائه می کند : تجارت ارتباطات ، مدیرتی داده ها و خدمات ایمنی را یکپارچه می  سازد تا کاربران تجاری در سازمانهای گونان گون بتوانند به صورت خود کار اطلاعات را مبادله کند .

ولادیمیر زواس در مقاله خود به نام ساختار آثار کلان تجارت الگترونیک بیان می دارد : تجارت الکترونیک به معنای سهیم شدن در اطلاعات ،  حفظ ارتباطات تجاری و هدایت مبادلات بازرگانی به وسیله شبکه های ارتباطی است .

با توجه به تعاریف فوق شاید بتوان تجارت الکترونیک را این طور تعریف کرد که ]تجارت الکترونیک به معنی اطلاع رسانی ، تبلیغات و خرید و فروش کالا ها وخدمات و حفظ  وبرقراری روابط تجاری از طریق سیستم های مخابراتی و ابزارهای پردازش داده ها است . ویژگی اصلی همه این فعالیتها تسهیل فرآیندهای تجاری ،حذف فرآیند های غیر ضروری در انجام امور بازرگانی و کاهش هزینه ها از طریق بهبود و افزایش هماهنگی ،کاهش هزینه های اداری به ویژه هزینه مکاتبات و کاغذ بازی و بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع برای مشتریان به معنای عام است .

ویژگیهای تجارت الکترونیک

مهمترین ویژگی تجارت الکترونیک از دیدگاه بازاریابی ، برقراری ارتباط سازمان یا فرد با کل مخاطبان و سازگار ساختن محصولا ت و خدمات با نیازهای فردی آنهاست . برآیند این عمل رقابت شدید ، تنوع عرضه کنندگان و محصولات و خدمات آنها و در نتیجه کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مشتریان است .

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که موضوع تجات الکترونیک بیشتر هدف شناخت الگوهای جدید تجارت وارتباطات موجود درمحیط الکترونیکی است . همچنین باید توجه داشت که تجارت الکترونیک مجموعه ای از فناوریهای مخابراتی ، پردازش و ذخیره داده ها در ارتباط با بازارها ، سازمانها ، مشتریان ، واسطه ها و سیستم های پرداخت الکترونیکی می باشد.

 پیداش تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه ۱۹۶۰ بر مبنای (EDI) شکل گرفت . در واقع مبادله الکترونیک داده ها را می توان پدر الکترونیک امروزی به حساب آورد . با گذشت زمان و پدید آمدن ابزارهای ذخیره و بازاریابی و پردازش داده ها و دسترسی عامه مردم و سازمانها و همچنین پیشرفت فناوریهای مخابراتی و شبکه های رایانه ای گسترده ، فرصتی پدید آمد که بازیگران صحنه تجارت آن را بسیار سودمند یافتند.

   تجارت الکترونیک نیم قرن پیش در BERLIN AIRLIFT ریشه گرفت . این فعالیت به مبادله الکترونیک داده ها بدل گردید یعنی تبادل اسناد استاندارد شده الکترونیک داده ها بدل گردید یعنی تبادل اسناد استاندارد شده الکترونیکی مربوط به مبادلات از یک رایانه به رایانه دیگر. اگرچه ، آنچه هم اکنون می توان نام تجارت الکترونیک سنتی برآن نهاد تنها به EDI محدود نمی شده است و دامنه گسترده ای از شکلهای گوناگون پیام ، رمزینه (BARCODE) وپرونده ها را حاشیه ارسال رایانه ای اسناد ، در بر         می گیرد .

طی بیست سال گذشته یکی از روندهای عمده در گسترش تجارت الکترونیک ، کاهش چشمگیر قیمت سخت افزارهای رایانه ای و مهمتر از آن ایجاد استانداردهای جهانی برای توسعه سخت افزارهای رایانه ای و مهمتر از آن ایجاد استانداردهای جهانی برای توسعه سخت افزارها بوده است .چنین فرآیندی را استاندارد سازی یگپارجه سیستم های باز می نامند . در مورد نرم افزارها نیز چنین روندی وجود داشته است اما استاندارد های نرم افزاری هنوز به اندازه استانداردهای سخت افزاری یکپارچه و سازگارنیستند .

روند بعدی پس از یکپارچه سازی و استاندارد کردن ، پدیدن آمدن امکانات شبکه ای و توانایی ارتباط میان سیستم های گوناگون رایانه ای بوده است . شبکه های ارتباطی به این ترتیب مهمترین نقش را در اطلاع رسانی وسهیم شدن در اطلاعات بازی کرده اند . مهمترین این شبکه ها در دهه ١٩۶٠ جهت انجام همکاریهای تحقیقاتی میان واحدهای نظامی گوناگون در وزارت دفاع آمریکا شکل گرفت.این شبکه که آرپانت نام داشت مبنای اولیه اینترنت امروزی به شمارمی رود .

امروزه به لطف کاهش چشمگیر قیمت سخت افزارها وانعطاف پذیری و سازگاری استاندارهای نرم افزاری ، امکان مبادله اطلاعات در سطح جهان با هزینه های اندک برای عامه مردم فراهم شده است . مبنای اصلی و بنیادی تجارت الکترونیک دسترسی سریع ، ارزان وآسان به اطلاعات است .

چهار چوب نظری

چهارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح عالی تشکیل شده است :

۱-    زیر ساختار: سخت افزار ، پایگاههای داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که برای انجام وظیفه در قالب خدمات www  بر روی اینترنت یا پشتیبانی EDI وسایر اشکال پیام گذاری و پیام گیری بر روی اینترنت یا سایر شبکه های ایجاد ارزش افزوده به کار می روند.

۲-   خدمات : پیام گذاری و پیام گیری و دامنه گسترده ای از خدمات که توانیی پیدا کردن و ارائه اطلاعات (در صورت نیاز در قالب تجاری آن ) را فراهم می آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و همچنین مذاکره و توافق در مورد مبادلات تجاری هستند .

۳-  محصولات و ساختارهای تجارت الکترونیک : پیش بینی و تدارک مستقیم کالا ها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شرکای تجاری ، همکاری و سهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهی محیط بازاری الکترونیکی و زنجیره تهیه و پشتیبانی .

در این چارچوب ، تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن سه زمینه را پوشش می دهند :

۱-    امور بازرگانی با گرایش به مصرف کننده نهایی

۲-   تجارت میان شرکتها یا فعالیتهای بازرگانی عمده

۳-  امو ر تجاری درون سازمانی

 فهرست

مقدمه
فصل اول : کلیات تجارت الکترونیک.۱۸-۱
-    تعاریف تجارت الکترونیک…۲-۲
-    ویژگیهای تجارت الکترونیک…۳-۳
-    تاریخچه تجارت الکترونیک.۴-۳
-    چارچوب نظری..۶-۴
-    فناوری های ارتباطی و مخابراتی …۸-۶
-    تاریخچه یپیدایش وپیشرفت اینترنت.۹-۸
-    اینترنت.۱۵-۹
-    ابزارهای اینترنتی۱۸-۱۵
فصل دوم : کاربرد وب سایتها به عنوان ابزار در تجارت الکترونیک ..۵۳-۱۹
-    بررسی کردن نتایج الکترونیک ..۱۹-۱۹
-    تغییر دادن نتایج..۱۹-۱۹
-    اصول ومبنای مهم …۲۰-۱۹
-    راههای رسیدن به مشتریان بالقوه.۲۰-۲۱
-    بازدید کنند گان از سایت و بازدهی آن…۲۲-۲۱
-    چیدمان سازمان شرکت میزبان۲۶-۲۲
-    دلایلی که اینترنت باید در استراتژی بازاریابی گنجانیده شود..۳۰-۲۶
-    بچه سایتها ۳۶-۳۰
-    خصوصیات میزبان خوب…۳۹-۳۶
-     رتبه بندی سایت ها توسط موتورهای جستجو..۴۲-۳۹
-    دلایل عدم خرید مشتریان …۴۴-۴۲
-    راههای جذب لینک های جذب ورودی یکسویه .۴۹-۴۴
فصل سوم : وب سایتهای کوچک.۶۰-۵۲
-    وب سایت های کوچک ابزاری بزرگ برای ایجاد یک تجارت خانکی۶۰-۵۲
-    مراحل ایجاد یک وب سایت کوچک…۵۳-۵۲
-    طراحی مینی وب سایت .۵۳
-    مزایای مینی وب سایت …۵۴-۵۳
-    اهمیت صفحه ( در باره ما) در وب سایت  .۵۶-۵۴
-    جزئیات اجرایی..۶۰-۵۶
فصل چهارم : چگونه یک سایت پرفروش موفق داشته باشیم.۹۴-۶۱
-    علل تمایل عرضه خدمات برروی خط.۶۶-۶۳
-    راههای برقرارارتباط۶۸-۶۶
-    آموزش مشتری.۶۹-۶۸
-    منابع مجازی بیرونی..۷۰
-    مشاور مجازی۷۴-۷۱
-    عوامل کاهش رتبه.۷۵-۷۴
-    عدم امنیت مناسب در پست الکترونیک..۸۰-۷۵
-    نکات مهم در ایجاد پاکدست.۸۲-۸۰
-    تقویت تاثیر تبلیغات وب …۸۴-۸۲
-     نکات مهمی که در زمینه تجارت اینترنتی ب هآنها توجه کرد ۸۷-۸۴
-    نکات مهم برای کسب درآمد بهتر..۹۰-۸۸
-    روشهای قطعی جذب ترافیک با استفاده از محتوا۹۴-۹۰
فصل پنجم :مشکلات تجارت الکترونیک۹۵
-    زیرساختارهای روبنایی تجارت الکترونیک در ایران .۹۸-۹۵
-    نکات مهم در تهیه خبرنامه.۱۰۱- ۹۸
-    افسانه بازدید کنندکان .۱۰۱
-    بازدیدکنندگان…۱۰۳-۱۰۱
-    پرطرفدارترین وکم طرفدارترین صفحات …۱۰۳
-    عبارات جستجوی اصلی .۱۰۳
فصل ششم : نتیجه گیری.۱۰۹-۱۰۴
-    شاخص های مهم موفقیت در تجارت۱۰۷
-    شاخص های مهم بازاریابی ۱۰۸
-    افزایش فروش از طریق خبرنامه .۱۰۹
-    نکاتی برای تقویت خبرنامه های پستی .۱۱۱

دانلود مقاله بررسی آموزش تجارت الکترونیک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیقی کامل پیرامون بررسی گزارشهای حسابرسی

تحقیقی کامل پیرامون بررسی گزارشهای حسابرسی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش با ففرمت doc

دانلود تحقیقی کامل پیرامون بررسی گزارشهای حسابرسی

تحقیق بررسی گزارشهای حسابرسی
گزارشهای حسابرسی
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل542 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل85

تحقیق بررسی گزارشهای حسابرسی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش با ففرمت doc

 

 

چگونگی پیدایش حرفه حسابرسی

حسابرسی به مفهوم اعم کلمه، یعنی رسیدگی به حساب و کتاب، سابقه ای بسیار طولانی دارد.

مبدأ شروع حسابرسی به زمانی برمی گردد که لزوم برقراری نوعی کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانی که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مینمودند احساس گردید. این ضرورت بخصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومی از دیرباز احساس گردیده است.

بدیهی است در آن روزگار به علت ابتدایی بودن روشهای حسابداری و مدارک و دفاتری که نگهداری می شده است و مهم تر از آن به علت ناچیز بودن نسبی اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگی کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتی که توسط مباشران یا عمال مالی داده می شده محدود می گردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسون ها شخص رسیدگی کننده اصطلاحاً “AUDITOR” مشتق از کلمه AUDIO به معنی شنیدن و استماع کردن نامیده می شود.] مختار، نصرالله ، ۱۳۷۵، ص ۱[

تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و احداث طرحهای عظیمی را می طلبید که نیازمند به سرمایه های کلان بود. تامین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سویی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرش خطر تجارتی چنین فعالیتهایی را نداشتند. از این رو، با بهره گیری از دو دست آورد بزرگ انقلاب صنعتی، یعنی سازماندهی و همکاری، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریهایشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تامین سرمایه های کلان فراهم آمد.

سرمایه چنین شرکتهایی به سهام قابل نقل و انتقال تقسیم شد که با وضع قوانینی در بورسهایی که ایجاد شده بود قابل نقل و انتقال بود. شرکتهای سهامی توسط هیئت های مدیره ای اداره میشد و میشود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل و یا منتخب آنها هستند. در چنین شرایطی، بخصوص با توجه به این که فعالیت همه این شرکتها موفقیت آمیز نبود و در بعضی موارد خسارت عمده ای را به صاحبان سرمایه وارد میکرد، لزوم استخدام مدیران کارآزموده بوسیله صاحبان این قبیل سازمانها بیشتر احساس گردید و در نتیجه طبقه صاحبان سرمایه و گردانندگان این سرمایه ها در غالب موارد از یکدیگر متمایز شدند.

سازمان جدید سرمایه، زمینه وظایف حسابداری را گسترده تر کرد و تهیه و ارائه گزارشهایی لازم شد که بتواند سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه هایشان، ارزیابی عملکرد و سنجش کارآیی مدیران و گردانندگان موسسه و بالاخره آینده سرمایه گذاریهایشان مطلع کند. از طرفی در تداوم این تحول، بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانکها و موسسات اعتباری که بخش بزرگی از اعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه ای واحدهای اقتصادی فراهم می آورد متوجه صورتهای مالی شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی شدند.

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی به دنبال و در تداوم افزایش شمار شرکتهای سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول، هدف حسابداری را از رفع نیازهای معدود صاحبان سرمایه به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی گروههای متعدد ذیحق و ذیعلاقه ارتقاء داد و به کار حسابداری نقش اجتماعی بخشید.

نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات نمیتوانستند به تنهایی ایفاء کنند، زیرا:

اولاً: وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنان را به پذیرش نظرات مدیران شرکتهای سهامی و سایر واحدهای اقتصادی ملزم میکرد.

ثانیاً: اشتغال آنان در موسسات، نوعی جانبداری طبیعی از موسسه را در پی داشت.

در نتیجه، صورتهای مالی که توسط این گروه از حسابداران با نظر و مسئولیت مدیران تهیه می شد  نمیتوانست با بیطرفی و اعتماد قابل قبول، نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی را که حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متعارض داشتند، برطرف نماید.

چاره این مشکل، انتخاب حسابداران خبره ای توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود که با رسیدگی به مدارک، اسناد و حسابهای یک واحد اقتصادی، هرگونه تقلب و سوء استفاده را کشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسه اظهارنظر نمایند.

تجمع حسابداران متخصص، با سابقه و ورزیده که چنین وظایفی را به عهده           می گرفتند در انجمن هایی که الزام به رعایت آیین رفتار حرفه ای مدونی لازمه عضویت در آنها بود و بالاخره پذیرش اجتماعی حسابداران مستقل با نمایش راستگویی، درستکاری وتخصص، در عمل، نخستین نظام حرفه ای را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پدید آورد که مقارن همان سالها و در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای دیگر نیز نظامهای حرفه ای حسابداری ایجاد و در بعضی از کشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت. ] ارباب سلیمانی، عباس و نفری، محمود، ۱۳۷۱، پیشگفتار[

 فهرست

فصل اول
مقدمه   
فصل دوم
چگونگی پیدایش حرفه حسابرسی  
مروری بر تاریخچه حسابرسی  
پیشینه و سیرتاریخی حسابرسی  
تاریخچه حسابرسی در ایران  
تعریف حسابرسی  
حسابرسی : ابزار کنترلی   
فلسفه و جایگاه حسابرسی  
نظریه شبه قضایی  
نظریه مسئولیت اجتماعی  
نظریه مباشرت و نظارت  
فصل سوم
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی   
انواع حسابرسی  
فصل چهارم
آئین رفتار حرفه ای حاکم بر مسئولیتهای حرفه ای حسابرس  
استقلال (حکم ۱۰۱)  
بیطرفی و درستکاری (حکم ۱۰۲)  
استانداردهای عمومی (حکم ۲۰۱)  
اطلاعات محرمانه صاحبکار (حکم ۳۰۱)  
حق الزحمه مشروط ( حکم ۳۰۲)  
اعمال بدنام کننده (حکم ۵۰۱)  
آگهی و سایر انواع تبلیغات (حکم ۵۰۲)  
کمیسیون (حکم ۵۰۳)  
گزارش حسابرسی  
ترتیب درج مطالب در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  
بند موضوع حسابرسی و تفکیک مسئولیتها  
بند مبانی رسیدگی  
بندهای توضیحی   
اظهارنظر مقبول   
اظهار نظر مشروط   
اظهار نظر مردود  
عدم اظهارنظر   
گزارشگری حسابرسی در آمریکا  
بررسی شکل و محتوای گزارش مقبول حسابرسی در آمریکا  
گزارش حسابرسان مستقل به سهامداران شرکت آلفا  
گزارش مشروط در رابطه با اصول حسابداری   
تحمیل محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی توسط شرایط موجود  
ابهام   
ابهام و محدودیت رسیدگی   
ابهام و انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری  
انحراف از یک اصل پذیرفته شده حسابداری (عدم توافق با مدیریت)  
گزارشگری حسابرسی در انگلستان  
اجزای اصلی گزارش حسابرسی  
انواع اظهارنظر حسابرس  
گزارش حسابرسی در ایران  
نتیجه‌گیری و پیشنهادات   

منابع

منابع:

۱-   فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی، شماره ۱۰، بهار ۱۳۸۰

۲-   فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۸۰

۳-   حسابدای دولتی، پرویز سعیدی، ۱۳۸۵

۴-   استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۵

۵-   اصول حسابرسی، جمشید اسکندری، ۱۳۸۶

۶-   حسابرسی، عباس و محمود ارباب سلیمانی، ۱۳۷۱، ص ۷۲-۵۸

۷-   حسابرسی، احمد حمیدی راوری، ۱۳۷۲، ص ۷۱-۶۹

۸-   نشریه ۱۲۱ سازمان حسابرسی، ۱۳۷۷، ص ۳

۹-   فصلنامه حسابرس، ۱۳۷۹، ص ۷

۱۰-      بررسی مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارشهای حسابرسی بر بهبود کیفیت عملیات حسابداری،پایان نامه کارشناسی ارشد، سید مهدی هاشمی،دانشگاه تهران

 

مروری بر تاریخچه حسابرسی

تقاضا برای خدمات حسابرسی در جهان

پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور حسابداری همراه بوده است. در واقع، زمانی که پیشرفت و تحول در تمدن بشر این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به فرد دیگری تفویض شود، اعمال نوعی نظارت بر پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته است. با نوعی نگرش تاریخی و جهانی نسبت به بازار خدمات حسابری، می توان پیشینه ارائه خدمات حسابرسی را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در شهر آتن در یونان باستان ردیابی کرد، هرچند که در تاریخ مکتوب حسابداری اولین حسابرسان در ایران، مصر و بابل ، حسابرسان دولتی بودند و نقش اجتماعی آنها حمایت از اموال مالی بود که در اختیار حاکم قرار داشت.] امیراصلانی، حامی، ۱۳۸۱، ص ۲۳[

در طی قرون وسطی، گسترش مبادلات تجاری در کشورهای اروپایی نیاز به خدمات حسابرسی را بیش از پیش مطرح کرد. از میان کشورهای اروپایی آن زمان، ایتالیا گسترش چشمگیری یافت و این روند تا آنجا ادامه یافت که در سال ۱۳۹۴ میلادی، دفاتر و اسناد مالی شهر پیزا در ایتالیا به گونه ای مشابه آنچه که در یونان باستان متداول بود، مورد حسابرسی و استماع قرار گرفت. از سال ۱۵۰۰ تا ۱۸۵۰ میلادی، دامنه اجرای خدمات حسابرسی به طور قابل توجهی گسترش یافت و رسیدگی به فعالیتهای مالی بنگاههای تولیدی معلول انقلاب صنعتی اروپا را نیز فراگرفت. این مسأله موجب شد تا در سال ۱۸۴۴ میلادی در انگلستان قانونی وضع شود که به موجب آن اختیار تصمیم گیری در مورد استفاده از خدمات حسابرسان مستقل به صاحبان سهام تفویض شود. در آمریکا نیز شواهد ارزشمندی در ارتباط با تقاضا برای خدمات حسابرسی درسالهای پیش از تدوین الزامات بورس نیویورک وجود دارد. این شواهد نشان می دهد که در دهه های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ میلادی، واحدهای اقتصادی فعال در کشور آمریکا به صورت داوطلبانه از خدمات حسابرسان جهت رسیدگی به صورتهای مالی استفاده می کردند.] امیراصلانی،حامی،۳۸۱ ، ص ۱۵و۱۴[

بنابراین حسابرسی به تازگی پیدا نشده است و بعضی از ابعاد ساده تر آن همزمان با آغاز ثبت دو طرفه به وجود آمد. از واژه Audit (حسابرسی) امروزه آن مفهوم اولیه مدنظر نیست. زیرا در ابتدا حسابرسی به مفهوم ردیابی فعالیتهای انجام شده توسط دفتردار بود، در حالی که، امروزه حسابرسی به مفهوم «رسیدگی مستقل» صورتهای مالی است که ماهیت حسابرسی را بهتر بیان می کند.] تیموری،حبیب ا…۱۳۸۰، ص۱۵۵[

امروزه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل وسیله بسیار مناسبی در انتقال اطلاعات قابل اتکا است. این گروه از افراد که نهایتاً نسبت به درستی و قابل قبول بودن صورتهای مالی اظهارنظر حرفه ای می کنند، نقشی اساسی در بهبود سیستم اطلاعات مالی کشور  و نهایتاً تأثیر عمده در تصمیم گیری، دولتمردان در جهت اعتلای جامعه خواهند داشت. ] علوی، سید داود، ۱۳۷۱، ص ۵۰[

فرآیند تکامل حسابرسی با بکارگیری علوم و فنون دیگر از قبیل، آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بود و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است. ] ارباب سلیمانی، عباس و نفری، محمود، ۱۳۷۵، ص ۲[

رشد فزاینده و پیچیدگیهای جامعه، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط به سیستمهای اطلاعاتی و همچنین قرآیندهای مولد اطلاعات را توجیه می کند، و نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرایند گزارشگری نیز گسترش می دهد. استفاده بخشهای مختلف یک جامعه از خدمات حسابرسی در شرایطی به حداکثر خواهد رسید که با تلاش هم جانبه نقش های حسابرسی در جامعه به طور روشنی مشخص شود. ] نیکخواه آزاد، علی ، ۱۳۷۹، ص ۱[

دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتباردهی است. اجرای این نقش حسابرسی را در موقعیتی منحصر به فرد و بسیار اساسی در جامعه قرار می دهد. تعجب آور نیست که اعتبار دهی به موضوعاتی فراتر از صورتهای مالی نیز گسترش یابد. امروزه حسابرسان تشکیل جامعه به ثمر نشست و زمینه برای سازماندهی جامعه و آغاز کار حسابداران رسمی آماده شد.] فصلنامه حسابرس، ۱۳۸۰ ، ص ۱۰[

پیشینه و سیرتاریخی حسابرسی

سیرتاریخی حسابرسی به شرح زیر می باشد:

الف  حرفه حسابرسی در بریتانیا:

تاریخچه اخیر حسابرسی به انقلاب صنعتی اروپا برمی گردد. در آن زمان برای اولین بار برخی از مدارک حسابداری، توسط حسابداران متخصص مورد آزمون قرار گرفت. اگرچه این عمل دارای اثر با اهمیتی بر کار حسابرسی بود، اما حسابرسی حسابهای یک بنگاه اقتصادی به صورتی که امروزه انجام می پذیرد، در قرن نوزدهم متداول گردید.

در قرن نوزدهم در بریتانیای کبیر مسئولیت دفتر دارای ابتدا به حسابداری و سپس به حسابرسی تغییر شکل داد. ادلبرگ (Adelberg) معتقد است که توسعه حسابرسی در بریتانیا پاسخی به رکورد اقتصادی آن کشور در سالهای ۱۸۱۵، ۱۸۳۶، ۱۸۵۷ بوده است.

زیرا هر یک از این رکوردها، زیانهای سنگین مالی و ورشکستگی تعداد زیادی از موسسات تجاری را به دنبال داشت. در نتیجه تایید بیطرفانه صورتهای مالی شرکتهای ورشکسته به منظور حمایت از منافع وام دهندگان ضرورت یافت. از این پس تایید بیطرفانه صورتهای مالی جزئی از مسئولیت جدید حسابداران گردید. علاوه بر موارد فوق، قانون شرکتهای بریتانیایی در سال ۱۸۶۲، شرکتهای سهامی عام را ملزم نمود که به تهیه و نگهداری مدارک حسابداری پرداخته و آن را به تایید حسابداران مستقل برسانند. در نتیجه نیاز بیشتری به خدمات حسابرسی مستقل احساس گردید، و موضوع این حرفه نوپا را هرچه بیشتر مستحکم کرد. به نظر ادلبرگ به وجود آمدن حرفه حسابرسی به دلیل وجود این الزام قانونی بوده است. اگرچه این دیدگاه بر اساس تجربه به دست آمده در بریتانیا پایه گذاری شده است.] مجتهد زاده، ویدا، ۱۳۷۸، ص ۵۶[

ب) حرفه حسابرسی در آمریکا

در آمریکا اولین حسابرسی در قرن نوزدهم و همزمان با سرمایه گذاری مالی بریتانیا در آن کشور انجام پذیرفت. بریتانیایی ها حسابرسان خود را به همراه بردند تا به بررسی و تایید ترازنامه های شرکتهایی که در آن سرمایه گذاری کرده بودند، بپردازند. حسابرسان بریتانیایی اهداف و دستورالعملهای متداول حسابرسی در بریتانیا را به منظور آشنا نمودن همکاران آمریکائیشان با ماهیت حسابرسی به آن کشور بردند.

بعد از جنگ جهانی اول، اقتصاد آمریکا به طور سریعی رشد کرد. در طی این دوره بسیاری از شرکتهای معتبر به طور اختیاری از خدمات حسابرسی بهره مند شدند و صورتهای مالی حسابرسی شده خود را در اختیار استفاده کنندگان برون سازمانی قرار دادند. دلیل این شرکتها برای حسابرسی صورتهای مالی اساسی، اعتبار بخشیدن به اقلام مندرج در گزارشهای مالی بود که نه تنها شانس دریافت سرمایه و تامین مالی از بازارهای سرمایه را بهبود می بخشید، بلکه اجازه می داد که تامین مالی با هزینه کمتر انجام شود.

دانلود تحقیقی کامل پیرامون بررسی گزارشهای حسابرسی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله کامل بررسی انواع سنسورهای حرارتی

مقاله کامل بررسی انواع سنسورهای حرارتی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود مقاله کامل بررسی انواع سنسورهای حرارتی

مقاله سنسورهای حرارتی
 انواع سنسورهای حرارتی 
سنسورهای حرارتی
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdocx
حجم فایل1436 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل52

مقاله کامل بررسی انواع سنسورهای حرارتی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 فهرست

 

مقدمه  
۱-۱ موارد استفاده سنسورها  
۱-۲ سنسور چیست؟  
۱-۳ ویژگی های یک سنسور خوب  
۱-۴ سنسورهای بیولوژیکی  
۱-۵ سنسور دما  
۱-۶ نمونه هایی از انواع سنسورها  
۱-۶-۱ سنسور دما lm35   
۱-۶-۲ سنسور دما lm335  
۱-۶-۳ سنسور دما lm75  
۱-۷ سنسورهای دما  و ترانسیدیو سرهای حرارتی  
۱-۷-۱ گرما ودما  
۱-۷-۲ نوار بی متال  
۱-۷-۳ انبساط مایع وگاز  
۱-۷-۴ ترموکوپلها  
۱-۷-۴-۱ کاربرد عملی  
۱-۷-۴-۲ یادداشتها  
۱-۷-۵ سنسورهای مقاومت فلزی (metal-resistance sensors)  
۱-۷-۵-۱ دماسنج مقاومتی (Resistance thermometer)  
۱-۷-۶ ترمیستورها  
۱-۷-۶-۱ ترمیستورهای PTC  
۱-۷-۷ تشخیص انرژی گرمایی تابشی  
۱-۷-۸ آشکارسازهای پایروالکتریک(Pyroelectric detectors)  
۱-۷-۹ ترانسدیوسرهای حرارتی  
۱-۷-۱۰ ترانسدیوسرهای حرارتی به الکتریکی  

مقدمه

در طول دو دهه گذشته، رشد بی سابقه ای در شمار محصولات و خدماتی رخ داده که اطلاعات به دست آمده از راه مونیتورینگ (دیده بانی) و اندازه گیری را با استفاده از انواع مختلف سنسورها مورد استفاده قرار می دهند. فناوری سنسوری در دامنه وسیعی از حوزه ها از آب و هوا گرفته تا پزشکی، بازرگانی و صنایع کاربرد دارد. بسیاری از حکومت ها و سیاستگذاران جهان به خاطر منافع بالقوه فناوری سنسوری به تشویق و توسعه آن اهمیت زیادی می دهند. به این خاطر که از طرفی تشویق رشد فناوری های سنسوری به صورت گرایش های تکنولوژیکی جدید و به دنبال آن محصولات جدید در صنایع بومی نتیجه می دهد و به صورت کیفیت بهتر محصولات و بازدهی بهتر آنها (از راه گسترش سطح کنترل بر فرایندهایشان) خود را نشان می دهد.

از طرفی هم توسعه تکنولوژی های سنسوری به اجرای قوانین حکومتی در زمینه ایمنی و آب و هوا کمک می‫کند.

فواید تشویق فناوری های سنسوری در برنامه های برخی از کشورها، (به عنوان مثال در برنامه ملی پیش بینی تکنولوژی بریتانیا درباره فرصت های بالقوه ای که فناوری های سنسوری در ایجاد ثروت و کیفیت فراهم می‫کنند) مورد تأکید قرار گرفته. ۱۵ تکنولوژی مستقل که دامنه وسیعی از بخش های مختلف صنایع را پوشش می دهند، نیاز جهانی به فناوری های سنسوری را انکارناپذیر کرده اند. در ۱۳ تا از این ۱۵ تکنولوژی، تکنولوژی سنسوری به صورت یک عنصر کامل در توسعه محصولات و خدمات شناخته می شود. در حقیقت فناوری سنسوری به صورت یک فناوری کلیدی با کاربردهایی با تنوع گسترده صنعتی و تحقیقاتی ظاهر شده.

 

۱-۱ موارد استفاده سنسورها

سنسورها در اشیایی با کاربردهای روزمره مثل کف آسانسورهای لمسی-حسی (سنسور لامسه ای) و لامپ هایی که با لمس پایه شان روشن و خاموش می شوند به صورت آشکار دیده می شوند. همچنین کاربردهای بی شماری برای سنسورها وجود دارد که بیشتر مردم هرگز از آنها آگاه نمی شوند. به عنوان مثال سنسورها در خودروها، ماشین آلات، وسایل ماورای جو، تجهیزات پزشکی و ربات ها کاربرد دارند.

۱-۲ سنسور چیست؟

سنسور دستگاهی است که یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری می کند و آن را به یک سیگنال که می تواند به وسیله یک مشاهده گر یا یک اسباب خوانده شود تبدیل می کند. برای مثال دماسنج – با جیوه در شیشه اش، دمای اندازه گیری شده را به شکل انقباض و انبساط یک مایع روی یک تیوب شیشه ای مدرج نشان می دهد. یا یک ترموکوپل دما را به یک ولتاژ خروجی که می تواند به وسیله ولت متر خوانده شود تبدیل می کند.

در واقع سنسور اسبابی است که یک سیگنال یا محرک را می گیرد و به آن پاسخ می دهد. در این جا اصطلاح محرک به معنی خاصیت یا کمیتی است که نیاز است تا به فرم الکتریکی تبدیل شود. از این رو سنسور را می‫توان به عنوان اسبابی که یک سیگنال را می گیرد و آن را به فرم الکتریکی تبدیل می کند –بنابراین بیشتر در دستگاه های الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد- تعریف کرد. البته سنسور با ترانسفورماتور متفاوت است. چراکه یک ترانسفورماتور شکلی از انرژی را به شکل دیگری تبدیل می کند. در حالی که یک سنسور، سیگنال دریافت شده را تنها به فرم الکتریکی تبدیل می کند.

دانلود مقاله کامل بررسی انواع سنسورهای حرارتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری بر سود در شرکتهای ایرانی

پایان نامه بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری بر سود در شرکتهای ایرانی در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود پایان نامه  بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری بر سود در شرکتهای ایرانی

بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری 
 سود در شرکتهای ایرانی
تحقیق بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری بر سود در شرکتهای ایرانی
 دانلود تحقیق بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری 
رابطه فرصت های سرمایه گذاری بر سود در شرکتهای ایرانی
دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdocx
حجم فایل241 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل70

پایان نامه  بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری بر سود در شرکتهای ایرانی در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

مقدمه

در خصوص فرصتهای سرمایه‌گذاری مباحث و روشهای تشریحی و کمی زیادی وجود دارد. برخی از این روشها فوق العاده مؤثر ومفید هستند. اگر مدیران در خصوص خط مشی‌های مالی شرکتها تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند توان بالقوه شرکت جهت انجام سرمایه‌گذاریهای آتی بیشتر می‌شود. زیرا افراد برای بهبود رفاه خود سرمایه‌گذاری می‌کنند که این رفاه می‌تواند به صورت ثروت پولی باشد. نکته ای که در این مرحله باید به آن توجه کرد این است که سرمایه‌گذاران تا آنجایی که می‌توانند باید نسبت به محیط واقعی سرمایه‌گذاری آگاهی کسب نمایند تا بتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ نماید. از جمله عوامل موثر در ایجاد مناسب سود شرکت ،فرصتهای سر مایه گذاری می‌باشد .شناسایی تاثیر فرصتهای سر مایه گذاری بر رشد سود شرکت و تبیین آن از طرفی نزد صاحبنظران به لحاظ توسعه مطالعات نظری آتی و از طرف دیگر نزد سرمایه‌گذاران, سهامداران , تحلیل گران مالی و مدیران  شرکتها به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب اهمیت ویژه ای یافته است.

یکی از صورتهای مالی در سیستم حسابداری صورت حساب سود و زیان است که به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادکنندگان از صورتهای مالی فعلی و آتی کمک می‌کند تا بتوانند بوسیله آن سود آوری و  میزان رشد سود شرکت را  ارزیابی کنند.

ماهیت سرمایه‌گذاری:

      سرمایه‌گذاری ۱ عبارتست از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد. بنابراین سرمایه‌گذاری مستلزم مطالعه فرصتهای سرمایه‌گذاری است .فرصتهای سرمایه‌گذاری مستلزم مدیریت ثروت سرمایه‌گذاران است، این ثروت شامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی است .

در این پروژه منظور از(( سرمایه‌گذاری))، سرمایه‌گذاری در داراییهای مالی و به خصوص اوراق بهادار قابل معامله است. داراییهای مالی ۲ به صورت اوراقی است که توسط دولتها و شرکتها منتشر می‌شود .اوراق بهادار قابل معامله، داراییهای مالی هستند که به آسانی و با حداقل هزینه در بازارهای انسجام یافته قابل خرید و فروش می‌باشند  می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری شامل داراییهای مالی و داراییهای قابل معامله و غیر قابل معامله است۳٫

چرا سرمایه‌گذاری می‌کنیم ؟

سرمایه‌گذاری برای کسب پول صورت می‌گیردیا به این خاطر سرمایه‌گذاری می‌کنیم که رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود ببخشیم. دراین پژوهش فرض می‌کنیم که افراد انتظار دارند از سرمایه‌گذاری خود، فقط به صورت منافع پولی منتفع شوند. افراد سعی می‌کنند از طریق صرفه جویی در مصرف امروز خود و پس انداز آن، بتوانند مصرف آتی خود را بهبود ببخشند. سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند ثروت و دارایی خودرا به نحو مؤثری مدیریت کنند و بتوانند با محافظت از عواملی همچون تورم، مالیات و سایر عوامل، بیشترین بازده را کسب نمایند. به خاطر این دلایل است که مردم پس اندازمی‌کنند ۱٫

فرصت های سرمایه‌گذاری (IOS )2:

       همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستندکه ناشی از ارائه خدمات در بازار کار است. اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیم‌گیریهایی را در خصوص سرمایه‌گذاری در زندگی خود انجام می‌دهند. برای مثال برخی ازکارگران راجع به اینکه آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایه‌گذاری کنند یا دراوراق قرضه، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند. برخی دیگر از افراد به دنبال حداکثر کردن پس انداز خود از طریق سرمایه‌گذاری در گزینه های دیگر هستند.

        فرصتهای سرمایه‌گذاری در واقع توانائی بالقوه سرمایه‌گذاریهای شرکت را نشان می‌دهد بدین معنی که هر چقدر توانائی‌انجام سرمایه‌گذاری‌ شرکت در آینده بیشتر باشد شرکت دارای فرصتهای سرمایه‌گذاری بیشتری است. آینده‌نگری‌گروههای‌ استفاده‌کننده از صورتهای مالی همواره حسابداران را به جستجوی روشهای برتر برای تفسیر اطلاعات مالی هدایت کرده است، مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می‌دانند و رضایت سهامداران نیز در گرو سود مورد انتظار آنهاست که در این میان یکی از روشهای برتر تفسیر اطلاعات بررسی فرصتهای سرمایه‌گذاری است  [۱].

        مطالعه دقیق فرصتهای سرمایه‌گذاری و اصول مدیریت پرتفلیو می‌تواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سرمایه‌گذار شود. به علاوه انتظار می‌رود افراد با مطالعه اصول سرمایه‌گذاری تا آنجایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیری کرده و آگاهانه تصمیم‌گیری نمایند .فرصتهای سرمایه‌گذاری در واقع توانایی بالقوه سرمایه‌گذاری های شرکت را نشان می‌دهد. بدین  معنی که هر چقدر توانایی انجام سرمایه‌گذاری شرکت در آینده بیشتر باشد شرکت دارای فرصتهای سرمایه‌گذاری بیشتری است.

فرصتهای سرمایه‌گذاری باعث ایجاد حرفه و مشاغلی نیز می‌شود. کسانی که می خواهند در این زمینه به صورت حرفه ای مشغول شوند باید به مطالعه و پژوهش در رابطه با فرصتهای سرمایه‌گذاری بپردازند.کسانی که در رشته سرمایه‌گذاری، دارای مهارت هستند می‌توانند نسبت به افراد عادی از سود بیشتری برخوردار باشند بعنوان مثال کسانی که درتجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها تبحردارند درخرید وفروش سهام وکسب سود موفقترند از کسانیکه فاقد این مهارت می‌باشند.

 مدیرانی که در خصوص پرتفلیو۱ و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار مشغول هستند دارای فرصتهای شغلی زیادی می‌باشند. بسیاری از مؤسسات مالی از قبیل شرکتهای کارگزاری و بانکهای سرمایه‌گذاری اعم از بانکها و شرکتهای بیمه  به خدمات تجزیه و تحلیلگران سرمایه‌گذاری نیازمند می‌باشند. شرکتهای کارگزاری با استفاده از تجزیه و تحلیلگران، به ارائه خدمات به مشتریان از طریق ارائه گزارشگری تحقیقی می پردازند. بانکهای      سرمایه‌گذاری سعی می‌کنند از طریق تجزیه و تحلیلگران سرمایه‌گذاری، به فروش اوراق بهادار جدید و ارزشیابی شرکتها برای کسب مشتریان جدید بپردازند .

همه این مؤسسات مالی که درباره آنها در بالا بحث شد برای مدیریت پرتفلیو اوراق بهادار خود نیازمند مدیران پرتفلیو می‌باشند. مدیران پرتفلیو مسئول اخذ تصمیمات مناسب در خصوص پرتفلیو و خرید و فروش اوراق بهادار هستند. آنها باید به سؤالاتی از قبیل چه چیزی باید بفروشند و چه موقع خرید و فروش نمایند پاسخ دهند. عملکرد این مدیران از روی وضعیت پرتفلیو شرکت برآورده می‌شود و میزان موفقیت این مدیران را می‌توان از روی وضعیت پرتفلیو آن شرکت فهمید

دانلود پایان نامه  بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری بر سود در شرکتهای ایرانی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,