خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مجموعه هشتم مقاله مدیریت مالی سود

مجموعه مناسب دانشجویانی که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی – سود می باشند ، است مجموعه هشتم مقالات مدیریت مالی ، سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد فایل کلیه مقالات PDF لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 190 حجم فایل زیپ دانلودی 55 MB

دانلود مجموعه هشتم مقاله مدیریت مالی سود

دانلود مقاله حسابداری سود 
مقاله درخصوص حاکمیت شرکتی 
مقاله با موضوع تحلیل عاملی 
مقاله درباره کیفیت سود 
مقاله صورتهای مالی تلفیقی
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
حجم فایل5541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل213

مجموعه مناسب دانشجویانی که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع " مدیریت مالی  سود   می باشند ،  است .

مجموعه هشتم   مقالات مدیریت مالی ،  سود

این مجموعه  شامل  10 مقاله در ارتباط با   سود  می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

تعداد صفحات مقالات 190

حجم فایل زیپ دانلودی  5.5 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :  

ردیف      عنوان مقاله            تعداد صفحه

71         کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن     21

72         رابطة رشد اقتصادی و سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران     17

73         رابطه بین وضعیت پرداخت سود سهام و کیفیت سود کیهان مهام 21

74         بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر پیش بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی         20

75         استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی       14

76         رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده            14

77         بررسی رابطه کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای         20

78         تاثیر جریان نقد عملیاتی و سودخالص بر بازده سهام شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی داده های تلفیقی     16

79         اقلام تعهدی غیرمنتظره، انحراف پایداری سود و بحران مالی       27

80         بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی         20

دانلود مجموعه هشتم مقاله مدیریت مالی سود


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله مدیریت مالی سود مجموعه هفتم

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی – سود می باشند مقالات مدیریت مالی ، سود مجموعه هفتم این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد فایل کلیه مقالات PDF لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 213 حجم فایل زیپ دانلودی 48 MB

دانلود مقاله مدیریت مالی سود مجموعه هفتم

مقاله حسابداری ،
دانلود مقاله ، 
مقاله مدیریت مالی ، 
مقاله واکنش بازار ،  
تغییرات نامنتظره سود ،  
مقاله رفتار قیمت ،  
سود فصلی، 
مقاله مدل سه عاملی فاما و فرنچ ،  
بازده غیر عادی ،  
هزینه حقوق صاحبان سهام ،  
شفافیت سود ، 
ضریب واکنش سود ،  
رشد درآمد ،  
سود پایدار، 
خطای پیش بینی سود ،  
حساسیت قیمت سهام نس
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
حجم فایل5863 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل213

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی  سود   می باشند .

مقالات مدیریت مالی ،  سود - مجموعه هفتم  

این مجموعه  شامل  10 مقاله در ارتباط با   سود  می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

تعداد صفحات مقالات 213

حجم فایل زیپ دانلودی  4.8 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :  

ردیف      عنوان مقاله            تعداد صفحه

61         بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود: سطح بازار در مقایسه باسطح شرکت     14

62         گزینش مدلی کارآمد برای پیش بینی سود بر اساس مقایسه مدل های مربوط در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران    21

63         هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود 22

64         رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود         18

65         بررسی تأثیر اطلاعات عرضه و تقاضای سهام برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران       22

66         مطالعه و تبیین کیفیت سود با رویکرد ترازنامه ای      28

67         تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر ارزش بازار سهام،رابطه ارزشی سود و پایداری سود       19

68         بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها   24

69         محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و زیان جامع بررسی بورس اوراق بهادار تهران       25

70         تأثیر برگشت اقلام تعهدی بر پایداری و نابهنجاری آن و سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 20

دانلود مقاله مدیریت مالی سود مجموعه هفتم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله مدیریت دانش مجموعه هشتم

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند مقالات مدیریت دانش مجموعه هشتم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد فایل کلیه مقالات PDF لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 172

دانلود مقاله مدیریت دانش مجموعه هشتم

مدل تعالی منابع انسانی 
مدل نوناکاتاکوچی 
سرمایه اجتماعی 
روش تصمیم گیری پرومته 
پالایش دانش 
مدل ویلسون 
تجاری سازی دانش 
دفاتر انتقال فناوری 
مدیریت کیفیت فراگیر 
فرهنگ سازمانی 
عوامل محیطی
نوآوری 
مدیریت شایسته محور 
تاپسیس ، TOPSIS ،
 مدل تحلیل پوششی داده ها ، DEA ،
 CAF، مدل ارزیابی عمومی ، سازمان هولو گرافیک
سرمایه فکری
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
حجم فایل5934 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل172

مجموعه مناسب دانشجویانی است  که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش  می باشند .

مقالات مدیریت دانش  مجموعه هشتم     

این مجموعه  شامل   10مقاله در ارتباط با  مدیریت دانش  می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

تعداد صفحات مقالات 172

حجم فایل زیپ دانلودی  5.9 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :  

ردیف      عنوان مقاله            تعداد صفحات

3570      بررسی و مقایسه ی ابعاد مدیریت دانش بین سازمان های دولتی و خصوصی 18

3571      سازمان های یادگیرنده (فراگیر)   2

3573      بررسی جایگاه مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و رابطه آن با فرهنگ سازمانی      18

3574      مدل تعالی منابع انسانی راهکاری نوین در جهت تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده و توسعه یافته   3

3575      مدلیابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم های مدیریت دانش      16

3576      ارایه الگوی سازمان یادگیرنده در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران            22

3577      بررسی و الویت بندی عوامل فرهنگی مؤثر در به اشتراک گذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی    18

3578      مدل بومی بلوغ دولت سیار       17

3579      ارائه یک متدولوژی برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش مطالعه و بررسی سه سازمان نمونه         37

3580      تاثیر مدیریت دانش بر تقویت توان رقابتی شرکت های مهندسین مشاور       21

دانلود مقاله مدیریت دانش مجموعه هشتم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله مدیریت دانش مجموعه هفتم

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند مقالات مدیریت دانش مجموعه هفتم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد فایل کلیه مقالات PDF لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 145

دانلود مقاله مدیریت دانش مجموعه هفتم

مدل نوناکاتاکوچی 
سرمایه اجتماعی 
روش تصمیم گیری پرومته 
پالایش دانش 
مدل ویلسون 
تجاری سازی دانش 
دفاتر انتقال فناوری 
مدیریت کیفیت فراگیر 
فرهنگ سازمانی 
عوامل محیطی
نوآوری 
مدیریت شایسته محور 
تاپسیس ، TOPSIS ،
 مدل تحلیل پوششی داده ها ، DEA ،
 CAF، مدل ارزیابی عمومی ، سازمان هولو گرافیک
سرمایه فکری 
شرکتهای دانش بنیان
مدیری
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
حجم فایل6590 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل145

مجموعه مناسب دانشجویانی است  که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش  می باشند .

مقالات مدیریت دانش  مجموعه هفتم     

این مجموعه  شامل   10مقاله در ارتباط با  مدیریت دانش  می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

تعداد صفحات مقالات 145

حجم فایل زیپ دانلودی  6.6 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :  

ردیف     عنوان مقاله         تعداد صفحات

3560    الزامات، ضرورت ها و مکانیزم های تجاریسازی دانش در دانشکده های مدیریت      20

3561    مدیریت دانش      18

3562    صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی؛ گامی برای توسعه فعالیت شرکتهای دانش بنیان    6

3563    مفاهیم و ویژگی های الگوی اطلاع یابی ویلسون: مروری بر متون 13

3564    بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه           9

3565    رابطه سازمان یادگیرنده با سبک های رهبری مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  6

3566    ارزیابی وضعیت نوآوری در منطقه جنوب غرب آسیا و تعیین جایگاه ایران     14

3567    ارائه مدلی برای طبقه بندی تولیدات دانشی بر اساس داده ها و فرایندهای پردازش داده ها      30

3568    ارزیابی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکاتاکوچی (مطالعه موردی: شرکت تالیا)       10

3569    استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی    19

دانلود مقاله مدیریت دانش مجموعه هفتم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله مدیریت دانش مجموعه ششم

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند مقالات مدیریت دانش مجموعه ششم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد فایل کلیه مقالات PDF لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 161 حجم فایل زیپ دانلودی 38 MB

دانلود مقاله مدیریت دانش مجموعه ششم

مدیریت کیفیت فراگیر 
فرهنگ سازمانی 
عوامل محیطی
نوآوری 
مدیریت شایسته محور 
تاپسیس ، TOPSIS ،
 مدل تحلیل پوششی داده ها ، DEA ،
 CAF، مدل ارزیابی عمومی ، سازمان هولو گرافیک
سرمایه فکری 
شرکتهای دانش بنیان
مدیریت پایداری 
تعالی سازمان 
استراتژی مدیریت دانش کسب و کار
تصمیم گیری چند شاخصه 
زنجیره تامین 
مستندسازی دانش 
تحلیل سلسله مر
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
حجم فایل3798 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل161

مجموعه مناسب دانشجویانی است  که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش  می باشند .

مقالات مدیریت دانش  مجموعه ششم     

این مجموعه  شامل   10مقاله در ارتباط با  مدیریت دانش  می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

تعداد صفحات مقالات 161

حجم فایل زیپ دانلودی  3.8 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :  

ردیف     عنوان مقاله         تعداد صفحات

3550    بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص­های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز         22

3551    تبیین عوامل فرهنگی در راستای موفقیت مدیریت دانش در سازمان           24

3552    نوآوری در محصول؛ راز ماندگری محصولات دانش بنیان در بازارهای بین المللی     6

3553    رابطه ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان            9

3554    جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران       16

3555    رابطة چندگانة کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه فکری در دانشگاههای دولتی استان اصفهان  19

3556    بررسی نقش سرمایة انسانی در ارتقاء نوآوری سازمانی    17

3557    عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در زنجیره های تامین صنایع خودروسازی ایران            24

3558    بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش         10

3559    تأثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات      14

دانلود مقاله مدیریت دانش مجموعه ششم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 1KW پالسی با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL

پایان نامه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 1KW پالسی با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL

دانلود پایان نامه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 1KW پالسی با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL

پایان نامه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 1KW پالسی با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل2134 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل169

پایان نامه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 1KW پالسی با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL


چکیده

با توجه به بحث پلاسما و نانو تکنولوژی و کاربرد آن در مهندسی قدرت : Application of nontechnology and plasma in power system که در مرزهای دانش روز است ، در دستگاهها وتجهیزات مربوط به پلاسما و نانوتکنولوژی نیاز مبرم به منابع تغذیه الکتریکی قابل کنترل ( ولتاژ و جریان ) می باشد. 1 با ولتاژ خروجی KW هدف از این پروژه ، طراحی وساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 100 می باشد که به منظور اتصال به یک راکتور KHz پالسی که دارای فرکانس کاری حدود جهت تبدیل گاز متان به بنزین ، می باشد . ، (GTL) پلاسمایی الکتریکی برای ایجاد پلاسما در راکتور مورد نظر ، تخلیه ، توسط منبع تغذیه ولتاژ – فرکانس بالا که به الکترودهای راکتور اتصال داده صورت میگیرد . می شوند برای با توجه به نوع و غلظت ماده ورودی به داخل راکتور و تعیین نوع مایع یا گاز خروجی از آن (سیکل وظیف ه) ولتاژ و تغییر پهنای پالس دامنه منبع تغذیه مورد نیاز باید قابلیت تغییر ، t ) ) و نیز قابلیت تغییر فرکانس را دارا باشد . یک منبع تغذیه ولتاژ -فرکانس بالا و ساخت به طراحی پایان نامه ازاینرو در این با مشخصات (3-100)kHz 0-10 و فرکانس kv 1 پالسی با سیکل وظ یفه قابل نتظیم و تغییرات ولتاژ kw که بتواند شرایط ورده سازد پرداخته شده است. 

مقدمه

با توجه به افزایش روز افزون مصرف انرژی در جوامع صنعتی، لزوم به کارگیری روش هایی برای افزایش راندمان انرژی و کاهش مصرف به شدت احساس می شود . متان جزء اصلی گاز طبیعی است که امروزه به عنوان سوختی تمیز و نسبتا ” ارزان بکار می رود . حجم عظیم گاز طبی عی در جهان ( ۱۵۶ متر مکعب تا سال ۲۰۰۴ میلادی ) که حدود ۱۷ % آن در کشور عزیز ایران است و همچنین مزایای اقتصادی بسیار بالای تبدیل متان به دیگر سوخت ها و یا مواد شیمیایی با ارزش تر ، سبب گردیده تحقیقات گسترده تری نسبت به گذشته در طی دو دهه اخیر بر روی رو شهای تبدیل متان به سوختهای هیدروکربنی مایع ، اتیلن ، دی متیل اتر ، متانول ، و … متمرکز گردد . همچنین بدلیل غیر اقتصادی بودن انتقال گاز طبیعی به مراکز مصرف دور دست ، تبدیل متان به مواد واسطه پتروشیمیایی و ۱)) ، از دیرباز از – موسوم است (شکل ( ۱ ( Gas to Liquid ) GTL هیدروکربنهای مایع که به فرایند اهمیت بسزایی برخوردار بوده است . صنایع مبتنی بر پلاسما به دو دلیل برای این منظور بسیار مناسب هستند. 

اولا راندمان مصرف انرژی را افزایش می دهد و ثانیٌا در صنایعی که مقادیر بالای مصرف انرژی دارند، با استفاده از پلاسما ، این مقادیر مصرفی تا حد قابل توجهی کاهش می یابند . از دیگر مزایای استفاده از پلاسما، عدم ایجاد مشکلات زیست محیطی ناشی احتراق سوختهای فسیلی و تولید گازهای و … می باشند. Nox و Co گلخانه ای از قبیل 2 شکل زیر نمایش کلی یک دستگاه تبدیل گاز متان به بنزین که هدف پروژه است را نشان می دهد . 

بخش اول

تبدیل گاز متان به هیدروکربنهای سنگین ( تبدیل متان به بنزین )

کاربرد روش پلاسما درGTL 

فصل اول

مقدمه ای بر شناخت پلاسم 

گاز طبیعی نقش فزاینده ای در تامین انرژی بازی می کند. میزان ذخایر گاز طبیعی ومزایای زیست محیطی آن، کاربرد آن را در فعالیت های روبه رشد نظیر صنایع دقیق ونیز تولید برق مطلوب کرده است. با این حال هزینه های فنی مربوط به تولید، فراوری ومهمتر از آن انتقال گاز طبیعی بالا بوده وبه صورت عاملی باز دارنده ظاهر می .[ شود [ 1 دسترسی به توسعه پایدار در زمینه صنایع گاز جز در سایه تکنولوژی های نو با راندمان و اثر گذاری بالا واثرات زیست محیطی کمتر امکان پذیر نیست . به علت افزایش سهم مناطق دور از ساحل ١ ومناطق دارای شرایط سخت زیست محیطی انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله گاز به محل فرآوری ویا مصرف دارای توجیه اقتصادی نمی باشد. بنابراین جهت اقتصادی کردن بهره برداری از این مخازن باید صنایع فرآوری ٢ متان(قسمت عمده گاز . [ طبیعی )را در محل مخازن توسعه دهیم تکنیکهایی که در حال حاضر درمقیاس واحدهای بزرگ صنعتی در زمینه فرآوری گاز طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند مبتنی بر دو روش تبدیل مستقیم و تبدیل غیر مستقیم متان می باشند، در می CO:H روش تبدیل غیر مستقیم متان بیش از ۵۰ تا ۶۰ % سرمایه گذاری صرف تولید مخلوطی از شود .در روش مستقیم از طریق زوج شدن حرارتی ویا زوج شدن اکسیدی در محفظه ای با فشار ودمای بالا متان به متانول ، استیلن، بنزین ، فرمالدهید و… تبدیل می شود . گزینه ای که در حال حاضر جهت حصول به تکنیکی با راندمان ونیز اثر گذاری بالا مورد توجه است بکارگیری پلاسمای ایجاد شده از تخلیه الکتریکی است. پلاسما، مشتمل بر پلاسمای غیر تعادلی 1 Offshore 2 Reforming site ۳. پلاسمای غیر تعادلی : به علت فشار پایین گاز فرکانس برخورد بین گونه های موجود در محیط پلاسما کم است ، بنابراین گونه ها به دمای تعادل در محیط پلاسما دست پیدا نمی کنند در این نوع پلاسما الکترونهای سبک تحت میدان اعمالی شتاب می گیرند و دمای تعادلی شان بسیار بیشتر از سایر گو نه های موجود در محیط است. و پلاسمای تعادلی ۴ می باشد.مخصوصا” پلاسمای غیر تعادلی با توجه به خصوصیات بسیار مطلوب 10 )، دارای پتانسیل خوبی ev ناشی از عدم تعادل حرارتی، یعنی الکترونهای با انرژی بسیار بالا (بالاتر از جهت تبدیل مستقیم متان می باشد .

دانلود پایان نامه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 1KW پالسی با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه کاربرد STATCOM برای متعادل سازی دینامیکی بار در راه آهن برقی

پایان نامه کاربرد STATCOM برای متعادل سازی دینامیکی بار در راه آهن برقی

دانلود پایان نامه کاربرد STATCOM برای متعادل سازی دینامیکی بار در راه آهن برقی

پایان نامه کاربرد STATCOM برای متعادل سازی دینامیکی بار در راه آهن برقی
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل2459 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل145

پایان نامه کاربرد STATCOM  برای متعادل سازی دینامیکی بار در راه آهن برقی


چکیده: 

لکوموتیوها در سیستم راه آهن برقی، بارهای تک فاز بزرگی را برای سیستم برق رسانی ایجاد می کنند که منجر به ایجاد مولفه های توالی فاز منفی (NPS) بزرگ، اعوجاج هارمونیکی و نامتعادلی در شبکه سه فاز فشار قوی سراسری می شود. عدم تعادل بین فازهای سیستم قدرت، بایستی محدود شده و از منتشر شدن، از طریق شبکه به سایر قسمت ها و شبکه های مجاور جلوگیری شود. امروزه ادوات FACTS، ابزاری برای علاج نامتقارنی سیستم و بازیابی تقارن شبکه می باشد. نامتعادلی ولتاژ یکی از پارامترهای مهم کیفیت توان می باشد و مقدار آن طبق استاندارد (IEC 61000) در سطح ولتاژ فشار قوی زیر ۱% می باشد. 

در این پایان نامه مشکل اساسی سیستم برق رسانی راه آهن بررسی شده است و عدم تعادل بار با استفاده از STATCOM به عنوان یک متعادل ساز دینامیکی بار، که با تزریق جریان توالی منفی کنترل شده در نقطه اتصال مشترک، نامتعادلی را تصحیح می کند، انجام می شود. بدین منظور یک مدل دقیق و جامع از شبکه الکتریکی راه آهن برقی شامل نیروگاه، خط انتقال فشار قوی، پست کشش اصلی، شبکه انتقال بالاسری (OCS) پست های اتوترانسفورماتوری (SP, ATP) و مدار قدرت لکوموتیو تشریح شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی در محیط نرم افزار PSCAD/EMTDC نشان دهنده توانایی STATCOM برای کاهش همزمان نامتعادلی، توان راکتیو و حذف هارمونیک ها می باشد. 

مقدمه: 

در میان انواع سیستم های حمل و نقل (دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای) سیستم حمل و نقل ریلی برقی به دلیل اقتصادی بودن، سازگاری با محیط زیست، اعمال آن در شرایط خاص و کمیت بالا برای جابجایی مسافران زیاد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این امر به معنی سرمایه گذاری در زیرساختارهای ریلی پیشرفته و همچنین به روز رسانی و برقی سازی تأسیسات موجود می باشد و البته به عنوان یک معیار توسعه پایدار در کشورها محسوب می شود.

استاندارد سیستم برق رسانی راه آهن، به صورت تکفاز با ولتاژ متناوب ۲۵ کیلو ولت وفرکانس ۵۰ هرتز با ساختار اتوترانسفور ماتوری، در بین کشورهای دنیا پذیرفته شده است. لذا ماهیت تک فاز بودن شبکه و لکوموتیوهای برقی وهمچنین میزان قابل توجه بودن مصرف آنها، باعث ایجاد عدم تعادل، اعوجاجات هارمونیکی و مصرف توان راکتیو زیاد در شبکه سه فازه تغذیه کننده، آنها می شود. برای مقابله با اغتشاشات و بهبود کیفیت توان در راه آهن برقی روشهای متعددی پیشنهاد شده است، که استفاده از ادوات FACTS، برای بهبود آن مناسب ترین گزینه می باشد. 

در فصل اول این پایان نامه هدف، پیشینیه تحقیق و روش کار مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم ساختار کلی شبکه برق رسانی راه آهن شامل پست تراکشن اصلی، شبکه انتقال بالاسری (OCS)، پست های اتوترانسفورماتوری (ATP,SP) مدار قدرت لکوموتیوهای بررسی و پدیده عدم تعادل بار و روش های معمول جبران سازی آن با هم مقایسه شده است. در فصل سوم STATCOM و نمونه هایی از کاربردهای آن در راه آهن سایرکشورهای دنیا معرفی و در ادامه روش های کنترلی آن نظیر تئوری قدرتمند توان اکتیو و راکتیو لحظه (P-Q)، بطور کامل بحث شده است. در فصل چهارم مدل سازی دقیق و جامع شبکه الکتریکی راه آهن برقی اعم از نیروگاه، خط انتقال فشار قوی ۲۳۰ کیلو ولت، پست کشش اصلی، شبکه انتقال بالاسری (OCS)، پست های اتوترانسفورماتوری (ATP,SP) و مدار قدرت لکوموتیو تشریح شده است. به عنوان نمونه راه آهن برقی تهران – کرج – هشتگرد که توسط یک خط انتقال دو مداره از نیروگاه منتظر قائم تغذیه می شود در محیط نرم افزار PSCAD/EMTDC شبیه سازی شده است. در ادامه نتایج با مقالات مشابه، که درآنها اندازه گیری های عملی انجام شده، مقایسه شده است. در نهایت در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است. 

در پیوست (الف) پارامترها و جداول فنی ترانسفورماتورها و در پیوست (ب) محاسبات مربوط به مدل سازی شبکه بالاسری ارائه شده است.

دانلود پایان نامه کاربرد STATCOM برای متعادل سازی دینامیکی بار در راه آهن برقی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه طراحی فیلتر تطبیقی غیر خطی جهت کنترل نویز فعال بااستفاده از روش های هوشمند

پایان نامه طراحی فیلتر تطبیقی غیر خطی جهت کنترل نویز فعال بااستفاده از روش های هوشمند

دانلود پایان نامه طراحی فیلتر تطبیقی غیر خطی جهت کنترل نویز فعال بااستفاده از روش های هوشمند

پایان نامه طراحی فیلتر تطبیقی غیر خطی جهت کنترل نویز فعال بااستفاده از روش های هوشمند
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل2245 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل98

پایان نامه طراحی فیلتر تطبیقی غیر خطی جهت  کنترل نویز فعال بااستفاده از روش های هوشمند


در این پایان نامه ابتدا به بررسی نویز و خواص آماری آن که اثر مستقیم ب ر روی قابلیت پیشگویی را توضیح می feedforward سیگنال دارد، می پردازیم. ساختار کنترل فعال نویز با دو چیدمان فیدبک و دهیم. پس از آن ساختار فیلترها و الگوریتم حاکم بر آنها و چگونگی تعیین ضرایب فیلترها در کنترل به طور کامل توضیح feedforward در ساختار کنترل فعال نویز FX‐LMS کننده ها و همچنین الگوریتم داده می شود. در ادامه به بررسی شبکه های عصبی و کاربرد آنها در ساختارهای کنترلی پرداخته و و بازگشتی شبکه عصبی به همراه معادلات، تعداد ضرایب وخصوصیاتشان بیان می feedforward نوع شود. پس از معرفی شبکه های عصبی به بررسی کاربرد آنها در ساختارهای کنترلی پرداخته و در ادامه ساختار کنترل مدل مرجع را با شبکه عصبی بازگشتی پیاده سازی کرده و معادلات لازم برای آموزش شبکه عصبی کنترل کننده و شبکه عصبی مدل پلنت را معرفی می کنیم و از این ساختار برای سیستم را شناسایی کرده feedforward کنترل فعال نویز استفاده می کنیم. در ابتدا با یک شبکه عصبی و از آن به تنهایی و بدون درنظرگرفتن تاثیر پلنت (مسیر ثانویه) برای حذف نویز استفاده می کنیم

دانلود پایان نامه طراحی فیلتر تطبیقی غیر خطی جهت کنترل نویز فعال بااستفاده از روش های هوشمند


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف

پایان نامه طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف

دانلود پایان نامه طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف

پایان نامه طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل2562 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل156

پایان نامه طراحی سیستم کنترل  تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف


چکیده

روشهای کنترل تطبیقی بی شک یکی از پر کاربرد ترین روش های کنترل خطی و غیر خطی مورد استفاده در فرایند هایی با معادلات دینامیک نامعین و دارای عدم قطعیت های ساختاری و غیر ساختاری است. در این میان روش کنترل تطبیقی بر مبنای مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف ،که علاوه بر تضمین پایداری حلقه بسته، عملکرد مورد نظر بر اساس مدل مرجع م طلوب را نیز بر آورده می کند ، از جایگاه ویژهایی بر خوردار است . در این تحقیق به طراحی اتوپایلوت تطبیقی بر مبنای مدل مرجع با چند استراژی مختلف برای موشک پرداخته شده است ودر نهایت هر یک با هم مقایسه و مزایا و معایب آنها مشخص می گردد .بدین منظور از مدل موشک (Skid-to-Turn Missile) STT استفاده می گردد و سعی بر آن است از روش های متفاوت اعم از روش های تطبیقی غیر خطی و خطی و همچنین روش های تقریب مستقیم و غیر مستقیم نامعینی ها و قانون کنترل ،در طراحی اتوپایلوت استفاده و با هم مقایسه گردد. 

مقدمه 

ناوبری ,هدایت وکنترل حرکت اجسام پرنده یکی از زمینه های علمی بوده که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. بی شک یکی از بخش های مهم اجسام پرنده سیستم کنترل یا اتوپایلوت آن است . وظیفه اتوپایلوت ایجاد پایداری ،تعادل و عملکرد مناسب سیستم حلقه بسته برای طی مسیر مورد  نظر تا رسیدن به مقصد است .اهمیت و حساسیت سیستم کنترل به عنوان بخشی از تمامی اجسام پرنده باعث ایجاد زمینه علمی وتحقیقاتی به عنوان کنترل پرواز گردیده است .در کنترل پرواز طراحی سیستم های کنترل اجسام پرنده شامل هواپیماها و فضاپیماها, هواپیما و بالگرد های بدون سرنشین و انواع موشک ها که سیستم هایی با معادلات دینامیک غیر خطی , متغیر با زمان ودارای عدم قطعیت های ساختاری و پارامتری اند مورد بررسی قرار می گیرند . دراین میان رویکردهای کنترلی بسیاری برای دستیابی به پایداری و عملکرد مطلوب با توجه به دقت , سرعت و قابلیت های مانور پذیری مورد نظر در جهت غلبه و کم اثر کردن عدم قطعیت ها ,خطای مدل سازی و…تحقق یافته است.از جمله این رویکردها می توان روش های تطبیقی و مقاوم و نیز روشهای هوشمند مبتنی بر سیستم های عصبی و فازی و یا ترکیبی از این روش ها اشاره کرد.

موشک ها از دسته ای از اجسام پرنده اند که به دلیل شرایط پرواز وکاهش جرم در طول پرواز و تغییر ارتفاع ضرایبی آیرودینامیکی معادلات آن نامعلوم و دارای عدم قطعیت است .بنابراین استفاده از روش های تطبیقی و مقاوم در طراحی اتوپایلوت بطوریکه پارامتر های نامعلوم دینامیک موشک را تخمین زده و متناسب با تغییر این پارامتر ها در دینامیک ،پارامتر های اتوپایلوت نیز تغییر کند ،ضروری به نظر می رسد.از طرفی موشک STT که در این تحقیق مورد بحث است به دلیل نداشتن دینامیک داخلی معادلات دینامیکی آن بصورت آفین قابل باز نویسی است .اگر توابع موجود در مدل آفین را نامعین (که به واسطه وابستگی به پارامتر های نا معلوم مانند عدد ماخ این فرض صحیح است ) فرض کنیم.می توان با استفاده از تئوری تطبیق این توابع را تقریب زد ( روش تقریب مستقیم ) و یا قانون کنترل که به سبب وابسته بودن به این توابع نیز نامعین است را تقریب زد . این روش ،تقریب مستقیم نامیده می شود .مشکل اصلی روش تقریب مستقیم آنست که علامت ضریب ورودی کنترل در مدل آفین ، در قواعد تطبیق بکار میرود بنابراین بایستی علامت آن همواره مشخص باشد.

اگر چه دینامیک موشک اساسا غیر خطی است اما اگر مسئله موشک به عنوان یک مسئله خطی در نظر گرفته شود واتوپایلوت آن از کنترل کنندهای کلاسیک مرسوم طراحی گردد با توجه به تغییر شرایط پرواز , نقطه کار تغییر کرده و سیستم حلقه بسته از عملکرد مناسبی برخوردار نخواهد بود .بنابراین اگر یک روش مقاوم مبتنی بر سیستم خطی ارائه گردد ، قانون کنترل مقاوم خطی د ر صورت برآورده شدن شرایط مورد نظر اثر عدم قطعیت ها و تفاوت بین سیستم غیر خطی و سیستم خطی سازی شده در موشک STT را حذف می کند و عملکرد مطلوب حاصل می گردد.

در این پایان نامه در فصل اول به کلیات تحقیق شامل هدف، پیشینه و روش کار تحقیق پرداخته می شود.در فصل د وم به طور مختصر مفهوم هدایت کنترل و جایگاه اتوپایلوت در دینامیک پر واز بررسی می گردد.

در فصل سوم روش های تطبیقی ، مقاوم و هوشمند در کنترل پرواز و قابلیت این روشها در تقابل با عدم قطعیت های ساختاری و پارامتری مورد بررسی قرار می گیرد. 

در فصل چهارم مدل سازی دینامیک موشک STT و رهیافت روش های کنترلی مورد بحث است. 

فصل پنجم که به طراحی و شبیه سازی و بررسی عملکرد کنترل کننده های طراحی شده اختصاص دارد و دارای دو بخش طراحی مجزاست.

در بخش اول که طراحی کنترل کننده مود لغزشی انتگرالی تطبیقی مدل مرجع است قانون کنترل ایدال طراحی شده به روش مود لغزشی با استفاده از تقریبگر RCMAC بطور مستقیم تقریب زده می شود. در این حالت علامت ضریب کنترل ورودی در مدل آفین موشک تعیین علامت وهرتغییر علامت به قواعد تطبیق اعمال می گردد.

دانلود پایان نامه طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده برمبنای روش مدل مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه طراحی سیستم کنترل مصون در برابر خطا بر پایه سیستم نروفازی و ترکیب چند سنسوری برای برج تقطیر

پایان نامه طراحی سیستم کنترل مصون در برابر خطا بر پایه سیستم نروفازی و ترکیب چند سنسوری برای برج تقطیر

دانلود پایان نامه طراحی سیستم کنترل مصون در برابر خطا بر پایه سیستم نروفازی و ترکیب چند سنسوری برای برج تقطیر

پایان نامه طراحی سیستم کنترل مصون در برابر خطا بر پایه سیستم نروفازی و ترکیب چند سنسوری برای برج تقطیر
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل2199 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل123

پایان نامه طراحی سیستم کنترل مصون در برابر خطا بر پایه سیستم نروفازی و ترکیب  چند سنسوری برای برج تقطیر


چکیده 

طراحی یک کنترلر مقاوم در برابر خطا و همچنین سیستم آشکارسازی و تشخیص خطا در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. یک کنترل مقاوم در برابر خطای فعال (اکتیو) بر مبنای کنترل مدل پیش بین و آشکارساز و تشخیص خطا ارائه شده است. ماژول آشکارساز و تشخیص خطا (FDI) با استفاده از روش های آماری و شبکه هوشمند طراحی گردیده است. در این پژوهش روش های آماری مانند PCA و ICA جهت کاهش ابعاد داده های سیستم توسط استخراج خصیصه های مهم، به کار گرفته شده اند. جهت آشکار سازی و تشخیص خطا، شبکه نرو-فازی برای هر رویداد خطایی توسط داده های کاهش یافته شده بدست آمده از فرآیند، آموزش می بیند. پس از آموزش ؛ ترکیب شبکه نرو -فازی و سیستم کاهش داده ICA و یا PCA به عنوان سیستم آشکارسازی و تشخیص خطا به کار گرفته می شود که اطلاعات خطا را به ناظر جهت تغییر فرمولاسیون کنترل مدل پیش بین (مانند تغییر مدل داخلی کنترلر) جهت تطبیق خطا و یا تغییر پارامترهای تابع هزینه کنترل مدل پیش بین می فرستد. با استفاده از این روش سرعت پاسخ دهی کنترل مدل پیش بین جهت تطبیق خطا افزایش می یابد با توجه به این نکته که کنترل مدل پیش بین می تواند به طور همزمان محدودیت ها بر روی متغیرها را مد نظر داشته باشد. جهت بررسی عملکرد و کارایی کنترل مقاوم در برابر خطای طراحی شده، این کنترلر بر روی برج تقطیر شبیه سازی شده آزمایش شده است و نتایج بدست آمده کارایی روش پیشنهادی را نمایش می دهد. 

مقدمه: 

سیستم های کنترل مدرن روز به روز به جهت احتیاج به عملکرد بهتر در صنایع مدرن، پیچیده تر می گردند. از طرف دیگر، خرابی اجزاء سازنده مانند خرابی محرک ها، سنسورها و کنترل ها اجتناب ناپذیر می باشد. خطاها می توانند دینامیک را تغییر دهند و باعث کاهش عملکرد سیستم و یا حتی ناپایداری آن گردند. بنابراین مقاوم بودن در برابر خطا در طراحی سیستم کنترل لازم به نظر می رسد. یک سیستم کنترل مقاوم در برابر خطا سیستم کنترلی می باشد که قابلیت تطبیق با خطای سیستم به صورت اتوماتیک را داشته باشد و کل سیستم را پایدار نگه دارد و در هنگام بروز خطا در اجزاء، عملکرد مطلوبی داشته باشد. 

روش های طراحی مقاوم در برابر خطا می توانند به صورت گسترده ای به دو نوع تقسیم گردند: روش های غیرفعال (پسیو) مانند روش های تطبیق خطای مقاوم و غیره، و روش های فعال (اکتیو) مانند جایابی مقادیر ویژه، مدل های چندگانه، روش های تطبیقی، شبه معکوس و غیره. در روش پسیو، کنترل ثابتی در طول حالت نرمال و دارای خطا به کار گرفته می شود، و روش های ارزیابی عملکرد مختلفی مانند تابع هزینه می توانند جهت توصیف عملکرد سیستم های حلقه بسته با بهره کنترلی ثابت مورد استفاده قرار گیرند. از طرف دیگر، سیستم مقاوم در برابر خطا بر پایه روش های اکتیو می توانند برای خطاها عوض گردند که این عمل یا با انتخاب یک قانون کنترلی از پیش محاسبه شده انجام می پذیرد و یا توسط ترکیب یک استراتژی کنترل جدید بهنگام صورت می گیرد. در این پژوهش از طراحی کنترل مقاوم در برابر خطای اکتیو استفاده شده است. 

تقریبا تمام سیستم های کنترل دارای محدودیت هایی می باشند، برای مثال، ورودی ها همیشه مقادیر کمینه و بیشینه ای دارند. همچنین، وقتی محرکی درست عمل نمی کند، به منظور دستیابی به اهداف کنترلی مانند ردیابی، فشار بیشتری بر روی محرک های سالم دیگر اعمال می گردد، که می تواند منجر به اشباع محرک ها گردد. بنابراین مدنظر قرار دادن محدودیت ها مانند محدودیت های ورودی در طراحی کنترل مقاوم در برابر خطا لازم به نظر می رسد. در این پژوهش تکنیک کنترل مدل پیش بین MPC به عنوان استراتژی کنترل به منظور در نظر گرفتن محدودیت ها به کار گرفته شده است . کنترل مدل پیش بین یک نوع از کنترل است که عمل کنترلی فعلی از حل بهنگام یک مسئله کنترل بهینه حلقه باز افق محدود در هر فاصله نمونه برداری، با استفاده از حالت فعلی پلنت به عنوان مقادیر اولیه ، بدست می آید؛ عمل بهینه سازی یک ترتیب کنترل بهینه را نتیجه می دهد و اولین کنترل در ترتیب به پلنت اعمال می گردد. یکی از مهمترین مزیت های کنترل مدل پیش بین توانایی آن در لحاظ نمودن محدودیت ها بر روی کنترل ها و حالت ها می باشد. همچنین، کنترل مدل پیش بین مقداری توانایی مقاوم بودن در برابر خطا را دارا می باشد. 

در این پژوهش، یک ساختار کنترل مقاوم در برابر خطا اکتیو بر پایه ترکیب کنترل مدل پیش بین با سیستم آشکار سازی و تشخیص خطا به منظور تطبیق خطا، طراحی گشته است. سیستم آشکار سازی و تشخیص خطا بر پایه ترکیب روش های آماری مانند PCA و ICA جهت کاهش ابعاد داده و شبکه نرو-فازی به منظور ترکیب داده ها و آشکارسازی و تشخیص و طبقه بندی خطاها، می باشد. اطلاعات خطا توسط ماژول آشکارسازی و تشخیص خطا به دست می آید و سپس به منظور تصحیح فرمولاسیون کنترل مدل پیش بین مانند مدل داخلی به منظور افزایش قابلیت مقاوم بودن در برابر خطا به کار می رود.

دانلود پایان نامه طراحی سیستم کنترل مصون در برابر خطا بر پایه سیستم نروفازی و ترکیب چند سنسوری برای برج تقطیر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,