خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
عایق كاری و گاز-26ص

عایقكاری و گاز مقدمه در حدود سالهای ۱۹۵۰ به دلیل كمبود منابع فلز و نیز مشكلات استفاده از مصنوعات‌ فلزی‌ نظیر حمل و نقل ،‌خوردیگ‌و جوشكاری و سبب مطالعه جهت جایگزینی‌ محصولات به جای فولاد شد اولین جایگزین‌ها pvc بودند از این پس بحثی به نام پلیمر‌ها آغاز شد پلی‌‌اتیلن‌ كه نوعی پلیمر است و با فرمول ساختمانی‌ C2H4 C2H4C2H4 می‌باشد كه استفاده از این

دانلود عایق كاری و گاز-26ص

عایقكاری و گاز
دسته بندیplan پلان
فرمت فایلdoc
حجم فایل22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل26

عایقكاری و گاز
مقدمه 
در حدود سالهای ۱۹۵۰ به دلیل كمبود منابع فلز و نیز مشكلات استفاده از مصنوعات‌ فلزی‌ نظیر حمل و نقل ،‌خوردیگ‌و جوشكاری و سبب مطالعه جهت جایگزینی‌ محصولات به جای فولاد شد اولین جایگزین‌ها pvc بودند از این پس بحثی به نام پلیمر‌ها آغاز شد.
پلی‌‌اتیلن‌ كه نوعی پلیمر است و با فرمول ساختمانی‌ C2H4- C2H4-C2H4 می‌باشد كه استفاده از این لوله‌ها حداكثر‌ كشورها معمول شده است.

و همه ساله‌با تحقیقاتی‌ كه در مورد رزین‌های پلی‌لتیلن‌ در آزمایشگاهها انجام می‌شود و روز به روز به كیفیت‌ لوله‌های پلی‌اتیلن‌ افزوده می‌شود.در ایران در تمام شهرها و روستاها به تازگی گاز‌رسانی‌ می شوند.تمام خطوط پلی‌اتیلن است

مشخصات شبكه‌ از نظر فشار گاز
گاز خــروجـی‌ از پــالایـشگاه های تقویت فشار‌ در خطوط انتقال‌دارای فشاری بین ۷۰۰-۱۵۰ psi می‌باشد كه در ایستگاههای ( Catygete Station) تا فشار ۲۵۰ كم می‌شود و وارد خطوط تغذیه‌ می‌شود اكثر لوله‌های شبكه اغذیه‌ از نوع فولادی‌ و یا پوشش پلی‌ اتیلن‌ است.

خطوط تغذیه‌ با فشار ۲۵۰ psi برای استفاده‌ مشتركین‌ كم مصرف‌ وارد ایستگاههای TBS می‌شود كه در این ایستگاهها‌ تا فشار ۶۰ psi كاهش می‌یابد.
هر یك از ایستگاهها‌ی فشار‌درون شهری TBS با فشار ۶۰ psi تإمین كنند. یك منطقه‌ است با حدود ۵۰۰ مشترك است این انشعابات خطوط پلی‌اتیلن‌ با فشار ۶۰ psi و با لوله‌های با قطر‌ ۲۵ می‌باشد. كاربرد لوله‌های پلی‌اتیلن در داخل‌ ساختمانها به دلیل مسائل‌ ایمنی‌ ممنوع است.

جوشكاری‌ لوله‌های پلی‌اتیلن : 
برای اتصال لوله های پلی‌اتیلن راههای بخصوصی وجود دارد اتصال آنها آنها اسانتر از فولادی است امروزه در كشورها از روش الكترو‌فیوژن‌ در اتصال‌ و جوشكاری‌ پلی‌اتیلن استفاده می شود در این روش كه تجهیزات و اتصالات‌ مخصوص‌به خود دارد از انرژی الكتریكی و خاصیت ترموپلاست‌ بودن پلی‌اتیلن است.

جوشكاری این لوله‌ها نیاز به وقت و رعایت‌ تمامی شرایط‌ وابسته دارد مكانیزم‌ اصلی‌جوشكاری به این صورت است كه محل جوش و اتصالات‌ حرارت داده می‌شوند و این حرارت سبب نرم و خمیری شدن لوله اتصال‌شده و پس از سرد شدن كامل به هم چسبیده به طوری كه لوله و اتصال یكی می‌شوند.

دمای نرم و خمیری شدن لوله‌ها مـی‌بـاشــد كه این حرارت ‌در روش ا

لكترو فیوژن به وسیله دستگاه الكترو‌فیوژن و اتصالات‌ خاص این روش تولید می‌شود.
دستگاه الكترو‌فیوژن : این دستگاه برای جوشكاری‌ پلی‌اتیلن ساخته شده است و كاملاً خودكار است ابعاد دستگاه در حدود‌ ۴۰cm * 30 *30 كه اطراف آن یك بعنوان دستگیره نیز عمل‌می‌كند قرار دارد دستگاه دارای‌ یك صفحة دیجیتال‌و یك قلم نوری است كه این قلم‌ قادر است با خواندن اطلاعات روی باركد ولتاژ‌ مورد نیاز راه توجه‌ به زمان كه خود آن را محاسبه‌می‌كند اتصال اعــمال‌ نمـاید‌ و در پایان‌ زمان جریان الكترسیته را قطع می‌كند.

اتصالات : اتصالات مختلفی در لوله گذاری با لوله‌ پلی‌اتیلن‌ وجود دارد كه برای اتصال آنها از روش الكتروفیوژن‌ همگی با استانداردهای‌ مخصوص‌ و مرتبط با دستگاه الكترو‌فیوژن را داشته است المنت‌ها در اتصالات‌ بین جدار خارجی‌ و داخلی قرار دارند‌ تمامی اتصالات‌ دارای دو فیش یا ترمینال است كه به وسیله آن به دستگاه متصل می‌شوند و همانطور كه اشاره شد دارای باركد مخصوص بوده كه با استفاده از قلم نوری دستگاه‌ قرائت می‌گردد.

نوع اتصالات پلی‌اتیلن : ۱ ـ بوشن یا كوپلر ۲ ـ ریدیوس‌یا تبدیل
۳ ـ درپوش‌یا پك ۴ـ سه‌راهی ۵ ـ زانو ۶ ـ زین این اتصالات برای انشعاب‌ استفاده می‌شود المنت‌ در اتصال زین در سطح خارجی‌قرار دارد.

۷ ـ تی‌اف (TF ) : از این اتصال برای متصل‌كردن شبكه فولادی‌و پلی‌اتیلن استفاده می‌شود.
۸ ـ شیر ( Valve ) 
جوشكاری الكتروفیوژن : برای انجام یك جوش الكترو‌فیوژن ۱۰ مرحله‌ را طی‌می‌كنیم كه این مراحل‌عبارتند از : 
۱ ـ لوله اتصال‌ها و دستگاه را كنترل كنیم.
۲ ـ دو سر لوله را به صورت كاملاً گونیا برش زد.
۳ ـ محلی كه قرار است جوشكاری شود و نیز مقداری از آن را با استفاده از Scra per تراش دهیم.

۴ ـ استفاده از حلال مناسب‌ و شست‌شوی محل جوشكاری‌ با استفاده از استن.
۵ ـ در این مرحله بایستی‌ به گونه‌ای بر روی لوله‌ مشخص نمائیم‌ كه لوله تا چه جائی‌ داخل اتصال‌شود.
۶ ـ اجزاء جوش را به یكدیگر متصل‌ كرده ۷ ـ اجزاء جوش را به طور دقیق‌ و صحیح‌ درون گیره مخصوص قرار داد. ۸ ـ فیشهای دستگاه را به دو ترمینال‌ اتصال متصل كرده‌ و براساس دستور العمل‌ مربوط جریان برق را در مدت زمان از پیش تعیین شده به دو سر‌سیم پیچ‌ اتصال داده اعمال می‌نمائیم.
۹ ـ یاد‌داشت‌ زمان سرد شدن و رعایت دقیق آن 
۱۰ ـ كنترل عملكرد شاخه‌ها

آزمایشات مخرب : 
a : تست تركیدگی‌ سریع : یكی از اتصالات جوشكاری برش زده می شود و یك سر آن كپ‌خورده و از سر دیگر آن آنقدر آب به اتصال تزریق‌كرده تا باعث‌تركیدگی شود اگر تركیدگی‌ در لوله باشد‌ جوش مورد قبول است و اگر در اتصال رد می‌شود.
b : تست هیدروستاتیك : در این تست جوش وارد یك حمام آب گرم در ۸۰c می‌كنیم و آب را تا فشار ۲۰ psi وارد می‌كند و تا ۱۶۴ hr ساعت در حمام نگهداری می‌كنند و سپس نسبت‌ به تركیدگی‌ چك می‌كنند.

۲ ـ آزمایش غیر‌مخرب : ازمایش غیر‌مخرب بر روی لوله پلی‌اتیلن انجام می‌شود..

تست عایق و عایقكاری قبل از لوله ‌ گذاشتن لوله‌ها در كانال :
زمانی كه لوله آماده قرار گرفتن در كانال می‌باشد، هم محل‌هایی كه عایق ندارد یعنی سرجوشها و هم محل‌هایی كه عایق ضعیفی دارند باید نوار پیچی شوند شیوه كار به صورت زیر می‌باشد ابتدا‌ آزمایش دستگاه منفذ‌یاب‌ ( هالیدی ـ دتیكتور ) به منظور یافتن نواقص پوشش آزمایش‌ مزبور باید در ۱۰۰ درصد سطح لوله پوشش دار با دستگاهی‌ كه قبلاً مورد تائید قرار گرفته است انجام گیرد

،‌ ولتاژ آزمایش بین ۱۰ تا ۱۵ كیلو‌ ولت باید تنظیم گردد. ضمناً سرعت حركت‌ الكترود دستگاه بر روی لوله نباید بیش از ۳/۰ متر در ثانیه‌باشد.
پس از آنكه محل‌های زخمی عایق‌ پیدا شد آن قسمتها پخ می‌خورد و كاملاً صاف‌ می‌شود سپس پرایمر زده می شود و بعد از آتن هم نوار پیچی می‌شود. نوار هم به اینگونه كه ۵۰% هر قسمت از نوار روی ۵۰% قسمت نوار زیرین را بپوشاند.

سرجوشها هم به همین ترتیب‌ ابتدا پرایم زده می‌شود و بعد نوار پیچی می‌شود ضمناً قابل توجه آنكه در بعضی‌ مواقع به دلیل‌ وجود موانع نمی‌توان بعضی‌جوشها را بالای كانال حوش داد و باید داخل‌كانال‌ جوشكاری شود. به محل‌هایی در كانال‌ به این منظور كانكشن‌گفته می‌شود.

گذاشتن‌لوله‌های جوشكاری شده و نوار‌ پیچی شده به داخل كانال
كف و دیواره كلیه كانالها‌ قبل از لوله‌گذاری بایستی‌ تسطیح و رگلاژ شده و از خرده‌سنگ و مواد زائد پا

جهت گذاردن لوله در كانال در كانال بایستی‌ از كلیة وسائل‌ مناسب بانداره كافی از قبیل قرقره ، بالشتك، بالا بر‌ تسمه‌ای و غیره‌ زیر نظر ناظر استفاده شود. بطوریكه هیچ‌گونه آسیبی به عایق لوله‌ها نرسد.

پر كردن كانالها‌ بعد از لوله‌گذاری
قبل از پر كردن كانالها‌ بایستی عملیات زیر انجام شده باشد : 
الف ـ تغییر فیلم و تائید‌ جوشها 
ب ـ تكمیل عایق‌سربندها 
ج ـ آزمایش عایق لوله‌ها بوسیله منفذ‌یاب و ترمیم‌ محلهای معیوب
د ـ برداشت اطلاعات‌ از كار اجرا شده جهت تهیه نقشه‌های و یا ( از بیلت ) 
آزمایش مقاومت و نشتی‌خطوط شبكه‌ طبق مشخصات فنی
آزمایشات زیر بعد از اتمام عملیات لوله‌گذاری و قبل از بهره‌برداری آنها انجام می‌گردد:
الف ) آزمایش مقاومت لوله ب ) آزمایش نشتی

ج ) آزمایش عدم وجود هوا در خطوطی‌ كه با فشار بیشتر از ۵ كیلو‌گرم كار می‌كند.
آزمایش مقاومت لوله‌ به این شكل است كه لوله را با هوای فشرده پر می‌كنند سپس‌ سر رأس هر ساعت فشار و درجه حرارت‌ خوانده می‌شود برای مدت ۴ ساعت.
هدف از آزمایش نشتی نداشتن افت فشار در لوله‌ می باشد كه ابتدا برای مدت ۲۴ فشار و دمای لوله یكنواخت می‌شود. سپس در مدت‌ ۱۹۲ ساعت این آزمایش انجام می‌شود.
آزمایش عدم‌ وجود هوا در لوله به كمك تغییر حجم آب‌ تزریق شده در داخل لوله‌ انجام می‌گیرد كه بر طبق استاندراد‌ها و فرمولهای این بخش صورت می‌گیرد.

پس از تائید‌ كلیة آزمایشهای فوق بایستی‌ خط لوله‌ از آب تخلیه‌ و خشك می‌گردد . پس‌از تخلیه آب داخل لوله پیگ زده می‌شود. سپس با نیتروژن یا گازهای‌ بی‌اثر‌ رطوبت لوله‌ را كاملاً تخلیه می‌كنند.

۱- تجهیز كارگاه
۲- تهیه نقشه اجرائی و تعیین مسیر لوله گذاری و پیاده نمودن آن
۳- شكافتن آسفالت
این عمل پس از تعیین مسیر و بوسیله ماشین آسفالت شكافی یا كمپرسور انجام می شود.

۴- حفر كانال (تراشه)
كندن كانال بوسیله بیل و كلنگ و ابزار دستی انجام می شود.
حداقل عمق كانال یكصدو ده سانتیمتر بعلاوه قطر لوله و عرض آن برابر چهل سانتیمتر بعلاوه قطر لوله مطابق نقشه استاندارد شماره SM-6021/NO.4 خواهد بود.
۵- زنگ زدائی و عایقكاری لوله ها

۶- روش بارگیری، حمل و تخلیه لوله های عایقكاری شده- شیرها و اتصالات
۷- دسته كردن، ریسه چیدن و ردیف كردن لوله
۸- آماده سازی لوله ها قبل از جوشكاری

عایقكاری گرم و سرد شبكه های گازرسانی
۱- زنگ زدائی سطح لوله ها
لوله ها باید با یكی از روشهای شن زنی و یا ساچمه زنی از آثار زنگ، پوسته مواد روغنی، كثافات و غیره كاملاً پاك شود.
جنس شن- از نوع سیلیكا

درجه خلوص- فاقد خاك
قطر ذرات- بین ۱۶/۱ تا ۳۰/۱ اینچ
سختی ذرات- پس از یكبار استفاده باید حداكثر ۱۰ درصد از ذرات خورده شده باشد.
۲- پرایمر زنی اولیه
پرایمر در هوای بارانی و مه سنگین در كارگاههای غیر سرپوشیده مجاز نمیباشد.
پرایمر زنی بلافاصله بعد از تمیز كردن سطح لوله و پس از گردگیری ناشی از شن زنی باید انجام شود.
۳- عایقكاری نوارهای عایقی
۴- آزمایشات و تعمیر پوشش

تمام قسمتهای لوله قبل از نوارپیچی خارجی باید بوسیله دستگاه منفذیاب (هالیدی- دیتكتور) كه مورد تائید ناظر نیز قرار گرفته است آزمایش شود. سرعت حركت الكترود دستگاه بر روی لوله نباید بیش از ۳/۰ متر در ثانیه باشد. بمنظور جلوگیری از آسیب دیدن لوله لازم است الكترود بر روی هیچیك از قسمتهای لوله توقف ننماید.

۵- عایقكاری گرم
۱ـ عایقكاری گرم 
۱-۱ عملیات اصلی عایقكاری شاخة های لوله باید در كارگاه و نه در محل لوله گذاری انجام گیرد.

۲ـ۱ شرایط محیط برای عایقكاری
در كارگاههای غیر سر‌پوشیده ، عایقكاری‌ در هوای بارانی و مه‌سنگین مورد تائید نمی‌باشد. در كارگاههای‌ سر‌پوشیده و غیر‌سر‌پوشیده درجة محیط‌ نباید از ۵ درجة سانتیگراد پائینتر باشد.
۳ـ۱ وسائل مورد نیاز عملیات عایقكاری گرم
دستگاه پرایمر‌زنی ثابت
دستگاه قیر‌پاشی و نوار پیچ ثابت
مخزن مخصوص ذوب قیر‌ كه مجهز‌ به حرارت‌ سنج مناسب‌برای كنترل درجة حرارت باشد، علاوه بر آن در محل خروجی‌ مخزن ذوب‌ قیر باید نوری مخصوص نصب‌شده باشد تا عمل‌ فیلتراسیون را انجام دهد.

كیفیت وسایل فوق باید قبل از شروع عملیات مورد تائیدناظر قرار گرفته باشد.
مخزن ذوب قیر باید مجهز به دستگاه بهم‌زن مكانیكی بوده و ترجیحاً ترموستات داشته باشد تا بتواند با كم و زیاد نمودن سوخت درجة حرارت ،‌ را ثابت نگه دارد.

۴ـ۱ قیر‌پاشی و نوار پیچی
قیر‌پاشی و نوار پیچی تواماً و با ماشین انجام می‌گیرد.
وزن تكه‌‌های قیر خورده شده برای ذوب معمولاً در حدود ۲ كیلوگرم بوده و در هر حال نباید از ۱۰ كیلوگرم تجاوز نماید.
قیر را باید بر روی سكوی تمیز سیمانی‌ خورد نموده‌ و از آلودگی‌ آن با مواد خارجی‌ مثل خاك و غیر‌ه خود‌داری نمود.
۲ ـ عایقكاری دوبله

در قسمتهائی از لوله از جمله در محل تقاطع با كانال آب ، نهرها،‌ قناتها ، رودخانه‌ها و راه آهن جاده‌ها و اتوبان‌ها ،‌ عایقكاری دوبله لازم است و باید به شرح زیر عمل شود.
ابتداً پس از پرایمر‌زنی‌ باید لوله را با یك لایه نوار پشم شیشه زیرین و قیر بدون نوار خارجی عایقكاری نمود. سپس در حالی كه لایة قیری‌ كاملاً سرد نشده است ،‌ لازم است با لایة دیگری از قیر‌نوار زیرین و نوار خارجی‌ عایقكاری نمود. ضخامت‌ پوشش‌ دوبله باید حداقل ۶ میلیمتر باشد. ( اینچ )

۳ ـ آزمایشات و تغییر پوشش در عایقكاری گرم 
۱-۳ انجام آزمایشات و ابزرسی هایی كه باید در حضور ناظر و یا توسط خود‌ ناظر طرح بر روی لوله انجام شود به شرح زیر می‌باشد : 
الف ـ بازرسی عینی ظاهر‌پوشش لوله

ب ـ آزمایش با دستگاه‌ منفذیاب‌ ( هالیدی ـ دیتكتور ) به منظور یافتن نواقص پوشش آزمایش مزبور باید در ۱۰۰ درصد سطح لوله پوشش داربا دستگاهی كه قبلاً مورد تائید قرار گرفته است انجام گیرد ،‌ ولتاژ آزمایش بین ۱۰ تا ۱۵ كیلو‌ ولت باید تنظیم گردد.
( سرعت حركت الكترود دستگاه بر روی لوله نباید بیش از ۳/۰ متر در ثانیه باشد.
۴ ـ‌ عملیات عایقكاری پس از جوشكاری لوله‌ها در كنار كانال

۱-۴ پس از جوشكاری لوله می‌بایستی قطعات سرباره جوش‌ كند شود و پس از اینكه با برس سیمی قسمت‌های لخت انتهای لوله و قسمت جوشكاری شده لوله از بقایای زنگ و مواد خارجی پاك گردید. بوسیلة نوار پلاستیكی مخصوص كه چسب آن از نوع قیری است عایقكاری گردد. جهت اینكار باید حدود ۱۵ سانتیمتر نوار خارجی پوشش لوله در طرفین محل جوشكاری شده كاملاً كنده شود و سطح قیر به سمت محل جوشكاری‌ شده به وسیلة سمباده شیب داده شود.
در مرحلة بعدی لازم است سطح قیر و سطح لخت لوله و محل جوش به وسیلة پرایمر‌ مخصوص نوار پلاستیكی با برس آغشته‌ گردد. در این مورد باید كاملاً دقت نمود كه از پرایمر‌ قیر‌ لوله اشتباهاً استفاده نگردد.

دانلود عایق كاری و گاز-26ص


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
طرز عمل آهن های خاكستری

چکیده آهن های خاکستری گروهی از چدنها هستند که گرافیت ورقه را در طول انجماد تشکیل می دهند در مقابل شکل شناسی گرافیت گلوله ای آهن های شکل پذیر و نرم گرافیت ورقه در آهن های خاکستری در یک قالب با ریزساختاری که توسط عمل ترکیب و گرما مشخص می شود، پخش می گردد ریزساخت معمول آهن خاکستری یک قالب پرلیت با ورقه های گرافیت که در سرتاسر پخش شده است می باشد ب

دانلود طرز عمل آهن های خاكستری

طرز عمل آهن های خاكستری
دسته بندیplan پلان
فرمت فایلdoc
حجم فایل5 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل3

چکیده :

آهن های خاکستری گروهی از چدنها هستند که گرافیت ورقه را در طول انجماد تشکیل می دهند. در مقابل شکل شناسی گرافیت گلوله ای آهن های شکل پذیر و نرم. گرافیت ورقه در آهن های خاکستری در یک قالب با ریزساختاری که توسط عمل ترکیب و گرما مشخص می شود، پخش می گردد.

ریزساخت معمول آهن خاکستری یک قالب پرلیت با ورقه های گرافیت که در سرتاسر پخش شده است می باشد. برحسب ترکیب، آهن خاکستری معمولاً شامل ۵/۲% تا ۴% کربن (c) 1% تا ۳% سیلیسیوم (si) و اضافاتی از منگنز بسته به ریزساخت مطلوب می باشد. (به اندازه حداقل ۱/۰% منگنز در آهن خاکستری که دارای بیشترین جزء آهن است و حداکثر ۲/۱% در پرلیت). دیگر عناصر آلیاژی شامل نیکل، مس، مولیبدنیوم و کُرُم است.

 

طرز عمل آهن های خاکستری (gray irons) :

چکیده :

آهن های خاکستری گروهی از چدنها هستند که گرافیت ورقه را در طول انجماد تشکیل می دهند. در مقابل شکل شناسی گرافیت گلوله ای آهن های شکل پذیر و نرم. گرافیت ورقه در آهن های خاکستری در یک قالب با ریزساختاری که توسط عمل ترکیب و گرما مشخص می شود، پخش می گردد.

ریزساخت معمول آهن خاکستری یک قالب پرلیت با ورقه های گرافیت که در سرتاسر پخش شده است می باشد. برحسب ترکیب، آهن خاکستری معمولاً شامل ۵/۲% تا ۴% کربن (c) 1% تا ۳% سیلیسیوم (si) و اضافاتی از منگنز بسته به ریزساخت مطلوب می باشد. (به اندازه حداقل ۱/۰% منگنز در آهن خاکستری که دارای بیشترین جزء آهن است و حداکثر ۲/۱% در پرلیت). دیگر عناصر آلیاژی شامل نیکل، مس، مولیبدنیوم و کُرُم است.

کاهش میزان سیلیسیوم و میزان کل کربن یا با افزودن عناصر آلیاژی معمول ترین عملیات گرمایی در آهن خاکستری بازپخت یا تمپرینگ و آزاد کردن فشار است.

ترکیب شیمیایی یک پارامتر مهم دیگر است که بر عملیات گرما در چدن های خاکستری و سیلیسیوم اثر می گذارد. برای مثال: قابلیت انحلال کربن را کاهش و درجه انتشار کربن را در آستنتیت را افزایش می دهد و معمولاً واکنش های مختلف را در طول عملیات گرما سرعت می بخشد. سیلیسیوم نیز دمای سخاتار آستنیتکی را تا حد زیادی بالا برده و میزان کربن ترکیبی را کاهش می دهد. (حجم استحکام یا سخت کاری شدن) در مقابل منگنز دمای ساختار آستنتیکی را پایین می آورد و قابلیت سخت شدن را افزایش می دهد. آن همچنین قابلیت انحلال کربن را افزایش و انتشار کربن را در آستنتیک کاهش داده و میزان کربن ترکیب شده را افزایش می دهد. به علاوه، منگنز تبدیل به آلیاژ شده و کاربید پرلیت را تثبیت می کند و از این رو میزان پرلیت را افزایش می دهد.

گداختگی (تمپرینگ) :

عملیات گرما اغلب برای آهن خاکستری بکار می رود به استثناء آهن در کاهش فشار که همان گداختگی یا بازپخت است. گداختگی آهن خاکستری شامل گرما دادن به آهن توصیه می گردد.

تمپرینگ (گداختگی) متوسط یا کامل :

این عمل معمولاً در دماهای بین ۷۹۰ و ۹۰۰ درجه سانتیگراد (۱۴۵۰ و ۱۶۵۰ درجه فارنهایت) انجام می شود. این عملیات وقتی استفاده می شود که یک گداختگی تبدیل به آهن بدلیل میزان آلیاژ بالا در آهن خاصی بی اثر باشد. در هر حال توصیه می شود که میزان تأثیر دماهای زیر ۷۶۰ درجه سانتیگراد (F 1400) را قبل از اینکه دمای گداختگی بالا به عنوان بخشی از رویه استاندارد پذیرفته شود، آزمایش کنید.

حفظ زمان قابل مقایسه با زمانهای استفاده شده در گداختگی تبدیل به آهن معمولی بکار گرفته می شوند. وقتی که از دماهای بالا در گداختگی متوسط استفاده می شود، ریخته گری باید به آرامی از طریق ناحیه تبدیل از حدود ۷۹۰ تا ۶۷۵ درجه سانتیگراد (۱۴۵۰ تا ۱۲۵۰ درجه فارنهایت) سرد گردد.

تمپرینگ (گداختگی تبدیل به گرافیت) :

اگر ریزساختار آهن خاکستری شامل ذرات کاربید بزرجگ باشد دماهای تمپرینگ بالاتر مورد نیاز است. گداختگی تبدیل به گرافیت ممکن است به سادگی برای تبدیل کاربید بزرگ به پرلیت و گرافیت عمل کنند. اگرچه در بعضی موارد کاربرد انجام عمل گداختگی تبدیل به آهن برای فراهم کردن قابلیت تراش حداکثر ممکن است مطلوب باشد.

محدوده دما برای طبیعی سازی آهن خاکستری تقریباً ۸۸۵ تا ۹۲۵ درجه سانتیگراد (۱۶۲۵ تا ۱۷۰۰ درجه فارنهایت) است. دمای تبدیل به آستنتیک تأثیر زیادی بر ریزساختار و بر ویژگی های مکانیکی مانند قدرت کشش و سختی دارد.

قدرت کشش و سختی ریخته گری آهن خاکستری طبیعی شده بستگی به پارامترهای زیر دارد:

ـ میزان کربن ترکیبی

ـ فاصله و فضای پرلیت (فاصله بین صفحات محکم شده)

ـ شکل شناسی گرافیت

ـ شکل شناسی گرافیت تا حد زیادی در طول طبیعی سازی تغییر نمی کند و اثر آن بر سختی و قدرت کشش در این بحث در مورد طبیعی سازی حذف می گردد.

میزان ترکیب کربن با دمای طبیعی سازی (آستنتیک) و ترکیب شیمیایی ریخته گری مشخص می شود. دمای طبیعی سازی بالاتر قابلیت انحلال کربن را در آستنتیک افزایش می دهد. (یعنی حجم محکم سازی در پرلیت حاصل). حجم محکم سازی بالاتر در عوض هم سختی و هم قدرت کشش را افزایش می دهد. ترکیب آلیاژ ریخته گری آهن خاکستری نیز بر قابلیت انحلال کربن در آستنتیک اثر می گذارد. بعضی از عناصر قابلیت انحلال کربن را افزایش می دهند و بعضی آن را کاهش می دهند. عناصر دیگر اثری بر روی آن ندارند. میزان کربن قالب از اثرات ترکیبی عناصر آلیاژی تعیین می شود.

دانلود طرز عمل آهن های خاكستری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
ریخته گری

ریخته‌گری (به انگلیسی Casting) فن شکل دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب، ریختن مذاب در محفظه‌ای به نام قالب و آنگاه سرد کردن و انجماد آن مطابق شکل محفظه قالب می‌باشد این روش قدیمی‌ترین فرایند شناخته شده برای بدست آوردن شکل مطلوب فلزات است اولین کوره‌های ریخته‌گری از خاک رس ساخته می‌شدند و لایه‌هایی از مس و چوب به تناوب در آن چیده می‌شد ریخته گری

دانلود ریخته گری

ریخته گری
دسته بندیمواد و متالوژی
فرمت فایلdoc
حجم فایل50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل45

ریخته‌گری (به انگلیسی: Casting) فن شکل دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب، ریختن مذاب در محفظه‌ای به نام قالب و آنگاه سرد کردن و انجماد آن مطابق شکل محفظه قالب می‌باشد. این روش قدیمی‌ترین فرایند شناخته شده برای بدست آوردن شکل مطلوب فلزات است. اولین کوره‌های ریخته‌گری ازخاک رس ساخته می‌شدند و لایه‌هایی از مس و چوب به تناوب در آن چیده می‌شد.

ریخته گری در حوزه‌های متفاوت علم، هنر و فناوری مطرح است. به هر میزان که ریخته‌گری از حیث علمی پیشرفت می‌کند، ولی در عمل هنوز تجربه، سلیقه و هنر قالب ساز و ریخته‌گر است که تضمین کننده تهیه قطعه‌ای سالم و بدون عیب است. این فن از اساسی‌ترین روشهای تولید می‌باشد. به دلیل اینکه بیشتر از ۵۰ درصد از قطعات انواع ماشین آلات به این طریق تهیه می‌شوند. فلزاتی که خاصیت پلاستیک کمی دارند با قطعاتی که دارای اشکال پیچیده هستند، به روش ریخته‌گری شکل داده می‌شوند.

از دیدگاه نوع قالب روش‌های ریخته‌گری به دو دسته تقسیم می‌شوند: ریخته‌گری در قالبهای تکبار (Expendable Molds) و در قالبهای دایمی (Permanent Molds).

اما ریخته‌گری با توجه به تکنولوژی و مجموعه تجهیزاتی که در قالب گیری دخیل هستند شامل موارد زیر می‌شود: ریخته گری در قالب ماسه‌ای، ریخته گری به روش ریژه (قالب‌های فلزی)، ریخته گری در قالب فلزی و با فشار کم، ریخته گری در قالب فلزی و با فشار بالا، دیزاماتیک، ریخته گری دقیق، ریخته گری در قالب‌های کوبشی و غیره. هر یک از موارد فوق دارای کاربردی است، که با توجه به میزان تولید قطعه، کیفیت مورد نظر آن، ابعاد و جنس قالب، از هر یک از این روشها استفاده می‌شود.

دانلود ریخته گری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
چدن چكش خوار

چُدَن به آلیاژهایی از آهن و کربن که بین ۲٫۱الی ۶٫۲ درصد کربن داشته باشند، گفته می‌شود رنگ مقطع شکست این آلیاژ به عنوان شناسه نامگذاری انواع مختلف آن به کار می‌رود بیش از ۹۵ درصد وزنی چدن را آهن تشکیل می‌دهد و عناصر آلیاژی اصلی آن کربن و سیلیسیم هستند به طور معمول بین ۲٫۱ تا ۴ درصد کربن و ۱ تا ۳ درصد سیلیسیم دارد و به عنوان آلیاژی سه‌گانه شناخته می

دانلود چدن چكش خوار

چدن چكش خوار
دسته بندیمواد و متالوژی
فرمت فایلdoc
حجم فایل8 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل6

چُدَن به آلیاژهایی از آهن و کربن که بین ۲٫۱الی ۶٫۲ درصد کربن داشته باشند، گفته می‌شود. رنگ مقطع شکست این آلیاژ به عنوان شناسه نامگذاری انواع مختلف آن به کار می‌رود. بیش از ۹۵ درصد وزنی چدن را آهن تشکیل می‌دهد و عناصر آلیاژی اصلی آن کربن و سیلیسیم هستند. به طور معمول بین ۲٫۱ تا ۴ درصد کربن و ۱ تا ۳ درصد سیلیسیم دارد و به عنوان آلیاژی سه‌گانه شناخته می‌شود. با این وجود، انجماد آن از روی دیاگرام فازی دوتایی آهن-کربن بررسی می‌شود. جایی که نقطه یوتکتیک در دمای ۱۱۵۴ درجه سانتی گراد و ۴٫۳ درصد کربن اتفاق می‌افتد که حدود ۳۰۰ درجه کمتر از نقطه ذوب آهن خالص است. چدنها، به استثنا نوع داکتیل، ترد هستند و به دلیل نقطه ذوب پایین، سیالیت، قابلیت ریخته گری، ماشین کاری، تغییرشکل ناپذیری و مقاومت به سایش به موادی مهندسی با دامنه وسیعی از کاربرد تبدیل شده و در تولید لوله‌ها، ماشینها، قطعات صنعت خودرو مانند سرسیلندر، بلوک سیلندر و جعبه دنده به کار می‌روند. چدن همچنین به تضعیف و تخریب ناشی از اکسایش (خوردگی) مقاوم است.

تولید چدن

چدن از طریق ذوب مجدد سنگ آهن به همراه آهن و فولاد قراضه بدست می‌آید و با طی مراحلی برای حذف عناصر ناخواسته مانند فسفر و گوگرد همراه است. بسته به نوع کاربرد، میزان کربن و سیلیسم تا حد مطلوب (به ترتیب ۲ تا ۳٫۵ و ۱ تا ۳ درصد وزنی) کاهش داده می‌شوند. سایر عناصر نیز حین ریخته گیری و قبل از شکل گیری نهایی، به مذاب افزوده می‌شوند. چدن به جز موارد خاص که در کوره بلند موسوم به کوره کوپل ذوب می‌شود، عمدتاً در کوره‌های القای الکتریکی تولید می‌گردد. پس از تکمیل ذوب، مذاب به کوره نگهدارنده یا قالب ریخته می‌شود.

دانلود چدن چكش خوار


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی

پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی

دانلود پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی

پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل789 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل147

پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی


چکیده

در این پژوهش، چگونگی طرح و پیادهسازی سیستم تشخیص تهاجم به شبکه های رایانهای مبتنی بر ساختار شبکه های عصبی ارائه شده است. استفاده از شبکه عصبی در این سیستمها باعث بالا رفتن انعطاف پذیری سیستم میشود. از سوی دیگر، بکارگیری شبکه عصبی، سیستم را قادر به یادگیری رفتار حملات میکند، تا بتواند بدون نیاز به بهنگام سازی قادر به تشخیص حملات جدید شود. در این پژوهش از دو شبکه عصبی ایستا و پویا (Elman و MLP) استفاده و در پایان، نتایج عملکرد این دو سیستم با هم مقایسه شده است. شبکه های MLP دولایه و سه لایه به ترتیب قادر به شناسایی 90/99% و 91/41% حملات بودند. شبکه های  Elman دولایه و سه لایه نیز به ترتیب قادر به شناسایی 91/37% و 89/94% حملات بودند. 

مقدمه

شبکه های کامپیوتری علیرغم منافعی از قبیل اشتراک قدرت محاسباتی و منابع، خطراتی را نیز خصوصا در زمینه امنیت سیستم به همراه آورده اند. در طی دو دهه اخیر تلاشهای تحقیقاتی فراوانی در زمینه امنیت شبکه صورت گرفته و تکنیک های مختلفی برای ساختن شبکه های امن ارائه شدهاند. در این پایان نامه عملکرد دو شبکه عصبی تحت سرپرست MLP و Elman  در تشخیص تهاجم به شبکه های رایانه ای بررسی شده است. در فصل 1 کلیات این پژوهش شامل هدف، تحقیقات انجام شده و نحوه انجام پژوهش بررسی شده است. در فصل 2 توضیحاتی در خصوص شبکه های عصبی MLP و Elman  و نحوه آموزش این شبکه ها ارائه شده است. در فصل 3 سیستمهای تشخیص تهاجم، به همراه انواع و نحوه کار آنها بررسی شده است. همچنین در مورد برخی انواع حملات قابل تشخیص توسط این سیستمها نیز توضیحاتی ارائه شده است. در فصل 4 در خصوص داده های آموزش و آزمون KDD CUP 99 و همچنین نحوه پیش پردازش این داده ها، جهت تبدیل آنها به قالب مورد قبول شبکه عصبی، توضیحاتی ارائه شده است. در فصل 5 سیستم های تشخیص تهاجم مبتنی بر شبکه های عصبی ایستا و پویای MLP و Elman  توضیح داده شدهاند و سپس عملکرد این شبکه ها در تشخیص حملات و دستهبندی آنها به 5 گروه خروجی، بررسی و مقایسه شده است. در پایان فصل 6 به نتیجه گیری، بیان پیشنهادات و نیز ارائه پیوست های لازم پرداخته است. 

فصل اول

کلیات 

1-1 هدف 

با رشد تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت، کاربرد شبکه های رایانه ای در حال افزایش است و در نتیجه تهدیدات حملات رایانه ای نیز گسترش می یابد. در برخی موارد خسارات ناشی از حملات رایانه ای برای سازمان ها به میلیونها دلار میرسد و حتی گاهی مواقع این خسارات جبران ناپذیر هستند. بنابراین، امروزه تشخیص تهاجم بیشتر از هر زمان دیگری توجه محققان را به خود جلب کرده است. سیستم تشخیص تهاجم، یک سیستم مدیریت امنیت برای شبکه ها و رایانه ها میباشد. این سیستمها به دو دسته سیستمهای تشخیص تهاجم مبتنی بر میزبان و سیستمهای تشخیص تهاجم مبتنی بر شبکه تقسیم میشوند. در این پژوهش از سیستمهای تشخیص تهاجم مبتنی بر شبکه استفاده شده است. 

براساس روش تحلیل و تشخیص نیز سیستمهای تشخیص تهاجم به دو دسته اساسی سیستمهای تشخیص سوءاستفاده و سیستمهای تشخیص ناهنجاری تقسیم میشوند. در مدل تشخیص سوءاستفاده، که مورد نظر این پژوهش میباشد، از نشانه های شناخته شدهای که در رابطه با تهاجمات یا آسیب پذیریها وجود دارد، استفاده شده و سیستم به دنبال فعالیتهایی میگردد که مشابه این نشانه ها باشند. در این مدل نیاز به بهنگامسازی مداوم نشانه ها وجود دارد. هدف در این پژوهش، بررسی برخی روشهای ممکن برای بالا بردن انعطاف پذیری سیستمهای تشخیص تهاجم میباشد تا نیاز به بهنگام سازی سیستم از بین برود و سیستم توانایی شناسایی حملات ناشناختهای که قبلا ندیده است، را داشته باشد. 

یکی از روشهای مطرح در تشخیص تهاجم، بهرهگیری از شبکههای عصبی مصنوعی است. در سالهای اخیر بسیاری از کارهای انجام شده در زمینه تشخیص تهاجم، برروی این موضوع تمرکز نموده اند. استفاده از شبکه عصبی در تشخیص تهاجم باعث بالا رفتن انعطاف پذیری میشود. از مزایای شبکه عصبی می توان به قابلیت تحلیل داده های غیرکامل شبکه و نیز قابلیت یادگیری آنها اشاره نمود. بنابراین سیستمهای تشخیص تهاجم مبتنی بر شبکه عصبی قابلیت یادگیری رفتار حملات را دارند و قادر هستند حملات جدید را بدون بهنگام

سازی سیستم تشخیص دهند. این سیستمها ابتدا براساس رفتارهای طبیعی و یا حمله و یا ترکیبی از هردوی آنها آموزش یافته، سپس جهت تشخیص تهاجم به کار برده میشوند. سیستم تشخیص تهاجم مبتنی بر شبکه عصبی طراحی شده در این پژوهش قادر به دسته بندی حملات به 5 گروه تعریف شده در خروجی میباشد، که در حقیقت همان پنج گروه موجود در مجموعه داده آموزشی مورد استفاده میباشد.

دانلود پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه طراحی خودکارمدارهای آنالوگ

پایان نامه طراحی خودکارمدارهای آنالوگ

دانلود پایان نامه طراحی خودکارمدارهای آنالوگ

پایان نامه طراحی خودکارمدارهای آنالوگ
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل917 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل102

پایان نامه طراحی خودکارمدارهای آنالوگ

چکیده: 

از آنجا که طراحی مدار آنالوگ هنر می باشد، پیاده سازی نرم افزاری که بتواند این امر را مشابه یک فرد خبره انجام دهد، بسیار حائز اهمیت می باشد. به طور کلی طراحی مدارهای آنالوگ شامل دو مرحله می باشد: 1- انتخاب توپولوژی. 2- بهینه سازی مقادیر پارامترهای مدار. 

انتخاب توپولوژی به تجربه فرد طراح بستگی دارد. تکنیک های مختلفی از جمله هوش مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، عصبی – فازی، آنالیز نمادین و… را می توان برای این انتخاب به کار گرفت. در حالت کلی روش های طراحی خودکار مدار آنالوگ به دو دسته مبتنی بر دانش و مبتنی بر بهینه سازی تقسیم می شوند. در این سمینار به بررسی این روش ها و ابزارهای موجود در حوزه طراحی خودکار آنالوگ پرداخته می شود و یک روش کلی طراحی خودکار آنالوگ که برای کاربردهای مختلف به کار گرفته می شود، بررسی شده است. 

مقدمه: 

با پیشرفت سریع تکنولوژی ساخت مدارهای مجتمع (IC)، صنعت مدار مجتمع از یک ترانزیستور در سال 1950 میلادی به مدار مجتمع هایی شامل میلیون ها ترانزیستور در آغاز قرن 21 میلادی رسیده است. این پیشرفت نمایی، مشکلات طراحی آنالوگ را نیز به همراه داشته است. از جمله افزایش تعداد طراحان برای طراحی مدار مجتمع می باشد که فراهم کردن آن به سادگی امکان پذیر نیست. تنها راه ممکن استفاده از ابزارهای طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) می باشد. 

ابزارهای CAD زیادی برای طراحی خودکار موجودند. این ابزارها توسط محققین دانشگاهی و یا توسط شرکت های معتبر به دست آمده اند. نقطه مشترک آن ها در تلاش برای دستیابی به یک روند طراحی خوب تعریف شده، می باشد. طراحی خودکار آنالوگ بیشتر روی ابزارهای ویژه با کاربردهای ویژه متمرکز شده است. برای مثال SPICE یکی از بهترین ابزارهای طراحی سطح مدار است، اما وقتی در یک روند طراحی قرار می گیرد به صورت یک سوال مطرح است. طراحی در حوزه آنالوگ به علت وجود تعداد زیاد پارامترهای آزاد و برهم کنش مبهم مابین آنها، احتیاج به خلاقیت دارد. قبلا طراحی آنالوگ توسط طراحان مجربی انجام می گرفت که فقط از SPICE برای شبیه سازی کمک می گرفتند. این طراحان قادر نبودند دانش خود را در یک چهارچوب مشخص که برای ابزارهای CAD مناسب است، توصیف کنند. بنابراین طراحی آنالوگ بیشتر یک هنر می باشد تا یک علم.

در قالب 102 صفحه مفصل و کامل با تمام جزییات

دانلود پایان نامه طراحی خودکارمدارهای آنالوگ


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت

پایان نامه بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت

دانلود پایان نامه بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت

پایان نامه بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل1029 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل84

پایان نامه بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت


چکیده:

یکی از مهمترین و مؤثرترین راههای تشخیص سرطان پستان بخصوص در مراحل اولیه بیماری، ماموگرافی میباشد. آمار نشان میدهد که در رده سنی 15 – 54 سال بانوان، سرطان پستان نسبت به سایر انواع سرطان بیشترین تعداد قربانی را میگیرد. مسأله، زمانی مهمتر جلوه میکند که بدانیم در رده سنی 35 – 54 سال مهمترین علت مرگ و میر زنان سرطان پستان میباشد. یکی از مؤثرترین راههای مبارزه با این بیماری، تشخیص آن در مراحل اولیه پیدایش است. 

در سالیان اخیر، متخصصین و محققین در زمینۀ پردازش سیگنال روشهای کارآمدی جهت ارائه چند دقتی و تحلیل سیگنالها مبتنی بر ویولت ارائه نمودهاند که بر خلاف تبدیل معمول فوریه، اطلاعات را به حوزه زمان  فرکانس نگاشت میکند و قادر به تغییر دقت زمانی و فرکانسی در مقابل یکدیگر است. از این رو ابزاری مناسب جهت تحلیل سیگنالهای غیر ایستان میباشند. با توجه به غیر ایستان بودن

سیگنالهای مورد بررسی در پزشکی، عملکرد مناسب ویولت در آنالیز اینگونه سیگنالها درمقالات متنوع گزارش شده است.

به مرور زمان رادیولوژیستها بطور تجربی قواعدی را کشف کردهاند که با در نظر گرفتن شکل ظاهری کلسیفیکاسیونها، میزان پراکندگی آنها و ویژگیهای دیگری از این قبیل، در مورد خوشخیم یا بدخیم بودن یک خوشه میکروکلسیفیکاسیون تصمیمگیری میکنند. تمامی ویژگیهای ذکر شده در حوزه مکان یعنی از تصویر خام اولیه به وسیله سیستم بینایی رادیولوژیست استخراج میشود که معمولاًُ بطور

صددرصد دقیق هم انجام نمیشود. به خصوص با خستگی، میزان دقت نیز بطور چشمگیری کاهش مییابد. در این پایان نامه به بررسی مواردی از این دست پرداخته شده است. 

مقدمه:

ماموگرافی تنها روشمطمئنی است که میتوان از طریق آن یکتوده را در سینه پیش از آنکه از طریق لمس قابل تشخیص باشد، آشکار نمود. بعضی از سرطانهای پستان را میتوان حدود دو سال پیشاز آنکه به اندازهای برسند که از طریق لمسقابل تشخیصباشند، به کمک

ماموگرافی آشکار نمود. البته باید توجه داشت که ماموگرافی هیچگاه نمیتواند جایگزینی برای بیوپسی (نمونه برداری از بافت) باشد، زیرا این روش نمیتواند سرطان را در سینه های با چگالی بافت بالا آشکار نماید. بطور کلی در حدود 40% از سرطانهای پستان در مراحل اولیه، فقط از طریق ماموگرافی قابل تشخیص هستند. 

ماموگرامها بر حسب اینکه از چه جهتی تهیه میشوند به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: کرانیو کودال یا CC که از جهت بالا به پایین گرفته میشود و مدیولترال  ابلیک یا MLO که به صورت نیمرخ و اریب گرفته میشود. هدف از این کار این است که سینه از جهات مختلف

مورد آزمایش قرار گیرد تا بتوان ضایعات را بهتر مشاهده نمود.

در حال حاضر تبدیل ویولت گستره کاربرد وسیعی در زمینه مهندسی پزشکی یافته است که از تحلیل سیگنالهای معمول و قدیمیتر حاصل از الکتروکاردیوگرافی تا تصاویر حاصل از سی تی اسکن و (Positron Emission Tomography) PET را شامل می شود. 

اغلب کاربردهای ویولت منحصراً مربوط به سیگنالهای پزشکی نمیباشند و در بسیاری از موارد دیگر از سیگنالهای یکبعدی نیز کارآیی دارند اما در حالات دو بعدی وضعیت متفاوت است و بجز حالاتی که در بخش حذف نویز به آنها اشاره میشود و در کاربردهای دیگر در تصویربرداری پزشکی معادلی در کاربردهای غیر پزشکی نمیتوان یافت. 

انجام عمل بیوپسی معمولاُ بًه لحاظ فاکتورهایی که سلامتی بیمار را به مخاطره میاندازد مطلوب نیست و ترجیح داده میشود که حتی الامکان از این عمل احتراز شود. بنابراین یافتن راهی که بتواند به دقیقترین نحوی بین نمونه های خوشخیم و بدخیم افتراق ایجاد کند، به لحاظ جلوگیری از بیوپسیهای غیر لازم بسیار سودمند خواهد بود. از این رو تکیه بر تکنیکهای پردازش تصویر در این زمینه یکی از بهترین روشها است.

دانلود پایان نامه بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI توان پایین

پایان نامه بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI توان پایین

دانلود پایان نامه بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI  توان پایین

پایان نامه بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI  توان پایین
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل5403 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل143

پایان نامه بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI  توان پایین


چکیده 

در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و کوچک شدن ابعاد وسایل الکترونیکی و گسترش مخابرات سیار در جهان، طراحان مدارهای مجتمع بیشتر از قبل به دنبال راه هائی جهت کاهش توان مصرفی و افزایش سرعت عملکرد مدارها بوده و در این زمینه نیز به موفقیت های بسیاری را کسب نموده اند. 

در این پایان نامه نیز در همین راستا و در جهت کاهش توان مصرفی مدارهای مجتمع، ابتدا به بررسی عوامل مختلف جهت کاهش توان مصرفی پرداخته و در ادامه چندین روش مختلف مداری ارائه شده در مدارهای دومینو (Domino) بررسی شده و سپس دو روش مداری جهت کاهش توان مصرفی پیشنهاد می گردد، که این روش ها برروی گیت های NAND و NOR پیاده سازی و توسط نرم افزار Hspice شبیه سازی شده و با مدارهای مشابه طراحی شده از روش های دیگر مقایسه گردیده است، که این شبیه سازی ها، حاکی از کاهش قابل توجه توان مصرفی نسبت به روش های دیگر است. 

در ادامه، یک روش جدید جهت طراحی گیت NOR با 32 ورودی ارائه شده و توسط نرم افزار Hspice شبیه سازی شده است، که این مدار نیز در چندین حالت مختلف، دارای توان مصرفی کمتر و سرعت عملکرد بالاتر نسبت به مدارهای ارائه شده دیگر می باشد. 

مقدمه 

مدارهای مجتمع دیجیتال همواره به علت سادگی در طراحی، قابلیت پیاده سازی از یک تکنولوژی قدیمی تر به تکنولوژی جدیدتر، کم نویز بودن و کم مصرف کردن توان نسبت به مدارهای آنالوگ، بیشتر مورد توجه طراحان مدارهای مجتمع، قرار گرفته اند. 

در دهه 80 میلادی بیشترین توجه طراحان بر روی مسئله سرعت و مساحت اشغال شده توسط سطح تراشه، متمرکز بود. 

اما با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تعداد ترانزیستورها در داخل یک تراشه، توان مصرفی توسط ترانزیستورها و در مجموع، توان مصرفی توسط مدارهای مجتمع اهمیت خود را نشان داد و طراحان را وادار نمود تا راهکارهائی جهت کاهش توان مصرفی ارائه دهند. 

در این راستا مسائلی از قبیل مخابرات سیار و وسائل الکترونیک قابل حمل، نیز باعث گردیدند تا ضرورت کاهش توان مصرفی بیشتر مورد توجه طراحان و مهندسان قرار گیرد. 

فصل اول 

کلیات 

1-1- اهمیت سرعت و توان مصرفی و سطح اشغال شده در مدارها 

پس از به وجود آمدن مدارهای دیجیتال، همواره سه مسئله مهم مدنظر طراحان قرار داشته است، که این سه مسئله مهم عبارتند از: 

1- سرعت پاسخگوی مدار به ورودی 

2- مساحت اشغال شده روی سطح تراشه 

3- توان مصرفی توسط تراشه 

براساس نتایج به دست آمده، توان مصرفی تراشه ها در هر 3 سال به 3 سال، 4 برابر شده است و توان مصرفی در بعضی از تراشه ها به 100 وات رسیده است. 

به دلیل پیشرفت های انجام شده در فن آوری ساخت مدارهای مجتمع و کوچک شدن ابعاد ترانزیستورها، مساله فضای اشغال شده توسط مدارهای مجتمع تا حدودی کمرنگ و از اهمیت آن کم شده است و مهمترین مسائلی که باقی می مانند، مسئله سرعت و توان مصرفی است که با توجه به کاربرد مدار، هریک از این ویژگی ها می تواند در اولویت طراحی و مدنظر مهندسان طراح قرار گیرد. 

2-1- مدارهای دیجیتال و دسته بندی آنها 

مدارهای دیجیتال که از ترانزیستورهای MOSFET ساخته می شوند، به دو مقوله وسیع زیر تقسیم می شوند: 

1- مدارهای ایستا (استاتیک) 

2- مدارهای پویا (دینامیک) 

به اختصار می توان بیان نمود که تمامی گره های یک دروازه ایستا مسیری مقاومتی از طریق ترانزیستورها به VDD یا زمین دارند. 

اما در مدارهای پویا ولتاژ یک یا چند گره به بار ذخیره شده بر روی یک خازن بستگی دارد. دیگر تمایز این دو مدار، نیاز مدارهای پویا برای درست کار کردن به سیگنال های ساعت متناوب همگاه با سیگنال های داده است.

از مدارهای ایستا می توان به دروازه های CMOS و شبه NMOS اشاره نمود. طراحی گیت های منطقی به روش CMOS بسیار سرراست است، به این صورت که دو ترانزیستور NMOS سری عمل AND منطقی و دو ترانزیستور NMOS موازی عمل OR منطقی را انجام می دهند. 

به نحوی مشابه دو ترانزیستور PMOS موازی عمل AND و دو ترانزیستور PMOS سری عمل OR را انجام می دهند. مدارهای حاصل دروازه های NOR دو ورودی و NAND دو ورودی را که در شکل (1-1) نشان داده شده است، تشکیل می دهند. 

در روش شبه NMOS، یک ترانزیستور PMOS در مسیر VDD به مدار قرار می گیرد. شکل (2-1) یک گیت NAND دو ورودی شبه NMOS را نشان می دهد. 

گیت های استاندارد CMOS نسبت به گیت های مشابه شبه NMOS، توان کمتری را مصرف می کنند؛ اما به علت تعداد زیاد ترانزیستورهای PMOS مورد نیاز و بزرگی ابعاد ترانزیستورهای NMOS برای دستیابی به تاخیرهای صعود، نزول یکسان، مساحت بیشتری اشغال می کنند. 

در مدار معکوس کننده استاندارد CMOS معمولا ابعاد ترانزیستور PMOS دو برابر ابعاد ترانزیستور NMOS در نظر گرفته می شود زیرا مقاومت ترانزیستور PMOS در حالت روشن بودن تقریبا دو برابر مقاومت ترانزیستور NMOS در حالت روشن است، اما در گیت های طراحی شده با روش شبه NMOS، برای داشتن خروجی مطلوب؛ ابعاد ترانزیستورها به صورت تناسبی انتخاب می شوند و معمولا ابعاد ترانزیستورهای NMOS، چند برابر ابعاد ترانزیستور PMOS در نظر گرفته می شوند. که متاسفانه این نسبت زمان های صعود و نزول نابرابری را ایجاد می کند.

دانلود پایان نامه بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI  توان پایین


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت

پایان نامه بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت

دانلود پایان نامه بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت

پایان نامه بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل3733 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل178

پایان نامه بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت


چکیده: 

کاربرد سیستم از کنترل در صنایع کشورمان در چند سال اخیر افزایش حیرت انگیزی داشته، پیشرفت سریع کامپیوترها و استفاده از آن پدید آمدن سیستم هایی موسوم به (MBDCS) شد. 

هم اکنون صنایع بزرگ کشور مانند نفت، گاز، پروشیمی مجهز به سیستم های کنترل گسترده می باشند. بنابراین بررسی و تحقیق درباره سیستم های کنترل فوق بسیار مفید می باشد. طراحی نرم افزار شبیه ساز یک سیستم کنترل گسترده کمک

شایانی در شناخت و عملکرد چنین سیستمی می نماید و می توان از مقاصد آموزشی نیز از آن استفاده نمود. 

انجام این پروژه بررسی و شناخت یک سیستم کنترل گسترده واقعی مانند TDC2000 از شرکت Honeywell یک plant واقعی و مدلسازی آن و طراحی نرم افزار شبیه ساز یک سیستم کنترل گسترده می باشد. همچنین امکانات یک سیستم واقعی نیز به آن افزوده شده است. 

در نرم افزار فوق رفتار گذرا و داغ هر یک از متغیرها قابل مشاهده بوده که از نظر بدلیهای آماری و مقاصد آموزشی حائز اهمیت می باشد. 

مقدمه: 

طی سالهای اخیر سیستم های کنترل از یک فرآوری تکنولوژی به نیروی مسطحی در اتوماسیون سنعتی تبدیل شده است، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، کاغذسازی، نیروگاه ها و پالایشگاه ها و… تنها بخش از قلمرو و کاربرد آن را تشکیل می دهند. این گسترش کاربرد طبعاً سبب رقابت شدید و تبلیغات به منظور فروش سستم های DCS بین کمپانیهای تولید کننده شده است. 

در کشور ما نیز این سیستم های به تدریج معمول شد، و هم اکنون دامنه رفیعی از فعالیت های صنعتی کشور را پوشش می دهد برخی از این واحدها عبارت است از:

– سکوی دریایی سلمان: سیستم کنترل گسترده Tdc2000 از شرکت Honey well نصب شده است. 

– پتروشیمی اراک: در واحدهای پلی بوتادین، اکسید اتیلن، سیستم Tdc2000 Honey well نصب و راه اندازی شده است. 

– سکوی جدید بهرگان ottshore و کارخانه خشکی onshore بهرگان: سیستم یوکرگاوای yokogava (centam 3000 در حال نصب و راه اندازی. 

– پتروشیمی تبریز: در واحد olefin و واحد پلی اتیلن سیستم Tdc2000 از شرکت Honey well نصب شده است. 

با توجه به روی آوری گسترده بزرگترین صنایع این کشور (نفت، گاز، پتروشیمی) به سیستم های کنترل گسترده، برآن شدیم سیستم های فوق را مورد بررسی قرار داده و نرم افزار شبیه ساز آن را طراحی کنیم. برای این منظور یک واحد (production platform) در نظر گرفته شده که سیستم TDC2000 برتر آن نصب شده است. 

این شبیه سازی به توانایی ما در شناخت سیستم و عملکرد بخشهای مختلف افزوده، همچنین وجود خطا یا اشکال در سیستم و نحوه برخورد نرم افزار با این مورد قابل بررسی می باشد این نرم افزار از نقطه نظر آموزشی نیز می تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد چرا که اگر بخواهیم بروز اشکالی را در یک سیستم واقعی مثلا روی یک سکوی نفتی تجربه کنیم چه بسا ممکن است باعث ایجاد خطرات جبران ناپذیر شود که مقرون به صرفه نمی باشد. 

مطالب ارائه شده عبارت است از: 

– معرفی سیستم های مقیاس وسیع و بررسی روشهای مدلسازی این سیستم ها 

– بررسی سیستم های سلسله مراتبی 

– بررسی جامع سیستم کنترل گسترده و اجزاء تشکیل دهنده آنها 

– بررسی سیستم TDC2000 بطور کامل و تجهیزات مربوط به آن 

– معرفی یک Plant واقعی و مدلسازی بخش های مختلف آن 

– طراحی نرم افزار شبیه ساز یک سیستم کنترل گسترده و بررسی جزئیات آن

در پایان از کلیه اساتید گروه برق دانشکده و تحصیلات تکمیلی بالاخص مدیر محترم گروه برق آقای دکتر الهی که در انتخاب موضوع کمک شایانی نموده اند. تشکر می نمایم همچنین از آقای پور مینا به جهت راهنمایی های ارزنده شان در انجام و یشرفت پروژه قدردانی می نمایم. 

فصل یک 

کلیات 

1-1- هدف: 

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و بکارگیری کامپیوتر و مدارهای میکروپروسسور در صنایع و بکارگیری روشهای کنترلی جدید در صنعت، بخصوص صنعت، نفت، گاز، پتروشیمی لازمه آشنایی با سیستم کنترل جدید را فرآهم می آورد. 

استفاده از سیستم های فوق در صنعت و سکوهای نفتی و کارخانجات خشکی جهت فراورش نفت به فراوان مشاهده می شود در صورتیکه هنوز طراحی این سیستم های توسط شرکتهای خارجی صورت می گیرد. 

در راستای این استفاده فراگیری و نصب و راه اندازی و نگهداری این سیستم نیز مطرح می شود با توجه به اینکه هزینه های خرید خارجی چنین سیستم هایی بسیار گران بوده و استفاده کارشناس خارجی هزینه بر می باشد. 

پس شناخت چنین سیستمهایی کمک شایانی به صنعت و اقتصاد کشور می نماید. تکنولوژی و سخت افزاری چنین سیستم هایی در کشورمان موجودنمی باشد اما طراحی نرم افزار آن امکان پذیر می باشد. بنابراین بر آن شدیم علاوه بر شناخت اساس کار چنین سیستم هایی به طراحی نرم افزار شبیه ساز آن بپردازیم. 

همچنین نرم افزار طوری طراحی شده است که می توان معادلات یک Plant واقعی را در آن قرار داده و آن را شبیه سازی نمود بنابراین وابسته به یک سیستم خاص نمی باشد و دارای عمومیت می باشد. نتایج حاصله در واقع پاسخهای سیستم می باشد که همگی قابل مشاهده هستند. 

2-1- پیشینه تحقیق: 

صنایع کشور به عنوان مصرف کننده های سیستم های کنترل بوده و شرکتهای داخلی کمتر به دانش فنی این تکنولوژی یا طراحی آن توجه نموده اند. 

نرم افزار سیستم ها نیز توسط شرکتهای خارجی سازنده ارائه می شود بنابراین اجرای این پروژه و طراحی نرم افزار سیمولاتور به عنوان قدمهای اولیه در نوشتن چنین برنامه هایی می باشد. 

دلایل موضوع فوق نیز انحصاری بودن اطلاعات مربوط به این سیستم ها می باشد و شرکتهای مختلف با وجود اینکه تمایل دارند سیستم ها همگی دارای استاندارد خاص خود باشد اما مسائلی امنیتی نرم افزاری باعث می شود که روشهای مختلفی را بعضاً اعمال کنند که در این صورت دسترسی به اطلاعات بسیار مشکل بوده و تشخیص روش بکار رفته شده امکان پذیر نمی باشد. 

بنابراین این اطلاعات منحصر به سازنده این گونه سیستم ها و یا خریدار آن می باشد که در هر دو مورد دسترسی به این اطلاعات کار ساده ای نیست.

دانلود پایان نامه بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه طراحی تقویت كننده كم نویز در باند فراپهن با استفاده از تكنولوژی CMOS

پایان نامه طراحی تقویت كننده كم نویز در باند فراپهن با استفاده از تكنولوژی CMOS

دانلود پایان نامه طراحی تقویت كننده كم نویز در باند فراپهن با استفاده از تكنولوژی CMOS

پایان نامه طراحی تقویت كننده كم نویز در باند فراپهن با استفاده از تكنولوژی CMOS
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل2140 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل129

پایان نامه طراحی تقویت كننده كم نویز در باند فراپهن با استفاده از تكنولوژی CMOS


چکیده: 

تقویت کننده های کم نویز، یکی از اجزای اساسی گیرنده در مخابرات بیسیم محسوب می شوند. زیرا عملکرد آنها کارایی سیستم را، از نظر نویز مشخص میکند. هدف اصلی این پایان نامه، تحلیل و طراحی تقویت کننده کم نویز در باند فراپهن توسط تکنولوژی CMOS است. ابتدا عملکرد یک تقویت کننده کم نویز توزیع شده بررسی میشود. سپس مدار پیشنهادی تقویت کننده کم نویز توزیع شده، ارائه میگردد. این تقویت کننده دارای توان مصرفی 30 میلی وات، عدد نویز 3dB، گین 12dB پهنای باند 3/1 تا 10/6 گیگاهرتز میباشد. 

در انتها، مدار طراحی شده دوم، که متشکل از دو طبقه گیت مشترک و کسکود میباشد، ارائه میشود. این تقویت کننده دارای توان مصرفی 16/5 میلی وات، گین 26dB، عدد نویز 3dB و پهنای باند 3/1 تا 10/6 گیگاهرتز میباشد. 

تقویت کننده های کم نویز طراحی شده با استفاده از تکنولوژی 0/18CMOS میکرون با منبع تغذیه 1/8 ولت طراحی شده است. 

مقدمه 

تحقیقات بسیاری در زمینه طراحی گیرنده / فرستنده ها و اجزاء آنها در باند فرا پهن انجام شده است، هدف اصلی بیشتر این تحقیقات، تقویت کننده های کم نویز، میکسرها و تقویت کننده های توان است همانطور که میدانیم تقویت کننده کم نویز یکی از اجزای بحرانی در گیرنده RF میباشد. در گیرنده ی فرا پهن باند، تقویت کننده کم نویز یک بلوک بحرانی است که سیگنال های ضعیف را از کل باند فرا پهن میگیرد و آنها را با نسبت سیگنال به نویز خوب تقویت میکند. تقویت کننده کم نویز اولین بلوک اصلی در مسیر دریافت سیگنال است. با توجه به توان کم سیگنال در خروجی آنتن و نیز افت ناشی از مدارهای غیر فعال در ورودی گیرنده لازم است بلافاصله سیگنال دریافتی تقویت شود که این کار وظیفه تقویت کننده کم نویز است. این بخش نیز مانند بقیه بخش های موجود در گیرنده فراپهن باند در باند فرکانسی 3 تا 10/6 گیگاهرتز طراحی میشود. 

اهداف پایان نامه 

در این پایان نامه با بررسی تقویت کننده های کم نویز و مقایسه هریک از نظر ساختار، بهره ی مدار، توان مصرفی، عدد نویز و تطبیق در ورودی و خروجی و… ، ساختار مناسب و پیشنهادی برای یک تقویت کننده کم نویز انتخاب شده و از لحاظ کارکرد در این سیستمها بررسی گشته است. بر این اساس در فصل اول سیستم های فراپهن باند را بطور کامل معرفی و بررسی می گردد. فصل دوم به بررسی انواع تقویت کننده های کم نویز، مشخصات، مزایا و معایب هریک پرداخته است. در فصل سوم به بررسی و تحلیل ساختار مدارات توزیع شده و در فصل چهارم بررسی نویز مدارات مختلف مورد بحث قرار گرفته است. در فصل پنجم و ششم دو ساختار تقویت کننده کم نویز طراحی شده است. در فصل هفتم نتیجه گیری و پیشنهادات و فصل هشتم نیز منابع و مأخذ مورد استفاده به تفکیک درج شده اند.

فصل اول: سیستم های فرا پهن باند 

1-1- مقدمه: 

در طول دهه های اخیر، پیشرفت سریع ارتباطات باعث ایجاد تقاضا برای قطعات بهتر و ارزانتر و همچنین تکنولوژی های پیشرفته تر شده است. افزایش تقاضا برای انتقال سریع و افزایش نرخ انتقال اطلاعات در عین مصرف کم توان، تاثیرات شگرفی را در تکنولوژی ارتباطات ایجاد کرده است. 

در هر دو بخش مخابرات بیسیم و با سیم این گرایش منجر به استفاده هرچه بیشتر از مدولاسیون هایی با استفاده بهینه از طیف فرکانسی و یا افزایش پهنای کانالها گشته است. این روشها به همراه روشهای مهندسی برای کاهش توان، به منظور تولید تراشه هایی ارزان با توان مصرفی اندک در صنعت استفاده میشود. در عین حال، افزایش و گسترش استانداردها نه تنها باعث شده است که سیستمها با طیفهای شلوغتری از لحاظ فرکانسی رو به رو باشند، بلکه باعث گردیده تا سیستمها به سوی چند استاندارده بودن سوق داده شده و قابلیت انطباق با استانداردهای مختلف را داشته باشند. در حقیقت این پیشرفت تکنولوژی منجر به طراحی و تولید دستگاه هایی شده است که قابلیت کارکرد در باندهای وسیعتری را داشته باشند. از میان تکنولوژی های با پهنای باند وسیع می توان سیستمهای فراپهن باند را نام برد. 

تکنولوژی فرا پهن باند به شیوه کاملا متفاوتی نسبت به سایر تکنولوژیها از باند فرکانسی استفاده می کند. این سیستمها از پالسهای باریک و پردازش سیگنال در حوزه زمان برای انتقال اطلاعات استفاده میکنند. بدین صورت سیستمهای فرا پهن باند قادرند در بازه زمانی مشخص اطلاعات بیشتری را نسبت به سیستمهای قدیمی تر منتقل کنند. زیرا حجم انتقال اطلاعات در سیستمهای مخابراتی به صورت مستقیم متناسب با پهنای باند تخصیص یافته میباشد. 

در گیرنده ی فرا پهن باند، تقویت کننده کم نویز توسط یک یا چند طبقه بهره بدست میآید. بنابراین نویز گیرنده، به عدد نویز و بهره توان تقویت کننده کم نویز آن بستگی دارد. در گیرنده فرا پهن باند، تقویت کننده کم نویز یک بلوک بحرانی است که سیگنال های ضعیف را از کل باند فرا پهن می گیرد و آنها را با نسبت سیگنال به نویز خوب تقویت می کند. بعلاوه بهره توان بالا و یکنواخت، تطبیق امپدانس ورودی و عدد نویز مناسب در کل باند فرکانسی فرا پهن باند، مورد نیاز است. اخیرا کاربرد وسیع باند فرا پهن، نظر گروه کثیری از مهندسان را به طراحی یک مدار واحد با خصوصیات عالی جلب کرده است. گسترش سریع تکنولوژیهای دیجیتال و نیمههادی عاملی برای استفاده وسیع از طیفهای پهن و عریض شده است. روش اصلی در عریض کردن طیف، مدوله کردن حامل باند پهن میباشد. 

انتخاب سیگنال باند فرا پهن و مدولاسیون آن، به قابلیت استفاده، سادگی و هزینه کم برای یک کانال بدون سیم ارتباطی شامل همه مراحل پردازش سیگنال، بستگی دارد. کانال ممکن است محدودیت های دیگری را هنگام عبور سیگنال به ما تحمیل کند.

دانلود پایان نامه طراحی تقویت كننده كم نویز در باند فراپهن با استفاده از تكنولوژی CMOS


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,