خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان كارمند ایران خودرو

بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان كارمند ایران خودرو

دانلود بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان كارمند ایران خودرو

بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان كارمند ایران خودرو 
مفهوم سلامت روانی
فرق بین سلامت روان بهداشت روانی
تعریف سلامت روانی بر اساس مكاتب مختلف روان شناسی
مكتب روان كاوی
مكتب رفتار گرایی
مكتب انسان گرایی
نظریات موجود درباره سلامت روان
قلمرو موضوع و زمینه های سلامت روان
اصول سلامت روانی 
اصول سلامت روانی در محیط كار
نشانه های سلامت
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل6129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل56

بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان كارمند ایران خودرو

چكیده

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان كارمند ایران خودرو می­پردازد در این پژوهش از نمونه 80 نفری از زن و مرد كارمند ایران خودرو انتخاب شده است و برای سنجش سلامت روان كارمندان از پرسشنامه GHQ-28 استفاده شده داده­های استخراج شده در این پژوهش از روش آمار استنباطی بررسی گردید و از طریق آزمون مان ویتنی یو محاسبه گردید.

نتایج این آزمون حاصل از آن است كه بین سلامت روان زنان و مردان كارمند شركت ایران خودرو تفاوت معنادار وجود دارد.

همچنین می­توان گفت كه در هر یك از خرده آزمونها نتایج به صورت زیر است كه بین علایم جسمانی در زنان و مردان تفاوت معنی دار وجود دارد. و در علایم اضطرابی در زنان و مردان تفاوت معنادار مشاهده نمی­شود همچنین در علایم كاركرد اجتماعی و علایم افسردگی هم دربین زنان و مردان تفاوت معنادار وجود ندارد.

لذا می­توان نتیجه گرفت كه سلامت روانی زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض خطر است و دركل می­توان اظهار داشت كه نتایج بدست آمده از این پژوهش و پژوهشهای قبلی احتمال قابلیت تعمیم این نتایج به جامعه بزرگتر زیاد است و احتمالاً می­تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار بگیرد.

مقدمه:

بدون شك سلامت افراد جامعه از اهمیت به سزایی بر خورداراست . جوامع انسانی بدون حفظ سلامت نمی­توانند بقاء واستمرار خود را حفظ كنند. و همان گونه كه سلامت روان را به عنوان یكی از حیطه­های علوم پزشكی دارای اهمیت است .حفظ سلامت جسمانی افراد بدان وابسته است.بهداشت و سلامت روانی فرد مورد توجه خاص متخصصین و دست اندكاران قرار گرفته است.(شهیدی ، حمیدیه، 1381 )

تلاش شتاب زده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهر نشینی و زندگی ماشینی كه لازمه آن قبول شیوه­های نوین برای زندگی است . اثر معكوس بر سلامت گذاشته و مسائل تازه­ای ر ابه وجود آورده است. اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی نا به سامان جهان بار مشكلات اجتماعی و محیطی و روانی واكنشهای بیمار گونه بسیاری در افراد و جوامع و به وجود آورده است كه خود سبب وخیم تر شدن اوضاع و نامساعدتر شدن شرایط محیط زیست شده است.

گذشته نشان داده است كه بسیاری از بیماریهای شایع غیر واگیر و بیماریهای روانی در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه زاییده عواملی هستند كه خود انسان آنها را خلق و گرفتار آن شده است. بنابراین چنین عواملی قابل پیشگیری و درمان هستند پیشگیری از بیماریها و برنامه های بهداشتی باید از روز تولد شروع شود تا از پیدایش ناتوانیهای جسمی و روانی كه سد را ه انسان برای رسیدن به یك زندگی سالم و موفق است جلوگیری كند.(میلانی فر، 1376)

علم سلامت روان فرآیند همیشگی است كه از بدو تولد تا هنگام مرگ ادامه می­یابد این علم با چهار هدف شكوفایی توان بالقوه ، درمان اختلاهای روانی و حفظ تداوم بهداشت روانی در اشخاص سالم شرایطی را به وجود می­آورد (گنجی، 1383 )

بخش عظیمی اززندگی هر انسانی صرف كار و فعالیت كه بسیار مهم است .فعالیت كاری از نظر سلامت روانی شخص فعالیت مهم به حساب می­آید كار وسیله­ای است كه برای فرد استقلال می­آورد و رشد و عزت نفس او را مساعد می­كند.(گنجی، 1383)

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول :

طرح تحقیق 

مقدمه:

بیان مسئله:

هدف پژوهش:

ضرورت پژوهش:

سوال پژوهش :

فرضیه فرعی پژوهش

تعریف مفهومی:

تعریف عملیاتی:

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

تاریخچه سلامت روان:

تاریخچه سلامت روانی در ایران:

تعریف سلامت روانی:

مفهوم سلامت روانی:

فرق بین سلامت روان بهداشت روانی:

تعریف سلامت روانی بر اساس مكاتب مختلف روان شناسی:

مكتب روان كاوی:

مكتب رفتار گرایی:

مكتب انسان گرایی:

نظریات موجود درباره سلامت روان:

قلمرو موضوع و زمینه های سلامت روان:

اصول سلامت روانی :

اصول سلامت روانی در محیط كار:

نشانه های سلامت روانی:

اهداف سلامت روانی در محیط كار:

علایم مشكلات روانی در محیط كار:

اختلالات و مشكلات روانی در محیط كار چگونه به وجود می­آید:

پژوهش های انجام شده:

فصل سوم :

روش تحقیق

جامعه آماری:

نمونه آماری

ابزار اندازه­گیری:

روش اجرا:

روش آماری

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل داده­ها

فرضیه شمار ه(1) و فرضیه اصلی پژوهش:

فرضیه شماره 2

فرضیه 3

فرضیه شماره 4

فرضیه شماره 5

فصل پنجم :

بحث و نتیجه­گیری

مقدمه:

بحث و نتیجه گیری:

نتایج:

فرضیه اول(فرضیه اصلی )

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

محدودیت ها:

پیشنهادات:

منابع:

ضمائم

 

دانلود بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان كارمند ایران خودرو


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا

مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا

دانلود مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا

مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا 
تحقیقات در مورد همانند سازی و رابطه آن با نوجوانی و بحران هویت
تحقیقات اریکسون در مورد هویت و بحران هویت
 رابطه متقابل «هویت یابی و «بحران هویت»
تحقیقات انجام شده در زمینه هویت و ارتباط آن با ناشنوایی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل87

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

مقدمه پژوهش

1-1. مقدمه

2-1. بیان مسئله

ارتباط هویت با ناشنوایی:

4-1. اهمیت پژوهش

3-1. متغیرها

5-1. ضرورت پژوهش

6-1. فرضیه های پژوهش

7-1. تعاریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش 

1-2. مقدمه

2-2. ریشه تاریخی در مورد نوجوانی 

3-2. آراء تحقیقات در مورد نوجوانی در قرن بیستم

4-2. تحقیقات در مورد همانند سازی و رابطه آن با نوجوانی و بحران هویت:

5-2. آراء و تحقیقات اولیه و پایه 1 در مورد «بحران هویت» و نوجوانان:

6-2. تحقیقات اریکسون در مورد هویت و بحران هویت:

7-2. هویت از دیدگاه گلاسر:

-هویت موفق:

-هویت شکست:

8-2. رابطه متقابل «هویت یابی[1]» و «بحران هویت»:

-هویت خود:

-هویت اجتماعی[2] و شناخت خود:

9-2. هویت ازدیدگاه جیمز مارسیابورن:

10-2. هویت از دیدگاه آدامز:

   11.2- آشنایی با صوت و حس شنوایی و تعاریف مربوط به ناشنوایی:

 تعاریف مربوط به ناشنوایی:

رفتارهای نشانه ای نقص شنوایی

13-2. تحقیقات انجام شده در زمینه هویت و ارتباط آن با ناشنوایی (در ایران):

فصل سوم

روش پژوهش

1-3. مقدمه

2-3. جامعه آماری

3-3. نمونه و روش نمونه گیری

4-3. روش جمع آوری اطلاعات

5-3. جمع آوری اطلاعات

6-3. اعتبار مقیاس (EOM-EIS)

7-3. روایی مقیاس(EOM-ELS)

8-3. روش های گرد اوری اطلاعات

9-3. روش آماری تجیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4. مقدمه

2-4. اطلاعات توصیفی و استنباطی

آزمون آماری t برای گروه های مستقل:

فصل پنجم

تفسیر و نتیجه گیری

5-1. بحث و تفسیر نتایج

5-1-1. بررسی و مقایسه موضوع تحقیق

5-1-2. بیان مسئله

5-1-3. فرضیه های تحقیق

5-1-4. جامعه آماری و نمونه

5-1-5. ابزار تحقیق

5-1-6 نتایج تحقیق

5-2. نتیجه گیری

5-3. محدودیت ها

5-4. پیشنهادها

6-منابع و مراجع

7-پیوست ها

7-2. پاسخ نامه

 


[1] - Identity Formation

[2] - Social Identity

مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا

چکیده

بحران هویت از جمله مفاهیمی است که از دیرباز مورد توجه روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته و تحقیقات گوناگونی پیرامون ابعاد گوناگون آن و عوامل موثر بر روی آن صورت گرفته است. روانشناسان بیشتر بحران هویت را در دوره نوجوانی و اثرات گذر او از نوجوانی به جوانی توجه کرده اند. و جامعه شناسان بحران هویت را در حالت گذر از جامعه سنتی به صنعتی،  این بحران را ریشه یابی می کنند. در چرخه زندگی ، دوره نوجوانی به منزله یکی از دوره های مهم محسوب میشود. گذر موفقیت آمیز از نوجوانی به بزرگسالی منوط به سازش یافتگی های روانشناختی ، اجتماعی و زیست شناختی است.

هدف این پژوهش مقایسه دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی در ابعاد گوناگون ویژگی های هویتی بوده است.

برای این هدف تعداد 60 نفر از دانش آموزان ناشنوا و عادی منطقه 1 تهران انتخاب شدند و به وسیله مقیاس سنجش هویت بنتون و آدامز مورد آزمایش قرار گرفتند.

با استفاده از آزمون آماری t برای گروه های مستقل فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از تحلیل داده ها اهم نتایج به شرح زیر بوده است:

1-دانش آموزان ناشنوا در مقایسه با دانش آموزان عادی در هویت آشفته نمرات بالاتری داشته اند و تفاوت دو گروه معنی دار بوده است.

2-بین دانش آموزان ناشنوا و عادی در هویت از پیش تعیین شده تفاوت معنی داری وجود نداشته است.

3-بین دانش آموزان ناشنوا و عادی در هویت تاخیری تفاوت معنی دار وجود نداشته است.

4-دانش آموزان عادی در مقایسه با دانش آموزان ناشنوا در هویت موفق از نمرات بالاتری برخوردار بودند و تفاوت دو گروه معنی دار بوده است.

. بیان مسئله

در حال حاضر اطلاعات دقیقی درباره هویت یافتگی نوجوانان در کشور وجود ندارد. یکی از دلایل این امر فقدان ابزار سنجش مناسب در این زمینه می باشد و با توجه به گستردگی حالات هویت موجود در بین نوجوانان به خصوص در مقایسه با دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی ما را بر آن داشت تا بررسی های مورد نظر را در این زمینه مورد اجرا گذاریم. مرور بر دوره نوجوانی با زیر سوال بردن ارزش های پذیرفته شده دوره کودکی همراه است . نوجوان با تردید در آنچه که مورد قبول والدین و بزرگسالن جامعه است سعی می کند تا به یک بازنگری اساسی پذیرفته های قبلی خود بپردازد. وجود تغییرات بدنی و روانی در نوجوان آن چنان سریع و گسترده است که نوجوان را در بدست آوردن یک تعریف جدید از خود با دشواری های اساسی روبرو می کند. اختلاف نظر با والدین، سردرگمی نوجوان در انتخاب های اساسی که در دوره نوجوانی نیز کاملاً تصریح نمیشود، سلامت روانی نوجوان را مورد تهدید قرار می دهد. بسیاری از آسیب های روانی و اجتماعی در دوره نوجوانی اتفاق می افتد.(رحیمی نژاد به نقل از نولروکالان -1991)

اصولاً هویت یافتگی نوجوان بدون تصمیم گیری درباره شغل ، زندگی ، مذهب و نقش جنسی امکان پذیر نیست، در واقع مشکلات هویتی موجود در بین افراد جامعه به خصوص بزرگسالان به دلایل عمده ای شایع می باشد که این مشکلات باید در دوران نوجوانی مورد بررسی قرار بگیرند. مطالعاتی درباره این موضوع در سایه کشور ها با عناوین مختلفی صورت پذیرفته است اما در ایران مطالعات عمیق و دامنه داری که ابعاد گوناگون هویت را مورد بررسی قرار دهد صورت نگرفته و موضوع مورد نظر آنچنان که باید گسترش نیافته است. این مطالعه بخشی از این حیطه علمی را پوشش می دهد

دانلود مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی-حرکتی

مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمیحرکتی

دانلود مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی-حرکتی

مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمیحرکتی
عقب ماندگی ذهنی
علل مؤثر در عقب ماندگی ذهنی
عوامل قبل از تولد
ضربه های وارد بر مغز کودک هنگام تولد
عوامل عقب ماندگی ذهنی بعد از تولد
عوامل فرهنگی و تربیتی و عقب ماندگی ذهنی
طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی
گروه تربیت پذیر
اهداف کلاسهای کودکان عقب مانده آموزش پذیر
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل110

مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی-حرکتی

مقدمه

آن جا که پدیده معلولیت در دهه های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است مسائل جانبی آن از جمله نحوه نگرش و برخورد خانواده های دارای چنین فرزندانی نیز محل اعتنا واقع شده است و رابطه  کلی خانواده اعم از رابطه پدر و مادر و ارتباط هر کدام از آنها با سایر فرزندان و نهایتاً رابطه والدین و فرزندان سالم با فرزندان معلول از تحمل بار عاطفی ساکنین رنج می برند. متقضی است که مسائل خانوادگی کودکان معلول ذهنی و جسمی مورد بحث قرار گیرد. و راه حل های احتمالی آن شاید دریچه­ای به سوی پیشگیری و سپس یاری به فعلیت رساندن تواناییهای اینگونه کودکان باشد هر چند تربیت کودک سالم برای والدین لذت بخش است ولی با وجود این نیاز به صبر و تحمل مشکلات و کسب آگاهیها و تواناییهای لازم می باشد بنابراین می توان گفت به سهولت دریافت که تربیت و پرورش کودکان معلول و عقب مانده ذهنی که همراه با حزن و اندوه والدین و رقت به حال کودک است تا چه اندازه نیازمند تأمین شرایط و مقدمات ذهنی و عملی است داشتن کودک معلول می تواند مسائل گوناگونی را برای والدین به همراه داشته باشد ایجاد تشدید اختلافات زناشویی تحمل بار سنگین اقتصادی، تحمل صحبتهای دیگران در رابطه با فرزندان معلول و واکنشهای اضطرابی احساس شرمساری و خجالت، افکار گوشه گیری و انزوا و افسردگی می تواند از تظاهرات داشتن اینگونه کودکان در خانواده باشد و یادآوری این نکته ضروری است که بیشتر این حالات متوجه مادر کودک است.

زیرا بعد از نه ماه انتظار پشت سرگذاشتن مشکلات روحی و جسمی دوران بارداری و نیز آرزوها و رویاهایی که برای تعلیم و تربیت فرزند خویش در دل دارد نمی تواند به راحتی مسأله معلولیت فرزندانش را بپذیرد.

مجموع این مشکلات را راهنمایی و مساعدت و کامل و همه جانبه خانواده این کودکان را به موازات حمایت از خود و خود آنها اقتضا می کند و مهم نه فقط به دلیل تأثیر مستقیم بر روی کودک معلول بلکه به علت جلوگیری از تأثیر متقابل معلولیت و عقب ماندگی ذهنی کودک در روی والدین است که گاه آنها را تا مراحل حاد افسردگی پیش می برد.

«فاربر» یکی از نخستین پژوهشگرانی که انواع فشارهای عصبی ایجاد شده در خانواده ناشی از پی بردن به به معلولیت کودک را مورد بررسی قرار می دهد. یکی از رایج ترین این فشارها «واکنش اندوه» است این واکنش نشانه مرگ کودک طبیعی است به عبارت دیگر داشتن کودک معلول نشانه از دست دادن یک کودک طبیعی است آگاهی از اینکه کودک با مشکل متولد شده است و این مشکل ادامه خواهد داشت فرایندی از اندوهرا موجب می شود که شبیه اندوهی است که اعضای خانواده کودک در حال فوت با آن روبرو است.

«فاربر» اشاره می کند که وجود کودک معلول اغلب موجب اختلال در رشد و تعالی خانواده نیز می شود او ویژگی بحرانی را که خانواده به واسطه داشتن کودک معلول با آن روبرو است مانند یک توقف در چرخه زندگی خانوادگی تعریف می کند که بر اثر آن.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسأله

موضوع پژوهش

هدف پژوهش

اهمیت موضوع پژوهش

تعریف اصطلاحات

کودک معلول جسمی و حرکتی:

افسردگی

خانواده کم جمعیت

فرضیه پژوهش

 بخش اول  معلول ذهنی

مروری بر تاریخچه مطالعات و تحقیقات مربوط به عقب ماندگی

عقب ماندگی ذهنی

علل مؤثر در عقب ماندگی ذهنی

عوامل قبل از تولد

ضربه های وارد بر مغز کودک هنگام تولد:

عوامل عقب ماندگی ذهنی بعد از تولد

عوامل فرهنگی و تربیتی و عقب ماندگی ذهنی

طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی

گروه تربیت پذیر

اهداف کلاسهای کودکان عقب مانده آموزش پذیر

عقب ماندگی ذهنی و خانواده

نظام رویارویی والدین با مسأله عقب ماندگی ذهنی

ویژگیهای روانی والدین

بخش دوم  معلولیت جسمی  حرکتی

مروری بر تاریخچه مطالعات و تحقیقات

معلولیت چیست؟

انواع معلولیتها

عوامل معلولیت جسمی

بیماریهای عصبی

انسفالوپاتی

فلج مغزی

طبقه بندی فلج مغزی

الف. نوع اول شامل:

ب  نوع دوم شامل:

اسپینابیفیدا

فلج اطفال

تصلب چندگانه عصبی

بیماریهای استخوانی  عضلانی

تورم مفصلها

استخوان سازی ناقص

دسیتروفی عضلانی

گروه بندی معلولین جسمی

شایعترین معلولیتهای جسمی عبارتند از:

انواع ضایعات

  1. نابهنجاریهای مربوط به اسکلت:

واکنشهای افراد معلول

خصوصیات شخصی

روابط اجتماعی

پیشرفت تحصیلی

واکنشهای خانوادگی

توانبخشی

برای افراد معلول جسمی و حرکتی

اهم برنامه های سازمان آموزش و پرورش استثنایی

بخش سوم  افسردگی

نگاهی کوتاه به تاریخچه افسردگی

افسردگی چیست؟

اختلالات عاطفی یک قطبی.

اختلالهای افسردگی

ویژگیهای اختلال افسردگی اساسی

ویژگیهای تشخیصی دوره افسردگی اساسی

انواع افسردگی

اختلال افسرده خویی

عوامل بروز بیماری افسردگی

درمان

روان درمانی

دارودرمانی

شوک درمانی

بستری کردن بیمار در بیمارستان

ارزیابی پاسخ به درمان

عوامل مؤثر در ارزیابی چگونگی زمان

پیشگیری بهترین روش درمان

روش مشاوره

مروری بر تحقیقات قبلی

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه های مورد مطالعه

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش گردآوری داده­ها

مقدمه

نتیجه گیری

محدودیت پژوهش

پیشنهادات حاصل از پژوهش

فهرست منابع

پرسشنامه

دانلود مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی-حرکتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله هوش معنوی ( عرفانی)

مقاله هوش معنوی ( عرفانی)

دانلود مقاله هوش معنوی ( عرفانی)

مقاله هوش معنوی ( عرفانی)
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

مقاله هوش معنوی ( عرفانی)

فهرست:

بررسی مسائل پیرامون هوش عرفانی

هوش معنوی ( عرفانی)

هوش معنوی یا عرفانی چیست؟

=================== بخشهایی از متن:

بررسی مسائل پیرامون هوش عرفانی

 درون‌نگری و تجربه باطنی

روانشناسی و درون‌نگری: در این بخش نویسنده به گزارشی از نحوه برخورد سه مکتب ساختارگرایی، عملکردگرایی، رفتارگرایی و مطالعات جدیدتر با درون‌نگری ارائه می‌دهد. در ادامه فصل در دو بخش مجزا به بررسی رابطه روانشناسی روان‌پویشی با تجربه دینی و رابطه روانشناسی انسان‌گرایانه و فراشخصی با تجربه باطنی می‌پردازد.

 اعتقادات و شعایر دینی

در روانشناسی دین و معنویت فهم آنچه افراد دیندار به آن اعتقاد دارند، خاستگاه این عقاید و تاثیر آنها بر زندگی مردم، مهم است. همچنین نیاز است تا از شباهت‌ها و اختلافات سنت‌‌های دینی مختلف در رویکردشان به عقیده و عمل (شعایر) تصوری به دست بیاوریم. یکی از مشکلات فرا روی این کار تفاوت زبان‌های این سنت‌های دینی است؛ زیرا زبان، نه تنها بیان و ارتباط بلکه اندیشه و مفهوم‌آفرینی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اعتقاد به پاداش و کیفر: در همه ادیان اخلاص در طریقه معنوی و عدم اخلاص، در زندگی آینده ایشان تاثیر عمیقی دارد حال به صورت بهشت و دوزخ یا به صورت تناسخ. پاداش در زندگی آینده در برخی از ادیان مثل بودا و جین با تلاش خود فرد حاصل می‌شود اما در برخی دیگر حاصل فیض الهی است.

ماهیت زندگی آینده(آخرت): سنت‌های دینی در توصیف بهشت و جهنم تفاوت‌های مهمی با هم دارند. در اسلام بهشت ابدی است و بسیاری از لذت‌های حسی در آن وجود دارد؛ اما در تعالیم بودایی بهشت و دوزخ موقتی است و انسان به دنیا باز خواهد گشت. در بعضی ادیان به برزخ ـ‌جایگاهی موقتی‌ـ اعتقاد دارند. در ادامه به بررسی منشأ و آثار روانی اعتقاد به آخرت و برزخ می‌پردازد.

...

مفاهیم خود، روان و مغز

ماهیت خود: ماهیت خود در دین به همان اندازه روانشناسی غربی اهمیت دارد. در آیین بودا از دو نفس یاد می‌شود "نفس مادون" و "نفس برتر". دین می‌گوید که باید نفس مادون را بشناسیم تا ماهیت واقعی ما آشکار شود اما این برای روانشناسان غربی که واقعیت را تنها نفس مادون می‌دانند شگفت‌آور است. آیا اشتراکی بین این دو نوع نگرش (دینی و روانشناسی غربی) وجود دارد؟ یکی از رویکردها برای پاسخ به این سوال بررسی دیدگاه این دو نگرش درباره تفکر است؟

آیین بودا تاکید دارد که با خاموش کردن نفس ماودن، خود را می‌شناسیم؛ اما چگونه می‌توان نفس مادون را خاموش کرد؟ توافق زیادی در بین سنت‌های دینی درباره نحوه این خاموشی وجود دارد. همه آنها بر رفتار ایثارگرانه و مهار فرایندهای فکری تاکید دارند. ...

دانلود مقاله هوش معنوی ( عرفانی)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله آشنایی با FRP

مقاله آشنایی با FRP

دانلود مقاله آشنایی با FRP

مقاله آشنایی با FRP
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل26

مقاله آشنایی با FRP

فهرست:

ورقه‌های FRP

مقدمه

FRP چیست ؟

مقاومت به خوردگی در ساختمان و اهمیت میلگرد های كامپوزیتی FRP

استفاده از آرماتورهای كامپوزیتی FRPمزایایی دارد؟

تكنولوژی تولید آرماتورهای كامپوزیتی FRP و لزوم توجه به آن را چگونه ارزیابی می­كنید؟

نگاهی به مباحث مربوط به  FRP

نتایج روش تقویت FRP پاشیدنی

مشخصات مکانیکی FRP پاشیده شده

آزمایش خمش بینFRP  و بتن

نمونه های مورد استفاده برای آزمایش خمش

توضیح کرنشFRP

جمع بندی

================ بخشهایی از متن:

ورقه‌های FRP

در تقویت ترکیبی اعضای بار بر بتن‌آرمه سازه‌ای با ورقه‌های FRP یا ورقه‌های فلزی یک اثر متقابل پیچیده 2 بین آن دو وجود دارد، به عبارت دیگر بایستی رفتار مواد شامل مقاومت، تغییر شکل و کرنش نهایی، شکل پذیری، . . . و مودهای شکست هر 2 ماده (بتن آرمه + FRP ) را برای تشخیص نحوه گسیختگی مقطع تقویت شده بررسی و تلفیق نمود.

یکی از مودهای خطرناک شکست که در تقویت خمشی و سایر تقویتهای اعضای بار بر ساز ه‌ای رخ می‌دهد، Delamination است و در این مقاله به دنبال شناخت این مود در تقویت خمشی تیر بتن آرمه با ورقه FRP هستیم.

با توجه به کاربرد روز افزون اشکال مختلف FRP در تقویت سازه های بتن آرمه , حتی کاربرد آنها در تقویت سازه های فولادی لزوم آشنایی با برخی از مفاهیم پایه در این مقوله ضروری به نظر می رسد.

مقدمه :

با آشنایی با مفهوم FRP , لزوم آشنایی با برخی ازمفاهیم چون کامپوزیت ,پلیمر , رزین یا ماتریس , طبقه بندی FRP براساس فیبر یا الیاف تشکیل دهنده یا انواع رزینهای پلیمری تشکیل دهنده آن, مقایسه بین آنها , روشهای تولید, عوامل مؤثر در خواص مکانیکی لزوم دارد.

1- FRP چیست ؟

این کلمه اختصاری از کلمات Fiber Reinforced Polymer or Plastic می با شد به عبارت دیگر به یک ماده مرکب و کامپوزیتی اطلاق می شود که از فیبریا الیاف تقویتی و ماتریس ( ماده در برگیرنده ) یا رزین از جنس پلیمر مطابق شکل 1 تشکیل شده است ...

...

مشخصات مکانیکی FRP پاشیده شده :

پنج نمونه از ماده پاشیده شده FRP بصورت نمونه هاى A(JISK7054) آماده شده ، شرایط آماده كردن نمونه ها دقیقا مانند شرایط اصلى می باشد . ضخامت FRP با كنترل زمان پاشیدن 3 میلیمتر در نظر گرفته شد تا سختى مشابهى با ورقه هاى فیبرى فیبركربن 200 gr/m داشته باشد ، بر اساس روشهاى آزمایشى كششى براى مواد تقویتى پلاستیكى از فیبر شیشه آزمایشى كششى نیز براى این نمونه ها استفاده شده است .

جدول (1) نتایج آزمایشهاى كششى را جمع بندى می كند . مناطق مقاطع شامل رزین در تنش مورد محاسبه منظور شده . مقاومت كششى FRP پاشیدنى حدود 70Mpa است و مقاومت در طول واحد نیز حدود 270 N/mm است . ضریب الاستیسیته 8 Gpa و سختى آن 24 KN/mm مى باشد . این مقادیر تقریباً مشابه مقادیر ورقه هاى فیبر كربن به مشخصات 200 Kg/m , 26 KN/mm میباشد .

...

دانلود مقاله آشنایی با FRP


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله قوه مجریه

مقاله قوه مجریه

دانلود مقاله قوه مجریه

مقاله قوه مجریه
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل10

مقاله قوه مجریه

فهرست:

آشنایی با جمهوری اسلامی

اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه

اركان اصلی حكومت اسلامی

تعریف قوه مجریه

وظایف قوه مجریه

صلاحیت‌های سیاسی و اداری اركان قوه مجریه

================= بخشهایی از متن:

آشنایی با جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی نامی است که به ساختارهای حکومتی مبتنی بر دین در بعضی از کشورهای اسلامی داده شده است.

این نام معمولاً به نوعی دین‌سالاری با حاکمیت رهبران روحانی مسلمان به شکل جمهوریت و محتوای اسلامی اشاره دارد و در افریقا و خاورمیانه ایجاد شده است.

قوانین یک جمهوری اسلامی معمولاً باید با قوانین شرعی (قوانین اسلامی) منطبق باشند.

در دوران اخیر کشورهایی چون ایران، افغانستان، پاکستان و موریتانی خود را جمهوری اسلامی دانسته‌اند. گرچه در نوع حکومت کاملاً با هم متفاوت هستند

اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران

اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام. [3]

تاریخچه

 این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند و مدتی بعد قانون اساسی‌اش را تایید کردند. قانون اساسی یک بار هم در ۱۳۶۸ بازنگری شد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است ...

...

وظایف قوه مجریه 

این قوه مسؤولیت اجرای قوانین را برعهده دارد و معمولاً از دولت و سازمانهایی كه تحت نظر دولت به اجرای قوانین می‌پردازند تشكیل می‌شود. در كشور ما اداره امور عمومی و اعمال قوه مجریه بجز در اموری كه مستقیماً زیرنظر مقام رهبری است (فرماندهی نیروهای مسلح) از سوی رییس جمهور، هیئت وزیران و وزراء‌ صورت می‌گیرد. رییس قوه مجریه «رئیس جمهور» است كه هر چهار سال یك بار از سوی مردم انتخاب می‌شود.

در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران كه در دوم خرداد ماه سال 1376 برگزار شد 070/760/29 نفر شركت كردند كه در نتیجه سید محمد خاتمی با 187/078/20 میلیون نفر رأی برگزیده شد.

...

دانلود مقاله قوه مجریه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله اوراق قرضه ، اوراق مشاركت، تفاوت این دو اوراق

مقاله اوراق قرضه ، اوراق مشاركت، تفاوت این دو اوراق

دانلود مقاله اوراق قرضه ، اوراق مشاركت، تفاوت این دو اوراق

مقاله اوراق قرضه ، اوراق مشاركت، تفاوت این دو اوراق
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل16

مقاله اوراق قرضه ، اوراق مشاركت، تفاوت این دو اوراق

فهرست:

تعریف و آشنایی با عملكرد اوراق قرضه در بازار

اوراق مشاركت و عملكرد این اوراق

تفاوت این دو اوراق

اوراق مشاركت در بازار ایران

نقش استصناع در گردش اوراقها

نقش صكوك بر اوراق مشاركت و قرضه

انواع گوناگون صكوك

تفاوت صكوك و اوراق قرضه

================= بخشهایی از متن:

تعریف و آشنایی با عملكرد اوراق قرضه در بازار

اوراق قرضه در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آن‌ها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.

اوراق مشاركت و عملكرد این اوراق

 اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گردد. تهیهٔ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهدهٔ بانک مرکزی است. ...

...

نقش صكوك بر اوراق مشاركت و قرضه:

«صكوك» مى تواند به عنوان گزینه مكمل اوراق قرضه (اوراق مشاركت) عمل كند و صكوك ابزارى براى جمع آورى نقدینگى و سرمایه گذارى ضرورت هاى فعلى نظام پولى و مالى كشور را وادار كرد كه ضمن اندیشیدن به نهادها و ابزارهاى جدید، اقدام هاى خود را سرعت و شتاب بیشترى بخشد و از این رو بررسى ابزارهاى جدید مانند هجینگ، صكوك و نهادهاى پولى و مالى جدید موضوعیت یافت تا با اتكا به این ابزارها، اهداف چشم انداز و سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى محقق شود.
اصطلاح «صكوك» در اصل برگرفته از واژه عربى صكوك به معناى چك، نوشته بدهكار، سفته و قبض بدهى است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامى» تعریف مى شود. تمایزى كه میان این دو تعریف از صكوك وجوددارد، اساسى و مهم است. زیرا با تأكید بر این تفاوت، هدف از بكارگیرى صكوك به عنوان ابزارى جدید در بانكدارى اسلامى، فرضاً تقلید از اوراق قرضه مبتنى بر بهره در بانكدارى معمول نیست، بلكه ایجاد ابزارى ابتكارى است كه منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد. ...

دانلود مقاله اوراق قرضه ، اوراق مشاركت، تفاوت این دو اوراق


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیر تماسی

پایان نامه بررسی و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیر تماسی

دانلود پایان نامه بررسی و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیر تماسی

پایان نامه بررسی و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیر تماسی
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل2409 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل212

پایان نامه بررسی و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیر تماسی


چکیده:

با افزایش تقاضا برای استفاده از کارتهای اعتباری تحولات ساختاری بسیاری در سخت افزار ونرم افزار کارت ها پدید اورده است مبحث امنیت وسرعت انتقال داده و توان مصرفی وهزینه تمام شده هر تراشه به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در توسعه استفاده از آن می

باشد. دراین پایان نامه در جهت طراحی وتحلیل هر یک از اجزاکارت موارد زیر بررسی شده است.

در فصل اول ساختار کلی کارت و استانداردها وپروتکل های ارتباطی مورد بررسی قرار گرفته وطی جداولی هریک ازمحصولات ارائه شده را مقایسه نموده ایم. 

درفصل دوم ساختار فیزیکی و نحوه انتقال دیتا از تر مینال به کار ت بررسی شده است. 

در فصل سوم انواع حافظه ها مطرح گردیده وبا توجه به اینکه حدود 40% از توان مصرفی مر بوط به حافظه ها می باشد راه های بهبود توان در سلول حافظه مورد بررسی قرار گرفته است. 

 در فصل چهارم یک پردازنده 16 بیتی با مجموعه دستور العملهای کاهش یافته طراحی شده و در جهت کاهش مصرف توان وافزایش سرعت از پردازنده ها ی خطوط لوله استفاده گردیده است.

از آنجایکه کارتهای اعتباری دارای 8 اتصال اسیب پذیربامحیط خارجی می باشند در فصل پنجم اتصال I/O مورد بررسی قرار گرفته است . و اثر ESD که خود به عنوان یک حمله فیزیکی مطرح می باشد شبیه سازی ومورد نقد قرار گرفته است همچنین نقش مدارات سوپر بافر در طراحی اتصال I/O بررسی شده است. 

در فصل ششم اثر ESD مورد شبیه سازی قرا رگرفته و وجود مدارا ت محافظ متفاوت بوسیله نرم افزار H-Spice شبیه سازی وبعد مقایسه شده اند. 

در مرحله دوم مثال ارائه شده از فصل پنجم در زمینه افزایش قدرت درایو  اتصال I/O و بالارفتن سرعت انتقال دیتا وکاهش تاخیر شبیه سازی صورت گرفته و در انتها layout اتصال I/O وسوپربافربوسیله نرم افزار L-Edit طراحی شده است.

در فصل هفتم کارتهای غیر تماسی و قسمت مدار RF آنها بررسی شده اند در این بخش مدولاسیون و اثر نویز سفید و نویز فاز بر روی این کارتها مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند و یک شبیه سازی بوسیله نرم افزار MATLAB بر روی انواع مدولاسیونها صورت گرفته و نتایج خطای انجام گرفته در انتقال دیتا (BER) در هر نوع از مدولاسیون های دیجیتال با هم مقایسه شده اند. 

مقدمه

تاریخچه استفاده از کارت های پلاستیکی برای شناسایی افراد به حدود سال 1950 بر می گردد. کلوپ اشرافی داینرز در آمریکا یکی از اولین جاهایی بود که این کارت ها را به اعضایش ارائه نمود در آن زمان از بدنه پلاستیکی کارت بسادگی برای نوشتن نام و مشخصات دارنده کارت بصورت حروف برجسته استفاده می شد و کارت نقشی شبیه به کارت های اعتباری امروزی ایفا می نمود. 

پیشرفت در زمینه استفاده از کارت ه ا, با ایجاد نوار مغناطیسی بر روی کارت که توسط ماشین مخصوص قابل خواندن و نوشتن بود , سرعت گرفت و وارد مرحله جدیدی شد که دراین کارت های مغناطیسی علاوه بر روشهای برجسته کاری حروف بر روی بدنه پلاستیکی کارت , اطلاعات اضافی تا حدود 1000 بیت بر روی نوار مغناطیسی قابل ذخیره سازی می باشد. به علت خودکار شدن نسبی فرآیند بررسی اعتبار کارت توسط ماشین و به دلیل امکان ارتباط لحظه ای با سیستم مرکزی, امنیت این نوع کارت ها نسبت به کارت های حروف برجسته بیشتر اس ت . کارت های مغناطیسی بخصوص در صنعت بانکداری و امور مالی – اعتباری بیشترین محبوبیت را کسب نمودند . با وجود این محبوبیت , سطح امنیتی ارائه شده توسط کارتهای مغناطیسی پائین بوده و تقلب در این سیستم ها ضررهای

زیادی را متوجه سازمان های ار ائه دهنده کارت ها نموده است . این امر بخاطر آنست که با داشتن یک ماشین استاندارد خواندن و نوشتن نوار مغناطیسی , محتوای اطلاعات ثبت شده در این نوع کارت ها ب ه راحتی قابل دستکاری و جعل می باش ند. تلاش هایی برای امن کردن کارت های مغناطیسی از طرف سازندگان صورت گرفته است.

بعنوان مثال در چک کارت های آلمانی یک ک د نامرئی و غیرقابل تغییر در بخشی از بدنه کارت قرار داده می شود که این کد توسط ترمینال خوانده شده و با اطلاعات نوار مغناطیسی مقایسه می شود بدین ترتیب تغییر ات محتوی نوار مغناطیسی قابل کشف می

شود. با وجود این اولا هزینه دستگاه های مخصوص بکار رفته در ترمینال در این نوع سیستم بالا است, ثانیاً امنیت حاصله از این روش چندان محبوبیت پیدا نکرده است. 

وجود مشکلات کارت های مغناطیسی از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی نیمه هادی ها از دیگر سو موجب گردید تا تحقیقات بر روی امکان استفاده از تراشه های نیمه هادی در کارت ها شروع گردد. 

در سال 1968 , دو محقق آلمانی ایده کارت دارای مدار مجتمع را معرفی نمودند . در سال 1974 یک محقق فرانسوی با معرفی ایده کاربرد ریزپردازنده در تراشه کارت عنوان کارت هوشمند را معرفی نمود . بدین ترتیب و با پیشرفت سریع تولید تراشه های نیمه هادی با ابعاد ریز , امکان ایجاد کارت های به معنی واقعی هوشمند که ب ه منزله یک رایانه کوچک قابل حمل بودند ,فراهم گردید. کارت های هوشمند هم از لحاظ میزان حافظه موجود برای ذخیره سازی اطلاعات و هم به لحاظ امنیت فیزیکی و منطقی از کارت های مغناطیسی قدیمی برترند.

دانلود پایان نامه بررسی و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیر تماسی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)

پایان نامه برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)

دانلود پایان نامه برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)

پایان نامه برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل1753 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل146

پایان نامه برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)


چکیده:

مساله در مدار قراردادن نیروگاهها یک مساله بهینه سازی برای پیدا کردن بهترین حالت ممکن برای خاموش و روشن کردن واحدها در 24 ساعت یک شبانه روز یا 168 ساعت یک هفتهای است که بر اساس منحنی پیش بینی بار انجام می شود. در این پایان نامه برای حل مساله برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها یک نوع الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات به نام IBPSO پیشنهاد شده است . تابع هدف مساله شامل مجموع هزینه تولید و هزینه انتقال است . محدودیت تابع هدف شا مل قیود حداکثر توان و حداقل توان تولیدی واحدها ، حداقل زمان خاموش بودن واحدها و حداقل زمان روشن بودن واحدها و ذخیره چرخان می باشد . الگو ریتم پیشنهادی بر روی یک شبکه نمونه به تعداد 20، 10، 60، 40، 80 و 100 واحد نیروگاهی اجرا شده نتایج حا صل با نتایج روشهای لا گرانژ، الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی تکاملی مقایسه می کنیم. نتایج حاصل برتری روش پیشنهادی را نسبت به روشهای قبلی نشان می دهد.

مقدمه :

مهندسین همواره با مسائل مربوط به تضمین سودآوری سرمایه گذاریهای انجام شده به منظورتولید محصولات و ارائه خدمات مهندسی مواجه بوده اند. در این راستا افزایش راندمان و بازدهی تجهیزات الکتریکی و بهبود بهره برداری ازآن در جهت صرفه جویی وحفظ هر چه بیشتر منابع و به اتمام رسیدن سوختهای فسیلی ازیک طرف وکاهش قیمت تمام شده کیلووات ساعت برق تولیدی برای تولید کنندگان وتوجه به تورم سالانه روزافزون مواد سوختی از جمله مسائلی است که مهندسان را از دیرباز به خود مشغول کرده است. هدف اصلی در مساله در مدار قراردادن نیروگاهها پیدا کردن بهترین حالت ممکن برای خاموش و روشن کردن واحدها در 24 ساعت یک شبانه روز یا 168 ساعت یک هفته ای که بر اساس منحنی پیش بینی بار انجام می شود بطوریکه هم قیود مساله برآورده شود وهم کمترین هزینه بهره برداری بدست آورده شود. در فصل اول پایان نامه به کلیات پروژه پرداخته شده است که شامل انواع برنامه ریزی در سیستمهای قدرت ، اهمیت اقتصادی برنامه ریزی ، سابقه تاریخی موضوع و مشخصات کلی انواع نیروگاهها و اهداف پایان نامه می باشد. در فصل دوم به بررسی انواع روشهای بهینه سازی پرداخته شده است و مزایا و معایب هرکدام بیان شده است.در فصل سوم به معرفی کامل روش الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات پرداخته شده که دراین پایان نامه ازاین الگوریتم استفاده شده است . درفصل چهارم به معرفی کامل تابع هدف مساله unit commitment وقیودهای مربوط به مساله پرداخته شده است. درفصل پنجم به شبیه سازی ونتایج بدست آمده که توسط برنامه نوشته شده براساس الگوریتم اجتماع ذرات در نرم افزار MATLAB انجام گرفته شده است پرداخته شده است همچنین به توضیح چند روش بکار رفته قبلی و به مقایسه نتایج بدست آمده و به اثبات برتری و نیرومندی روش پیشنهادی

بر سایرروشهای قبلی بکاررفته پرداخته شده است. درپایان در فصل ششم پایان نامه به نتیجه گیری وارائه پیشنهادات پرداخته شده است. 

فصل اول 

کلیات 

1-1- مقدمه:

یکی از مهمترین مسائلی که در فاز بهرهبرداری از سیستم قدرت مطرح است مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها میباشد. مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها یک مسأله بهینه سازی اقتصادی با وجود قیود مختلف است. افزایش پیوسته قیمت مواد سوختی و نیز تورم سالانه باعث شده است که همواره بهره برداری اقتصادی از سیستمهای تولید انرژی الکتریکی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته باشد. هدف اصلی در مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها پیدا کردن بهترین حال ممکن برای خاموش و روشن بودن واحدها در 24 ساعت روز یا 168 ساعت هفته است که براساس منحنی پیش بینی بار انجام می گیرد بطوریکه اولاً هزینه بهره برداری را حداقل نماید ثانیاً قیود و محدودیتهای واحدهای تولید و شبکه را برآورده سازد . روشهای بهره برداری مختلفی برای تأمین بار مورد تقاضا وجود دارد اما به دلایل مسائل اقتصادی ترجیح داده می شود که از بهترین راه برای بهره برداری استفاده کنیم. 

1-2- برنامه ریزی در سیستمهای قدرت

بهره برداری بهینه از سیستمهای قدرت مستلزم یک برنامه ریزی صحیح می باشد برنامه ریزی در سه بخش انجام میگیرد:

1- برنامهریزی بلند مدت

2- برنامهریزی میان مدت

3- برنامهریزی کوتاه مدت

دانلود پایان نامه برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه جداسازی کور منابع صوتی

پایان نامه جداسازی کور منابع صوتی

دانلود پایان نامه جداسازی کور منابع صوتی

پایان نامه جداسازی کور منابع صوتی
دسته بندیسمینار برق
فرمت فایلpdf
حجم فایل1581 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل128

پایان نامه جداسازی کور منابع صوتی


چکیده 

جداسازی کور منابع یکی از موضوعات مورد بررسی در زمینه پردازش سیگنال است که به علت کاربردهای فراوان، توجه به آن خصوصا در دو دهه اخیر افزایش یافته است. هدف از انجام این عمل، جداسازی منابع از مخلوط آنها می باشد. به این مکانیزم کور گفته می شود، چون جداسازی سیگنال ها در حالی صورت می گیرد که اطلاعات اولیه ای راجع به منابع و چگونگی ترکیب آنها توسط سنسورهای گیرنده وجود ندارد و تنها اطلاعات موجود، سیگنال مخلوط منابع است. روش های متعددی برای جداسازی کور منابع ارائه شده است. که یکی ار مهمترین آنها جداسازی سیگنال ها در صفحه زمان – فرکانس است. یکی از الگوریتم هایی که اخیرا برای جداسازی منابع با ترکیب لحظه ای خطی ارائه شده است، روشی است که در آن جداسازی با استفاده از نسبت زمان – فرکانس مخلوط سیگنال ها انجام می شود که به طور اختصاری TIFROM نامیده می شود. 

در این رساله برای توسعه شیوه پیشنهاد شده در الگوریتم TIFROM روشی برای تفکیک منابع با ترکیب بدون اکو با نام A-TIFROM ارائه می شود. در الگوریتم پیشنهادی ابتدا با استفاده از تبدیل زمان – فرکانس، سیگنال سنسورهای دریافتی از محور زمان به صفحه زمان – فرکانس تصویر می شوند و سپس با محاسبه نسبت سیگنال ها در حوزه زمان – فرکانس، ضرایب حذف منابع تخمین زده شده و با استفاده از این ضرایب، ماتریس حذف منابع در حوزه زمان – فرکانس محاسبه می شود. با اعمال ماتریس حذف، منبع مورد نظر از سیگنال های ترکیب حذف می شود. سپس با استفاده از عکس تبدیل زمان – فرکانس سیگنال های جدا شده به محور زمان باز می گردند.

یکی از مزیت های عمده این روش این است که الگوریتم قادر است سیگنال هایی را که در حوزه زمان – فرکانس هم پوشانی دارند را نیز با کیفیت مناسب تفکیک نماید. زیرا یافتن یک ناحیه باریک از صفحه زمان – فرکانس که فقط متعلق به یک منبع باشد برای تعیین ضرایب حذف، کافی است. در حالی که شاید آن منبع در سایر نواحی زمان – فرکانس با سایر منابع هم پوشانی داشته باشد. بنابراین با ارائه الگوریتم پیشنهادی A-TIFROM برای حالت ترکیب بدون اکو می توان مخلوط سیگنال های صحبت و یا موسیقی را هم از یکدیگر تفکیک نمود. در الگوریتم TIFROM جداسازی برای ترکیب لحظه ای خطی از منابع ارائه شده است در حالی که الگوریتم پیشنهادی برای جداسازی منابع با ترکیب بدون اکو ارائه گردیده است. بنابراین در بخش شبیه سازی برای مقایسه نتایج، الگوریتم A-TIFROM با الگوریتم ICA که از نظر نوع ترکیب منابع، تعداد سنسورها و تعداد منابع در شرایط یکسان می باشند، مقایسه می گردد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی به طور متوسط با SIR بالای 33dB و SDRبالای 20dB و زمان اجرای کمتر از 4 ثانیه برای جداسازی ترکیبات دوتایی از سیگنال های صحبت و موسیقی مناسب می باشد.

مقدمه 

جداسازی کور منابع یکی از موضوعات مورد بررسی در زمینه پردازش سیگنال است که توجه به آن در دو دهه اخیر افزایش یافته است. جداسازی سیگنال ها در کاربردهای متنوعی از پردازش سیگنال از جمله پردازش سیگنال های صحبت تا تحلیل تصویرهای پزشکی به کار می رود. 

هدف از جداسازی منابع، تخمین سیگنال N منبع ناشناخته مختلف با استفاده از مخلوط سیگنال های دریافتی توسط P سنسور است. به دلیل اینکه اطلاعات اولیه ای راجع به منابع و چگونگی ترکیب آنها وجود ندارد. مسئله جداسازی، جداسازی کور نامیده می شود. 

به طور کلی در مسئله جداسازی کور منابع، P مخلوط خطی از N منبع داریم که تابع تبدیل بین منابع و سنسورها، ماتریس مجهول A به ابعاد N*P می باشد و در رابطه x=As بردار s شامل منابع، s=[s1,s2,…SN]T و x=[x1,x2,…xP]T هم مخلوط سیگنال های دریافتی توسط P سنسور است. بلوک دیاگرام کلی مسئله BSS در شکل 1-1 نشان داده شده است. 

شرایط محیطی و نوع مخلوط روی پیچیدگی مسئله BSS تاثیر می گذارند. در یک محیط طبیعی سیگنال های با انعکاس توسط سنسورها دریافت می شوند و بنابراین تخمین ماتریس A به شناسایی جهت منبع در زمان های مختلف نیاز دارد. عموما برای ساده تر شدن مسئله، فرضیاتی برای محیط در نظر گرفته می شود که عبارتند از:

الف) مخلوط لحظه ای: فرض ابتدایی که برای محیط در نظر گرفته می شود این است که سیگنال ها به صورت همزمان ولی با تضعیف های متفاوت به سنسورها برسند. در این محیط رابطه خطی ثابتی بین منابع و سنسورها برقرار است. (ماتریس A یک ماتریس اسکالر به ابعاد N*P با مقادیر ثابت است) x(t)=As(t 

ب) مخلوط بدون اکو: در این محیط فرض می شود، سیگنال هر منبع با یک تضعیف و تاخیر منحصر به فرد به هر سنسور برسد. در این حالت بین منابع و سنسورها رابطه کانولوشنی برقرار است. x(t)=A*s(t 

ج) مخلوط اکودار: این محیط کامل ترین حالت است که در آن بین هر منبع و هر سنسور چند مسیر در نظر گرفته می شود. رابطه بین منابع و سنسور یک رابطه کانولوشنی می باشد که ماتریس A نسبت به حالت قبل پیچیدگی بیشتری دارد. x(t)=A(z)*s(t 

همچنین در مورد منابعی که در مسئله جداسازی کور سیگنال وجود دارند می توان فرضیاتی در نظر گرفت. این فرضیات اساس کار بیشتر الگوریتم های جداسازی منابع را تشکیل می دهند که شامل مشخصات آماری نظیر استقلال، غیرگوسی بودن و… می باشد. 

یکی از فرضیات قدرتمند معروف این است که منابع در یک حوزه تبدیل (مانند تبدیل فوریه، تبدیل زمان – فرکانس و…) روی هم افتادگی نداشته باشند. روش هایی که از این فرض استفاده می نمایند. به عنوان روش های اسپارس شناخته می شوند. مزیت این فرض این است که احتمال اینکه دو یا تعداد بیشتری از منابع همزمان در یک نقطه از فضای اسپارس فعال باشند بسیار کم است. 

بنابراین در یک فضای اسپارس می توان با تخمین ضریب مربوط به هر منبع به تنهایی، سهم منبع مورد نظر را از ترکیبات حذف کرد. این فرض در شرایطی که تعداد منابع بیشتر از سنسورها می باشد (حالت نامعین) کاربرد دارد. برای نمایش اسپارس یک سیگنال آکوستیک اغلب از تبدیل فوریه، تبدیل گابر و تبدیل موجک استفاده می شود.

دانلود پایان نامه جداسازی کور منابع صوتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,