خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی

تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی

تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی 
پروژه بررسی واكنش های شیمیایی 
مقاله بررسی واكنش های شیمیایی 
دانلود تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی
دسته بندیعلوم پایه
فرمت فایلdoc
حجم فایل95 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل47

تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش 

مؤلف : مهندس مطیع فرد                                                              فصل اول : بینش 1

نام فرآیندهایی كه در جهان هستی در حال انجام شدن می‌باشند با آهنگ یا سرعت خاصی رخ می دهند. گستره ای از علم شیمی كه مربوط به سرعت واكنش های شیمیائی می باشد، سینتیك شیمیائی نام دارد. سینتیك شیمیائی با سرعت انجام یك فرآیند شیمیائی و عوامل مؤثر بر سرعت سر و كار دارد.

اگر در محیط اطراف زندگی خود نگاه كنیم در اثر گذشت زمان، واكنش های شیمیائی در حال رخ دادن می باشند. برخی كند مانند زنگ زدن ، آهن و برخی تند مانند سوختن و یاخنثی شدن اسید و باز می باشند.

نكته: دقت شود در مورد سرعت خودبخودی بخودن معنا ندارد، به عبارتی خودبخودی بودن مفهوم سریع بودن را نمی رساند. بسیاری از واكنش های خودبخودی آنچنان كند می باشند كه شاید هفته ها و سالها در دمای معمولی رخ ندهند. مانند:

 

نكته: خودبخودی بودن واكنش بحثی است ترمودینامیكی و ترمودینامیك با تعیین سطح انرژی واكنش دهنده ها و فرآورده ها و تغییر آنتروپی است. وقوع واكنش را بررسی می كند، در حالی كه سینتیك دوباره چگونگی تبدیل آن‌ها به یك دیگر و شرایط بهینه برای انجام شدن واكنش را بررسی می كند.

نكته: سینتیك تابع مسیر است.

سرعت یا شتاب یك فرآیند عبارت است از تغییر یك كمیت معین در یك زمان معین. حال این كمیت معین می‌تواند غلظت – بو – زنگ و … باشد.

همچنان كه در علم فیزیك سرعت یك متحرك را با تغییرات جابه‌جائی متحرك در تغییرات واحد زمان. بیان می كنیم در علم شیمی نیز به دنبال یك كمیت مستقیم تا در واحد زمان تغییر كند. از آنجائی كه در حین یك واكنش شیمیائی تعداد مولها دستخوش تغییر می شوند بنابراین سرعت یك واكنش شیمیائی عبارت است از تغییر غلظت یك واكنش گر و یا یك فرآورده در واحد زمان.

مثلاً در واكنش  اگر بخواهیم سرعت را برحسب جزء A حساب كنیم. (در علم شیمی سرعت را با R نمایش می‌دهیم و از آنجائی كه سرعت یك واكنش ثابت نیست و با گذشت زمان تغییر می كند. همچون علم فیزیك به بیان سرعت متوسط واكنش می پردازیم یعنی  ) حرف R از كلمه Rate به معنای سرعت گرفته شده است.

 

 

غلظت A در t1 – غلظت A در t2

 

T2-t1

توجه: [A] یعنی غلظت A بر پایه مول بر لیتر

حرف یونانی  (دلتا)‌به معنای تغییر یك كمیت اندازه گیری شده است.

نكته : سرعت در لحظه های مختلف واكنش با یكدیگر تفاوت دارد. به عبارتی سرعت یك واكنش در ابتدا زیاد و با گذشت زمان از آنجائی كه غلظت واكنشگرها رو به كاهش می‌گذارد كم می گردد.

سرعت یك واكنش كمیتی است تجربی و با اندازه گیری سرعت مصرف واكنش دهنده (ها) یا سرعت تولید فرآورده (ها) معین می گردد.

توجه گردد كه عبارت  ‌یك عبارت منفی است. زیرا غلظت دوم A به دلیل مصرف شدن ‌از غلظت اول A كوچكتر است و از آنجائی كه در علم شیمی سرعت منفی معنا ندارد بنابراین سرعت متوسط مصرف A را با عبارت:

 

به عبارتی ‌سرعت را با بیان یك علامت منفی برای واكنش دهنده (ها) بیان می كنیم.

بنابراین می توان سرعت را برحسب جزء (B) نیز تعریف نمود:

 

پرسش: تغییرهای سرعت واكنش با پیشرفت زمان به چه ترتیب است؟

1) سرعت واكنش در ابتدا كم است و در نزدیك پایان زیاد می شود.

2) در تمام مدت سرعت واكنش ثابت است.

3) سرعت واكنش در ابتدا زیاد و در نزدیك پایان كم می گردد.

4) با پیشرفت زمان سرعت واكنش به طور منظم افزایش می یابد.

نكته :

انتخاب واحد زمان در سطح دبیرستان اصولاً ثانیه (s) و دقیقه است (min) ولی برای واكنش كند مانند زنگ زدن آهن و یا خرد شدن صفحات كاغذی یك كتاب از واحدهای نظیر روز – هفته – ماه وسال استفاده می شود. در این بحث بیشتر از واحد ثانیه استفاده می گردد.

فصل دوم: پیش دانشگاهی 1

تعادل های شیمیائی

 

در محاسبه استوكیومتری فرض كردیم كه واكنش ها به طور كامل پیش می روند، یعنی تا هنگامی كه یكی از واكنش دهنده ها تمام شود. رویهمرفته، بسیاری از واكنش ها تا پایان پیش می روند. اگر یادتان باشد در شیمی 3 با واكنش های خودبخودی آشنا شدید . به عبارتی عوامل افزایش بی نظمی و كاهش انرژی هم دو در یك طرف واكنش بودند.

حال اگر عامل حداقل انرژی و حداكثر بی نظمی در دو سمت مخالف یك واكنش باشند در این صورت واكنش پیشرفت خوبی فقط به یك سمت ندارد و به عبارتی واكنش به هر دو طرف كشیده می گردد. در این حالت می گوئیم واكنش برگشت پذیر است. آشنائی با واكنش های برگشت پذیر مبنای درك واكنش های تعادلی می باشد.

واكنش های كه در آن هم واكنش رفت و هم واكنش برگشت به طور همزمان دو طرف واكنش قابل انجام باشد واكنش های برگشت پذیر می گویند. كه اصولاً آنها را با علامت  نشان می دهند.

نكته 1: هر واكنش برگشت پذیری تعادلی نیست. ولی تمام واكنش های تعادلی برگشت پذیرند.

یك نمونه از واكنش های برگشت پذیر جوش خوردن دو جزء No2 به یكدیگر و تولید تترا اكسید دی نیتروژن

 

یك نمونه دیگر از واكنش های برگشت پذیر گرم نمودن نمك آبپوشیده كبالت (II) كلرید   كه به رنگ ارغوانی بوده و بر اثر گرم شدن و از دست دادن آب، آبی رنگ می شود.

نكته 2: اغلب آب زدایی نمك های آبپوشیده با تغییر رنگ همراه است مانند  كه دارای شش مولكول آب تبلور است.

نكته 3: اغلب شكل بلور نمك آبپوشیده با نمك كاملاً بی آب متفاوت است مثلا سدیم اورات (عامل بیماری نقرس) دارای بلورهای سوزنی شكل بوده و بر اثر حرارت به صورت بلور كروی تقریباً سیاه رنگ بدست می آید.

نكته 4: اصولا خصلت آبپوشی مربوط به تركیب های یونی می باشد چند نمونه نمك معروف آبپوشی شده:

 زاج سبز

 كات كبود

 سنگ گچ (زیپس)

مفهوم حالت تعادل: اگر در یك واكنش برگشت پذیر سرعت واكنش رفت با سرعت واكنش برگشت برابر باشد، حالت تعادل بوجود می آید. در این حالت غلظت واكنش دهنده ها و فرآورده ثابت می گردد. از آنجائی كه هیچ گونه تغییری در غلظت واكنش دهنده ها و فرآورده ثابت می گردد. از آنجائی كه هیچ گونه تغییری در غلظت واكنشگرها و فرآورده ها رخ نمی دهد، شاید به نظر برسد كه همه چیز متوقف شده است. اما این باور درست نیست. در سطح مولكولی حالتی پویا و دینامیك دارد. مانند یك كتری كاملاص در بسته كه در حال جوش است. سرعت واكنش تبخیر (واكنش رفت) در ابتدا زیاد است. واكنش برگشت (میعان) در ابتدا دارای سرعت صفر است. بعد از گذشت مدتی كه غلظت بخار به حد معینی رسید سرعت واكنش رفت یعنی تبخیر كم گشته و سرعت واكنش معیان زیاد می گردد سپس و در زمان مشخصی سرعت واكنش رفت برابر سرعت واكنش برگشت می شود. در این حالت تعادل برقرار شده است. از این لحظه به بعد غلظت مایع و بخار ثابت گشته ولی مرتب مایع به بخار و بخار به مایع تبدیل می شود.

به عبارتی اگر در حالت تعادل فرض شود 8 مولكول به حالت بخار (از حالت مایع) در می آیند دقیقاً n مولكول نیز از حالت بخار به حالت مایع در می آیند. و بنابراین سرعت واكنش رفت و برگشت برابر می شود. (البته آنچه كه ذكر نمودیم مثالی از یك تعادل فیزیكی بود كه جلوتر انواع تعادلها را بررسی خواهیم نمود)

 

دانلود تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومی

تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومی در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومی

تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومی
پروژه بررسی نور و رنگها در ارگونومی
مقاله بررسی نور و رنگها در ارگونومی
دانلود تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومی
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل26

تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومی در 26 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست

 

عنوان

صفحه

مقدمه: نورهای و رنگها، طیف الكترومغناطیس..........................................................

فصل 1- دریافت رنگ................................................................................................

دیدرنگ......................................................................................................................

حساسیت طیفی ص نوع مخروط...............................................................................

تفسیر رنگ در سیستم عصبی ....................................................................................

درك نورسفید.............................................................................................................

تكمیل احساس رنگ بوسیله شبكیه مغز......................................................................

دید فوتویك و دیداسكوتوپیك....................................................................................

فصل 2 كاربردهای ارگونویك رنگ............................................................................

فصل 3  قابلیت ها و مقررات ارگونومیك رنگ..........................................................

مقررات رنگ ارگونومیك...........................................................................................

مقررات رنگ برای ایمنی جاده ها...............................................................................

مقررات رنگ برای ایمنی صنایع.................................................................................

مقرارت رنگ برای تشخیص لوله ها...........................................................................

مقررات رنگ برای سیستم های هیدرولیك................................................................

مقررات سیستمهای پنوماتیكی....................................................................................

مقرارت رنگ برای كابل ها.........................................................................................

مقررات رنگ در راه آهن............................................................................................

رنگ در محصولات خطرناك......................................................................................

مقررات رنگ كنترل ها...............................................................................................

منابع كتاب رنگها برای سلامتی شما...........................................................................

كتاب كاربرد رنگ در ارگونومی..................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نورها و رنگها

گوته فیلسوف آلمانی گفت استك «بین رنگها و نور رابطه بسیار دقیقی وجود دارد».

مسلما پدیده های رنگ و نور را نمی توان بدون استفاده از حس بینایی در كرد. همین مسئله  ابهاماتی نظیر موارد زیر را بوجود آورده است :

       v          شاگردان زن می پرسند: آیا رنگ سرخ درون شقایق است؟

       v         یك فیزیكدان سوال كرد كه: آیا پدیدة رنگ، حاصل بازتاب نور است؟

       v         فیزیولوژیستها می گونید: رنگهای تنها بر اثر تخریب بیوشیمیایی بعضی سلولها در عمق چشم درك می شوند.

       v         یك فیلسوف ودا در وجود رنگ صورتی شك كرده و مكی گوید:

       v         آیا رنگ،صرفا یك تصور ذهنی ما نست؟

       v         و سرانجام، یك هنرمند نقاش اختلافاتی را در رنگها می بیند كه یك روانشناس آن را ذاتی می داند.

فیزیكدان معروف، اسحاق نیوتن (1727  1643) با تجزیة نور خورشید به كمك یك منشور شفاف ثابت كرد كه نور سفید خورشید در اقع از نورهای رنگی با طول موجهای متفاوت تشكیل شده است. نیوتن توانست از این طریق، 7 رنگ اصلی را كه با ترتیب غیرقابل تغییر در كنار هم قرار دارند تشخیص می دهد.

رنگهای دارای طول موج كوتاه (بنفش ، نیلی ، آبی) شدیدتر از رنگهای دارای طول موج بلند انكسار پیدا می كنند و متقابلا شعاعهایی كه در بالا قرار گرفته اند، بهتر از اشعه پایین منعكس می شوند.

عمل عكس این تجزیة نیز امكان پذیر است، یعنی می توان با تركیب همان رنگها نور سفید را بدست آورد. اگر شما با فرفره ای كه با رنگهای رنگین كمان رنگ شده بازی كرده باشید، می دانید ك در سرعت زیاد، رنگ فرفره سفید بنظر می رسد.

در فیزیك مدنر، رنگها فقط بخش كوچكی از طیف الكترومغناطیسی را  تشكیل می دهد كه طول موج‌آنها را براساس واحد انگستروم محاسبه می كنند.

تركیب رنگها

رنگهای اولیه:

-        سرخ

-        سبز

-        بنفش

رنگ‌های ثانوی:

-        زرد:    سبز + بنفش

-        لاكی روشن:  بنفش +  سرخ

رنگهای ثالث:

لیموئی 5/1 سبز سرخ

-فیروزه ای: 5/1 سبز +  بنفش

-   نیلی : 5/1 بنفش +  سرخ +  سبز

-   شنگرفی : 1سرخ +  بنفش +  سبز

 


طیف الكترومغناطیس

جدولهای بعدی چگونگی قرارگرفتن رنگها را با طول موجهای متفاوت در طیف الكترومغناطیسی نشان  یدهد: اندازة امواج از كوتاهترین فركانسها شناخته شده (كه همان اشعه كیهانی است) آغاز شده و به طول موجهای كه توسط ایستگاههای رادیو و امواج الكتریكی كه بوسیلة ژانراتورها تولید می شوند ختم می گردد. طیف نورمرئی تنها بخش كوچكی از این طیف الكترومغناطیس كلی را دربر می گیرد.

واحد اندازه گیری، در فیزیك نور بكار می رود و خاص اندازه گیری مقادیر بسیار كم است. هر آنگستروم برابر با یك  میلیونیم متر می باشد.

نور خورشید بخش مهمی از طیف مرئی را اشغال كرده كه در ان رنگها آبی و سبز درمركز قرار دارند. ماراء بنفش‌ آخرین حد طیف نوری خورشید است كه در مرز 3000 آنگستروم به دلیل مقاوم بودن اتمسفر زمین متوقف می‌شود.

نوری كه از یك لامپ معمولی متصاعد می شود، عملا اشعة ماوراء بنفشس در خود ندارد ولی مقدار زیادی امواج مادوم قرمز با آن همراه است.

كه ازنظر چشمهای ما نامرئی بود و تنها از طریق متصاد كردن حرارتی كه همراه آن است، قابل تشخیص می باشد.  متقابلا لامپهای فلورسنت، از خودطول موجی متصاد می سازد كه متعلق به ماوراء بنفش است. این لامپ بوسیلة تركیب بخار جیوه و یك گاز كمیاب یعنی  آرگون از خود نور می می دهد. بخاطر داشته باشید كه در میان لامپهای مصنوعی، لامپهای حرارتی از خود امواج مادون قرمز و نورمرئی را متصاد می كنند كه آخرین حد آن نور آبی است. متقابلا لامپ فلورسنت اشعة ماوراء بنفش و بسیاری از نورهای مرئی را تولید می كند.

كدام رنگ ایمنتر است؟

اخیرا یكی از محققان Dupont بنام H. Alam Daved كروا و رفلكتاس رنگ‌های Dupont كه به صورت شاخص در صنایع حمل ونقل استفاده شده اند را اندازه‌گیری نمود،  مطالعه او تحت كنترل درخشندگی نو روز وشب انجام شد. زرد كهربائی  انجام شد. زرد كهربائی (پیك رفلكتانس نزدیك طول موج 550 نانومتر مناسب ترین حالت برای منحنی بینائی حساسیت چشم نسبت به چشم در انسانها فتوتوپیك را نشان می‌داد. چشم انسان در روز قادر است بسرعت به زرد كهربائی پررنگ واكنش نشان دهد. بعلت اینكه زرد كهربائی رنگ شدید بوده و به‌ آسانی در زمینه های روستائی (ruart) و شهری (urban) تشخیص داده می‌شود. (Allen 1970)

این فاكتور ها با رفلكتانس سفید در هم می آمیزند و زرد كهربائی را نامزد اصلی برای ایمن ترین رنگ برای، ماشین آلات حریق می نماید. این اطلاعات در (نمودار 11) بیان شده است.

آیا رنگ نقشی در ایمنی باز می نماید؟ آیا نمونه ای وجود دارد؟

تعدادی از شكارچیان بندرت لباسهائی به رنگ روشن می پوشند، اما وقتی از این لباسها استفاده می نمایند، حوادث ناشی از تیراندازی در جنگل كاهش می یابد (Newyork Depatment of Environment conservaton 1995)

موارد اشاره شده به نقش رنگ در حوادث ماشین آلات حریق به آنسوی سرویسهای حریق نیز امتداد می یابد.و شاید بتوان ایمنی وسایل نقلیه موتوری عمومی را بوسیله گسترش استفاده از رنگ ها روشن (lighted – colored)، كرومای بالا – (High chroma) و رنگ های با تن منفرد (single tone)  افزایش داد. رنگ قرمز هنوز هم یك رنگ عمومی در ماشینهای سواری، و كامیونها چراغهای عقب وسایل نقلیه می‌باشد. شكل (18)

اثرات رنگ روی مردان وزنان: در دفتركاری به رنگ قرمز، سفید یا سبز محققان درباره اثرات رنگ محیط اداری برروی سودندی و رضایتمندی شغلی دقت نموده اند (Brill و همكاران او 1984؛ Winemam) . رنگ محیط اداری عامل مسقیم سودمندی در كار نمی باشد. بلكه محتمل تر این است كه رنگ بعنوان كاتالیست عمل نموده و دارای اثرات غیر مستقیم روی كارمند دفتری می باشد (1981، Backer). رنگ بعنوان كاتالیست ممكن است موجب مجموعه‌ائی از واكنشهای رفتار مرتبط با كارآئی، خلق و خوی، رضایتمندی شغلی كارمندان وغیبت شود. تغییرات فیزیولوژیكی در پاسخ به رنگ ها اثبات شده است، كه می توان بطور اخص افزایش تحریك و برانگیختگی با رنگ قرمز را اشاره نمود. (1966 wilosn؛ 1974jacobs؛ 1972 ، Ali). با این وجود Kaiser) (1984) تصریح نمود كه در این پاسخها، اساسا آگاهیهای فرهنگی در مورد رنگ دخالت دارند.

دانلود تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن

تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن در 56 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن

تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن
پروژه بررسی نفت و اهمیت آن
مقاله بررسی نفت و اهمیت آن
دانلود تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل56

تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن در 56 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه

نفت خام مایعی است كه از تعدادی هیدروكربن و مقداری تركییات گوگردی اكسیژن دار، ازته و مقدار كمی تركیبات معدنی و فلزات تشكیل شده است . تركیبات مختلف نفت خام بنا به موقعیت محلی میدان نفتی و زمان تشكیل آن و حتی بنا به ژرفای منبع مـتغیرند .

در یك جزوه نفتی همراه نفت خام همواره مقداری گاز ، آب و نمك و شن و ماسه وجود دارد كه این مواد بر اساس چگالی روی هم انباشته می گردند . نحوة قرار گرفتن آنها بدین شكل است كه در زیر یك لایة غیر قابل نفوذ ابتدا آب و نمك ، سپس نفت خان .و بر روی آن گازها قرار دارند .

نفت خام پس از استخراج به واحد بهره برداری انتقال داده شده كه در این واحد  نفت خام را با عبور از جدا كننده ها و كاهش تدریجی فشار ، از گاز همراه با آن عاری می سازند . سپس در واحد نمك زدایی ، آب و نمك ، شن و ماسة آن را جدا ساخته و در صورت ترش بودن نفت خام ( حاوی گازهای اسیدی مانند  ،  ، RSH و …. ) آن را در استریپرها [1]  با یك گازشیرین تماس داده و  را جدا می كند كلیة این اعمال بر ای جلوگیری از خوردگی تجهیزات پالایش می باشد.

طراحی پالایشگاه را بر اساس اجزاء تشكیل دهنده نفت خام مورد استفاده صورت می گیرد . در ضمن با افزایش مدت زمان استخراج از یك حوزة نفتی كیفیت نفت تغییر كرده و به طور معمول مقدار گوگود و  آن افزایش می یابد . در نتیجه با تغییر خوراك پالایشگاه نیاز است كه شرایط عملیاتی تغییر كند كه این تغییرات بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی نفت خام صورت می گیرد.

2 ـ واحد ارزیابی نفت خام

هدف از انجام كلیه آرمایشات در واحد ارزیابی نفت خام ، ارزیابی و تعیین مشخصات نقت خام های ایران و كشورهای همسایه كه برای امور صادرات و طراحی پالایشگاهها مورد استفاده قرار می گیرد ، است .

از جمله كارهای این واحد ، تقطیر نفت خام و بدست آوردن فرآورده های سبك تا سنگین كه به ترتیب حلالها و بنزین و نفت سفید و گازوئیل و روغنها می باشند كه مشخصات فیزیكی و شیمیایی و ترمودینامیكی آنها مطابق روشهای استاندارد انجام می شود و همچنین حلالهای نفتی مورد نیاز صنایع در این واحد ساخته می شود.

تواناییهای این واحد علاوه بر موارد فوق در خصوص قسمتهای استاندارد به شرح زیر می باشد:

 1.    1.    تقطیرهای ASTM و IP جهت تهیة برشهای كوتاه و تعیین نقاط جوش و تحت خلاء تا 001/0 میلی باد و تا نفاط جوش حدود 800 .
 2.       2.        تعیین دانسیته ، وزن مخصوص ، گوگرد ، اسیدیته و گرانروی مایعات ، گازها و جامدات.
 3.       3.        تعیین مقدار هیدروكربنتهای آروماتیكی ، نفتینكی، الفینی و پارافینی ( نرمال رایزو)
 4.    4.    تعیین وزن مولكولی ،‌ فشار بخار ، باقیمانده ، كربن ، مقدار واكس و نقطة ذوب آن و خاكستر در نفت خام و فرآوردها
 5.       5.        تعیین مقدار نمك، آب و رسوبات در نفت خام .
 6.       6.        تعیین اندازه ذرات جامد معلق در مایعات و غلظت آنها.
 7.       7.        تعیین ضریب رسانش ، PH‌ ، ارزش حرارتی ، مقاومت اكسیداسیون مایعات .
 8.    8.    تصفیه روغن های خام و تعیین پارامترهای كنترل كیفیت بخصوص اندیس گرانروی ، قسمت رنگ فرآورده ها و نمرة برومین .
 9.    9.    تعیین عددستان ، اندیش دیزل ، نقطة آنیلین ، نقطة آتش گیری ،‌ نقطة اشتعال ، نقطة ابری شدن ، نقطه انجماد ، نقطة ریزش و دمای بسته شدن فیلتر گازوئیل بر روی سوختهای نفت سفید و دیزل.
 10.    10.      تست نوار خوردگی مس ، نقره ، خوردگی فلزات بر روی سوختها و ضدیخ.

معمولاً هر پالایشگاه دارای یك آزمایشگاه كنترل كیفیت است كه در آنها آزمایشهایی بر روی فرآورده های مختلف میانی یا نهایی به دو منظور انجام می شود:

 • تشخیص صحت كار واحدهای تولید به طور سریع
 • اطمینان از مطابقت فرآورده های نهایی با استانداردهای مربرطه

برای انجام این آزمایشها ، دستگاهها و روشهای استاندارد بكار می رود . بطوریكه نتایج به راحتی قابل تكرار و مقایسه باشند . عمدتاً از روشهای ASTM و در مواردی IP ، BP ، DIM و …. استفاده می شود.

در این گزارش به برخی از مهمترین آزمایشها اشاره می شود.

چگالی ( دانسیته )‌

دانسیته هیدروكربن ها همیشه كمتر از یك است و با افزایش تعداد كربن ، این مقدار در یك سری همولوگ افزایش می یابد . در صورتی كه سیستم ها به ترتیب هیدوركربن های اشباع شدة غیر حلقوی ـ اشباع شده حلقوی ـ و آروماتیك باشد . به ازاء تعداد معین كربن دانسیته نیز افزایش می یابد.

مقایسه دانسیته هیدروكربتهای مختلف در درجه حرارت ثابت

دانسیته نفت كه مخلوطی از هیدروكربن ها ست بستگی به مواد سازنده آن دارد و به همین لحاظ است كه نفت كشورهای مختلف دارای دانسته های متفاوت است . . مثلاً دانسیته نفت آمریكا . 87/0 ـ 800/0 ، نفت ایران در  60 ، 836/0 و نفت و رسید 900/0 ـ 850/0 می باشد.

معمولاً دانسیته در دمای  60 اندازه گیری می شود . برای اندازه گیری SG معمولاً از هیدرومتر و پكنومتر و یا دانسیته مترهای اتوماتیك استفاده می شود. برای اندازه گیری SG معمولاً از هیدرومتر پیكنومتر و یا دانسیته مترهای اتوماتیك استفاده می شود . برای برش های نفتی چگالی به شكل كمیت API نیز بیان می شود : API بوسیله انستیتو نفت آمریكا پیشنهاد شده است و در كشورهای آمریكایی مقدار دانسیته بر حسب آن داده می شود.

 

3 ـ 19 ـ اندازه گیری آسفالتین

مقدمه

آسفالتین هیدروكربن های بسیار سنگین چند حلقه ای ـ تشكیل از حلقه های آروماتیكی و نفتنیكی ـ هستند كه حاوی مقداری گوگرد ، نیتروژن ، اكسیژن و فلزاتی چون سدیم ، كلسیم ، آهن ، نیكل و وانادیم می باشند.

آسفالتین ها سیاه رنگ و  شكننده هستند و نسبت كربن و هیدروژن آنها بالاست ( حدود %6 ـ 5 وزن مولكولی آنها را هیدروژن تشكیل می دهد در حالی كه در دیگر هیدروكربن ها حدود 14% وزن آنها معمولاً از هیدروژن است . چون نمی توان این مواد را از طریق تقطیر از سایر هیدروكربن ها جدا كرد ، بنابراین از روش استخراج با حلال استفاده می شود . آسفالتین ها در حلالهای آروماتیكی به خوبی حل می شوند ولی در حلالهای آلیفاتیكی حل نمی شوند بنابراین برای جداسازی آنها می توان از پردیان تاهپتان استفاده كرد . البته هر چه وزن مولكولی حلال كمتر باشد حلالیت آسفالین در آن كمتر است . به طوریكه حلالیت آسفالتین در اتان از همه كمتر است ولی از آنجا كه در برشهای روغنی به غیر از آسفالتین مواد دیگری نیر رسوب می كنند ، اتان ماده مناسبی برای جداسازی آسفالتین از برشهای روغنی نیست . در صنعت از پروپان استفاده می شود و در آزمایشگاه از پنتان و هگزان و هپتان . در ضمن آسفالتین ها در تولوئن داغ و بترن نیز محلولند.

رابطة میان قدرت رسوب دهندگی آسفالتین و جرم مولكولی حلالهای هیدروكربنی

روش  IP

این تست برای گازوئیل ، سوخت دیزل ، ته مانده های سوختهای نفتی ، نفتیهای روغنی و قیر كه به دمای   260 رسیده اند ، می باشد . در این روش از حلال هپتان استفاده می شود .

شرح آزمایش

ابتدا تقطیر نفت خام تا دمای    260 صورت می گیرد . سپس مقدار باقی مانده جمع آوری شده و وزن می شوند . زیرا مرحلة اول تخمین میزان آسفالتین موجود در نمونه و یا دانستن مقدار ته مانده های نفت برای تخمین حجم تخمین حجم فلاسك و مقدار هپتان لازم از روی جداول داده شده می باشد . اگر مقدار آسفالتین تخمینی در نمونه بیشتر از  25/0 باشد حداقل ml 25 هپتان لازم است . هر چه مقدار آسفالتین كمتر باشد حجم هپتان لازم كمتر است . به طوریكه به ازای هر 1 گرم از نمونه ml 30 هپتان لازم است .

پس از افزودن هپتان نمونه را به مدت 60 دقیقه می جوشانیم سپس سرد كرده و به مدت 150 ـ 90 دقیقه در یك فضای تاریك نگه می داریم . سپس مخلوط حاصله را فیلتر می كنیم . به جز آسفالتین بقیة اجزاء نمونه در هپتان حل می شوند و از فیلتر عبور می كنند .

و این بار آن را در مجاورت هپتان ( بخارات هپتان ) قرار می دهیم تا جدا سازی كاملتری صورت گیرد . وقتی حلال خروجی از یك بی رنگ شد مطمئن می شویم جداسازی كاملاً انجام گرفته است . سپس به جای هپتان این بار از تولوئین داغ استفاده می كنیم . تولوئین آسفالتینها را می شوید . در ظرفی آسفالتینها را می شوید . در ظرفی آسفالتینهای شسته شده با تولوئن را جمع می كنیم . این محلول را به قدری حرارت می دهیم تا تمام تولوئین تبخیر شده و تنها آسفالتین بماند . با وزن كردن آسفالتین مانده پی به میزان آن در نمونه می بریم .

اندازه گیری واكس ( موم )

واكسها تركیبات اشباع سنگینی هستند كه به طور كلی به سه دسته زیر تقسیم می شوند :

الف ) واكسهای پارافینی خالصل l نقطة ذوب 50 سفید رنگ

ب : واكسهای بینابینی با نقطة ذوب 65 ـ 60 .

ج : واكسهای میرو كریستالی با نقطة ذوب بیشتر از  70 ، دارای رنگی بین زرد تا قهوه ای ، سنگین ترین نوع ، خشك و شكننده ،‌ در حین ذوب چسبندگی زیادی دارد ، نسبت به دیگر نوعهای واكس كاربرد بیشتری دارند .

 

دانلود تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژی

تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژی در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژی

تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژی
پروژه بررسی مفهوم جذب انرژی
مقاله بررسی مفهوم جذب انرژی
دانلود تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژی
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل30

تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژی در 30 صفحه ورد قابل ویرایش 

تعریف جذب

مفهوم جذب [1]در آكوستیك اتلاف انرژی به هنگام برخورد موج صدا به یك سطح و سپس انعكاس آن است. كلمة «جذب» رااغلب اشخاص عادی برای بیان عمل یك اسفنج هنگامی كه آب را به خود می كشد، به كار می گیرند، كه این معنا شامل آكوستیك نمی شود. آب جذب شده توسط اسفنج دوباره در دسترس خواهد بود، اما نوفه «جذب» شده توسط آكوستیك تایل را نمی توان دوباره به دست آورد. زیرا به صورت حرارت تلف شده است. مفهوم جذب آكوستیكی در درجه نخست شامل فضاهای داخلی می شود. اگر دیواری وجود نداشته باشد، صدا فقط در اثر افزایش فاصله منبع كاهش می یابد.

اگر فرض كنیم كه یك موج با انرژی تابشی معینی با زاویه ای تصادفی به سطحی برخورد كند، مقداری از انرژی تابشی به طرف محیطی كه سرچشمه شعاع تابشی در آن قرار گرفته است، منعكس می شود و بقیه انرژی تابشی به داخل مادة سطح مزبور نفوذ و غالباً از میان آن عبور می كند. با استفاده از روش شعاعی ضریب جذب به صورت زیر تعریف می شود

انرژی باز تابشی-1

 

 

انرژی تابشی

بنابراین ضریب جذب نمایانگر نسبتی از انرژی صوتی تلف شده به انرژی سرچشمه صداست كه مقدار آن از صفر تا یك متغیر است( یعنی از صفر تا صددرصد) بنابراین اگر ضریب جذب مساوی صفر باشد، به این معناست كه انرژی تلف شده و تمام صدا در فضایی كه سرچشمه در آن است باقی می ماند. این بدان معنی است كه تمام دیوارهایاز نظر آكوستیكی «سخت» هستند و انرژی باتابیده شده با انرژی تابشی برابر است. همان طور كه این ضریب به سمت 1.0 میل می كند، یعنی انرژی بیشتر و بیشتر تلف شده است و انرژی بازتابشی رفته رفته جزء كوچكتری از انرژی تابیده شده خوهد شد. از نظر آكوستیكی به چنین سطحی «نرم» گفته می شود.

به طریق مشابه ضریب عبوری را می توان به صورت زیر تعریف كرد:

انرژی عبور كرده - 1

 

 

 

انرژی تابشی

انرژی كلی از جمع ضریب جذب و ضریب عبوری به صورت زیر به دست می آید.

 

از اتلافی كه به علت اصطحكاك به وجود می آید (تبدیل به حرارت) صرفنظر شده است. این اتلاف بر اثر اصطحكاك، بسیار اتلاف ناچیزی است، حتی در بالاتری مقدارش. بعداً خواهیم دید.

 مقدار عددی ضریب جذب همان طور كه قبلاً گفته شد، برای تمام موارد شناخته شده مقداری معین بین 1% (یك درصد) برای سطوح بسیار سخت مثل فولاد صیقلی یا بتن فشرده تا 99% برای مواد بسیار جاذب است. ضریب جذب یك پنجره باز 100 درصد  در نظر گرفته می شود.

بعضی ازكارخانه ها مواد جاذب آكوستیكی با ضریب جذب بالاتر از یك (یعنی جذب بهتر از 100 درصد) را هم در فهرستهای خود گنجانیده اند كه البته این كار، سود بردن از فقدان دانش پایه ای در مورد مفهوم جذب است.

در مورد تولیداتی كه معمولاً با نام « یونیت جاذب »  مشخص می شوند، ماده جاذب مثل جعبه كوچكی كه روی دیوار نصب شده باشد، نسبت به سطح  دیواره برآمده است. سطح بیرون آمده از دیوار تماماً با مواد جاذب پوشیده شده است، ولی جعبه به اندازة یك وجه خود از سطح دیورار را اشغال می كند. بنابراین، در این حالت در هر فوت مربع دیوار جذب بیشتری نسبت به حالتی كه سطح دیوار به طور عادی پوشیده شده باشد، خوهیم داشت. بنابراین سازندگان ضریب جذب این تولیدات را بیشتر از صد درصد ذكر می كنند. حال اگر این یونیتها متصل به هم نصب شوند، به طوری كه صدا ب وجه های كناری برخورد نداشته باشد، ادعاهای سازندگان تحقق نخواهد یافت. برای اینكه یونیتهای جاذب موثر باشند، باید با فاصله از یكدیگر قرار بگیرند. در غیر اینصورت جذب در هر فوت مربع سطح دیوار به كمتر از صد درصد نزول می كند.

ضریب جذب همچنین تابعی از فركانس امواج صداست. طول موجهای كوتاهتر (فركانسهای بالا) نسبت به طول موجهای بزرگتر ( فركانسهای كمتر) خاصیت نفوذ بیشتری در دیوارها دارند و آسانتر به انرژی حرارتی تبدیل می شود. درفركانسهای بالاتر نسبت به فركانسهای پایین عموماً ضریب جذب بالاتری داریم.

یكی از خواص عمومی برای اینكه مواد جاذب موثر واقع شوند، داشتن سطح شفاف یا غیر حایل برای امواج صداست. همان طور كه شیشه برای نور شفاف محسوب می شود، مواردی هم برای عبور صدا شفاف هستند. دیگر اینكه مواد جاذب صدا باید دارای مكانیز می باشند كه امواج صوتی، هنگام عبور از آنها در اثر اصطحكاك به انرژی حرارتی تبدیل بشوند.

آكوستیك تایل

در سال 1922 برای اولنی بار در آمریكا و سپس در سایر كشورها اختراعی به ثبت رسید كه برای آرامش غوغا در مكانهای پرهیاهو از قبیل رستورانها – مغازه ها – ادارات بانكها – كارخانجات – سالن ورزش – كریدرهای ادارات – كلاسهای درس – سربازخانه ها – بیمارستانها – هتل ها و نظایر آن میتوان برای پوشش سقف آنها از تایلهای مقوائی باشیارها یا حفره هائی در سطح آن استفاده نمود تأثیر حفره ها و شیارها را در منحنی آبسورپسیون میتوان در شكل c51 مورد بررسی قرار داد.

بموجب این اختراع ابتدا یك كارخانه آمریكائی و اینك كارخانه های دیگری در دیگر كشورها تایل های مقوائی با:

میلیمتر 15= d                                       میلیمتر 3 و 5 a=

كه عبارت از 4410 حفره در متر مربع می باشد می سازند كه بنام آكوستیك تایل در كلیه موارد نامبرده در فوق مورد استفاده قرار می گیرند. بدیهی است كه اعداد داده شده بطور تجربی تعیین گردیده اند و برخی از سازندگان دستورالعمل های خاص خود را كه مغایر با دستور فوق می باشد بكار می برند. (بجای حفره شیار نیز جایز است).

بدیهی است كه مشخصات فنی و منحنی تغییرات ضریب آبسورپسیون برای آكوستیك تایلها كاملاً متفاوت و در هر مورد بایستی به كاتالك كارخانه سازنده مراجعه گردد.

 

آبسوربنت های پوسته ای (پانل)

چنانچه صفحات نازكی را كه دارای مقاومت نشت بسیار بزرگی نیز می باشند (نظیر تخته سه لائی و نئوپان و فیبر) بوسیله یك داربست چوبی بر روی دیوار نصب نمایند.

ملاحظه می شود كه این صفحات همانند آنچه كه در ابتدای بخش مصالح آبسوربنت (شكل 51) مورد بررسی قرار گرفت میتوانند در فركانسهای كم، ضریب آبسورپسیون نسبتاً زیادی بوجود آورند كه فركانس روزنانس fo (فركانسی كه در آن ضریب آبسورپسیون ماكزیمم می شود ) طبق رابطه تجربی.

 

تعیین می گردد كه در آن M جرم صفحه برحسب كیلوگرم در هر متر مربع و d فاصله هوائی پشت صفحه (ضخامت چوبهای داربست) برحسب سانتیمتر می باشند.

مثلاً برای یك صفحه نئوپان بوزن 10 كیلوگرم در متر مربع ؟؟ بستگی به تقسیمات داربست دارد و با بكار بردن مواد پوروز در پشت پوسته ها می توان ضریب آبسورپسیون را تا 50% الی 70% رسانید.

بدین سان با وجود صرفه جوئی در مصرف مواد آبسوربنت، میتوان ضریب آبسورپسیون قابل ملاحظه ای كه با مواد پوروز فقط با ضخامت خیلی زیاد میسر می گردید، بدست آورد.

 


دانلود تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل31

مقدمـه

پیمانكاری فعالیتی گسترده است كه حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد. فرآیند پیمانكاری دارای جزئیات فنی زیادی است كه از تهیه اسناد مناقصه شروع می‌شود و تا تحویل قطعی كار به كار فرما ادامه می‌یابد.

مهم‌ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه‌های پیمان به دوره‌هایی است كه در آن دوره‌ها عملیات موضوع پیمان اجرا می‌شود.

اجرای یك پیمان توسط پیمانكار ممكن است در دوره‌های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانكار درآمد پیمان را پس از تمكیل پیمان شناسایی كند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری كند صورت سود و زیان پیمانكار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملكرد را متناسب با كار انجام شده نشان نمی‌دهد.

استاندارد حسابداری شماره 9 برای حسابداری پیمان‌های بلند مدت در صورت‌های مالی پیمانكار بكار گرفته می‌شود و برای حسابداری در صورت‌های كارفرما كاربرد ندارد. كارفرما برای حسابداری دارایی در جریان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) و شماره 8(موجودی مواد و كالا) تبعیت می‌كند. اگر چه به عنوان استاندارد«پیمان بلند مدت» است و به طور معمول پیمان بلند مدت بیش از یكسال به طول می‌انجامد. اما الزامات استاندارد برای پیمانهای كه مدت آن از یك سال كمتر است نیز كاربرد دارد.

 

تعـاریف

پیمان بلند مدت: پیمانی است كه برای طراحی، تولید یا ساخت یك دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات منعقد می‌شود و مدت زمان لازم برای تكمیل پیمان چنان است كه فعالیت پیمان در دوره‌های مالی متفاوت قرار می‌گیرد.

پیمان مقطوع: پیمان بلند مدتی است كه به موجب آن پیمانكار با یك مبلغ مقطوع برای كل پیمان یا یك نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان كه در برخی موارد ممكن است بر اساس مواردی خاص مشمول تعدیل قرار گیرد توافق می‌كند.

پیمان امانی (پیمان با حق‌الزحمه مبتنی بر مخارج): پیمان بلند مدتی است كه به موجب آن مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانكار تادیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حق‌الزحمه ثابتی نیز به پیمانكار پرداخت می‌شود.

صورت وضعیت: صورتحسابی است كه وضعیت كارهای انجام شده را، از ابتدای كار تا تاریخ صورت وضعیت، به صورت انباشته نشان می‌دهد و به طور ادواری (معمولاً ماهانه) برای كارفرما فرستاده می‌شود.

تعدیل قرارداد: تعدیل قرار داد اولیه به گونه‌ای كه شرایط آن بدون افزودن شرط جدیدی تغیر می‌یابد.

ادعاها: مبالغ مازاد بر مبلغ قرارداد كه پیمانكار به دلیل تاخیر كارفرما، اشتباه در تعیین مشخصات و طراحی، تغییرات توافق شده در كار یا در سایر رخدادهایی كه ادعا می‌شود عامل مخارج پیش‌بینی نشده است، از كارفرما مطالبه می‌كند.

پیمان در جریان پیشرفت: حسابی كه برای انباشت مخارج ساخت پروژه استفاده می‌شود.

روش درصد پیشرفت كار: یك روش حسابداری است كه درآمد قرارداد متناسب با پیشرفت كار شناسایی می‌شود.

روش كار تكمیل شده: یك روش حسابداری است كه درآمد قرارداد در هنگام تكمیل پیمان شناسایی می‌شود.

مخارج پیش از قرارداد: مخارجی كه قبل از انعقاد قرار داد انجام می‌شود(مانند تهیه نقشه، خرید تجهیزات خاص، ...)

مركز سود: واحد انباشت درآمدها و هزینه‌ها برای اندازه‌گیری عملكرد قرارداد

پیمانكار جزء: شخص حقیقی یا حقوقی است كه تخصص در انجام كارهای اجرایی دارد و پیمانكار برای اجرای بخشی از عملیات پیمان با او قرارداد می‌بندد.

تكمیل اساسی: مقطعی كه در آن كارهای مهم قرارداد تكمیل شده است و تنهامخارج و خطرات بالقوه اندكی باقی مانده است.

پیش دریافت پیمان: بخشی از مبالغ دریافتنی توسط پیمانكار است كه كار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انجام نشده است.

مبالغ دریافتنی بابت پیشرفت كار عبارت است از:

الف. علی الحسابها: مبالغی است كه به طور موقت در قبال صورت حسابهای صادره در دست بررسی دریافت می‌شود.

ب. سایر دریافتها: عبارت است از اقلامی كه ماهیت علی الحساب نداشته، لیكن در قبال پیشرفت كار دریافت می‌شود و نیز در برگیرنده آن بخش از مبالغ پیش دریافت پیمان است كه كار مربوط به آن تا تاریخ‌ترازنامه انجام شده است.

مراحل اجرای طرح

طرح‌های بلند مدت پیمانكاری معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات تفصیلی، اجرا و نظارت انجام می‌شود كه هر یك از مراحل شامل اقدامات معینی به شرح زیر است:

مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

1.مطالعات شناسایی طرح

2.تهیه طرح مقدماتی

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح

1.تهیه نقشه‌های تفصیلی

2. تهیه اسناد و مدارك مناقصه

مرحله سوم: اجرای طرح

دانلود حسابداری پیمان های بلند مدت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
طرح توجیهی پرورش اردك مادر به ظرفیت 5000 قطعه در سال

طرح توجیهی پرورش اردك مادر به ظرفیت 5000 قطعه در سال

دانلود طرح توجیهی پرورش اردك مادر به ظرفیت 5000 قطعه در سال

طرح توجیهی پرورش اردك مادر
به ظرفیت
5000 قطعه در سال
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلpdf
حجم فایل69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل16

 

تهیه شده در سال 1385

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی

طرح توجیهی پرورش اردك مادر

به ظرفیت

5000 قطعه در سال

خلاصه طرح:

موضوع طرح: پرورش اردك مادر

دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزی

ظرفیت اسمی تولیدات: 5000 قطعه

نوع تولیدات: اردك مادر

تعداد شاغلین: 7 نفر

2853.52 میلیون ریال سرمایه گذاری كل طرح 

میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت  2654.95

میلیون ریال سرمایه در گردش198. 57

درآمد سالیانه 2513 میلیون ریال

میلیون ریال سود ویژه53.583

سال دوره بازگشت سرمایه4. 5

درصد نرخ بازدهی سرمایه: %22. 4

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

 

مقدمه:

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت دنیا و نیاز جوامع انسانی به تامین پروتئین خصوصا نوع پروتئین حیوانی اهمیت

پرداختن به حل مسائل تغذیه ای دنیای آینده مشخص میشود. زمانی كه بدلیل رشد بیش از حد جوامع انسانی و

مصرف مواد غذایی و كاهش منابع اولیه تولید با مشكلات تامین نیازمندیهای اولیه انسانی كه مهمترین آنها غذا می

باشد مواجه خواهیم شد . .با بالارفتن درآمد سرانه و آگاهی مردم به اهمیت پروتئین حیوانی در تغذیه و سلامتی افراد

جامعه مصرف پروتئین همیشه با تصاعد هندسی افزایش پیدا می كنددر صورتی كه تولید گوشت با تصاعد عددی

افزایش پیدا كرده است.

پرندگانی كه برای تولید گوشت پرورش داده می شوند عبارتند از انواع مرغ ، بوقلمون ، اردك و غاز. در میان كلیه

طیور اردك از جمله پرندگانی می باشد كه نگهداری و پرورش آن آسانتر از سایرین است و ثمراتی كه از این راه به

پرورش دهنده می رسد از سایر پرندگان بیشتر است. رشد اردك بسیار سریع و چشمگیر است بطوریكه با رعایت رژیم

2 كیلوگرم رسانید. میزان تخمگذاری این پرنده در / غذایی مناسب و قوی ، می توان در مدت دو ماه وزن پرنده را به 5

بعضی از نژادهای تخمگذار بسیار قابل توجه است و در پاره ای از موارد حتی به 300 تخم در سال میرسد. پرورش

اردك معمولا در نواحی معتدل و پرباران كه دارای آببندهای طبیعی باشد بهتر و اقتصادی تر است.معمولا برای اردك

2 مترمربع فضای گردش در جلوی لانه در نظر می گیرند و مقدار فضای سقف مورد نیاز را برای هر 3 الی 4 قطعه

اردك مادر یك مترمربع در نظر می گیرند. به جرات می توان گفت كه بیش از 50 درصد پیروزی یا شكست طرح

اردك داری بستگی مستقیم به مكانی دارد كه برای پرورش آنان در نظر گرفته می شود. محاسبه درست فضای مورد

نیاز جهت پرورش اردك به روش صنعتی از نظر اقتصادی بسیار مهم است كه بستگی به آب و هوا ، نژاد و نحوه

پرورش دارد.

در هر بخش می توان بین 100 الی 110 اردك را با احتساب 3 الی 4 اردك هر یك متر مربع منظور نمود كه بیشتر

از این لطمه شدیدی به تخمگذاری اردك می رسد.

مقدار غذایی كه در اختیار اردكهای تخم گذار قرار داده می شود بستگی به تعداد تولید تخم آنها دارد .قبل از

تخمگذاری باید مقدار كافی صدف و یا سنگهای آهكی (منابع تامین كلسیم) در اختیار اردكها قرار داد. یكی از جیره

های متداول و قابل مصرف بشرح ذیل می باشد:

% ذرت 47 % - سبوس گندم 21 % - پودر یونجه 8% - پودر شیرخشك 7% - صدف یا سنگ آهك 2% - نمك 1

مقدار كنستانتره مورد نیاز روزانه اردك تخمگذار 180 گرم می باشد در نتیجه اردك تخمگذار 3 كیلوگرمی در مدت

دو ماه میتواند 45 الی 50 تخم تولید كند. باید جیره غذایی پولتها را از هفتمین تا بیست و پنجمین هفته زندگی

طوری تنظیم نمود كه در این مدت هر جوجه بیش از 500 گرم وزن پیدا نكرده و غذای آنان حدود 135 گرم باشد .

قیمت واحد قیمت كل

 

دانلود طرح توجیهی پرورش اردك مادر به ظرفیت 5000 قطعه در سال


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلdoc
حجم فایل88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل15

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

بسمه تعالی 

وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه

دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

 

خلاصه طرح :

موضوع طرح : پرورش شترمرغ

نوع تولیدات : شترمرغ

تعداد شاغلین : 12 نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

7919/ سرمایه گذاری كل طرح : 8

7571/ سرمایه گذاری ثابت : 1

سرمایه در گردش : 164

در آمد سالیانه4500

سود ویژه 2833

دوره بازگشت سرمایه : 33 ماه

نرخ باز دهی سرمایه

37

دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه

طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه

دانلود طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه

طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت
420000 قطعه
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلpdf
حجم فایل69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل16

 

طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت
420000 قطعه

طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت420000 قطعه

 

  بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی

طرح توجیهی پرورش بلدرچین

به ظرفیت

420000 قطعه

1

خلاصه طرح:

موضوع طرح: پرورش بلدرچین

دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزی

ظرفیت اسمی تولیدات: 420000 قطعه

نوع تولیدات: بلدرچین

تعداد شاغلین: 20 نفر

سرمایه گذاری كل طرح: 6852.88 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 6631.09 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 221.79 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 4030 میلیون ریال

سود ویژه: 1306.31 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 5.0 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 19.9 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

2

مقدمه:

بلدرچین در قرن یازدهم میلادی در ژاپن و یا چین اهلی شده است .در ژاپن از سال 1910 میلادی به بعد برای

استفاده از تخم و گوشت به طرز وسیعی پرورش و از راه اصلاح نژاد گله های گوشتی و تخمی بدست آمده است.

امروز نیز در ژاپن مصرف آن بسیار قابل توجه می باشد. بغیر از ژاپن ،كشورهای انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، روسیه ،

ایتالیا ، چین و هنگ كنگ در این زمینه فعالیتهای تولیدی دارند.

بلدرچین حیوانی است با خصوصیت پرندگان وحشی شكاری بسیار پرجنب و جوش و متحرك ولاجرم باید در

وضعیتی قرار گیرد كه امكان پرواز و خیز داشته باشد. میزان پروتئین موجود در گوشت این پرنده از پروتئینهای

پرندگان معمولی 5 تا 10 درصد بیشتر است همچنین بسیاری از انواع اسیدهای آمینه كمیاب كه در سایر پرندگان

یافت نمی شود در گوشت این پرنده موجود می باشد.

5 هفتگی یعنی - در زمان بیرون آوردن جوجه از تخم ، وزنش 7 گرم است. با تغذیه اصولی و مناسب وزنش در سن 6

موقع كشتار به 150 گرم می رسد و وزن گوشت خالص و تمیز 120 گرم می باشد . لذا بدلیل رسیدن به وزن

مطلوب در 55 روزگی معمولا كشتار میشود تا وزن 150 گرم گوشت خالص را بدست آورند.

وزن تخم بلدرچین تقریبا 10 گرم است در مقایسه با تخم مرغ از نظر مواد غذایی غنی تر است و با در نظر گرفتن

پانزده B اینكه 5 عدد تخم بلدرچین با یك تخم مرغ برابری می كند اما فسفر آن 5 برابر ، آهن 8 برابر ، ویتامین 12

برابر تخم مرغ می باشد.

سرعت رشد بلدرچین خیلی سریع می باشد. بلدرچین نر در 36 روزگی و ماده در 42 روزگی به بلوغ جنسی می

4 ماهگی به بلوغ جنسی میرسد.تولك در بلدرچین یكماهه بوده و تولید تخم سالانه در / رسد در حالیكه مرغ از 5

280 عدد می باشد. مقاومت بلدرچین به بیماریها خیلی بیشتر از مرغ است. برای پرورش این پرنده به - حدود 300

مكان بزرگی نیاز نداریم و معروفترین نژادهای آن عبارتند از : نژاد اروپایی ، ژاپنی ، آمریكای شمالی و كالیفرنیایی

می باشد.

راندمان تخم درصد مرگ و میر از اول تا كشتار 10 درصد نرمال می باشد كه در این طرح بدلیل طول زیاد جمع

آوری تخم 15 روز معمولا به حدود 30 درصد افزایش داده است . معمولا بلدرچین ها در قفس نگهداری می شوند و

در قسمتی از قفس نسبت ماده به نر می بایست 2 به 1 باشد. برای تولید تخم های نطفه دار سن بلدرچین مادر

نباید از 6 ماهگی تجاوز كند . بنابراین هر 6 ماه یكبار گله تعویض می شود كه می توان نماما بصورت گروهی گله را

تعویض نمود و این تعویض با سلكسیون بلدرچین ماده موجود در سالنهای پرورش انجام و جایگزین گله مادر می

70 روزگی می باشد. - شود . حداكثر درصد تولید تخم مرغ نطفه دار در سنین 80

سرعت رشد جوجه بلدرچین خیلی سریع بوده و بنابراین باید درصد پروتئین جیره غذایی آنها زیاد باشد. درصد

25 پیشنهاد می شود . درصد پروتئین جیره غذایی در بلدرچین - پروتئین در جیره غذایی سه هفته اول زندگی 28

های مادر تخمی 20 درصد بوده و می توانیم مقدار كلسیم جیره غذایی پلت را 2 درصد افزایش دهیم.

 

دانلود طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل1045 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل34

ترازنامه

 

2

صورت سود و زیان

 

3

گردش سود (زیان) انباشته

 

3

صورت جریان وجوه نقد

 

4

یادداشتهای توضیحی:

 

 

الف) تاریخچه فعالیت شركت

 

5

ب) مبنای تهیه صورتهای مالی

 

5

پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

 

6

ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

 

تاریخچه فعالیت و وضعیت عمومی شركت:

 

1ـ1) كلیات: شركت آبادانی‌ومسكن الهیّه خراسان (سهامی خاص) در تاریخ 21/11/1377 طی شماره 13688 در اداره ثبت شركتهای مشهد به ثبت رسیده است. موضوع فعالیّت شركت طبق اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 15/11/1377 عبارتست از انجام سرمایه‌گذاری بطور مستقیم و غیرمستقیم دركلیه بخشها و فعالیتهای اقتصادی, مالی‌و‌بازرگانی, خدماتی, عمرانی, تولیدی, صنعتی, كشاورزی, دامپروری, معادن‌وطراحی, نظارت و ارائه خدمات مشاوره‌مهندسی و اجرای پروژه‌های عمرانی ساختمانی, راهسازی و تأسیسات, سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق مشاركت و یا مبادرت به خریدوفروش سهام از طریق اشخاص حقیقی‌وحقوقی.

 

2ـ1) اعضای هیأت‌مدیره, مدیرعامل و دوره تصدی:

بر اساس تصویب مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه صاحبان‌سهام شركت مورخ 19/4/1392 اعضاء هیأت‌مدیره بشرح ذیل برای مدّت دوسال انتخاب شدند:

1ـ آقای غلامرضا خطیب‌زاده                    2ـ آقای محمدحسن آذرنیوا                      3ـ آقای اكبر صابری‌فر  

و بر اساس صورتجلسه مورخ 19/4/1392 هیأت‌مدیره آقای غلامرضا خطیب‌زاده بعنوان رئیس هیأت‌مدیره, أقای‌محمد‌حسن‌آذرنیوا  بعنوان نایب‌رئیس هیأت‌مدیره و آقای اكبر صابری‌فر بعنوان مدیرعامل شركت انتخاب شدند.

 

 

 

 

 

 

 

دانلود شركت آبادانی‌ و مسكن الهیّه خراسان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تنظیم بودجه

تنظیمات

دانلود تنظیم بودجه

بودجه
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل30

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

1-روشهای تنظیم بودجه                                                                      1       

2-روشهای برآورد و تنظیم درآمدها                                                     2

3-روش سال ما قبل آخر                                                                      3

4-روش حد متوسطه ها                                                                        4

5-روش پیش بینی مستقیم                                                                     5

6-روش سنجیده منظم                                                                          5

7-روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )                                 6

8-مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول                                                    8

9-بودجه ریزی افزایشی                                                                       10

10-بودجه برنامه ای                                                                            11

11-بودجه عملیاتی                                                                              16

12-مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی                                        16

13-مزایای اندازه گیری كار                                                                  19

14-روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی                                         21

15-نظام بودجه بندی طرح و برنامه                                                       24

16-بودجه بندی بر مبنای صفر                                                              27

17-بودجه ریزی بر مبنای هدف                                                           30

روشهای تنظیم بودجه

بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزینه . هر یك از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر سنجیده شوند ؛ زیرا برآورد ارقامی كه پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ، بلكه می تواند زیانبار نیز باشد .

چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویسی نیز نوعی برنامه ریزی ، تا حد امكان باید این برنامه را استواری بخشید ؛ از این رو برای پیش بینی در درآمدها و برآورد هزینه ها روشهای مختلفی ابداع شده است كه روز به روز از نظر علمی و فنی به اهمیت آنها افزوده می شود .

با توجه به طبقه بندی های به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز كه مبتنی بر همان طبقه بندیهاست اشاره داشته باشیم .

در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینه ها را به طور جداگانه تشریح می كنیم :

 روشهای برآورد و تنظیم درآمدها

تجزیه و تحلیل درآمدها مرحله ای اساسی در بودجه بندی است . حجم بودجه و برنامه های دولت بیش از آنكه متاثر از نیازهای عمومی جامعه باشد ، انعكاس از درآمدها و منابع در دسترس است .

روش تهیه و تنظیم درآمد ( پیش بینی درآمد ) ، یعنی پیش بینی چگونگی و محل كسب درآمد دولت . پیش بینی درآمدهای دولت با توجه به اینكه مخارج دولتی در درجه اول ، تابع درآمدها و وضع مالی دولت است امری بسیار فنی و دقیق است ؛ هر چند كه باید در هر مورد با توجه به وضع خاص اقتصادی برای هر یك از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود . پیش بینیها و برآوردهای دولت صرف نظر از طبقه بندی های آنها به چهار روش ارائه می شود كه عبارتند از : روش سالم ما قبل آخر ، روش حد متوسطه ها ، روش پیش بینی مستقیم و روش سنجیده منظم .

 

روش سال ما قبل آخر . در این روش از بودجه سال مالی گذشته یعنی سالی كه بلافاصله قبل از سال مالی جاری قرار دارد استفاده می شود ؛ زیرا اجرای بودجه سال مالی جاری هنوز خاتمه نیافته است و برآورد درآمدها از آخرین بودجه ای كه اجرای آن خاتمه پذیرفته است گرفته می شود . مثلاً برای پیش بینی درآمدهای سال 1380 درآمدهای تحقق یافته و قطعی سال 1378 مورد استفاده قرار می گیرد . در این روش كه در سال 1823 در فرانسه مورد عمل قرار گرفت ، برای پیش بینی درآمدهای سال آتی درآمدهای قطعی سال گذشته ملاك عمل قرار می گیرد .

این روش دارای مزایا و معایبی است .از محاسن این روش آن است كه چون درآمدهای سال قبل قطعاً وصول شده است ، بودجه ، تعادل و استحكام خواهد یافت . عیب این روش نیز آن است كه در این بین یك سال مالی فاصله دارد ؛ یعنی در مثال فوق سال 1379 نادیده گرفته می شود . علاوه برآن اوضاع و احوال اقتصادی هر روز تحت تاثیر پدیده های جدیدی است كه با گذشته تفاوت دارد

دانلود تنظیم بودجه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,